archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Circulaires en protocollen
  stap Lengte procedure Over adoptiekinderen Kosten Informatiepakket en aanvraagformulier Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_circulairesenprotocollen/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Staatscommissie internationaal privaatrecht
  vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Staatscommissie Internationaal Privaatrecht De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht is in 1897 ingesteld om maatregelen voor te bereiden ter bevordering van de codificatie van het Internationaal Privaatrecht Zij doet de Regering daartoe de nodige voorstellen en dient de Regering van advies omtrent onderwerpen van internationaal privaatrecht ipr Sinds 15 juli 1955 kreeg de Staatscommissie een internationale taak toebedeeld De Staatscommissie is aangewezen als het nationale orgaan in de zin van artikel 6 van het Statuut van de Haagse Conferentie Zij is de Nederlandse instantie waarmee het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie contact houdt De werkzaamheden en inrichting van de Staatscommissie worden bepaald door de Wet van 14 februari 1998 op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht Stb 1998 208 Deze wet ziet uitsluitend op de nationale taak van de Staatscommissie Ook over wetten

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_staatscommissieintprivaatrecht/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Haags Adoptieverdrag
  dat de belangen en rechten van het kind centraal staan en dat bijvoorbeeld bemiddeling door twijfelachtige personen of organisaties kinderhandel en winstbejag zijn uitgesloten De bij het Haags Adoptieverdrag aangesloten landen volgen allemaal dezelfde procedure bij adoptie en hebben afspraken gemaakt over wie wel en wie niet mag bemiddelen Het verdrag sluit echter niet uit dat de aangesloten landen verschillende eisen en voorwaarden hanteren Dat geldt bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheid van adoptie door één persoon Het verdrag maakt deze vorm van adoptie mogelijk Maar dat wil niet zeggen dat elk aangesloten land deze vorm van adoptie moet toestaan of goedkeuren Een adoptie die uitgesproken is in een verdragsland wordt door alle landen die bij het verdrag zijn aangesloten automatisch en volledig erkend Een dergelijke adoptie is in Nederland direct rechtsgeldig Belangrijkste uitgangspunten Haags Adoptieverdrag Het afstand doen van het kind ter adoptie door de afstandsmoeder in het land van herkomst moet goed zijn geregeld De toestemming van de moeder moet nà de geboorte en in alle vrijheid zijn gegeven nadat zij is voorgelicht over de gevolgen van het doen van afstand De toestemming voor adoptie mag niet zijn gegeven tegen betaling of in ruil voor enige andere tegenprestatie Een kind kan pas voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen wanneer is gebleken dat opneming ter adoptie van het kind bij familie of in een pleeg of adoptiegezin in het land van herkomst niet mogelijk is Men spreekt in dit verband wel van het subsidiariteitsbeginsel Er moet een ouder bij een kind worden gezocht en niet een kind bij een ouder Op basis van gegevens omtrent het kind en de aspirant adoptieouders wordt bezien of met de plaatsing bij deze aspirant adoptieouders het hoogste belang van het kind is gediend Voorafgaande aan de matching van adoptiekind en aspirant adoptieouders mag er

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptie_Haags_adoptieverdrag/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • organisaties_pleegzorg
  d over nazorg hulp en ondersteuning Procedure stap voor stap Lengte procedure Over adoptiekinderen Kosten Informatiepakket en aanvraagformulier Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/organisaties_pleegzorg/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Brochures
  info Slaapproblemen bij adoptiekinderen informatie en tips voor ouders Meer info Adoptie het eerste jaar na aankomst informatie voor toekomstige ouders Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is breekt een intensieve periode aan Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Meer kinderen tegelijk adopteren informatie voor toekomstige ouders Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen de waarde van de bloedband het bewaken van grenzen onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen Wat betekent het om afgestaan te zijn Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van het zelfbeeld en de identiteit van adoptiekinderen Hoe kunnen ouders hun kind helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld Deze brochure bevat informatie tips en praktijkervaringen van andere ouders 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind op de basisschool informatie voor ouders Wat kunnen ouders doen om hun adoptiekind te helpen om goed mee te draaien op school Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze wennen op school gehechtheid en ontwikkeling Met veel praktijkvoorbeelden en tips 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind op de basisschool informatie voor leerkrachten Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen ontwikkeling ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag Met veel praktijkvoorbeelden en tips over onder andere de wenperiode op school en het bieden van veiligheid en structuur 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptie en special needs kinderen met een medische aandoening Steeds meer kinderen die voor adoptie in aanmerking komen hebben een medische aandoening ofwel een special need In deze brochure worden verschillende vormen van medische problemen toegelicht Ook leest u wat het opnemen van een special needs kind in de praktijk betekent 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekinderen in de puberteit De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots U vindt tips om uw puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met uw kind te verbeteren 56 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Beknopte brochures Adoptiekind in de groep Wat kunnen leerkrachten intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten met veel praktijkvoorbeelden en tips 12 pagina s 4 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind in de familie of vriendenkring

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/p/1696/Nazorg_brochures/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Instrumentarium bijzondere omstandigheden adoptieprocedure
  Instrumentarium Bijzondere Omstandigheden IBO Het IBO bestaat uit een aantal vragenlijsten die de aspirant adoptieouder s invult invullen voorafgaand aan het eerste gesprek met de raadsonderzoeker De uitkomst hiervan wordt weergegeven in het IBO profiel dat wordt opgesteld door de gedragsdeskundige van de Raad voor de Kinderbescherming Het IBO profiel heeft een zwaarwegend karakter bij het uiteindelijke advies over de bijzondere geschiktheid dat door de Raad aan de minister wordt uitgebracht Instrumentarium Bijzondere Omstandigheden IBO Aandachtsgebieden De aandachtsgebieden van het IBO onderzoek zijn de volgende Motivatie indien van toepassing gezamenlijke motivatie de mogelijke rol van het kind in dit gezin en de verwachtingen ten aanzien van de hechting van het kind Huwelijk en relatie indien van toepassing met aandacht voor de onderlinge communicatie en wijze van probleemhantering Intra psychische problematiek waarbij getracht wordt psychische problemen te signaleren Opvoedingsdoelen en capaciteiten gericht op opvattingen en ervaringen inzake opvoeding en het hanteren van mogelijke opvoedingsvraagstukken Persoonlijkheid met aandacht voor verwerking van moeilijke levensgebeurtenissen jeugd verlieservaringen kinderloosheid flexibiliteit draagkracht en emotionaliteit De vragenlijsten Het IBO bestaat uit vier vragenlijsten met uitspraken De invuller moet aangeven of deze uitspraken voor hem haar van toepassing zijn Over deze lijsten zijn gegevens beschikbaar ten aanzien van betrouwbaarheid validiteit normering theoretische achtergrond en uitvoering van het materiaal Op deze vijf gebieden zijn deze vier vragenlijsten tenminste als voldoende beoordeeld Over adoptiespecifieke zaken is een speciale vragenlijst samengesteld de Adoptielijst Bijzondere Geschiktheid ALBG die uit zowel uitspraken als open vragen bestaat Gezinsonderzoek met IBO Het gezinsonderzoek start met het invullen van het IBO Daarna vindt het eerste gesprek met de raadsonderzoeker plaats De aanvragers krijgen na afronding van de voorlichting of na het indienen van een verzoek voor een tweede of volgend adoptiekind een uitnodiging van de Stichting Adoptievoorzieningen om het IBO in te vullen op een centraal

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_IBO/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Alleenaanvraag
  Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Individuele aanvraag eenouderadoptie Als u alleenstaand bent een lat relatie heeft samenwoont en of wanneer u en uw partner een officieel geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kunt u uitsluitend als individuele aanvrager een adoptieprocedure starten Uw verzoek kan alleen met instemming van uw eventuele partner worden ingediend Ook voor gehuwden is het mogelijk om op naam van één van beiden een aanvraag in te dienen Dit kan gunstig zijn bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners De leeftijd van de oudste partner wordt namelijk als uitgangspunt genomen bij een gezamenlijke aanvraag Voor de partner gelden geen wettelijke leeftijdscriteria Wel wordt tijdens het gezinsonderzoek gekeken of de leeftijd van de partner geen risico s oplevert voor het kind De partner dient de voorlichting te volgen moet ook medisch gekeurd worden en inzage geven in het JDR en wordt eveneens betrokken bij het gezinsonderzoek Mogelijkheden De mogelijkheden voor alleenaanvragers om een buitenlands kind te adopteren zijn zeer beperkt Veel landen geven de voorkeur aan gehuwde stellen In de praktijk komen alleenaanvragers als er al mogelijkheden zijn meestal in aanmerking voor een zogenaamd moeilijk plaatsbaar kind Dit zijn kinderen

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_alleenaanvraag/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • deelbemiddeling zelfdoen over kosten verzekeringen e d over nazorg hulp en ondersteuning Procedure stap voor stap Lengte procedure Over adoptiekinderen Kosten Informatiepakket en aanvraagformulier Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/HaagsAdoptieverdrag/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive •