archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • adoptieprocedure_planning_bijeenkomsten
  huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Planning voorlichtingsbijeenkomsten Informatiebijeenkomst Direct na betaling van de eerste acceptgiro 210 ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst Deze bijeenkomst dient binnen vier maanden na betaling gevolgd te zijn Na deze eerste bijeenkomst ontvangt u de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten Voorlichtingsbijeenkomsten Twee maanden voordat de voorlichtingsbijeenkomsten beginnen ontvangt u het definitieve rooster en het handboek Adoptie Onderstaand overzicht geeft een inschatting van wanneer u aan de beurt bent Dit overzicht is niet statisch Als aspirant adoptieouders die voor u aan de beurt zijn de procedure uitstellen of stoppen bent u misschien eerder aan de beurt Aan de andere kant kan het ministerie van Veiligheid Justitie ons opdracht geven minder voorlichtingsgroepen te organiseren wanneer het aantal te verwachten adoptiekinderen daalt Wij raden u dan ook aan regelmatig dit overzicht te raadplegen BKA nummers Voorbereiding BKA 20141 0100 t m 20142 0080

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_planning_bijeenkomsten/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive • kunt u uitstel aanvragen of de procedure stopzetten Soms zijn er omstandigheden waarbij u zelf geen keuze heeft Dan bent u verplicht om de procedure uit te stellen Uitstellen informatiebijeenkomst U moet de informatiebijeenkomst binnen vier maanden na betaling volgen anders vervalt uw inschrijving Uitstel is niet mogelijk Bedenk daarom goed voordat u betaalt of u de adoptieprocedure al in gang wilt zetten Zo niet dan kunt u zich beter op een later tijdstip opnieuw aanmelden Uitstellen vijf voorlichtingsbijeenkomsten Er zijn twee momenten waarop u deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten kunt uitstellen Na ontvangst van de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomsten Dan is uitstel van maximaal één jaar mogelijk Na het betalen van de voorlichtingsbijeenkomsten Dan is uitstel van maximaal drie jaar mogelijk In een aantal gevallen bent u verplicht de adoptieprocedure uit te stellen Dit geldt als er sprake is van een zwangerschap de opname van een pleegkind in het gezin of de langdurige uithuisplaatsing ervan een echtscheiding een nieuwe partner een ernstige ziekte of overlijden van een van de partners Het is belangrijk dat u de Stichting Adoptievoorzieningen zo snel mogelijk informeert als er zich belangrijke wijzigingen in uw privé omstandigheden voordoen Let op het tijdstip van uitstellen is bepalend voor eventuele terugbetaling van het voorlichtingsgeld Leest u daarvoor de terugbetalingsregeling Voortzetten Wilt u de adoptieprocedure voortzetten Meldt u dit dan aan de Stichting Adoptievoorzieningen Heeft u de procedure uitgesteld omdat u zwanger was Dan kunt u wanneer het kind één jaar is weer deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten Laat ons dat dan binnen een maand na de geboorte van het kind weten Wij zullen u dan zo snel mogelijk indelen Uitstellen gezinsonderzoek Ook na de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen zich omstandigheden voordoen die voor de Raad voor de Kinderbescherming aanleiding zijn het gezinsonderzoek uit te stellen Naast bovengenoemde redenen is dat bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/adoptieprocedure_uitstelofstopzetten/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen over de adoptieprocedure
  op dat moment volgt bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming of de vergunninghouder Ook als u al een beginseltoestemming heeft wordt de adoptieprocedure tijdelijk stopgezet Hoe lang duurt de procedure en wat is ongeveer de wachttijd Als u zich nu aanmeldt moet u rekening houden met ongeveer anderhalf jaar tot afgifte van de beginseltoestemming Over de wachttijden bij de vergunninghouders is niets te zeggen Deze zijn mede afhankelijk van het land en van uw eigen mogelijkheden en wensen Over het algemeen geldt dat het wachten op een baby langer duurt dan het wachten op een ouder kindje of kindje met een special need Verder speelt een aantal factoren een rol o a de keuze van vergunninghouder en van het land van herkomst en of u voldoet aan de gestelde voorwaarden leeftijd huwelijksduur inkomen opleiding etc Hoe is de procedure voor een tweede en volgend adoptiekind Wie een tweede of volgend kind wil adopteren hoeft geen voorlichting meer te volgen Wel moet opnieuw een Beginseltoestemming worden aangevraagd Dit kan zodra het laatste opgenomen adoptie kind of een in het gezin geboren kind gedurende ten minste één jaar is verzorgd De aanvraag wordt direct doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming De Raad doet zo snel mogelijk een aanvullend gezinsonderzoek Hiervoor is één gesprek meestal voldoende Uw gezinsrapport wordt aangepast en naar het ministerie van Veiligheid Justitie gestuurd Bij een positief advies kunt u de beginseltoestemming redelijk snel verwachten Bij de vergunninghouder kunt u het beste vooraf informeren wat de mogelijkheden zijn voor adoptie van een tweede derde of vierde kind Hoe moet ik de procedure uitstellen stopzetten De procedure uitstellen kan telefonisch en of schriftelijk Als u de procedure officieel wilt stoppen dan kan dat uitsluitend schriftelijk Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u per brief doorgeven ondertekend door beide aanvragers Als u getrouwd bent dient u een kopie van de trouwakte meesturen Meer informatie Heb ik als ik een beginseltoestemming heb ook recht op een adoptiekind Nee de beginseltoestemming is geen garantieverklaring dat er daadwerkelijk een kind geplaatst wordt Vergunninghouders zijn niet verplicht aan iedereen die een Beginseltoestemming heeft een kind voor te stellen Zij zullen iemand echter nooit zonder reden afwijzen Kan ik bezwaar maken als ik geen beginseltoestemming krijg Ja binnen zes weken nadat de afwijzing is verzonden Hoe u dat doet leest u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid De minister van Veiligheid Justitie legt het bezwaarschrift voor aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Deze instantie stelt u in de gelegenheid het bezwaar toe te lichten Als ook het bezwaarschrift wordt afgewezen kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank Hoe dit gaat is eveneens te lezen in de genoemde brochure De wettelijke responstermijn van de overheid is acht weken Hoe lang is de beginseltoestemming geldig De beginseltoestemming is vier jaar geldig maar nooit langer dan het moment waarop de oudste aanvrager 46 jaar wordt en er op dat moment nog geen voorstel is geaccepteerd tenzij

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/faq_adoptieprocedure/mn/3/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Hulp en ondersteuning na adoptie
  Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Advies hulp en ondersteuning Adoptieouderschap verschilt op een aantal punten wezenlijk van ouderschap van biologisch eigen kinderen Een kind dat is afgestaan en geadopteerd heeft vaak extra vragen en andere behoeften Het opbouwen van een band met elkaar gaat minder vanzelfsprekend Adoptieouders staan in de opvoeding vaak voor andere uitdagingen U kunt bij ons terecht voor Een luisterend oor en deskundig advies over alles wat te maken heeft met de opvoeding en ontwikkeling van uw kind hechting of uw rol als ouder Zit u ergens mee of heeft u twijfels Bel of mail gerust Ook voor verwijzing naar een hulpverlener in de buurt Meer informatie Achtergrondinformatie en tips om zelf op uw gemak te lezen We hebben brochures over de belangrijkste onderwerpen rondom adoptie Naar het overzicht Een korte cursus

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/nazorg/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Contact
  Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Contact Wij zijn er voor adoptieouders geadopteerden familie leerkrachten en andere professionals die te maken hebben met

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/Nazorg_contact/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Brochures
  info Slaapproblemen bij adoptiekinderen informatie en tips voor ouders Meer info Adoptie het eerste jaar na aankomst informatie voor toekomstige ouders Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is breekt een intensieve periode aan Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Meer kinderen tegelijk adopteren informatie voor toekomstige ouders Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen de waarde van de bloedband het bewaken van grenzen onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen Wat betekent het om afgestaan te zijn Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van het zelfbeeld en de identiteit van adoptiekinderen Hoe kunnen ouders hun kind helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld Deze brochure bevat informatie tips en praktijkervaringen van andere ouders 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind op de basisschool informatie voor ouders Wat kunnen ouders doen om hun adoptiekind te helpen om goed mee te draaien op school Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze wennen op school gehechtheid en ontwikkeling Met veel praktijkvoorbeelden en tips 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind op de basisschool informatie voor leerkrachten Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen ontwikkeling ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag Met veel praktijkvoorbeelden en tips over onder andere de wenperiode op school en het bieden van veiligheid en structuur 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptie en special needs kinderen met een medische aandoening Steeds meer kinderen die voor adoptie in aanmerking komen hebben een medische aandoening ofwel een special need In deze brochure worden verschillende vormen van medische problemen toegelicht Ook leest u wat het opnemen van een special needs kind in de praktijk betekent 52 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Adoptiekinderen in de puberteit De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots U vindt tips om uw puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met uw kind te verbeteren 56 pagina s 9 95 incl verzendkosten terug Beknopte brochures Adoptiekind in de groep Wat kunnen leerkrachten intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten met veel praktijkvoorbeelden en tips 12 pagina s 4 95 incl verzendkosten terug Adoptiekind in de familie of vriendenkring

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/nazorg_Brochures/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Welkomstdoos
  en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Welkomstdoos voor nieuwe adoptieouders Adoptieouders van wie hun kind net in Nederland is aangekomen krijgen een welkomstdoos Deze bevat een felicitatie een aantal kleine cadeautjes het Adoptiemagazine en

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/nazorg_welkomstdoos/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Adoptienazorg _consultatie
  Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Consult aan huis De meeste adoptieouders hebben de eerste jaren na aankomst van hun kind veel vragen Dan kan het wel eens prettig zijn om met een deskundige van gedachten te wisselen Over eten verdriet slapen bezoek knuffelen onrustig gedrag hechting Hoort het erbij of is er toch iets meer aan de hand Wat heeft uw kind in deze fase nodig En hoe kunt u dat bieden Al dit soort vragen kunt u stellen in een consultatiegesprek bij u thuis Samen met een ervaren adoptiedeskundige bespreekt u het gedrag van uw kind eren en krijgt u direct persoonlijk advies over hoe u met bepaalde situaties om kunt gaan Voor wie U bent adoptieouder en uw kind is jonger dan 12 jaar Afhankelijk van uw vraag wordt bekeken of het wenselijk is dat uw kind bij het consult aanwezig is Waar en wanneer Het gesprek vindt binnen zes tot acht weken na uw aanvraag plaats In principe bij u thuis maar afhankelijk van de ligging van uw

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/nazorg_consult/mn/5/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive