archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veelgestelde vragen kosten, verzekeringen e.d.
  andere voor de reis en het verblijf in het buitenland de verzorging van het kind medische onderzoeken en eventuele behandelingen proceskosten advocaat voor een tolk én bureaukosten Als u precies wilt weten waar u aan toe bent kunt u terecht bij de vergunninghouders Bij deelbemiddeling brengt de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar de zorgvuldigheid en zuiverheid van het contact in rekening net als de kosten voor de dossiervorming Dit bedrag kan per vergunninghouder variëren Is het kind eenmaal in Nederland en heeft het een verblijfsvergunning nodig dan moet u rekenen op 950 Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht indien nodig kost tussen 600 en 1 000 Zijn de kosten voor adoptie aftrekbaar van de inkomstenbelasting Nee sinds 1 januari 2009 zijn de kosten voor adoptie niet meer aftrekbaar In plaats daarvan kunnen adoptieouders een tegemoetkoming in de adoptiekosten in de vorm van een inkomensonafhankelijke bijdrage aanvragen Adoptieouders komen in aanmerking voor deze bijdrage op het moment dat de adoptieprocedure volledig is afgerond Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van 3 700 De regeling geldt voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen De tegemoetkoming kan worden aagevraagd bij subsidieportaal Agentschap SZW Kunnen adoptiekinderen met een medische aandoening verzekerd worden tegen ziektekosten In de Zorgverzekeringswet staat dat de zorgverzekeraar verplicht is om iedereen te accepteren die zich aanmeldt voor het basispakket van de zorgverzekering Jong oud gezond of ziek dat maakt niet uit Dat betekent dus ook dat iedere verzekeraar in Nederland een uit het buitenland geadopteerd kind moet accepteren voor de basis zorgverzekering Ook kinderen met medische problemen moet de zorgverzekeraar zonder meer accepteren De zorgverzekeraars bieden naast de verplichte basisverzekering ook aanvullende zorgverzekeringen aan U kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten Voor aanvullende verzekeringen

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/faq_kosten/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen adoptieouders en geadopteerden
  Onze zoon van 14 jaar spijbelt en moet het jaar waarschijnlijk overdoen De docenten klagen over zijn gedrag Soms steelt hij van andere kinderen Wat kan ik het beste doen Hier speelt waarschijnlijk de puberteit een grote rol Dit is meestal een lastige levensfase voor kind ouders en school Bij adoptiekinderen is de puberteit vaak heftiger Praat met uw zoon en heb respect voor zijn mening als jong volwassene Wat is de achtergrond van zijn gedrag Hoe staat hij ten opzichte van zijn adoptie u en de biologische ouders Waarom steelt hij van andere kinderen Vragen waar u samen met uw zoon het antwoord op moet vinden Het kan zijn dat het niet mogelijk is om voldoende grip op de situatie te krijgen of dat een puber niet bij machte is om zijn situatie te verwoorden Aarzel dan niet om hier een deskundige bij te betrekken of om bijvoorbeeld naar een cursus voor ouders van geadopteerde pubers te gaan Onze dochter is nu bijna een half jaar bij ons Ze heeft nog steeds slaapproblemen Veel adoptiekinderen hebben problemen met slapen Zij verzetten zich hevig als ze naar bed worden gebracht vallen pas in slaap als ze volledig uitgeput zijn of hebben nachtmerries Uw dochter heeft veel nieuwe indrukken opgedaan moet zich aan een nieuwe situatie aanpassen Onrust en spanning kunnen de oorzaak van haar slaapproblemen zijn Ook kan de oorzaak liggen in het feit dat uw dochter aan u gehecht begint te raken en daardoor bang is om u weer te verliezen Het kan ook zijn dat uw kind niet gewend is aan een eigen bed in een eigen kamer In de brochure Adoptie het eerste jaar na aankomst vindt u meer uitleg en tips Er is ook de mogelijkheid om video interactiebegeleiding aan te vragen Een adoptiedeskundige komt dan in overleg met u een aantal situaties bij u thuis op video opnemen en spreekt deze met u door Bestellen brochure Meer informatie over video interactiebegeleiding Onze zoon van acht jaar is sinds de verhuizing van een vriendje vaak verdrietig of stil Een verhuizing ook van een vriendje is een grote verandering Een grote verandering kan angst en onzekerheid geven Ook kan het een hernieuwde verlieservaring van uw zoon zijn en oude herinneringen of gevoelens oproepen Probeer er achter te komen hoe uw zoon zich voelt Informeer op school of hij daar ook verdrietig en stil is Misschien kan de leerkracht in de klas eens over het onderwerp verhuizing praten zodat het voor uw zoon bespreekbaar kan worden Stimuleer uw kind zijn emoties te uiten bijvoorbeeld met behulp van een leesboekje tekeningen of een zelfbedacht verhaaltje Mijn dochter van tien jaar heeft moeite om haar emoties te laten zien Is dit altijd zo geweest of is dit de laatste tijd Is dit de laatste tijd zo probeer dan de reden te achterhalen Is er bijvoorbeeld iets gebeurd wat diep bij haar heeft ingegrepen Dit kan het overlijden van iemand zijn een verhuizing wisseling van leerkracht een vriendin waar ze ruzie

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/faq_nazorg/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Adoptieprocedure
  Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Adoptieprocedure stap voor stap
  Ook is er gelegenheid om met andere aspirant adoptieouders van gedachten te wisselen De bijeenkomsten worden gegeven door de Stichting Adoptievoorzieningen duren elk drie uur en vinden overdag plaats in Utrecht terug 4 Gezinsonderzoek De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de minister van Veiligheid Justitie over het geven van de beginseltoestemming Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezinssituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op geschiktheid om een adoptiekind op te voeden Het onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken Het rapport en het advies worden met de aspirant adoptieouders besproken In de landen van herkomst wordt het gezinsrapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind te plaatsen Informatie van de Raad voor de Kinderbescherming over het gezinsonderzoek terug 5 Beginseltoestemming Het ministerie van Veiligheid Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming om wel of geen beginseltoestemming te verlenen Daarmee krijgen aspirant adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren De beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan op verzoek na een aanvullend gezinsonderzoek voor vier jaar verlengd worden Het hebben van een beginseltoestemming betekent niet dat aspirant adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen terug Bemiddelingsfase In de bemiddelingsfase komt het contact tot stand met de bevoegde instanties in het buitenland Zij zoeken de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt In Nederland hebben zes vergunninghouders van het ministerie van Veiligheid Justitie toestemming gekregen om te bemiddelen 6 Volledige of deelbemiddeling De meeste adopties komen tot stand via een van de vijf organisaties in Nederland die een vergunning hebben om te bemiddelen de vergunninghouders Vergunninghouders hanteren eigen richtlijnen criteria en tarieven voor bemiddeling Tijdens een intakegesprek worden mogelijkheden en wensen besproken Aspirant adoptieouders kunnen ook via een eigen contact in het buitenland de basis voor een adoptie leggen In dat geval is sprake van deelbemiddeling Bij deelbemiddeling is de taak van de vergunninghouder beperkt tot het onderzoeken van de zuiverheid en zorgvuldigheid van organisaties en personen die bij de adoptieprocedure betrokken zijn De vergunninghouder brengt hierover advies uit aan het ministerie van Veiligheid Justitie In de praktijk is deelbemiddeling op dit moment alleen mogelijk in landen die niet zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag Informatie over de vergunninghouders Informatie over deelbemiddeling Landenoverzicht eisen aan aspirant adoptieouders per land terug 7 Voorstel van een adoptiekind Als de vergunninghouder en de instanties in het geboorteland van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match wordt het kind voorgesteld aan de aspirant adoptieouders Zij krijgen informatie over de leeftijd het geslacht en eventuele bijzonderhedenover de medische achtergrond van het kind Als het voorstel wordt geaccepteerd wordt er meer informatie vrijgegeven Aspirant adoptieouders krijgen enige bedenktijd om over het voorstel te beslissen terug 8 Aankomst kind Als de aspirant adoptieouders het voorstel accepteren moet er

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_procedurestapvoorstap/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Lengte adoptieprocedure
  Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Lengte procedure Aanvragers die zich nu aanmelden voor adoptie moeten rekenen op een totale doorlooptijd van anderhalf tot vijf jaar Van aanmelding t m beginseltoestemming 1 5 jaar De wachttijd tussen aanmelding en start van de voorlichtingsbijeenkomsten is ongeveer twaalf maanden De wachttijd schommelt de laatste tijd sterk Allerlei factoren zijn hierop van invloed het aantal aspirant adoptieouders het aantal aspirant adoptieouders dat de procedure uitstelt of stopzet het aantal te verwachten adopties Houdt u daarom de planning goed in de gaten als u wilt weten wanneer u ongeveer aan de beurt bent Wanneer u de voorlichting heeft afgerond stuurt de Stichting Adoptievoorzieningen uw persoonsgegevens door naar de Raad voor de Kinderbescherming In principe vindt het gezinsonderzoek plaats in het kwartaal volgend op de voorlichting In de praktijk bestaan er echter wisselende wachttijden bij de verschillende vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming Het ministerie van Veiligheid Justitie neemt

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_lengte_procedure/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiel adoptiekinderen
  Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist OVER ADOPTIEKINDEREN Adoptiekinderen zijn kinderen die steeds vaker bij aankomst in Nederland al wat ouder zijn In 2014 was meer dan 50 van de kinderen twee jaar of ouder bij aankomst een special need hebben Dat wil zeggen dat zij een medische beperking of een al dan niet operabele aandoening hebben In 2014 had 75 van de kinderen bij aankomst een special need Waarom verandert het profiel De mogelijkheden voor een kind om in het eigen land op te groeien zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen Daar zijn verschillende redenen voor de welvaart neemt toe culturele en maatschappelijke taboes op alleenstaand ouderschap pleegzorg en adoptie verdwijnen er komen meer jeugdbeschermende organisaties De meeste mensen die willen adopteren hebben een voorkeur voor een gezond zo jong mogelijk kind Voor kinderen die in het eigen land moeilijk plaatsbaar zijn wordt dan in het buitenland naar een gezin gezocht Wat betekent dit voor u Het profiel van de kinderen die voor adoptie naar Nederland in aanmerking komen strookt misschien niet met uw verwachtingen Aspirant adoptieouders die een gezonde baby willen adopteren krijgen bij de vergunninghouders te maken met gesloten wachtlijsten en lange wachttijden Tegelijkertijd komt het voor dat vergunninghouders met moeite geschikte ouders kunnen vinden voor bepaalde kinderen Bijvoorbeeld voor kinderen met een gecompliceerde medische aandoening voor oudere kinderen of een combinatie hiervan Als u er voor openstaat om juist zo n kind in uw gezin op te nemen kan dit uw mogelijkheden en de wachttijd beïnvloeden Daarnaast is ook uw eigen situatie leeftijd relatievorm en huwelijksduur gezinssamenstelling

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_profiel/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Kosten
  vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Kosten adopteren Vanaf 1 januari 2012 bedragen de kosten voor de verplichte voorlichting 1 595 per aanvraag Dit bedrag is onderverdeeld in 210 voor de administratiekosten en de informatiebijeenkomst en 1 385 voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten De bemiddelingskosten variëren van 7 500 tot ruim 35 000 Het bedrag is afhankelijk van de keuze van het land de vergunninghouder etc De bemiddelingskosten bestaan uit de kosten in het land van herkomst o a de verzorgingskosten van het kind de kosten van medische onderzoeken en eventuele behandelingen de adoptieproceskosten voor de advocaat en tolk reis en verblijfkosten van het kind de adoptieouder s of begeleider s én de bemiddelings en bureaukosten Voor meer uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders Bij deelbemiddeling zal de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/p/1553/Kosten/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • adoptieprocedure informatiepakket
  Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Informatiepakket en aanvraagformulier Op deze website vindt u veel informatie die u kan helpen bij het oriënteren op adoptie Heeft u liever informatie op papier dan

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_informatiepakket/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive