archive-nl.com » NL » 2 » 2BEST.NL

Total: 384

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Downloads | Elementenknipper
  Elementenknipper Documents Date added Order by Name Date Hits Ascendant Onderdelen EK321 hot 03 06 2011 Hits 348 Download Bekijk Details Hydrauliek schema hot 03 06 2011 Hits 313 Download Bekijk Details Handleiding NL beknopt hot 03 06 2011 Hits 261 Download Bekijk Details Handleiding NL hot 03 06 2011 Hits 394 Download Bekijk Details Handleiding Duits hot 03 06 2011 Hits 443 Download Bekijk Details Start Vorige 1 2

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=57 (2013-05-05)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden
  de koopprijzen zijn de kosten van gebruiksklaar maken en inwerkingstelling niet inbegrepen 6 Betaling 6 1 Betaling door Wederpartij van de geleverde goederen of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze zoals door 2BEST aangegeven Bij overschrijding van die betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is 2BEST gerechtigd de Wederpartij een rente van 1 5 per maand in rekening te brengen 6 2 Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 6 1 vermelde termijn betaald of gaat betalen behoudt 2BEST zicht het recht voor de vordering ter incasso uit handen te geven en wordt het bedrag van de vordering verhoogd met buitengerechtigde kosten evenals de in het in lid 6 1 vermelde rente De te vergoeden buitengerechtigde kosten zullen worden berekend op basis van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 100 6 3 In afwijking van vorenstaande zal in de daarvoor in aanmerking komende gevallen ter beoordeling aan 2BEST uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours worden geleverd 6 4 Klachten betreffende de factuur of reclames conform artikel 11 schorten de betalingsverplichting niet op 7 Niet toerekenbare tekortkoming overmacht 7 1 In geval van omstandigheden die de nakoming van op 2BEST rustende verbintenis verhinderen en die niet aan 2BEST zijn toe te rekenen hierna overmacht worden de verplichtingen van 2BEST opgeschort 7 2 Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden is 2BEST gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat de Wederpartij enig recht kan doen gelden op vergoeding van schade 7 3 Indien 2BEST voor het tijdstip van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is 2BEST gerechtigd de door hem verrichte prestaties afzonderlijk te factureren 7 4 Onder overmacht als bedoeld in lid 7 1 wordt in ieder geval verstaan omstandigheden zoals oorlog extreme weersomstandigheden natuurrampen oproer brand verkeersstoringen werkstaking bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook vertragingen in de verstrekkingen aan 2BEST van bij derden bestelde diensten of zaken ongevallen bedrijfstoringen en maatregelen van overheidswege 8 Aansprakelijkheid 8 1 2BEST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst 8 2 2BEST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie Daarnaast wordt uitdrukkelijk wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid van schade die is ontstaan door gebruik toepassing of uitvoering van de door 2BEST gegeven adviezen Indien 2BEST prognoses of calculaties verstrekt zullen deze nooit bindend zijn 8 3 2BEST staat uitdrukkelijk niet in voor de verenigbaarheid van de door hem verstrekte adviezen of voor geschreven of geleverde met terzake in het land van vestiging van Wederpartij van toepassing zijnde wet en regelgeving ongeacht door welke instantie deze is afgekocht 8 4 2BEST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door hem geleverde of voorgeschreven producten en staat evenmin in voor de

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?view=article&id=47%3Aalgemene-voorwaarden-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=56 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • 2best
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Verzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy4yYmVzdC5ubC9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD00NzphbGdlbWVuZS12b29yd2FhcmRlbi0mSXRlbWlkPTU2 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsflits
  A1 nr 412 voor een uitgebreide demonstatie van de mogelijkheden die deze machine biedt De Avola Variant 450 is een robuuste bouwzaag De machine is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen Ook heeft deze nieuwe machine een doordachte constructie Het grote zaagblad en de sterke motor zorgen ervoor dat de machine veelzijdig inzetbaar is en een groot toepassingsgebied heeft Door een maximale schuinverstelling en een grote hoekverdraaiing

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Anewsflash&catid=3%3Anewsflash&Itemid=56 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • 2best
  Fout Sorry de code die u heeft ingegeven is ongeldig Contact Beerninkweg 11 7104 BM Winterswijk Meddo T 31 0 543 538 968 F 31 0 84 8670123 M info 2best nl Kvk 51526549 Verplicht Bedrijfsnaam Contactpersoon Adres Postcode plaats

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&task=send&id=1 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • 2BEST
  12 augustus 2008 10 00 Tags groothandel industrie 2BEST Product Innovatie Product Importeur en technische groothandel voor de bouw en industrie Wij leveren producten die voor kwaliteit staan Kwaliteit is duurzaamheid en betrouwbaarheid wat zorgt voor een groter werkplezier Innovatie Ontwikkeling van producten voor de bouw en industrie Processen zijn aan veranderingen onderhevig Wij denken graag met u mee om hiervoor praktische oplossingen aan te dragen 2BEST Indien kwaliteit uw

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Zoeken
  Downloads Algemene voorwaarden Contact Nieuwsbrief Zoeken Zoekterm Zoeken Alle woorden Ieder woord Exacte zin Volgorde Nieuwste eerst Oudste eerst Meest populair Alfabetisch Sectie categorie Zoek alleen in Tags Artikelen Weblinks Contactpersonen Categorieën Secties Nieuws feeds Zoekterm Totaal 0 resultaten gevonden

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?option=com_search (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Over 2BEST
  volgens klantspecifieke wensen en wanneer het in de markt niet verkrijgbaar is dan zal onze innovatie afdeling uw wens vervullen Innovatie 2BEST heeft een brede kennis knowhow en ervaring in huis op gebied van verschillende markten en technieken Wij brengen technieken en producten samen tot een eindproduct die afgestemd is op uw wens Wij leveren in nauwe samenwerking met u als partner kwaliteit tegen een marktconforme prijs 2 bedrijfstakken die

  Original URL path: http://www.2best.nl/index.php?view=article&id=54:about-2best&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2013-05-05)
  Open archived version from archive