archive-nl.com » NL » A » AENO.NL

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Schouwen Duiveland: Strategische personeelsplanning - A+O fonds Gemeenten
  van het project is te komen tot een effectief geheel van maatregelen om de gewenste personele bezetting te blijven realiseren door het in kaart brengen van de huidige en toekomstig benodigde personele bezetting en formatie zowel kwantitatief als kwalitatief Doelgroep Bij de invoering van SPP wordt rekening gehouden met de volgende doelgroepen Bestuur Hier worden bewustwording en inzicht gecreëerd MT Is verantwoordelijk voor het behalen van en van de sturing op de gewenste organisatiedoelstellingen Leidinggevenden Zijn belangrijk voor het proces van het afstemmen van afdelingskerntaken en de gewenste benodigde personele bezetting Medewerkers Hier wordt bewustwording van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van functioneren inzetbaarheid en ontwikkeling gecreëerd OR Het creëren van draagvlak bij de OR is belangrijk Aanpak In samenspraak met het externe bureau dat de invoering begeleidt is gekozen voor een gefaseerde invoering Fase 1 Verfijnen Plan van aanpak en kick off met MT OR en P O Fase 2 3 In kaart brengen van de huidige situatie kwantitatieve gegevens door middel van het HRI model en K3R analyse van kwalitatieve gegevens door middel van een vlootschouw met HR3P Human Resource PrestatiePotentieelPortfolio Fase 4 5 Vaststellen toekomstige vraag naar arbeid Uitvoeren van een interne en externe analyse Voorbereiden en uitvoeren van een SPP game om scenario s te vertalen naar kerntaken en uitgangspunten voor SPP Voor de afdelingen concretiseren van scenario s op basis van kerntaken en uitgangspunten voor toekomstige vraag naar arbeid Presentatie van geconsolideerde toekomstig gewenste formatie Fase 6 Confrontatie tussen benodigde personele formatie en beschikbare personele bezetting op verschillende aggregatieniveaus Fase 7 Voorbereiden en uitvoeren van een traingame om op algemeen niveau te komen tot een cocktail van maatregelen Voorbereiden en uitvoeren van een traingame op de vijf afdelingsniveaus om te komen tot een actieplan En tot slot het opstellen en presenteren van het SPP actieplan voor

  Original URL path: http://www.aeno.nl/gemeente-schouwen-duiveland-strategische-personeelsplanning (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Training Baas in eigen Loopbaan - A+O fonds Gemeenten
  aan te bieden Of beter laat de loopbaanadviseur uit uw gemeente of regio opleiden om de training Baas in eigen Loopbaan zelf in uw organisatie of regio uit te rollen In deze tweedaagse training oriënteren medewerkers zich samen met collega s op hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan Opzet training In de training Baas in eigen loopbaan werken tien medewerkers gedurende twee dagen aan hun loopbaan Ook voor de buitendienst is een specifieke training ontwikkeld Deze bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag Vooraf en tussendoor krijgen de medewerkers een huiswerkopdracht Daarnaast vinden er twee individuele gesprekken met de trainer plaats Kondig uw training Baas in eigen Loopbaan aan met poster op maat Train uw eigen loopbaanadviseur s Laat de loopbaanadviseur s uit uw gemeente of regio opleiden om deze training zelf in uw organisatie of regio uit te rollen Het trainingstraject waarin gemeentelijke loopbaanadviseurs opgeleid worden om zelf de training te gaan geven bestaat uit één scholingsdag de uitvoering van drie trainingen plus individuele begeleiding van HTC Daarnaast organiseert HTC in 2013 een aantal terugkomdagen voor de getrainde loopbaanadviseurs om hun ervaringen uit te wisselen en uit te bouwen Lees meer over deze training het train the trainer traject

  Original URL path: http://www.aeno.nl/training-baas-in-eigen-loopbaan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Leidinggevenden in Beweging - A+O fonds Gemeenten
  andere werkomgeving goed voor uw persoonlijke ontwikkeling ook verrijkt u daarmee uw netwerk en is een toekomstige samenwerking met een andere publieke organisatie in de regio snel afgesproken Daarnaast verlaagt u daarmee de drempel voor medewerkers uit het team om hetzelfde te doen en blijft u als publieke organisatie overeind in veranderende tijden Ervaringsdeskundig aan het woord Tijdens de speeddate op 22 september vertelde ervaringsdeskundige Dennis Vork over zijn switch Hij verruilde zijn functie Afdelingsmanager Publiek Dienstverlening bij Gemeente Zeist voor de functie Teamleider Gedragsdeskundigen Juridisch deskundigen en Zittingsvertegenwoordigers bij de Raad voor de Kinderbescherming Mijn nieuwe functie was totaal verschillend met mijn eigen functie en soms dacht ik Wat doe ik hier Maar na anderhalve maand bedacht ik ik kan nu blijven tobben of ik kan er iets van maken Ik had van tevoren een ontwikkelvraag geformuleerd iets waarin ik mezelf wilde ontwikkelen Op die vraag ben ik me in de resterende tijd meer gaan richten en kreeg ik voor mezelf helder wat ik deze organisatie te bieden heb De wissel is mijn grootste leerervaring ooit geweest meer nog dan welke opleiding dan ook Het heeft me meer zelfkennis gegeven Ruilen zelfstandig of met een leerprogramma Wie van functie wil ruilen met een ander kan dat natuurlijk helemaal zelf regelen In dat geval maakt u onderling afspraken over bijvoorbeeld de duur van de ruil en of u het volledige functiepakket overneemt of slechts een deel Ruilen met een leerprogramma is echter ook een optie Dit leerprogramma heet Baas in eigen Beweging een coproductie van Switch met het trainingsbureau The Curious Network Dit leerprogramma stimuleert u om het maximale uit uw functieruil én uit uzelf te halen Inmiddels hebben tien leidinggevenden zich opgegeven voor het leerprogramma Baas in eigen Beweging Twintig leidinggevenden denken hier nog over na Het eerste leerprogramma

  Original URL path: http://www.aeno.nl/leidinggevenden-in-beweging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • HR Databank - A+O fonds Gemeenten
  samenstelling van de bezetting instroom doorstroom en ziekteverzuim Direct naar de HR Databank Cijfers In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 5 jaar bewaard De gegevens worden jaarlijks bij het verschijnen van de Personeelsmonitor bijgewerkt De volgende gegevens zijn in de databank opgenomen Bezetting Instroom doorstroom en uitstroom Ziekteverzuim Externe inhuur opleiding en salaris Lees ook het volgende artikel Leidinggevenden in beweging brengt organisaties in beweging

  Original URL path: http://www.aeno.nl/hr-databank (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vakmanschap in Beeld: Gebiedscoördinator - A+O fonds Gemeenten
  waar klachten zijn Wat is er aan de hand Hoe kunnen we dit oplossen Zo zijn er in een kinderrijke buurt waar erg hard wordt gereden moestuinbakken geplaatst Kinderen kunnen hiervan leren en de auto s rijden minder hard Ik krijg enorm veel energie van het feit dat inwoners zich belangeloos en met passie inzetten voor de buurt Bent u benieuwd hoe het project met de moestuinbakken is verlopen Bekijk

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-in-beeld-gebiedscoordinator (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leusden: Leidinggevenden geven het goede voorbeeld - A+O fonds Gemeenten
  om vier maanden van functie te ruilen met een collega leidinggevende uit de regio Enerzijds zorgt dit voor persoonlijke ontwikkeling van de desbetreffende persoon anderzijds verlaagt hij of zij daarmee de drempel voor medewerkers uit het team om hetzelfde te doen Het functieruilproject Leidinggevenden in Beweging draagt bij aan brede en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers door uitwisseling van kennis en ervaring maar ook door verandering van spijs Door leidinggevenden te laten ruilen komt innovatie op gang niet alleen is er een uitwisseling van praktijk en ideeën ook ontstaat er een groter netwerk waardoor onderlinge capaciteitsproblemen binnen de regio efficiënter worden opgelost Het A O fonds wil innovatieve projecten stimuleren om er als sector gemeenten collectief van te kunnen leren Dit projectidee is een van de winnaars van de uitdaging die het A O fonds Gemeenten begin 2014 opwierp 3 2 1 Co werken aan de Next practice Aan de prijswinnaars werd de mogelijkheid geboden om met ondersteuning en advies van TNO het idee uit te werken tot een projectplan en een subsidieaanvraag Doel Functieruil voor leidinggevenden mogelijk maken en stimuleren maar ook een structurele plaats geven in de organisatie als een regulier HR instrument ten bate van de loopbaanontwikkeling van leidinggevenden Uiteindelijk moet tijdelijke functieruil zowel voor leidinggevenden als voor hun medewerkers de gewoonste zaak van de wereld zijn Doelgroep Leidinggevenden binnen de publieke organisaties in de regio Midden Nederland Aanpak Voorbereiding Kick off deelnemende publieke organisaties HR MT s Opstellen informatie voor intranetten en betrokken websites Het leerprogramma van Leidinggevenden in Beweging heeft de titel Baas in eigen Beweging gekregen Bekijk het programma Communicatie en bewustwording Presentaties in MT s Organiseren van speeddates kennismaken met andere leidinggevenden uit de regio delen van werkervaringen en horen hoe een functieruil in zijn werk gaat Leidinggevenden actief vragen om mee te

  Original URL path: http://www.aeno.nl/gemeente-leusden-leidinggevenden-geven-het-goede-voorbeeld (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Baas in eigen Loopbaan (publicatie) - A+O fonds Gemeenten
  Loopbaan daaraan bijdragen In deze publicaties leest u meer over deze training de kosten subsidiemogelijkheden en het train the trainer traject U kunt de volgende folders downloaden Baas in eigen loopbaan voor HR en Leidinggevenden Baas in eigen loopbaan voor Medewerkers Baas in eigen loopbaan Buitendienst Of bekijk de bladerbare versie in uw browser Lees ook het volgende artikel Gezond werken aan het beeldscherm Aanbevolen voor u Downloads bij dit

  Original URL path: http://www.aeno.nl/baas-in-eigen-loopbaan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vakmanschap in Beeld: Grafdelver - A+O fonds Gemeenten
  wordt Een bijzondere baan Tom van der Bee en Rense Wiersma zijn grafdelvers bij de gemeente Kollumerland Het is een ontzettend mooie baan Je doet je uiterste best alles zo mooi mogelijk klaar te maken voor de nabestaanden Uiteraard zijn er ook moeilijke momenten zoals bij jonge mensen kinderen of personen die je kent Maar het is vooral een dankbare baan het is het laatste wat je voor mensen kunt

  Original URL path: http://www.aeno.nl/vakmanschap-beeld-grafdelver (2016-02-10)
  Open archived version from archive