archive-nl.com » NL » A » AOG.NL

Total: 412

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Participatie en de burn-out burger - AOG School of Management
  Uitwassen in organisaties dat kan toch niet vinden we en de overheid is er als de kippen bij om actie te ondernemen In crisistijd is het goed scoren met daadkracht en het levert electoraal voordeel op Maar het lijkt een contraire zaak Eerst op afstand zetten en vervolgens de controle opeisen als het misgaat Het lijkt erop dat de overheid steeds dichter op de huid van bestuurders kruipt en allerlei fit and proper tests in het leven roept om functionerings en handelingskaders vast te stellen Op eigen houtje De decentralisaties zijn sinds 1 januari formeel van kracht Een tussenstand opmaken is prematuur Toch is er een paar duidelijke noties te maken In ieder geval kunnen we stellen dat met name gemeenten hun handen vol hebben aan het sociale domein Op de gemeentelijke begroting neemt de zorg een voorname plaats in Er gaat veel geld naar toe met veel media aandacht als gevolg En intussen moeten de gemeenten ook nog bezuinigen op de nieuwe taken Een bijzondere schaarbeweging is het gevolg Tel daarbij op dat de kosten voor de zorg nog steeds toenemen door de vergrijzing en het feit dat de zorg mede door technologische verbeteringen tot steeds meer in staat is Inmiddels hebben veel gemeenten sociale wijkteams ingesteld Maar in de vaart der volkeren en de grote publieke en lokale druk om de zorg te regelen vinden gemeenten vaak zelf het wiel uit De aanpak per gemeente verschilt Veel gemeenten voeren taken in eigen huis uit terwijl anderen op hun beurt juist taken weer uitbesteden Er zijn nog weinig dwarsverbindingen tussen gemeenten Tijd voor reflectie is nauwelijks aan de orde laat staan onderlinge visitatie en kennisdeling Nieuwe arrangementen rukken op Voorbeeld is de keukentafel en het informele overleg De resultaten zijn wisselend De nieuwe arrangementen leggen een dynamiek bloot waarbij de horizontalisering en informalisering in onze samenleving botst met bureaucratische en verticale structuren bij de overheid Dat verloopt niet altijd soepel hoewel er ook bemoedigende voorbeelden zijn op het vlak van burgerparticpatie Het functioneren van de Dialoogtafel Groningen over de gevolgen van gaswinning laat zien dat veel bereikt kan worden met een maatschappelijke dialoog maar toont ook aan dat overheden het bijzonder lastig vinden verantwoordelijkheden los te laten Weg met de zeepkist Werken bij de overheid betekent onherroepelijk in aanraking komen met traditionele sturingsmechanismen Vaak piramidaal verticaal top down hiërarchisch en procedureel Deze organisatiestructuren hebben ons land lange tijd geholpen Ze hebben ook comfort en duidelijkheid geboden en nog steeds kunnen ze hier en daar werken maar in de huidige tijd brokkelt de basis voor deze klassieke aansturingsvormen stukje bij beetje af Op veel plekken in de overheid zijn andere en meer transformationele leiderschapsaspecten zichtbaar waarbij de essentie niet ligt in de transactie en uitwisseling ik doe wat voor jou en dan doe jij wat voor mij maar in het zingevend begeleiden van de verandering daar samen betekenis aan te geven zonder direct te weten waar je precies uitkomt Dat stelt andere eisen aan mensen en doet een beroep op

  Original URL path: http://www.aog.nl/aogblog/beleid-en-bestuur/participatie-en-burn-out-burger/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • publieke sector Archieven - AOG School of Management
  beweging georganiseerd Samen met de sprekers prof dr Heinrich Winter dr René Grotens en prof dr Margo Trappenburg hebben we ons verdiept in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed hiervan op de publieke sector Lees meer Door AOG School of Management op 09 oktober 2015 Trends en hypes in het openbaar bestuur Beleid en bestuur openbaar bestuur publieke sector publieke strategie heinrich winter In 2004 hield Ko de Ridder zijn oratie als bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen Onder de titel Goede raad voor toezicht analyseerde hij in zijn rede een aantal mechanismen waarmee interne toezichthouders te maken hebben in semi publieke organisaties op terreinen als welzijn kinderopvang en sociale woningbouw Lees meer Door Heinrich Winter op 30 maart 2015 Vernieuwde opleiding Publieke Strategie en Leiderschap Nieuws publieke sector publieke strategie leiderschap Met trots presenteren wij u de vernieuwde opleiding Publieke Strategie en Leiderschap voorheen Public Strategy Course Aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten nieuwe toonaangevende docenten en nog beter overzicht gevend van het publieke krachtenveld En een nieuwe Kerndocent Prof dr Heinrich Winter Lees meer Door AOG School of Management op 09 juni 2014 Even voorstellen nieuwe kerndocent Publieke Strategie en Leiderschap Nieuws publieke sector overheid heinrich winter opleiding overheid overheidsorganisatie Sinds december hebben we met Heinrich Winter een nieuwe kerndocent voor de Publieke Strategie en Leiderschap de leergang voor leidinggevenden in het publieke domein We stellen hem graag aan u voor Hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Heinrich Winter geeft in veel opzichten blijk van een lange adem ik loop graag hard marathons En schaatsen Lees meer Door AOG School of Management op 01 januari 2014 Alumnidag beleid en bestuur Nieuws publieke sector beleid en bestuur alumnidag igno pröpper karin dekker Vlak voor de verkiezingen kwamen zo n vijftig alumni van AOG School of Management samen

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/publieke-sector/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • overheid Archieven - AOG School of Management
  en een snel platter wordende wereld globalisering zorgen voor een voortdurend toenemende snelheid van economische veranderingen Natuurlijk raakt dit ook het publieke domein in alle hevigheid Anders gezegd die biedt kansen voor alle domeinen of het nou om veiligheid mobiliteit duurzaamheid openbaar bestuur zorg of onderwijs gaat Lees meer Door AOG School of Management op 26 januari 2015 Goed verbonden Beleid en bestuur overheid verbinding samenleving collaborative leadership collusie conflictwaarde driehoek legitimiteit machtsspelletjes Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed verbonden verstatelijking Binnen de publieke sector is het leggen van verbindingen een steeds vaker aangeroepen ambitie Veel overheidsorganisaties verbinden zich met de buitenwereld tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen zoals het streven naar een compacte rijksdienst het versterken van de economie en het stimuleren van de participatiemaatschappij Verbinding lijkt een inspirerend mantra te zijn en een toverformule om ingewikkelde vraagstukken te bezweren Maar wat betekent verbinding in deze context precies en zijn overheidsorganisaties burgers bedrijven en instellingen eigenlijk wel goed met elkaar verbonden Zijn ze in staat om effectief en duurzaam met elkaar samen te werken Lees meer Door AOG School of Management op 04 november 2014 Samenwerkende gemeenten houd het vuur aangewakkerd Beleid en bestuur overheid strategisch programmamanagement fusiegemeente intergemeentelijke samenwerking wanda bouwmeester Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag Vanuit de rijksoverheid worden samenwerking en schaalvergroting gestimuleerd Door samen te werken worden kleinere gemeenten minder kwetsbaar en kan de dienstverlening aan inwoners op peil blijven Deze vorm van samenwerking klinkt makkelijker dan het is Lees meer Door AOG School of Management op 15 mei 2014 De beste stuurlui staan aan wal Beleid en bestuur overheid digitalisering dirk jan de bruijn Informatievoorziening Een blog van Dirk Jan de Bruijn kwartiermaker bij de overheid en redactielid van ManagementSite nl waarin op een frisse en positieve manier een kijkje wordt gegeven in de overheidskeuken Lees in het blog over de stappen die de overheid zet om de ambitie voor 2017 waar te maken dat burgers ondernemers in 2017 digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid Lees meer Door Dirk Jan de Bruijn op 08 april 2014 Decentralisaties lokale democratie en de legitimiteit van de overheid Beleid en bestuur overheid decentralisatie democratie lokale overheid De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart hebben grote verschuivingen in de lokale politieke verhoudingen teweeg gebracht Het beeld is kort samengevat dat in de grotere gemeenten D66 grote winst heeft geboekt terwijl in de plattelandsgemeenten de lokale partijen aan kracht hebben gewonnen en het CDA zich heeft hersteld In traditionele PvdA bolwerken als Amsterdam en Lees meer Door Heinrich Winter op 02 april 2014 Even voorstellen nieuwe kerndocent Publieke Strategie en Leiderschap Nieuws publieke sector overheid heinrich winter opleiding overheid overheidsorganisatie Sinds december hebben we met Heinrich Winter een nieuwe kerndocent voor de Publieke Strategie en Leiderschap de leergang voor leidinggevenden in het publieke domein We stellen hem graag aan u voor Hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Heinrich Winter geeft in veel opzichten blijk van een lange adem ik loop graag hard marathons En schaatsen Lees meer

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/overheid/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • participatiesamenleving Archieven - AOG School of Management
  na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen Lees meer Door AOG School of Management op 27 oktober 2015 Je zal maar ambtenaar zijn Beleid en bestuur Strategie politiek Eric Buffinga participatiesamenleving ambtenaar krachtenveld publiek samenleving Vaak vanuit een drive om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij om kennis en kunde in te brengen in het publieke domein beginnen veel ambtenaren met hun carrière binnen de publieke sector Het kunnen toevoegen van waarde persoonlijk en professioneel is vaak een belangrijke drijfveer Na een aantal jaren te hebben geklommen op de Lees meer Door AOG School of Management op 17 december 2013 Wat zijn de sociale aspecten van nieuwe media Leiderschap en strategie digitaal leiderschap network society netwerkmaatschappij participatiesamenleving Vorige maand heb ik in het kader van de leergang Digitaal Leiderschap eindelijk prof dr Jan van Dijk mogen ontmoeten Ik verwees op blogs als marketingfacts nl en upstream nl al vaker naar Van Dijk als ik schreef over de nieuwe netwerksamenleving of netwerkmaatschappij Volgens wikipedia is het begrip network society afkomstig van Jan van Dijk die Lees meer Door Marco Derksen op 28 oktober 2013 Wat voor overheid hoort bij de participatiesamenleving Leiderschap en strategie management decentralisatie Durk Piet de Vries regie davied van berlo hans licht magie netwerkoverheid participatiesamenleving Sterk verschuivende internationale krachtsverhoudingen een broos Europees investeringsklimaat en een gure wind die momenteel door onze verzorgingsstaat waait Nederland maakt zich op voor een enerverend najaar Hopelijk lukt het de politiek werkgevers en werknemers een aantal noodzakelijke keuzes te maken Keuzes die passen bij een nieuwe tijd die allang begonnen is En in die nieuwe Lees meer Door AOG School of Management op 27 september 2013 Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility Management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en Sales Talentontwikkeling en

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/participatiesamenleving/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • welvaart Archieven - AOG School of Management
  AOG Contact 088 556 1000 Home Blog welvaart Beleid en bestuur Participatie en de burn out burger Beleid en bestuur publieke sector leiderschap overheid participatiesamenleving welvaart arbeidsdeling burn out burger decentralisaties midden in de samenleving participatie verzorgingsstaat Gij zult participeren Dit gebod wordt niet als zodanig expliciet uitgesproken door het kabinet maar gelet op alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren heeft het er op zijn minst alle schijn van Tijdens het drukbezochte 4e overheidsevent van AOG School of Management met de titel Midden in de samenleving wordt na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen Lees meer Door AOG School of Management op 27 oktober 2015 Onze welvaartsmachine is stuk Talentontwikkeling en Human Resources hrm toekomst netwerkorganisatie community evolutie flexibiliteit informatiewerker Paul Bessems welvaart De machine waarmee wij onze welvaart produceren is stuk Kijk maar naar de crisis Normaal gesproken duurt het herstel van de werkgelegenheid na een crisis ongeveer 6 maanden dit is nu niet het geval Het trucje van de overheid om geld te lenen te investeren en daardoor de economie aan te laten trekken werkt niet Lees meer Door AOG School of Management op 24 oktober 2013 Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility Management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en Sales Talentontwikkeling en Human Resources Verandermanagement Opleidingen Leergangen Masteropleidingen Programma s Incompany en Maatwerk Managers leren bij AOG School of Management Door u te laten kijken door een verscheidenheid aan academische brillen leert u verder te denken zodat een compleet en helder beeld ontstaat Dat doen we met masterprogramma s en leergangen op het gebied van bedrijfskunde general management HRM talentontwikkeling marketing en maatwerk AOG School of Management is verbonden aan de AOG School of Management Bezoekadres Groningen Radesingel 50 9711 EK Groningen Postadres Postbus 7080 9701 JB Groningen

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/welvaart/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • arbeidsdeling Archieven - AOG School of Management
  556 1000 Home Blog arbeidsdeling Beleid en bestuur Participatie en de burn out burger Beleid en bestuur publieke sector leiderschap overheid participatiesamenleving welvaart arbeidsdeling burn out burger decentralisaties midden in de samenleving participatie verzorgingsstaat Gij zult participeren Dit gebod wordt niet als zodanig expliciet uitgesproken door het kabinet maar gelet op alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren heeft het er op zijn minst alle schijn van Tijdens het drukbezochte 4e overheidsevent van AOG School of Management met de titel Midden in de samenleving wordt na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen Lees meer Door AOG School of Management op 27 oktober 2015 Terugblik Midden in de Samenleving Nieuws publieke sector overheid sociaal domein arbeidsdeling burgerparticipatie dr René Grotens prof dr Heinrich Winter prof dr Margo Trappenburg Op woensdag 30 september heeft AOG School of Management het evenement Midden in de Samenleving De publieke sector in beweging georganiseerd Samen met de sprekers prof dr Heinrich Winter dr René Grotens en prof dr Margo Trappenburg hebben we ons verdiept in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed hiervan op de publieke sector Lees meer Door AOG School of Management op 09 oktober 2015 Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility Management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en Sales Talentontwikkeling en Human Resources Verandermanagement Opleidingen Leergangen Masteropleidingen Programma s Incompany en Maatwerk Managers leren bij AOG School of Management Door u te laten kijken door een verscheidenheid aan academische brillen leert u verder te denken zodat een compleet en helder beeld ontstaat Dat doen we met masterprogramma s en leergangen op het gebied van bedrijfskunde general management HRM talentontwikkeling marketing en maatwerk AOG School of Management is verbonden aan de AOG School of Management Bezoekadres Groningen Radesingel 50 9711 EK Groningen Postadres Postbus 7080 9701

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/arbeidsdeling/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • burn-out burger Archieven - AOG School of Management
  verantwoordelijkheid alumni Dominique Haijtema toekomst van werk nieuwsbrief burn out burger Leiderschap is een keuze duurzaam gedrag Paul Postma PGM Open 2016 robotisering visie op werk In de nieuwsbrief van november staan interessante blogs van onder meer van Dominique Haijtema over leiderschap en verantwoordelijkheid Paul Postma over duurzaam gedrag en prof dr Heinrich Winter spreekt samen met Durk Piet de Vries over de tussenstand in de publieke sector na de decentralisaties Daarnaast blikken we terug op het evenement HR on the Move zijn er vrijkaarten te winnen voor PGM Open 2016 en organiseren we onze eerste MOOC over robotisering en de toekomst van werk Lees meer Door AOG School of Management op 27 november 2015 Participatie en de burn out burger Beleid en bestuur publieke sector leiderschap overheid participatiesamenleving welvaart arbeidsdeling burn out burger decentralisaties midden in de samenleving participatie verzorgingsstaat Gij zult participeren Dit gebod wordt niet als zodanig expliciet uitgesproken door het kabinet maar gelet op alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren heeft het er op zijn minst alle schijn van Tijdens het drukbezochte 4e overheidsevent van AOG School of Management met de titel Midden in de samenleving wordt na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen Lees meer Door AOG School of Management op 27 oktober 2015 Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility Management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en Sales Talentontwikkeling en Human Resources Verandermanagement Opleidingen Leergangen Masteropleidingen Programma s Incompany en Maatwerk Managers leren bij AOG School of Management Door u te laten kijken door een verscheidenheid aan academische brillen leert u verder te denken zodat een compleet en helder beeld ontstaat Dat doen we met masterprogramma s en leergangen op het gebied van bedrijfskunde general management HRM talentontwikkeling marketing en maatwerk AOG School of Management is

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/burn-out-burger/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • decentralisaties Archieven - AOG School of Management
  Urban Development Visie op werk HR Incompany Maatwerk Evenementen Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en sales Talentontwikkeling en human resources Verandermanagement Nieuws Over AOG Onze geschiedenis Docenten Waarom AOG Vacatures Inloggen op mijn AOG Contact 088 556 1000 Home Blog decentralisaties Beleid en bestuur Participatie en de burn out burger Beleid en bestuur publieke sector leiderschap overheid participatiesamenleving welvaart arbeidsdeling burn out burger decentralisaties midden in de samenleving participatie verzorgingsstaat Gij zult participeren Dit gebod wordt niet als zodanig expliciet uitgesproken door het kabinet maar gelet op alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren heeft het er op zijn minst alle schijn van Tijdens het drukbezochte 4e overheidsevent van AOG School of Management met de titel Midden in de samenleving wordt na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen Lees meer Door AOG School of Management op 27 oktober 2015 Blog Bedrijfskunde Beleid en bestuur Facility Management Innovatie en ondernemerschap Leiderschap en strategie Marketing en Sales Talentontwikkeling en Human Resources Verandermanagement Opleidingen Leergangen Masteropleidingen Programma s Incompany en Maatwerk Managers leren bij AOG School of Management Door u te laten kijken door een verscheidenheid aan academische brillen leert u verder te denken zodat een compleet en helder beeld ontstaat Dat doen we met masterprogramma s en leergangen op het gebied van bedrijfskunde general management HRM talentontwikkeling marketing en maatwerk AOG School of Management is verbonden aan de AOG School of Management Bezoekadres Groningen Radesingel 50 9711 EK Groningen Postadres Postbus 7080 9701 JB Groningen Bezoekadres Leusden Heiligenbergerweg 5 3833 AC Leusden Studieadvies T 088 556 1000 E info aog nl Volg ons op Social Media Masterprogramma s Flexibel Academisch Masterprogramma Kopstudie MBA Master of Facility Management Vastgoed MFM Master of Science Bedrijfskunde MSc drs Master of

  Original URL path: http://www.aog.nl/tag/decentralisaties/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive