archive-nl.com » NL » A » ANOIKSIS.NL

Total: 1192

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anoiksis is een vereniging voor mensen met DPS of wel Schizofrenie | ANOIKSIS Vereniging
  geboren in Leiden op 11 september 1976 Ik heb de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf Bestuur aan de Universiteit Utrecht gedaan totdat schizofrenie roet in het eten gooide Na een paar jaar sukkelen heb ik moeten inzien dat een universitaire studie niet meer haalbaar was en ben ik iets heel anders gaan doen namelijk de HBO opleiding SPH Dit heb ik met veel plezier gehaald Mijn afstudeerproject was een kinderboek over schizofrenie Naast dat ik de penningmeester ben van Anoiksis en dus over het geld ga houd ik me vooral bezig met voorlichting over schizofrenie aan mensen die de stoornis zelf niet hebben via colleges aan opleidingsinstituten het schrijven van een tweede boek over schizofrenie en de media Ik voel een heel sterke drive om me in te zetten voor betere beeldvorming over schizofrenie en zet me daar graag voor in Mijn motto is dat ik me weiger te schamen voor mijn stoornis je schaamt je toch ook niet als je diabetes hebt Christine Blanke actief lid sinds augustus 2008 thans algemeen bestuurslid Ik ben geboren in 1972 in de Achterhoek en woon nu in Utrecht samen met mijn man Op mijn zestiende ging ik stemmen horen Pas toen ik mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten deed ging ik inzien dat ik ziek was Ik kreeg de diagnose schizofrenie Na een lange weg met accepteren met vallen en opstaan ben ik nu al een lange tijd stabiel Ik heb altijd geprobeerd zelf de regie over mijn leven te behouden en stel mij kritisch op tegenover betutteling Bij Anoiksis doe ik kantoortaken geef voorlichting en praat mee over maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van schizofrenie Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/wie-zijn-wij?mini=calendar%2F2015-12 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Anoiksis is een vereniging voor mensen met DPS of wel Schizofrenie | ANOIKSIS Vereniging
  met bestuurszaken en met belangenbehartiging Kanalen voor belangenbehartiging zijn het Landelijk Platform GGZ overheden onderzoekers en diverse kwaliteitsinstituten Carola van Alphen sinds 1998 lid meteen actief geworden als kantoormedewerker nu penningmeester Ik ben geboren in Leiden op 11 september 1976 Ik heb de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf Bestuur aan de Universiteit Utrecht gedaan totdat schizofrenie roet in het eten gooide Na een paar jaar sukkelen heb ik moeten inzien dat een universitaire studie niet meer haalbaar was en ben ik iets heel anders gaan doen namelijk de HBO opleiding SPH Dit heb ik met veel plezier gehaald Mijn afstudeerproject was een kinderboek over schizofrenie Naast dat ik de penningmeester ben van Anoiksis en dus over het geld ga houd ik me vooral bezig met voorlichting over schizofrenie aan mensen die de stoornis zelf niet hebben via colleges aan opleidingsinstituten het schrijven van een tweede boek over schizofrenie en de media Ik voel een heel sterke drive om me in te zetten voor betere beeldvorming over schizofrenie en zet me daar graag voor in Mijn motto is dat ik me weiger te schamen voor mijn stoornis je schaamt je toch ook niet als je diabetes hebt Christine Blanke actief lid sinds augustus 2008 thans algemeen bestuurslid Ik ben geboren in 1972 in de Achterhoek en woon nu in Utrecht samen met mijn man Op mijn zestiende ging ik stemmen horen Pas toen ik mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten deed ging ik inzien dat ik ziek was Ik kreeg de diagnose schizofrenie Na een lange weg met accepteren met vallen en opstaan ben ik nu al een lange tijd stabiel Ik heb altijd geprobeerd zelf de regie over mijn leven te behouden en stel mij kritisch op tegenover betutteling Bij Anoiksis doe ik kantoortaken geef voorlichting en praat mee

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/wie-zijn-wij?mini=calendar%2F2016-02 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interne gedragscode Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  niet aangaan beëindigen of niet verlengen van een vrijwilligers contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond leeftijd en handicap daarbij inbegrepen Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer a De inrichting van Anoiksis voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent in het bijzonder de Arbo wetgeving maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect c Discriminerende seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers vrijwilligers en bestuursleden a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag Artikel 7 Werking naar deelnemers klanten bezoekers en derden a Deze gedragscode wordt door Anoiksis aan alle vrijwillige medewerkers bekendgemaakt middels een introductiebrief en zal ook te vinden zijn op de website b Van vrijwillige medewerkers leden en bezoekers wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen Artikel 8 Toezicht en handhaving Het bestuur van Anoiksis is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode Als een lid of vrijwilliger handelt in strijd met de gedragscode kan het bestuur een waarschuwing geven of het lid of de vrijwilliger schorsen voor bepaalde tijd Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur geschiedt volgens het bepaalde in de statuten van de vereniging Anoiksis artikel 6 lid 3 4 en 5 Als een werknemer handelt in strijd met de gedragscode en daarmee de vereniging schade berokkent kan dit reden zijn tot ontslag Artikel 9 Klachten In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwillige medewerker lid of derde dit signaleren en daarvan melding maken bij een bestuurslid Dit bestuurslid draagt in eerste instantie zorg voor de interne afhandeling Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen De klacht wordt dan bij voorkeur schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie Zie voor meer informatie het klachtenreglement van Anoiksis Klachtencommissie Anoiksis p a Klachtencommissie Anoiksis p a UMC Utrecht locatie AZU t a v Anoiksis Huispostnummer A 01 126 Postbus 85500 3508 GA Utrecht e mail anoiksis anoiksis nl Artikel 10 Evaluatie Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld Gebaseerd op http onzemanieren nl Gedragscode pdf Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/interne-gedragscode-anoiksis?mini=calendar%2F2015-12 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interne gedragscode Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  omtrent seksuele intimidatie agressie en discriminatie b De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers vrijwilligers en bestuursleden vanaf hier medewerkers van Anoiksis c Anoiksis draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode Artikel 4 Vrijwilligers contract Het niet aangaan beëindigen of niet verlengen van een vrijwilligers contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond leeftijd en handicap daarbij inbegrepen Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer a De inrichting van Anoiksis voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent in het bijzonder de Arbo wetgeving maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect c Discriminerende seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers vrijwilligers en bestuursleden a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag Artikel 7 Werking naar deelnemers klanten bezoekers en derden a Deze gedragscode wordt door Anoiksis aan alle vrijwillige medewerkers bekendgemaakt middels een introductiebrief en zal ook te vinden zijn op de website b Van vrijwillige medewerkers leden en bezoekers wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen Artikel 8 Toezicht en handhaving Het bestuur van Anoiksis is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode Als een lid of vrijwilliger handelt in strijd met de gedragscode kan het bestuur een waarschuwing geven of het lid of de vrijwilliger schorsen voor bepaalde tijd Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur geschiedt volgens het bepaalde in de statuten van de vereniging Anoiksis artikel 6 lid 3 4 en 5 Als een werknemer handelt in strijd met de gedragscode en daarmee de vereniging schade berokkent kan dit reden zijn tot ontslag Artikel 9 Klachten In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwillige medewerker lid of derde dit signaleren en daarvan melding maken bij een bestuurslid Dit bestuurslid draagt in eerste instantie zorg voor de interne afhandeling Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen De klacht wordt dan bij voorkeur schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie Zie voor meer informatie het klachtenreglement van Anoiksis Klachtencommissie Anoiksis p a Klachtencommissie Anoiksis p a UMC Utrecht locatie AZU t a v Anoiksis Huispostnummer A 01 126 Postbus 85500 3508 GA Utrecht e mail anoiksis anoiksis nl Artikel 10 Evaluatie Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/interne-gedragscode-anoiksis?mini=calendar%2F2016-02 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Klachtenregeling Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  geeft binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht en de inhoud daarvan Voorts wordt daarin melding gemaakt van de verdere procedure Indien de klacht mondeling is ingediend zal deze in de schriftelijke bevestiging zo volledig mogelijk moeten zijn omschreven Lid 3 Indien de klacht direct of indirect betrekking heeft op een lid van de Klachtencommissie neemt dit lid niet deel aan de behandeling van de klacht Lid 4 De commissie kan informatie inwinnen door inzage in alle voor de behandeling van de klacht relevante bescheiden Lid 5 De commissie kan een ieder die betrokken is bij de klacht verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd Lid 6 De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling en of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht respectievelijk verweer te voeren tegen de klacht Op verzoek van de klager of aangeklaagde kan het horen door de commissie apart van elkaar plaatsvinden Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord kan de commissie besluiten beiden nogmaals te horen al dan niet gescheiden Via een schriftelijk verslag wordt de inhoud van het besprokene zowel aan de afwezige als aan de aanwezige partij medegedeeld Lid 7 De commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen Lid 8 Elk commissielid en voorts een ieder die bij de behandeling van de klacht betrokken wordt is tot geheimhouding verplicht van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt De commissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen voorafgaande aan elke behandeling van de klacht de hier omschreven plicht mee Lid 9 De klager en de aangeklaagde kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door hen aan te wijzen personen ARTIKEL 5 Lid 1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij wordt ingetrokken of naar genoegen van de klager door bemiddeling is weggenomen Lid 2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt a dat een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is tenzij het een andere aangeklaagde betreft b de klacht al eerder door de Klachtencommissie is beoordeeld en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe behandeling van de klacht rechtvaardigen c Indien de klacht anoniem is ingediend d dat de inhoud van de klacht in behandeling is bij de burgerlijke rechter of deel uit maakt van een strafrechtelijk onderzoek Lid 3 Indien op grond van het vorige lid wordt besloten de klacht buiten behandeling te laten dan wordt dit medegedeeld aan de klager de aangeklaagde en het bestuur van Anoiksis Lid 4 De commissie heeft de bevoegdheid een klager door te verwijzen naar een andere instantie die naar het oordeel van de commissie een meer geëigende klachtenbehandeling of rechtsgang kan bieden De commissie kan de klacht als afgedaan beschouwen indien en zodra de commissie verneemt dat de klager zich met deze klacht tot een andere instantie heeft gewend ARTIKEL 6 Lid 1 Tenzij artikel 5 is toegepast stelt de commissie binnen 4 weken na

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/klachtenregeling-anoiksis?mini=calendar%2F2015-12 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Klachtenregeling Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  Het adres van de commissie is Klachtencommissie Anoiksis p a UMC Utrecht t a v Anoiksis Huispostnummer A 01 126 Postbus 85500 3508 GA Utrecht e mail anoiksis anoiksis nl Lid 2 De klachtencommissie geeft binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht en de inhoud daarvan Voorts wordt daarin melding gemaakt van de verdere procedure Indien de klacht mondeling is ingediend zal deze in de schriftelijke bevestiging zo volledig mogelijk moeten zijn omschreven Lid 3 Indien de klacht direct of indirect betrekking heeft op een lid van de Klachtencommissie neemt dit lid niet deel aan de behandeling van de klacht Lid 4 De commissie kan informatie inwinnen door inzage in alle voor de behandeling van de klacht relevante bescheiden Lid 5 De commissie kan een ieder die betrokken is bij de klacht verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd Lid 6 De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling en of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht respectievelijk verweer te voeren tegen de klacht Op verzoek van de klager of aangeklaagde kan het horen door de commissie apart van elkaar plaatsvinden Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord kan de commissie besluiten beiden nogmaals te horen al dan niet gescheiden Via een schriftelijk verslag wordt de inhoud van het besprokene zowel aan de afwezige als aan de aanwezige partij medegedeeld Lid 7 De commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen Lid 8 Elk commissielid en voorts een ieder die bij de behandeling van de klacht betrokken wordt is tot geheimhouding verplicht van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt De commissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen voorafgaande aan elke behandeling van de klacht de hier omschreven plicht mee Lid 9 De klager en de aangeklaagde kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door hen aan te wijzen personen ARTIKEL 5 Lid 1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij wordt ingetrokken of naar genoegen van de klager door bemiddeling is weggenomen Lid 2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt a dat een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is tenzij het een andere aangeklaagde betreft b de klacht al eerder door de Klachtencommissie is beoordeeld en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe behandeling van de klacht rechtvaardigen c Indien de klacht anoniem is ingediend d dat de inhoud van de klacht in behandeling is bij de burgerlijke rechter of deel uit maakt van een strafrechtelijk onderzoek Lid 3 Indien op grond van het vorige lid wordt besloten de klacht buiten behandeling te laten dan wordt dit medegedeeld aan de klager de aangeklaagde en het bestuur van Anoiksis Lid 4 De commissie heeft de bevoegdheid een klager door te verwijzen naar een andere instantie die naar het oordeel van de commissie een meer geëigende klachtenbehandeling of rechtsgang kan bieden De commissie kan de klacht als afgedaan beschouwen indien

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/klachtenregeling-anoiksis?mini=calendar%2F2016-02 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Invloed en zeggenschap | ANOIKSIS Vereniging
  bij projecten en meningsvorming Het Bestuur is aansprakelijk voor het optreden van actieve leden Omdat Anoiksis er voor en door de leden is hebben actieve leden veel ruimte voor de concrete invulling van de Anoiksislijn Daardoor kunnen uitingen en activiteiten afwijken van de algemene bestuurslijn Persoonlijke invulling en regionale verschillen zijn gebruikelijk Organen als de redactie van Open Geest de webredactie en projectgroepen kunnen zelf activiteiten initiëren en standpunten innemen Deze staan achteraf wel ter beoordeling van het bestuur of zij in de Anoiksis lijn passen De ALV heeft het laatste woord bij meningsverschillen over de beleidslijn Projecten kunnen worden uitgevoerd onder bestuurlijke aansturing onder aansturing van een projectleider waarbij de onderlinge relatie contractueel is vastgelegd of in samenwerking met externe organisaties In dat laatste geval is de samenwerking beschreven in een projectplan of een overeenkomst Regionale vrijwilligers kunnen ook regionaal samenwerking zoeken Voor rechtshandelingen namens Anoiksis moet het bestuur in principe tekenen Verenigingsstatuten jaarverslagen en notulen van de bestuursvergaderingen zijn door de leden op te vragen via de algemene contactgegevens Statuten en jaarverslagen kunnen aan een ieder beschikbaar worden gesteld Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws Naar slimmere selectie voor therapie Post datum 2015

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/invloed-en-zeggenschap?mini=calendar%2F2015-12 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Invloed en zeggenschap | ANOIKSIS Vereniging
  hoc ledenraden worden gevormd Van de leden zijn er een aantal ca 50 ook als vrijwilliger actief Deze vrijwilligers ontvangen de goedgekeurde notulen van iedere bestuursvergadering en kunnen lopende het jaar betrokken worden bij projecten en meningsvorming Het Bestuur is aansprakelijk voor het optreden van actieve leden Omdat Anoiksis er voor en door de leden is hebben actieve leden veel ruimte voor de concrete invulling van de Anoiksislijn Daardoor kunnen uitingen en activiteiten afwijken van de algemene bestuurslijn Persoonlijke invulling en regionale verschillen zijn gebruikelijk Organen als de redactie van Open Geest de webredactie en projectgroepen kunnen zelf activiteiten initiëren en standpunten innemen Deze staan achteraf wel ter beoordeling van het bestuur of zij in de Anoiksis lijn passen De ALV heeft het laatste woord bij meningsverschillen over de beleidslijn Projecten kunnen worden uitgevoerd onder bestuurlijke aansturing onder aansturing van een projectleider waarbij de onderlinge relatie contractueel is vastgelegd of in samenwerking met externe organisaties In dat laatste geval is de samenwerking beschreven in een projectplan of een overeenkomst Regionale vrijwilligers kunnen ook regionaal samenwerking zoeken Voor rechtshandelingen namens Anoiksis moet het bestuur in principe tekenen Verenigingsstatuten jaarverslagen en notulen van de bestuursvergaderingen zijn door de leden op te vragen via de algemene contactgegevens Statuten en jaarverslagen kunnen aan een ieder beschikbaar worden gesteld Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/invloed-en-zeggenschap?mini=calendar%2F2016-02 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •