archive-nl.com » NL » A » ANOIKSIS.NL

Total: 1192

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SCHIZFORUM al 7 jaar stabiel | ANOIKSIS Vereniging
  er is een shoutbox De kosten voor hosting chatbox en domein registratie wordt elk jaar bekostigd door inzamelingen van de leden We vinden het erg belangrijk dat er een mix is tussen ontspanning en zware info Schizofrenie is een serieuze zaak maar humor is vaak even belangrijk Beiden zaken komen volop aan bod Kom je voor info dan ben je aan het goede adres kom je voor ontspanning dan kan dat ook Kom je voor lotgenoten kontact prima Of misschien wil je wel gewoon je ei kwijt Wij bakken er wel wat van Zolang er respect is naar elkaar toe is er veel mogelijk Michael Klik hier om door te gaan www schizforum nl Reactie toevoegen Reacties Schizforum is een Ingediend door Anoniem op za 2014 04 26 09 59 Schizforum is een Internet site geboren in 2006 uit een belangeloos initiatief Daar waar het vaak aan reflexie ontbreekt komt het Schizforum als geroepen Het delen het neerschrijven van wat er gebeurt van binnen is een belangrijke toevoeging aan het helder krijgen van wat er zich afspeelt rondom een psychose Het betreft hier een lotgenoten site wat de gelukkige bijkomstigheid heeft dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft Internet is en blijft een virtuele wereld met beperkingen Een spel tussen anonimiteit en een vol vertrouwen leidt de leden door de wonderlijke en soms chaotische wereld welke men in woorden tracht te vatten Een proces maakt mogelijk kans om gehoord te worden Naast de geposte berichten als hierboven omschreven is er op het Schizforum plaats voor ook andere vaak luchtige onderwerpen beantwoorden Reactie van een bezoeker Ingediend door Anoniem op zo 2013 01 20 21 31 Sinds 2007 of 2008 ben ik bezoeker van Schizforum In het begin heb ik wel persoonlijke dingen geplaatst levensvragen waar ik veel twijfels over had Ik vond dat erg prettig om er dan reacties op te krijgen van uit de groep lotgenoten Er worden wel veel ideeen en ervaringen uitgewisseld over onze achtergrond Ook is er veel ruimte voor gezelligheid of gewoon vertellen hoe je dag was Ik ben een tijdje actief geweest op de chat in een tijd dat er meer mensen actief op waren Dat vond ik erg gezellig Nu besteed ik daar wat minder tijd aan Ik vind het een forum dat een echte bijdrage aan mijn leven heeft geleverd Ik kan mensen aanraden om er ook lid te worden Ideeen en ervaringen kun je er uitwisselen En ook de diversiteit van onze doelgroep wordt er wel duidelijk ieder is anders en ervaart dingen anders beantwoorden Schizforum Ingediend door Anoniem op di 2013 01 08 23 24 We wisselen ook wel muziek uit m b v Youtube Leuk om je muziekkennis wat te verbreden Christiaan beantwoorden Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/schizforum-al-7-jaar-stabiel (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Anoiksis is een vereniging voor mensen met DPS of wel Schizofrenie | ANOIKSIS Vereniging
  actief geworden als kantoormedewerker nu penningmeester Ik ben geboren in Leiden op 11 september 1976 Ik heb de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf Bestuur aan de Universiteit Utrecht gedaan totdat schizofrenie roet in het eten gooide Na een paar jaar sukkelen heb ik moeten inzien dat een universitaire studie niet meer haalbaar was en ben ik iets heel anders gaan doen namelijk de HBO opleiding SPH Dit heb ik met veel plezier gehaald Mijn afstudeerproject was een kinderboek over schizofrenie Naast dat ik de penningmeester ben van Anoiksis en dus over het geld ga houd ik me vooral bezig met voorlichting over schizofrenie aan mensen die de stoornis zelf niet hebben via colleges aan opleidingsinstituten het schrijven van een tweede boek over schizofrenie en de media Ik voel een heel sterke drive om me in te zetten voor betere beeldvorming over schizofrenie en zet me daar graag voor in Mijn motto is dat ik me weiger te schamen voor mijn stoornis je schaamt je toch ook niet als je diabetes hebt Christine Blanke actief lid sinds augustus 2008 thans algemeen bestuurslid Ik ben geboren in 1972 in de Achterhoek en woon nu in Utrecht samen met mijn man Op mijn zestiende ging ik stemmen horen Pas toen ik mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten deed ging ik inzien dat ik ziek was Ik kreeg de diagnose schizofrenie Na een lange weg met accepteren met vallen en opstaan ben ik nu al een lange tijd stabiel Ik heb altijd geprobeerd zelf de regie over mijn leven te behouden en stel mij kritisch op tegenover betutteling Bij Anoiksis doe ik kantoortaken geef voorlichting en praat mee over maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van schizofrenie Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/wie-zijn-wij (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interne gedragscode Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  van de gedragscode Artikel 4 Vrijwilligers contract Het niet aangaan beëindigen of niet verlengen van een vrijwilligers contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond leeftijd en handicap daarbij inbegrepen Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer a De inrichting van Anoiksis voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent in het bijzonder de Arbo wetgeving maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect c Discriminerende seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers vrijwilligers en bestuursleden a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag Artikel 7 Werking naar deelnemers klanten bezoekers en derden a Deze gedragscode wordt door Anoiksis aan alle vrijwillige medewerkers bekendgemaakt middels een introductiebrief en zal ook te vinden zijn op de website b Van vrijwillige medewerkers leden en bezoekers wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen Artikel 8 Toezicht en handhaving Het bestuur van Anoiksis is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode Als een lid of vrijwilliger handelt in strijd met de gedragscode kan het bestuur een waarschuwing geven of het lid of de vrijwilliger schorsen voor bepaalde tijd Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur geschiedt volgens het bepaalde in de statuten van de vereniging Anoiksis artikel 6 lid 3 4 en 5 Als een werknemer handelt in strijd met de gedragscode en daarmee de vereniging schade berokkent kan dit reden zijn tot ontslag Artikel 9 Klachten In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwillige medewerker lid of derde dit signaleren en daarvan melding maken bij een bestuurslid Dit bestuurslid draagt in eerste instantie zorg voor de interne afhandeling Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen De klacht wordt dan bij voorkeur schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie Zie voor meer informatie het klachtenreglement van Anoiksis Klachtencommissie Anoiksis p a Klachtencommissie Anoiksis p a UMC Utrecht locatie AZU t a v Anoiksis Huispostnummer A 01 126 Postbus 85500 3508 GA Utrecht e mail anoiksis anoiksis nl Artikel 10 Evaluatie Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld Gebaseerd op http onzemanieren nl Gedragscode pdf Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/interne-gedragscode-anoiksis (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Klachtenregeling Anoiksis | ANOIKSIS Vereniging
  mail anoiksis anoiksis nl Lid 2 De klachtencommissie geeft binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht en de inhoud daarvan Voorts wordt daarin melding gemaakt van de verdere procedure Indien de klacht mondeling is ingediend zal deze in de schriftelijke bevestiging zo volledig mogelijk moeten zijn omschreven Lid 3 Indien de klacht direct of indirect betrekking heeft op een lid van de Klachtencommissie neemt dit lid niet deel aan de behandeling van de klacht Lid 4 De commissie kan informatie inwinnen door inzage in alle voor de behandeling van de klacht relevante bescheiden Lid 5 De commissie kan een ieder die betrokken is bij de klacht verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd Lid 6 De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling en of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht respectievelijk verweer te voeren tegen de klacht Op verzoek van de klager of aangeklaagde kan het horen door de commissie apart van elkaar plaatsvinden Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord kan de commissie besluiten beiden nogmaals te horen al dan niet gescheiden Via een schriftelijk verslag wordt de inhoud van het besprokene zowel aan de afwezige als aan de aanwezige partij medegedeeld Lid 7 De commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen Lid 8 Elk commissielid en voorts een ieder die bij de behandeling van de klacht betrokken wordt is tot geheimhouding verplicht van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt De commissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen voorafgaande aan elke behandeling van de klacht de hier omschreven plicht mee Lid 9 De klager en de aangeklaagde kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door hen aan te wijzen personen ARTIKEL 5 Lid 1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij wordt ingetrokken of naar genoegen van de klager door bemiddeling is weggenomen Lid 2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt a dat een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is tenzij het een andere aangeklaagde betreft b de klacht al eerder door de Klachtencommissie is beoordeeld en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe behandeling van de klacht rechtvaardigen c Indien de klacht anoniem is ingediend d dat de inhoud van de klacht in behandeling is bij de burgerlijke rechter of deel uit maakt van een strafrechtelijk onderzoek Lid 3 Indien op grond van het vorige lid wordt besloten de klacht buiten behandeling te laten dan wordt dit medegedeeld aan de klager de aangeklaagde en het bestuur van Anoiksis Lid 4 De commissie heeft de bevoegdheid een klager door te verwijzen naar een andere instantie die naar het oordeel van de commissie een meer geëigende klachtenbehandeling of rechtsgang kan bieden De commissie kan de klacht als afgedaan beschouwen indien en zodra de commissie verneemt dat de klager zich met deze klacht tot een andere instantie heeft gewend ARTIKEL 6 Lid 1 Tenzij artikel 5 is

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/klachtenregeling-anoiksis (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Invloed en zeggenschap | ANOIKSIS Vereniging
  bestuursvergadering en kunnen lopende het jaar betrokken worden bij projecten en meningsvorming Het Bestuur is aansprakelijk voor het optreden van actieve leden Omdat Anoiksis er voor en door de leden is hebben actieve leden veel ruimte voor de concrete invulling van de Anoiksislijn Daardoor kunnen uitingen en activiteiten afwijken van de algemene bestuurslijn Persoonlijke invulling en regionale verschillen zijn gebruikelijk Organen als de redactie van Open Geest de webredactie en projectgroepen kunnen zelf activiteiten initiëren en standpunten innemen Deze staan achteraf wel ter beoordeling van het bestuur of zij in de Anoiksis lijn passen De ALV heeft het laatste woord bij meningsverschillen over de beleidslijn Projecten kunnen worden uitgevoerd onder bestuurlijke aansturing onder aansturing van een projectleider waarbij de onderlinge relatie contractueel is vastgelegd of in samenwerking met externe organisaties In dat laatste geval is de samenwerking beschreven in een projectplan of een overeenkomst Regionale vrijwilligers kunnen ook regionaal samenwerking zoeken Voor rechtshandelingen namens Anoiksis moet het bestuur in principe tekenen Verenigingsstatuten jaarverslagen en notulen van de bestuursvergaderingen zijn door de leden op te vragen via de algemene contactgegevens Statuten en jaarverslagen kunnen aan een ieder beschikbaar worden gesteld Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/invloed-en-zeggenschap (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer | ANOIKSIS Vereniging
  Vereniging Anoiksis verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden Vereniging Anoiksis zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen Vereniging Anoiksis Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws Naar slimmere selectie voor therapie Post datum 2015 11 27 11 25 Betere mogelijkheden voor mensen met therapieresistente schizofrenie Post datum 2015 11 22 12 29 meer AGENDA ANOIKSIS Lotgenotencontact januari z m d w d v z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lotgenotenbijeenkomst Anoiksis woensdag 13 januari 2016 Arnhem Agenda woe 2016 01 13 17 45 20 00

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/disclaimer (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Hoe Anoiksis omgaat met donaties van farmaceuten | ANOIKSIS Vereniging
  dat bestuurders van de stichting altijd toestemming van het bestuur van de vereniging Anoiksis nodig hebben voordat zij contact kunnen hebben met leden van de vereniging Nooit heeft een farmaceut toegang tot het ledenbestand Contact kan dus alleen tot stand komen als de vereniging van te voren een lid heeft benaderd met de vraag of de farmaceut hem mag benaderen Inkomsten Om de activiteiten van de vereniging uit te voeren zijn uiteraard inkomsten nodig Het grootste deel van de inkomsten namelijk 56 procent komt op dit moment van overheidssubsidie in de vorm van het fonds Patiënten Gehandicapten en Ouderen PGO van het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport Eén vijfde deel komt van het bedrag komt van de contributie of andere bijdragen van de leden Gevolgd door elf procent uit sponsoring door farmaceuten Dat komt neer op een bedrag van twintigduizend euro Het laatste deel van de inkomsten is versnipperd en afkomstig uit veel verschillende bronnen Vanaf 2014 gaan de verhoudingen flink verschuiven Dat heeft voornamelijk te maken met de beslissing van de regering om te korten op subsidie Vorig jaar juni is besloten dat alle organisatie ongeacht de grootte terug moeten naar een basissubsidie van 35 duizend euro per jaar uitsluitend voor de functies lotgenotencontact en voorlichting Anoiksis kreeg de afgelopen jaren negentigduizend euro uit overheidssubsidie dus daar blijft vanaf 2014 nog maar veertig procent van over Dat betekent dat de vereniging afhankelijker wordt van de inkomsten uit de andere bronnen Vanaf 2013 zal dan ook de contributie verhoogd worden Daarnaast verhuist het kantoor van Anoiksis naar een andere goedkopere locatie Ook hoopt de vereniging op meer inkomsten uit sponsoring maar dat biedt geen zekerheid Voorzitter van Anoiksis Mette Lansen zegt daarover Aansluiten bij projecten in samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een kennisinstituut als het Trimbos is een optie Uiteraard moeten

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/hoe-anoiksis-omgaat-met-donaties-van-farmaceuten (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Farmacie | ANOIKSIS Vereniging
  genoemd Soorten sponsoring Anoiksis kan op verschillende manieren geld ontvangen van farmaceuten Bij een zogenoemde grant schenking worden er geen voorwaarden gesteld maar kiezen de farmaceuten welk project zij willen sponsoren Grants worden toegewezen door een grantcommissie die de projecten beoordeelt Ook is het mogelijk dat Anoiksis geld krijgt voor wederdiensten Zo is de website www schizofrenie nl op verzoek van de farmaceut Lilly gelanceerd Lilly heeft Ypsilon organisatie voor familie en naasten van mensen met psychoses en schizofrenie en Anoiksis gevraagd om deel uit te maken van de redactie van de website Beide verenigingen hebben besloten gehoor te geven aan dit verzoek De site gaat vooral over de dagelijkse zaken waar mensen met schizofrenie tegenaan lopen en is juist niet alleen gericht op medicatie en behandeling Overigens is het volgens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame ook niet toegestaan om de inhoud enkel te laten gaan over medicatie Verderop in dit stuk meer over deze code Anoiksis en Ypsilon doen een deel van het redactionele werk Vanwege de sponsoring kunnen de redactieleden dat werk tegen betaling doen Hiervoor dient Anoiksis een factuur in bij de farmaceut met de gewerkte uren Voor het deel van Anoiksis gold dat Lilly in 2011 aan de ontwikkeling en de werkzaamheden voor de website een kleine vijfduizend euro besteedde Desalniettemin hebben beide patiëntenorganisaties het laatste woord over de inhoud van het product dat zij leveren Farmaceuten mogen geen tegenprestatie vragen die direct in het belang is van hun marketing en verkoop De doelgroep van Anoiksis moet bovendien profijt hebben van de projecten Wel mag de farmaceut reclame maken door middel van bijvoorbeeld banners op de website van Anoiksis Niet voor één bepaald medicijn maar wel voor het farmaciebedrijf zelf Ook moet het voor de bezoeker van de website duidelijk zijn dat het om reclame gaat Een laatste vorm waarbij de vereniging gebruik kan maken van geld van een farmaceut is een onderzoek waarin Anoiksis participeert of mede aanvrager is Hierin kunnen verschillende partijen een belang hebben Uiteraard de farmaceut zelf maar ook kennisinstituten en zorginstellingen Uiteindelijk is Anoiksis ook weer vrij in de keuze om als mede aanvrager deel te nemen aan zo n onderzoek Een voorbeeld van een project waarbij Anoiksis werd gevraagd mee te doen was het onderzoek dat onder andere het Trimbos Instituut wilde doen naar depotmedicatie Uiteindelijk heeft het bestuur van Anoiksis besloten niet deel te nemen omdat het vermoeden bestond dat het onderzoek richting het promoten van bepaalde medicatie ging Veel beslissingen over het wel of niet aanvaarden van sponsorgeld uit de farmacie hebben dus alles te maken met ethiek Naast de ethische afwegingen gelden ook keiharde regels Om overschrijding van grenzen te voorkomen is Anoiksis niet alleen opgesplitst in een stichting en een vereniging maar gelden ook algemene regels van onafhankelijke instanties voor zowel patiëntenvereniging als farmaceut Voor Anoiksis is het belangrijk dat de zij aan de belastingdienst verantwoording kan afleggen De Belastingdienst controleert de geldstromen die de stichting binnenkomen Dat komt omdat Anoiksis een zogeheten ANBI status heeft een status

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/farmacie (2016-01-29)
  Open archived version from archive •