archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • over kosten verzekeringen e d over nazorg hulp en ondersteuning Procedure stap voor stap Lengte procedure Over adoptiekinderen Kosten Informatiepakket en aanvraagformulier Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/nazorg_Cursus_Elkaars_taal_begrijpen/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Nieuwsarchief
  Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Adoptienazorg naar gemeenten 17 december 2013 Vanaf 2015 wordt adoptienazorg van de Stichting Adoptievoorzieningen gefinancierd uit het macrobudget van het Gemeentefonds Dat hebben de leden van de VNG eind november besloten Adoptienazorg is een van de taken die meegaan in de transitie van de Antwoorden kamervragen over de discriminatie van homoparen bij interlandelijke adoptie 7 oktober 2013 Deze week heeft de heer Teeven een aantal kamervragen beantwoord over de discriminatie van homoparen bij interlandelijke adoptie Resultaten onderzoek ondersteuningsbehoeften adoptieouders 4 juli 2013 Adoptieouders hebben in de eerste periode na aankomst van hun kind grote behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding Dit wordt in Nederland niet proactief aangeboden en dat vinden veel adoptieouders een gemis Reactie op brief Staatssecretaris Van Rijn inzake adoptienazorg 30 mei 2013 Op 28 mei heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdzorg die constateert dat er na plaatsing van het adoptiekind in een gezin nauwelijks meer bemoeienis is met de Adoptie trends en analyse 2 mei 2013 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een statistisch overzicht van interlandelijke adoptie over de jaren 2008 t m 2012 gepubliceerd Antwoorden kamervragen 12 april 2013 Deze week heeft de heer Teeven een aantal kamervragen beantwoord over de mislukte adoptie uit China en misstanden rond adopties uit Ethiopië Kafalaverzoeken opgeschort 15 februari 2013 Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veilgheid en Justitie heeft besloten alle kafalaverzoeken per direct op te schorten Dit geldt voor verzoeken uit alle landen waar maatregelen van kafala worden uitgesproken Al lopende verzoeken Reactie Adoptievoorzieningen op rapport Inspectie Jeugdzorg 14 februari 2013 De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het handelen

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Geen adopties meer uit Oeganda 12 juni 2012 Staatssecretaris Teeven meent dat er te weinig duidelijkheid is over de afstandsprocedures in Oeganda Om deze reden heeft de staatssecretaris adopties uit het land per direct opgeschort Beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie 19 maart 2012 Staatssecretaris Teeven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies gepresenteerd van de beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie Nieuwe website voor geadopteerden 24 januari 2012 Er zijn inmiddels miljoenen websites maar geadopteerden konden er tot dusver geen een vinden met én uitgebreide informatie over geadopteerd zijn én een platform voor het uitwisselen van ervaringen Met geadopteerdonline nl is hier verandering Aanvragen tegemoetkoming adoptiekosten per 1 januari 2012 mogelijk 30 december 2011 Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Agentschap SZW voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten Aanmelding adoptieprocedure 2011 of 2012 8 december 2011 Per 1 januari 2012 verandert de adoptieprocedure Ook worden de kosten hoger Heeft u zich in 2011 aangemeld of eerder dan gelden deze wijzigingen niet Om geen onduidelijkheid te hebben over het tijdstip van uw aanmelding is de poststempel leidend Antwoorden op kamervragen extra verlaging nazorgsubsidie 24 november 2011 De SGP heeft samen met de PvdA SP D66 GroenLinks en ChristenUnie vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid over de bezuinigingsdoelstelling die Stichting Adoptievoorziening is opgelegd Bezuiniging adoptienazorg van de baan 11 november 2011 De extra bezuiniging op adoptienazorg is van de baan Dat is in de loop van donderdagavond bekend geworden Amendement van het lid van der Staaij C S 9 november 2011 Amendement

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Verplichte voorlichting duurder per 1 januari 2012 3 november 2011 Per 1 januari 2012 worden de verplichte voorbereidingsbijeenkomsten voor mensen die een kind willen adopteren opgesplitst De totale kosten van de verplichte voorbereiding gaan omhoog Informatie ministerie Veiligheid Justitie adoptie uit de VS 19 oktober 2011 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een informatiebrief opgesteld met alle mogelijkheden voor aspirant adoptieouders in de VS De Centrale Autoriteit beëindigt per 1 november aanstaande haar tijdelijke bemiddelingsrol Adoptie uit Haïti op termijn weer mogelijk 29 september 2011 Staatssecretaris Teeven heeft besloten om de opschorting van adopties uit Haiti onder bepaalde voorwaarden ongedaan maken Dat stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer Wetsvoorstel tegemoetkoming adoptiekosten aanvaard 12 juli 2011 Adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten Werkbezoek Haïti in juni 30 mei 2011 In juni 2011 brengt een ambtelijke delegatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie een bezoek aan Haïti Op basis van de bevindingen zal de beslissing tot tijdelijke opschorting van interlandelijke adopties opnieuw worden beoordeeld Uitstel werkbezoek Haïti 8 februari 2011 Het geplande bezoek van een Nederlandse ambtelijke delegatie aan Haïti in maart 2011 gaat niet door Nu duidelijk is geworden dat de tweede ronde van verkiezingen op 20 maart zal plaatsvinden is besloten om het werkbezoek uit te stellen en een Voorlopig geen adopties uit Haïti 20 december 2010 Voorlopig is interlandelijk adoptie uit Haïti niet mogelijk Er is onvoldoende duidelijkheid of de adoptieprocedure op een zorgvuldige en zuivere manier kan plaatsvinden Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven in een Voorrangsregeling stopt 18 oktober 2010 Per 1 januari 2011 wordt de versnelde procedure voorrangsregeling

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/4/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Reacties nav ramp Haïti 20 januari 2010 Wij krijgen net als vergunninghouders veel brieven en telefoontjes van mensen die graag een adoptiekind uit Haiti een thuis willen bieden Van de kinderen die nu versneld naar Nederland worden gehaald is de adoptieprocedure echter al op enkele Reactie minister op rapporten Inspectie Jeugdzorg 15 januari 2010 Als bij interlandelijke adoptie door onvolledige of onbetrouwbare informatie de risico s op onregelmatigheden te groot zijn kunnen vergunninghouders de contacten met een land beëindigen Dat stelt minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan Meiling stopt met adopties vanuit India 7 december 2009 Stichting Meiling heeft besloten te stoppen met adoptiebemiddeling vanuit India Reactie minister op moties 2 juli 2009 12 oktober 2009 Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de door de Tweede Kamer aangenomen moties van 2 juli 2009 NAS tweede vergunninghouder VS 8 oktober 2009 Het ministerie van Justitie heeft de Nederlandse Adoptie Stichting NAS aangewezen als tweede vergunninghouder die mag bemiddelen voor adopties uit de VS Wereldkinderen legt adoptieprocedures Ethiopië stil 21 september 2009 Wereldkinderen heeft de bemiddeling van kinderen uit Ethiopië tijdelijk stopgezet Reactie Hirsch Ballin op kamervragen 3 september 2009 Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft gereageerd op vragen van kamerleden De Pater van der Meer CDA en Langkamp SP van 20 augustus op het vertrek van de directeur van Wereldkinderen Nederlandse Adoptiestichting neemt bestuur FLASH over 25 augustus 2009 Met ingang van 1 september a

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  Ballin van Justitie heeft gereageerd op de vragen van de Vaste Commissie voor Justitie van januari 2009 naar aanleiding van zijn brief van 28 oktober 2008 over het rapport van de commissie Kalsbeek over interlandelijke adoptie én de Eisen aan adoptie uit VS aangescherpt 23 april 2009 Aan de adoptie van kinderen uit de Verenigde Staten zullen strengere eisen worden gesteld Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de eisen aangescherpt omdat hij eraan twijfelt of de Verenigde Staten zich wel houden aan het Haags Adoptieverdrag dat Verzekering medische kosten adoptiekinderen geregeld 26 januari 2009 Per 1 januari 2009 vallen adoptiekinderen onder de AWBZ Door een wijziging in de Zorgverzekeringswet zijn de kosten voor medische behandeling verzekerd vanaf het moment dat de adoptie in het land van herkomst is uitgesproken of daar de gezagsoverdracht met Reactie kamercommissie op voornemens Hirsch Ballin 6 januari 2009 De vaste kamercommissie voor Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen aan minister Hirsch Ballin van Justitie voorgelegd naar aanleiding van de reactie van de minister op het rapport van de commissie Kalsbeek over interlandelijke adoptie én de Wijzigingen Wobka per 1 januari 2009 3 december 2008 Met ingang van 1 januari 2009 wordt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie op een aantal punten gewijzigd Justitiële verkenningen Adoptie onder vuur 13 november 2008 In de reeks Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WODC is de publicatie Adoptie onder Vuur verschenen Diverse auteurs belichten interlandelijke adoptie vanuit verschillend perspectief Minister bereid veel aanbevelingen Kalsbeek over te nemen 29 oktober 2008 Uit de brief die minister van Justitie Hirsch Ballin op 28 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij voornemens is veel van de aanbevelingen van de commissie Kalsbeek aangaande interlandelijke adoptie over te nemen Gezamenlijk adopteren homostellen mogelijk na 1 januari 29

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/6/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  vereist Nieuwsarchief 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Vergunninghouders binden zich aan Kwaliteitskader 16 juli 2008 De zeven in Nederland werkzame vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben zich met het vaststellen en ondertekenen van het Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie verplicht om uiterlijk 1 januari 2010 te voldoen aan de Adoptieouders voortaan rechtstreeks toegang tot klachtencommissie 1 juli 2008 Met ingang van 1 juli kunnen aspirant adoptieouders die een klacht hebben over een vergunninghouder zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie KVIA Hogar stopt bemiddeling 10 juni 2008 Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten werken met vrijwilligers te kunnen voldoen aan de steeds arbeidsintensievere eisen Informatievoorziening vaak struikelblok 28 april 2008 In drie van de vier klachten die de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie KVIA in 2007 kreeg voorgelegd waren de onjuiste of onvolledige informatievoorziening en communicatie over procedure en proceduretijd van de vergunninghouder RSJ buigt zich vooral over procedurele kwesties 23 april 2008 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming RSJ heeft in 2007 tien keer een advies aan de minister van Justitie over bezwaren die door aspirant adoptieouders aangetekend waren tegen de afwijzing van een beginseltoestemming Dat blijkt uit Reactie op uitzending van Netwerk van 11 maart 2008 12 maart 2008 De Stichting Adoptievoorzieningen heeft kennis genomen van de uitzending van Netwerk op 11 maart In die uitzending werd een relatie gelegd tussen het in het kader van de één kind politiek weghalen van kinderen Terre des Hommes wijst ontvangende landen op verantwoordelijkheden 26 februari 2008 In maart presenteerde Terre de Hommes Child Relief in Brussel het rapport Adoption at what cost for an ethical responsibility of recieving countries in intercountry adoption Het rapport bestaat uit twee delen In

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/7/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 2 3 4 5 6 7 8 Meiling stopt bemiddeling voor kinderen uit India 5 juli 2007 Stichting Meiling heeft de bemiddeling van kinderen uit het kindertehuis Child Faith Home in Chennai tijdelijk stopgezet Inspectie jeugdzorg gaat onderzoek doen naar mogelijke misstanden rondom adopties uit India 28 juni 2007 De Inspectie jeugdzorg gaat in opdracht van de minister van Justitie onderzoeken onderzoeken of Meiling bij het realiseren van adopties uit India conform de regels gewerkt heeft Onafhankelijk onderzoek in Indiase adoptiezaak 28 juni 2007 Raad van State lid en voormalig Nationale Ombudsman mr dr Oosting doet onafhankelijk onderzoek naar de rol van het ministerie van Justitie bij adopties uit India Dit schrijft minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer Kamer steunt adoptie door paren van gelijk geslacht 28 juni 2007 Een overgrote meerderheid van de Kamer vindt dat ook homoparen kinderen uit het buitenland moeten kunnen adopteren Alleen SGP en ChristenUnie zijn het niet eens met het wetsvoorstel dat dit regelt De huidige adoptieprocedures Aanvragen no criminal recordverklaringen 22 juni 2007 Bepaalde landen van herkomst

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/8/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive