archive-nl.com » NL » 1 » 1NP.NL

Total: 273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 1nP: Contact
  nl Secretariaat Professionals Telefoon 0181 611886 E mail secretariaat 1np nl Vacatures professionals Stichting 1nP is een landelijk werkende netwerkorganisatie van zelfstandig gevestigde professionals en biedt zowel ambulante Basis GGZ als ambulante Specialistische GGZ Ruim 500 professionals in heel Nederland zijn aangesloten bij 1nP Meer dan 6 000 cliënten zijn in zorg Onze professionals werken samen in multidisciplinaire teams Wij noemen dat RVE s wat staat voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Bent u psychiater klinisch psycholoog of psychotherapeut dan is het mogelijk om aan te sluiten bij een van onze teams Hierin blijft u autonoom en werkt u onder een raamovereenkomst van opdracht Dit betekent dat cliënten zich aanmelden bij 1nP en u de behandeling van de cliënt in opdracht van 1nP uitvoert De voordelen van aansluiten bij 1nP op een rijtje zijn Gratis gebruik van een voor ambulante GGz zowel de basis als de specialistische zorglijn volledig geïntegreerd softwarepakket Cliënten worden door 1nP toegewezen uiteraard met instemming van u zelf Ondersteuning door een professioneel secretariaat dat u op alle fronten kan helpen Een groot netwerk van zelfstandige professionals waarmee u via een gesloten social media systeem kunt communiceren bestanden delen en deel kunt nemen in fora over diverse onderwerpen ROM is volledig geautomatiseerd in de software Aanlevering naar SBG hiervan wordt door 1nP uitgevoerd Een zeer uitgebreide E health module geintegreerd in de software Financiële bevoorschotting binnen de Specialistische GGZ vindt plaats via een maandelijkse declaratie op basis van uw verrichtingen Eindafrekening volgt na afsluiten DBC Binnen de Basis GGZ vindt de financiering plaats via het tarief per verrichting In 2015 wordt de GZ psycholoog nog geaccepteerd als hoofdbehandelaar Enthousiast geworden Bent u Psychiater Klinisch psycholoog of Psychotherapeut en wilt u zich aanmelden als professional in de Specialistische GGz Stuur dan een mail met een aanbeveling geschreven door één van

  Original URL path: https://www.1np.nl/pg/pages/view/6779/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • 1nP: Communities
  Health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health 0 Klik hier om te sluiten Je moet ingelogd zijn om deze pagina te openen Communities Community mappen Niet ingedeelde Communities 1nP Communities Professional Communities RVE s Secretariaat Bevat gasten Community Naam Community Type Deelnemers Bijgewerkt Acties Professional Zoeker Basis GGZ Externen 659 27 Nov

  Original URL path: https://www.1np.nl/pg/groups/world/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP: Wachtwoord vergeten
  Health Inloggen Contact Algemeen Kind jeugd Volwassenen Klachten E Health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health 0 Wachtwoord vergeten Om uw wachtwoord te herstellen voer uw login naam hieronder in en klik op Verzenden Wij sturen u dan een e mail met instructies om uw wachtwoord te herstellen Login Naam Ik kan

  Original URL path: https://www.1np.nl/account/forgotten_password.php?t=1449278546 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP: Voorwaarden
  Gomes 29 Okt 2013 De site van 1nP is met de grootste zorg samengesteld Zowel de op de site gepresenteerde informatie als de aangeboden functionaliteiten zijn aan veranderingen onderhevig 1nP verleent u hierbij toestemming om onze website te bekijken te gebruiken informatie op de site te kopiëren te printen en te verspreiden voor privé doeleinden Zakelijk gebruik en of gebruik voor commerciële doeleinden anders dan schriftelijk is overeengekomen is niet toegestaan De website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen De site en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt zoals zij is Noch 1nP noch enige aan haar gelieerde rechtspersoon geeft enige expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de in de site vervatte informatie Evenmin wordt gegarandeerd dat de site geen fouten bevat Noch 1nP noch enige aan haar gelieerde rechtspersoon is aansprakelijk voor een juiste werking een geschiktheid voor een bepaald doel of compatibiliteit met enige andere softwareomgeving Evenmin worden garanties voor veiligheid en nauwkeurigheid geboden Uw gebruik van de site en van de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik Noch 1nP noch enige aan haar gelieeerde rechtspersoon is aansprakelijk voor enige directe indirecte incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze informatie De informatie verzonden met E mail vanuit een 1np nl account is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen is verboden Indien u niet de geadresseerde bent

  Original URL path: https://www.1np.nl/pg/cv_blog/content/view/7445/6763 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP: Privacyreglement
  worden zoveel mogelijk digitaal opgeslagen op de door de verantwoordelijke daartoe voorgeschreven wijze 2 De verantwoordelijke draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de daarin opgenomen gegevens en tegen onbevoegde kennisneming wijziging of verstrekking daarvan 3 De verantwoordelijke kan een bewerker bij schriftelijke overeenkomst opdracht geven om uitsluitend ten behoeve van de verantwoordelijke en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement persoonsgegevens uit de persoonsregistratie te verwerken De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat in de overeenkomst met een bewerker bepalingen worden opgenomen op grond waarvan de bewerker waarborgt dat eenzelfde bescherming van de persoonlijke levenssfeer geldt als die welke met dit reglement wordt beoogd Arikel 4 Rechten van de client Inzage en afschrift 1 De cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de met betrekking tot zijn persoon in de persoonsregistratie verwerkte gegevens De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander 2 Een verzoek om inzage of afschrift van de gegevens wordt schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke of de professional Een verzoek om een spefificatie van de finaniele gegevens wordt schriftelijk ingediend bij Hoofd Economische en Administratieve Dienst HEAD De gegevens worden slechts aan de cliënt verstrekt in persoon en nadat deze zich met een geldig legitimatiebewijs heeft gelegitimeerd 3 De verantwoordelijke HEAD behandelt het verzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken Een weigering om aan het verzoek te voldoen wordt met redenen omkleed Van het verlenen van inzage of afschrift wordt een aantekening gemaakt in de persoonsregistratie 4 Voor het verstrekken van een afschrift van de gegevens kunnen kosten in rekening gebracht worden met inachtneming van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP De kosten bedragen op grond van dit Besluit februari 2010 maximaal 0 23 per pagina met een maximum van 4 50 per bericht dan wel een maximum van 22 50 indien het bericht bestaat uit meer dan 100 pagina s Eigen verklaring en correctie 5 Op verzoek van de cliënt wordt aan de persoonsregistratie een eigen verklaring van de cliënt toegevoegd met betrekking tot de in de persoonsregistratie opgenomen gegevens 6 De client kan verzoeken correctie van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens indien deze feitelijk onjuist voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de persoonsregistratie zijn verwerkt 7 Een verzoek tot het toevoegen van een eigen verklaring of correctie van gegevens wordt schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke of de professional De verantwoordelijke behandelt het verzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken Een weigering om aan het verzoek te voldoen wordt met redenen omkleed Indien het verzoek wordt gehonoreerd dan wordt daaraan zo spoedig mogelijk uitvoering gegeven Verwijdering gegevens 8 Op verzoek van de cliënt worden gegevens met betrekking tot de persoon van de cliënt uit de persoonsregistratie verwijderd tenzij a de wet het bewaren van

  Original URL path: https://www.1np.nl/pg/cv_blog/content/view/7446/6763 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP: Zoeken
  jeugd Volwassenen Aanmelden E Health Inloggen Contact Algemeen Kind jeugd Volwassenen Klachten E Health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health 0 Save As Link Zoeken Alle Communities Gast Communities Externe Communities Blogberichten Evenementenkalender Bestanden External Links Forum Onderwerp Forum Notities Statusen Polls Evenementen Taak template Geavanceerd Zoeken Sorteren op Beste Match Gebeurtenissen

  Original URL path: https://www.1np.nl/search/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP: Wachtwoord vergeten
  Health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health Algemeen Mijn pagina Communities Leden Extenzo E health 0 Klik hier om te sluiten Uw taal instellingen kunnen niet worden opgeslagen Vorm ontbreekt teken of ts velden Wachtwoord vergeten Om uw wachtwoord te herstellen voer uw login naam hieronder in en klik op Verzenden Wij sturen u dan een e mail met instructies

  Original URL path: https://www.1np.nl/account/forgotten_password.php?t=1449278936 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1nP
  Cookies toelaten Ja Meer info 1nP Login Naam Wachtwoord Onthoud uw Login Naam Wachtwoord vergeten Volledige Pagina Ondersteund door Clearvale 2010 2015 BroadVision Inc

  Original URL path: https://www.1np.nl/login.php?view=mobile (2015-12-05)
  Open archived version from archive •