archive-nl.com » NL » 2 » 2BEST.NL

Total: 384

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Welkom op de voorpagina
  lage onderhoudskosten De introductie vindt plaats tijdens de BAUMA 2013 in München Breng tussen 15 en 21 april een bezoek aan de Avola stand hal A1 nr 412 voor een uitgebreide demonstatie van de mogelijkheden die deze machine biedt De Avola Variant 450 is een robuuste bouwzaag De machine is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen Ook heeft deze nieuwe machine een doordachte constructie Het grote zaagblad en de sterke motor zorgen ervoor dat de machine veelzijdig inzetbaar is en een groot toepassingsgebied heeft Door een maximale schuinverstelling en een grote hoekverdraaiing kan de machine naast afkorten en verstekzagen ook dubbel verstekzagen en schulpen En dat in de meest uiteenlopende hoeken In de ontwikkelingsfase is veel aandacht besteed aan stofafzuiging In combinatie met de DUST BEST 200 kan een stofvrije werkomgeving worden gerealiseerd Dankzij de meer dan 70 jaar ervaring van de Duitse fabrikant Avola is de constructie bestand tegen zware omstandigheden 2BEST Tags groothandel industrie 2BEST Product Innovatie Product Importeur en technische groothandel voor de bouw en industrie Wij leveren producten die voor kwaliteit staan Kwaliteit is duurzaamheid en betrouwbaarheid wat zorgt voor een groter werkplezier Innovatie Ontwikkeling van producten voor de bouw en industrie Processen

  Original URL path: http://www.2best.nl/ (2013-05-05)
  Open archived version from archive


 • Welkom op de voorpagina
  lage onderhoudskosten De introductie vindt plaats tijdens de BAUMA 2013 in München Breng tussen 15 en 21 april een bezoek aan de Avola stand hal A1 nr 412 voor een uitgebreide demonstatie van de mogelijkheden die deze machine biedt De Avola Variant 450 is een robuuste bouwzaag De machine is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen Ook heeft deze nieuwe machine een doordachte constructie Het grote zaagblad en de sterke motor zorgen ervoor dat de machine veelzijdig inzetbaar is en een groot toepassingsgebied heeft Door een maximale schuinverstelling en een grote hoekverdraaiing kan de machine naast afkorten en verstekzagen ook dubbel verstekzagen en schulpen En dat in de meest uiteenlopende hoeken In de ontwikkelingsfase is veel aandacht besteed aan stofafzuiging In combinatie met de DUST BEST 200 kan een stofvrije werkomgeving worden gerealiseerd Dankzij de meer dan 70 jaar ervaring van de Duitse fabrikant Avola is de constructie bestand tegen zware omstandigheden 2BEST Tags groothandel industrie 2BEST Product Innovatie Product Importeur en technische groothandel voor de bouw en industrie Wij leveren producten die voor kwaliteit staan Kwaliteit is duurzaamheid en betrouwbaarheid wat zorgt voor een groter werkplezier Innovatie Ontwikkeling van producten voor de bouw en industrie Processen

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Product
  Nieuwsbrief Product 2BEST is importeur van diverse producten voor de bouw en industrie De producten die wij leveren worden geselecteerd op kwaliteit alleen met kwalitatief goede producten kan je werken aan een langdurige relatie Tevens zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten naar de wens van de klant Hieronder een greep uit ons assortiment RONDA industrie stofzuigers 2BEST zaagbladen KLIPPE elementenknipper Staat uw product hier niet bij neemt u

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Gerealiseerde projecten
  eindproduct dat afgestemd is op uw wens Uw vraag is voor ons een uitdaging Enkele voorbeelden van onze projecten zijn Verzwaarde klopstang voor Mobil Jet 100 Besturing kantelsysteem voor betonplaten tot 2500 kg Betonplaten kantelen binnen 40 sec zonder problemen of kans op beschadigingen Deze machine kan betonplaten kantelen tot een max van 2500 kg Andere uitvoeringen zijn ook leverbaar Voor meer informatie neem contact met ons op Voor de

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Verkoop
  Main Menu Home Product Innovatie Verkoop Nieuws Downloads Algemene voorwaarden Contact Nieuwsbrief Hieronder vind u onze online catalogus Maak uw keuze en geef de bestelling online door Categorieën Ronda stofzuigers 2BEST zaagbladen hout Elementenknipper Tags Ferro zaagbladen groothandel industrie industriestofzuiger

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Laatste nieuws
  nieuwe RONDA 200H is klaar voor de toekomst Akoestisch signaal voor het geval dat de luchtsnelheid in de slang onder de 20 m sec komt Vernieuwde printplaat nog robuster en aangepast op de nieuwe uitbereidingen Pressostaat om de onderdruk te bewaken Gescheiden poort om de gefilterde lucht separaat af te voeren Met deze stofzuiger bent u klaar voor de toekomst Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen klik hier om

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=55 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Downloads
  Downloads Main Menu Home Product Innovatie Verkoop Nieuws Downloads Algemene voorwaarden Contact Nieuwsbrief Downloads Home Search Document Categories Files 1 Algemene downloads 2BEST 35 Ronda stofzuigers 8 Elementenknipper Laatste nieuws Innovatie Ronda 200H Nieuwsflits Tags Ferro zaagbladen groothandel industrie industriestofzuiger

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_docman&Itemid=57 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden
  de koopprijzen zijn de kosten van gebruiksklaar maken en inwerkingstelling niet inbegrepen 6 Betaling 6 1 Betaling door Wederpartij van de geleverde goederen of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze zoals door 2BEST aangegeven Bij overschrijding van die betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is 2BEST gerechtigd de Wederpartij een rente van 1 5 per maand in rekening te brengen 6 2 Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 6 1 vermelde termijn betaald of gaat betalen behoudt 2BEST zicht het recht voor de vordering ter incasso uit handen te geven en wordt het bedrag van de vordering verhoogd met buitengerechtigde kosten evenals de in het in lid 6 1 vermelde rente De te vergoeden buitengerechtigde kosten zullen worden berekend op basis van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 100 6 3 In afwijking van vorenstaande zal in de daarvoor in aanmerking komende gevallen ter beoordeling aan 2BEST uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours worden geleverd 6 4 Klachten betreffende de factuur of reclames conform artikel 11 schorten de betalingsverplichting niet op 7 Niet toerekenbare tekortkoming overmacht 7 1 In geval van omstandigheden die de nakoming van op 2BEST rustende verbintenis verhinderen en die niet aan 2BEST zijn toe te rekenen hierna overmacht worden de verplichtingen van 2BEST opgeschort 7 2 Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden is 2BEST gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat de Wederpartij enig recht kan doen gelden op vergoeding van schade 7 3 Indien 2BEST voor het tijdstip van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is 2BEST gerechtigd de door hem verrichte prestaties afzonderlijk te factureren 7 4 Onder overmacht als bedoeld in lid 7 1 wordt in ieder geval verstaan omstandigheden zoals oorlog extreme weersomstandigheden natuurrampen oproer brand verkeersstoringen werkstaking bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook vertragingen in de verstrekkingen aan 2BEST van bij derden bestelde diensten of zaken ongevallen bedrijfstoringen en maatregelen van overheidswege 8 Aansprakelijkheid 8 1 2BEST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst 8 2 2BEST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie Daarnaast wordt uitdrukkelijk wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid van schade die is ontstaan door gebruik toepassing of uitvoering van de door 2BEST gegeven adviezen Indien 2BEST prognoses of calculaties verstrekt zullen deze nooit bindend zijn 8 3 2BEST staat uitdrukkelijk niet in voor de verenigbaarheid van de door hem verstrekte adviezen of voor geschreven of geleverde met terzake in het land van vestiging van Wederpartij van toepassing zijnde wet en regelgeving ongeacht door welke instantie deze is afgekocht 8 4 2BEST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door hem geleverde of voorgeschreven producten en staat evenmin in voor de

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56 (2013-05-05)
  Open archived version from archive