archive-nl.com » NL » A » ARBEIDS-CONTRACT.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Contact - Arbeids-Contract.nl
  nl Adresgegevens Arbeids contract nl Transistorstraat 71K 1322 CK Almere Nederland Contact gegevens 036 310 9006 info arbeids contract nl Openingstijden Ma t m vrij 08 30 21 00 uur Za 09 00 17 00 uur Bestellingen in het weekend In het weekend wordt uw contract ook direct opgesteld en verzonden De optionele CAO controle gebeurt tijdens openingstijden Stel direct uw vraag over arbeidscontracten Ja ik wil een arbeidscontract dat

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/contact (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Prijzen en bestellen - Arbeids-Contract.nl
  voor en achteraf Arbeidscontract op maat Afspraak maken Online 49 Online vragenlijst Contact via e mail Levering in 15 min Betaling via iDeal Ondersteuning voor en achteraf Arbeidscontract op maat Direct opstellen Arbeidscontract laten controleren U heeft zelf een arbeidscontract opgesteld maar weet u niet zeker of het contract juridisch correct is Voor 99 exclusief BTW kunt u uw arbeidscontract door een jurist laten controleren Binnen drie werkdagen voeren wij

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/prijzen-en-bestellen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sitemap - Arbeids-Contract.nl
  ziet u alle pagina s die Arbeid Contract nl bevat Sitemap Home Het contract Het bestelproces Contact Prijzen en bestellen Ja ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik Informatie en opstellen Deel dit met andere ondernemers Tweeten Op deze website kunt u veilig met iDeal betalen Arbeids contract nl Een concept van Jurijn Google Sitemap Contact Meer informatie over Arbeidscontract Arbeidsovereenkomst Arbeidscontract bepaalde tijd Arbeidscontract onbepaalde tijd

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/sitemap (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidscontract - Arbeids-Contract.nl
  arbeidscontract zowel schriftelijk als mondeling te sluiten Toch is het verstandig om de werkafspraken in een schriftelijk arbeidscontract op te nemen zodat misverstanden en onenigheid zoveel mogelijk worden voorkomen Bovendien moeten sommige afspraken in een schriftelijk arbeidscontract zijn opgenomen zoals een proeftijd en een concurrentiebeding Bij een mondeling arbeidscontract zijn deze bedingen namelijk niet geldig Inhoud arbeidscontract Wat moet er in een arbeidscontract staan Dat is allereerst een zaak tussen werkgever en werknemer Wat zij samen afspreken komt in het arbeidscontract te staan Maar niet alles mag zomaar worden afgesproken De wet geeft bepaalde eisen waaraan het arbeidscontract moet voldoen met als doel de werknemer te beschermen tegen onredelijke voorwaarden in het arbeidscontract Zo geeft het Burgerlijk Wetboek BW regels over de proeftijd vakantie opzegtermijnen en ontslag Ook staat in het BW of van deze regels in het arbeidscontract mag worden afgeweken in de CAO CAO en arbeidscontract De afspraken tussen een werkgever en een werknemer staan niet alleen in een arbeidscontract maar ook in een CAO Een CAO is een collectief arbeidscontract tussen werkgevers en werknemersorganisaties In een CAO staan arbeidsvoorwaarden vastgelegd die gelden voor de gehele onderneming of gehele bedrijfstak Een werkgever is aan een collectief arbeidscontract gebonden als hij partij is bij een CAO als hij lid is van een werkgeversorganisatie of als de onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt Bepalingen die in een individueel arbeidscontract staan en strijdig zijn met de CAO zijn nietig Arbeids Contract nl zorgt er daarom er altijd voor dat een individueel arbeidscontract in overeenstemming is met een eventuele CAO Nieuwe regels arbeidscontract Het arbeidsrecht gaat flink veranderen Dat heeft gevolgen voor de voorwaarden waaraan het arbeidscontract moet voldoen De eerste wijzigingen gaan in per 1 januari 2015 Daarna zullen in juli 2015 de overige wijzigingen worden ingevoerd De arbeidscontracten die u

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsovereenkomst - Arbeids-Contract.nl
  ondersteuning 49 Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal Bestel direct Meer informatie Afspraken arbeidsovereenkomst De afspraken die werkgever en werknemer samen maken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst In principe zijn de werkgever en de werknemer vrij om in een arbeidsovereenkomst af te spreken wat ze willen Maar niet alles mag zomaar worden afgesproken de wet beschermt de werknemer tegen onredelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst De wet geeft bijvoorbeeld bepaalde regels voor vakantie opzegtermijnen ontslag en proeftijd De arbeidsovereenkomst moet voldoen aan deze wettelijke regels De arbeidsovereenkomst die u laat opstellen bij Arbeids Contract nl voldoet altijd aan alle wettelijke regels voor arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomst op papier Een overeenkomst is ook geldig wanneer deze niet op papier is vastgelegd Mondelinge afspraken zijn volgens de wet net zo goed een arbeidsovereenkomst als schriftelijke afspraken Een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft echter wel de voorkeur Als de afspraken zwart op wit staan is het risico op misverstanden en onenigheden over de arbeidsovereenkomst beperkt Bent u van plan een proeftijd of concurrentiebeding overeen te komen dan bent u verplicht deze afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst is ook gebonden aan de afspraken die staan opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst CAO Bepalingen uit een individuele arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de collectieve arbeidsovereenkomst gelden in principe niet Een onderneming is aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst als zij partij is bij een CAO als zij lid is van een werkgeversorganisatie of als ze bij een bepaalde bedrijfstak hoort Het team van Arbeids Contract nl doet altijd een CAO check zodat u zeker weet dat uw arbeidsovereenkomst niet in strijd is met een collectieve arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst en Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid zal per 1 januari 2015 van kracht zijn Deze wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht en

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidsovereenkomst (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidscontract bepaalde tijd - Arbeids-Contract.nl
  een arbeidscontract bepaalde tijd laten opstellen die voldoet aan de dan geldende regels Arbeidscontract bepaalde tijd aangegaan vóór 1 januari 2015 Proeftijd Er bestaat een verschil tussen de proeftijd bij een arbeidscontract bepaalde tijd en de proeftijd bij een arbeidscontract onbepaalde tijd Bij een arbeidscontract onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden duren Bij een arbeidscontract bepaalde tijd mag de proeftijd alleen twee maanden duren indien het arbeidscontract is aangegaan voor twee jaar of langer Is het arbeidscontract bepaalde tijd aangegaan voor een kortere periode dan twee jaar dan geldt een proeftijd van maximaal één maand Concurrentiebeding In een concurrentiebeding spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer in een bepaalde periode na zijn uitdiensttreding niet bij een concurrent van de werkgever aan het werk gaat Een concurrentiebeding kan zowel in een arbeidscontract bepaalde tijd als in een arbeidscontract onbepaalde tijd worden opgenomen In beide arbeidscontracten is de regelgeving omtrent het concurrentiebeding hetzelfde De regelingen omtrent de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen echter per 1 januari 2015 A rbeidscontract bepaalde tijd aangegaan ná 1 januari 2015 Proeftijd Voor een arbeidscontract bepaalde tijd dat wordt aangegaan ná 1 januari 2015 gelden andere regels met betrekking tot de proeftijd dan voor een arbeidscontract bepaalde tijd dat eerder werd aangegaan Voor een arbeidscontract voor de duur van zes maanden of korter is het ná 1 januari 2015 niet meer toegestaan een proeftijd overeen te komen Wordt er in dit arbeidscontract bepaalde tijd toch een proeftijdbeding opgenomen dan is dat beding nietig De werkgever kan zich er niet op beroepen Concurrentiebeding Vanaf 1 januari 2015 mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in een arbeidscontract bepaalde tijd Op deze regel geldt één uitzondering namelijk dat het concurrentiebeding wel is toegestaan wanneer dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen Wanneer de werkgever een concurrentiebeding wil opnemen

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract-bepaalde-tijd (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidscontract onbepaalde tijd - Arbeids-Contract.nl
  tijd aan te bieden wanneer het arbeidscontract voor bepaalde tijd al twee maal is verlengd of als de totale duur van de arbeidscontracten voor bepaalde tijd langer is dan drie jaar Het is namelijk niet mogelijk een onbeperkt aantal arbeidscontracten bepaalde tijd aan te bieden De termijn van drie jaar wordt vanaf 1 januari 2015 echter verkort tot twee jaar Inhoud arbeidscontract onbepaalde tijd Wat staat er nu precies in een arbeidscontract onbepaalde tijd Dit verschilt natuurlijk per geval maar over het algemeen worden de volgende onderwerpen opgenomen duur van de overeenkomst arbeidscontract onbepaalde tijd proeftijd concurrentiebeding loondoorbetaling bij ziekte geheimhoudingsbeding verbod bepaalde nevenwerkzaamheden en een opzegginsregeling Daarnaast wordt meestal bepaald of er een CAO van toepassing is CAO en arbeidscontract onbepaalde tijd Het is mogelijk dat er naast het individuele arbeidscontract onbepaalde tijd een collectieve arbeidsovereenkomst CAO van toepassing is In dat geval gelden de regels die daarin zijn opgenomen ook voor de werkgever en de werknemer Een CAO is van toepassing als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie als de werknemer lid is van een werknemersorganisatie als de werkgever de CAO van toepassing heeft verklaard in het arbeidscontract onbepaalde tijd of als de bepalingen uit de CAO algemeen verbindend zijn verklaard Beëindiging arbeidscontract onbepaalde tijd Een arbeidscontract onbepaalde tijd kan op drie manieren worden beëindigd 1 Met goedvinden van zowel de werkgever als de werknemer 2 Ontslag door de werkgever met een ontslagvergunning van het UWV 3 Ontbinding van het arbeidscontract onbepaalde tijd door de kantonrechter Bij beëindiging met wederzijds goedvinden 1 en bij ontbinding 3 kan de werknemer aanspraak maken op een ontslag of beëindigingsvergoeding Deze wordt berekend aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule Nieuwe regels beëindiging arbeidscontract onbepaalde tijd Vanaf 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden voor het ontslag van een werknemer

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract-onbepaalde-tijd (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Arbeids-Contract.nl
  te passen Juridische ondersteuning 49 Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal Bestel direct Meer informatie Proeftijd arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vóór 1 januari 2015 Veel werkgevers nemen een proeftijdbeding op in de arbeidsovereenkomst Een proeftijd wordt gebruikt om te bekijken of de werknemer wel geschikt is voor de functie Een proeftijd kan zowel in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd worden opgenomen De proeftijd mag niet langer duren dan twee maanden Wanneer de arbeidsovereenkomst echter is aangegaan voor een periode korter dan twee jaar dan mag de proeftijd slechts één maand duren Nieuwe regels proeftijd arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Vanaf 1 januari 2015 wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend met invoering van de Wet werk en zekerheid Er zullen strengere regels gaan gelden voor het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Bij een duur tot zes maanden is een proeftijd niet toegestaan Bij een duur van zes maanden tot twee jaar mag de proeftijd één maand duren Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vóór 1 januari 2015 Een concurrentiebeding houdt in dat de werknemer toezegt dat hij in een bepaalde periode na uitdiensttreding bij de werkgever niet bij een concurrent van de werkgever gaat werken Het concurrentiebeding is een standaardbepaling die in de meeste arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen Zowel in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Nieuwe regels concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Vanaf 1 januari 2015 is het in principe niet toegestaan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op te nemen tenzij het beding nodig is vanwege zwaarwegende dienst of bedrijfsbelangen Is een werkgever van mening dat hij om die redenen een concurrentiebeding op mag nemen in zijn arbeidsovereenkomst bepaalde tijd dan zal hij zijn keuze nauwkeurig moeten motiveren in de overeenkomst Doet hij dat niet dan is het beding nietig en kan hij er geen beroep op

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd (2016-02-18)
  Open archived version from archive •