archive-nl.com » NL » A » AENO.NL

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Routekaart HR Gemeenten 2020 | A+O fonds Gemeenten
  in opdracht van het A O fonds Gemeenten en de VNG In het onderzoek is een schriftelijke uitvraag gedaan onder hoofden P O van gemeenten en zijn gesprekken gevoerd met gemeentesecretarissen en professionals uit het veld Ook is een analyse gemaakt van een aantal collegeprogramma s vanuit HR optiek gezien en is gevolgd welke HR discussies worden gevoerd in de social media De bevindingen en het advies zijn opgetekend in het rapport HR Gemeenten 2020 d d 4 december 2014 De rol van de gemeente verschuift van kaderstellen regisseren en controleren naar faciliteiten en verbinden De factor Mens wordt cruciaal en minimaal van het zelfde gewicht als de factor Geld en de factor Techniek De ontwikkelgebieden voor HR zijn door CAOP uitgeschreven onder de noemers Strategie Innoverend en veranderkundig vermogen en Resultaatgerichtheid Hulpmiddel voor HR Dit vraagt vooral om een verandering van mindset Het is belangrijk om te starten met bewustwording en urgentiebesef Er is een transformatie gaande gericht op het mogelijk maken het werken vanuit de bedoeling Het kan niet zo zijn dat er op het aspect mensen dan niets verandert bij gemeenten De ambtenaar moet mee veranderen en HR heeft daar niet alleen een adviserende maar ook inhoude lijk een voorbeeldfunctie en een voorloperrol in te vervullen Om het strategisch know how het innoverend en veranderkundig vermogen en de resultaatgerichtheid op een hoger plan te krijgen heeft A O fonds Gemeenten in samenwerking met HRO adviseurs van gemeenten deze Routekaart HR 2020 ontwikkeld De Routekaart HRGemeenten2020 is niet het panacee voor de gehele verdere professionalisering maar wel bedoeld om HR professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van de HR rol Het is een hulpmiddel voor HR manager HR beleidsadviseurs HR adviseurs en interne organisatieadviseurs van gemeenten met antwoorden op de vragen Hoe kan ik meer een strategisch gesprekspartner

  Original URL path: http://www.aeno.nl/routekaart-hr-gemeenten-2020 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Professionalisering HR door aanbodgerichte aanpak - A+O fonds Gemeenten
  er is voor iedereen wat wils Er zijn vijf centrale thema s geformuleerd opgehaald uit een inventarisatierondje langs de 10 gemeenten De thema s Verandermanagement adviseren en begeleiden Coachingsvaardigheden bij veranderingen Financiële aspecten van het HRM vak Strategische Personeelsplanning en mobiliteit Strategisch adviseren als individu en als team Ontwikkeling leeraanbod professionalisering De vijf thema s zijn omgezet naar organisatievraagstukken de Academie West Brabant is ermee aan de slag gegaan Om aanbod te creëren om de vijf thema s heen gaat enorm veel tijd zitten Het benaderen van onderwijsinstellingen en trainers het samenstellen en inhoudelijk afstemmen van de verschillende modules waar medewerkers uit kunnen kiezen wie er mogen deelnemen en hoe dit vorm te geven vertelt Esther van Dijk Uiteindelijk is een aanbod ontwikkeld van ongeveer twintig verschillende modules waarbij rekening is gehouden met verschillende manieren van leren en variaties in duur inhoud en zwaarte Zo varieert het aanbod van een wandelworkshop tot 3 daagse cursussen Medewerkers kunnen deelnemen aan het scholingsaanbod door middel van het inzetten van vouchers Iedere medewerker mag een aantal vouchers van zijn organisatie inzetten Een voucher is 300 euro waard Een module kan 1 tot 6 vouchers kosten afhankelijk van de duur en inhoud Iedereen kan op deze manier zijn eigen leergang samenstellen Inmiddels zijn er zeventig deelnemers uit achttien verschillende organisaties vertelt Esther Ze vervolgt We hebben er daarnaast voor gekozen locaties te regelen bij de deelnemende organisaties om zo ook daadwerkelijk bij elkaar in de keuken te kijken Meerwaarde Het professionaliseringstraject loopt goed te zien aan het aanbod en het aantal deelnemers Natuurlijk is het ook belangrijk om te horen wat de ervaringen zijn Esther van Dijk In de modules draait het om praktijkgericht werken aan eigen casussen Iedere deelnemer brengt een casus in waarmee hij aan de slag gaat in de module dit is echt de meerwaarde van ons aanbod Uiteraard zitten er ook stukken theorie in maar het is absoluut geen klassiek hoorcollege De eerste reacties zijn dan ook positief Deelnemers geven aan deze praktische insteek enorm te waarderen en het toe te kunnen passen in hun werk Daarnaast vinden ze het leuk om andere collega s te leren kennen vertelt Esther Deelnemers geven aan deze praktische insteek enorm te waarderen Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd De opzet van de verschillende modules is ontstaan uit de vijf eerder genoemde thema s en aangeboden aan de verschillende organisaties in de regio Om het aanbod te introduceren is een startbijeenkomst georganiseerd waarbij leidinggevenden werden geïnformeerd en de urgentie voor een veranderende rol van de P O er werd benadrukt Door de variatie in het aanbod is de drempel laag gebleken om deel te nemen aan een van de modules Het aanbod gaat veel verder dan alleen de decentralisaties Het gaat om de veranderende rol van de overheid en wat dat voor iedereen betekent voor iedereen is er wel een module die bruikbaar is voor deze veranderende rol Het gaat om professionalisering van de organisatie en van jou als medewerker vertelt Esther Mooi om

  Original URL path: http://www.aeno.nl/professionalisering-hr-door-aanbodgerichte-aanpak (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vakmanschap in Beeld: Griffier - A+O fonds Gemeenten
  ervoor te zorgen dat alle verschillende partijen op elkaar ingespeeld zijn Miranda Heffels is griffier bij de gemeente Uden en heeft in 2014 veel ondersteund bij bijzondere momenten In 2014 waren de verkiezingen In april was er een nieuwe gemeenteraad en werden er na de heisessie vijf werkgroepen opgericht Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie rondom de werkgroepen Bent u benieuwd wat een griffier doet Bekijk dan het filmpje Lees

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-in-beeld-griffier (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Den Haag: Techniek maak je samen! - A+O fonds Gemeenten
  enorm Om ons heen ontstaan steeds meer publiek private samenwerkingen om van elkaar en over elkaar te leren De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om medewerkers die steeds meer flexibel inzetbaar zijn en blijven Gemeenten worden steeds meer dynamische en creatieve organisaties Dit vraagt om weerbare en wendbare medewerkers Gekwalificeerd personeel wordt een gedeeld belang van overheid en bedrijfsleven Duale HBO opleiding De gemeente Den Haag heeft namens de vier grootste gemeente het initiatief genomen om samen met de installatiebranche Uneto VNI en de Haagse Hogeschool de praktische duale hbo opleiding Associate degree in Engineering opleiding Projectleider Techniek Stedelijke Installaties te ontwikkelen Een specifieke technische opleiding gericht op de relatie openbare ruimte en installatietechniek Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die de ambitie hebben om binnen de installatietechniek als projectleider aan de slag te gaan en affiniteit hebben met de openbare ruimte Dit innovatieve gezamenlijke initiatief om nieuwe markten het hoofd te bieden wordt ondersteund door het A O fonds De stichting heeft subsidie beschikbaar gesteld om langs deze weg medewerkers te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en loopbaan en geeft gemeenten de kans een goede dienstverlening aan burgers te bieden De installatiebranche en gemeenten krijgen zo de

  Original URL path: http://www.aeno.nl/gemeente-den-haag-techniek-maak-je-samen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vakmanschap in Beeld: Senior medewerker Sociaal loket - A+O fonds Gemeenten
  zorg en overlast waarbij ik gezinnen tegenkom met meervoudige problematiek Een functie waarbij het belangrijk is dat je je werk niet mee naar huis neemt Aantrekkelijk aan deze functie is dat je iemand weer in zijn kracht kunt zetten zodat deze persoon weer verder kan Denk aan verslavingsproblematiek Iemand heeft geen contact meer met zijn kinderen en of de omgeving Als deze banden toch hersteld kunnen worden en iemand kan

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-beeld-senior-medewerker-sociaal-loket (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmobiliteit in het Openbaar Bestuur | AENO.nl
  De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevoegd in de publicatie Werken is bewegen Arbeidsmobiliteit in het Openbaar Bestuur Ontwikkelingen en arbeidsmobiliteit Er zijn verschillende ontwikkelingen die de mobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur raken krimp van organisaties verminderde arbeidsmarktperspectieven vergrijzing en ontgroening van de medewerkerpopulatie Deze ontwikkelingen hebben een lage in en uitstroom van medewerkers tot gevolg De consequentie is dat het werk in de toekomst grotendeels zal worden gedaan door medewerkers die nu al werkzaam zijn in het openbaar bestuur Tegelijkertijd dient het aanpassingsvermogen van overheidsorganisaties verder te groeien zodat die kunnen inspelen op toenemende veranderingen in het takenpakket en werkwijzen Daar komt bij dat het voor medewerkers niet meer vanzelfsprekend is tot aan hun pensionering hetzelfde werk te doen Medewerkers moeten daarom flexibel zijn en van functie kunnen veranderen Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste aanpassingsvermogen van organisaties te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven Hoe de arbeidsmobiliteit bevorderen Om arbeidsmobiliteit te bevorderen stellen de onderzoekers voor meer werk te maken van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over mobiliteit Ook bepleiten ze het versterken van de inzetbaarheidscultuur binnen organisaties en het verlagen of wegnemen van praktische belemmeringen voor mobiliteit Nieuwsgierig

  Original URL path: http://www.aeno.nl/arbeidsmobiliteit-openbaar-bestuur (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 12 ambtenaren met filmambitie en oog voor vakmanschap! - A+O fonds Gemeenten
  helaas is er slechts plaats voor 12 ambtenaren De zes geselecteerde teams komen uit het hele land Bekijk de filmpjes uit 2014 Waarom Het A O fonds Gemeenten vindt vakmanschap belangrijk Daarom willen wij deze in beeld brengen Vragen als Waarom doet u dit werk Wat maakt het zo bijzonder en Wat moet u kunnen om uw werk goed uit te kunnen voeren zijn hierbij erg belangrijk De filmpjes dragen bij aan het gesprek over het vakmanschap van ambtenaren en hoe ambtenaren dat vakmanschap zelf verder kunnen ontwikkelen Wat gaan we doen In vijf opleidingsdagen brengen we met een team van twaalf ambtenaren en Bromet Film School 24 verschillende functies in beeld De eerste opleidingsdag vindt plaats op maandag 1 juni 2015 Op 23 juni heeft iedereen zijn eerste filmpje klaar Het tweede filmpje zal in de 1e helft van oktober klaar zijn Het filmen en monteren vindt plaats in de zomer en september De korte filmpjes worden op Ambt24 het festival dat draait om Vakmanschap gelanceerd en gepresenteerd Ambt24 vindt plaats op 11 en 12 november 2015 We plaatsen de filmpjes ook online zodat iedereen ze vanaf 11 november kan bekijken Contactpersonen en informatie Heeft u vragen Stel deze

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-in-beeld (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vakmanschap in Beeld: Accountmanager afval - A+O fonds Gemeenten
  en is het aanspreekpunt voor de verschillende partijen die het afval binnen de gemeente inzamelen Bijna al het afval wordt in Zeist gescheiden Bij het afvalbrengstation wordt onderscheidt gemaakt in twintig verschillende soorten afval Door al het afval te scheiden kan het hergebruikt worden Een mooie opbrengst als gevolg van het beleid wat Henk geschreven heeft Bent u benieuwd welk afval er allemaal gescheiden kan worden Bekijk dan het filmpje

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-in-beeld-accountmanager-afval (2016-02-10)
  Open archived version from archive