archive-nl.com » NL » A » ARBEIDS-CONTRACT.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Arbeids-Contract.nl
  arbeidsovereenkomst bepaalde tijd wordt automatisch een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wanneer 1 deze tweemaal is verlengd Verlengt de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een derde maal dan wordt dit automatisch een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd of 2 als de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer duurt dan drie jaar Onder opeenvolgend wordt verstaan als de onderbreking tussen twee overeenkomsten maximaal drie maanden bedraagt Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 komen er nieuwe regels die gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Met de nieuwe regels zullen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eerder worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort tot twee jaar Bovendien wordt de onderbreking van opeenvolgende overeenkomsten verlengd van drie maanden naar zes maanden Afspraken arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Het is in principe een zaak tussen de werkgever en de werknemer wat zij samen afspreken Toch bevat elke arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd een aantal standaardonderwerpen zoals duur overeenkomst arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd proeftijd loondoorbetaling bij ziekte concurrentiebeding geheimhoudingsbeding verbod bepaalde nevenwerkzaamheden en een opzegginsregeling CAO en arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De werkrelatie tussen werkgever en werknemer wordt niet alleen beheerst door de werkafspraken uit de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd In de meeste gevallen zal ook nog een collectieve arbeidsovereenkomst CAO van toepassing zijn waarin ook rechten en plichten voor de werkgever en werknemer zijn opgenomen Deze gelden naast de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Ontslag arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de overeengekomen termijn Bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is dat niet het geval Toch kan de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd worden beëindigd En wel op drie manieren met wederzijds goedvinden van de werkgever en de werknemer door ontslag met een ontslagvergunning van het UWV of door ontbinding

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Oproepcontract - Arbeids-Contract.nl
  is in deze situatie niet verplicht om gehoor te geven Oproepcontract nul urencontract In tegenstelling tot de voorovereenkomst is een nul urencontract een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht waarbij wel één en ander tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd Bij een nul urencontract is de werknemer verplicht gehoor te geven aan de oproep van de werkgever U kunt hier meer informatie vinden over het bestellen van een oproepcontract Oproepcontract min max contract Een min max contract bevat zowel een minimum als een maximum aantal uren per week maand of jaar dat een werknemer mag werken De werknemer krijgt sowieso de minimaal gegarandeerde uren uitbetaald Het min max contract kan gesloten worden in de vorm van een oproepcontract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd Ontslag oproepcontract voorovereenkomst Omdat telkens een arbeidscontract voor bepaalde tijd tot stand komt als de werknemer wordt opgeroepen eindigt het arbeidscontract voor bepaalde tijd automatisch na het verstrijken van de periode van de oproep Dit houdt in dat als de oproepkracht voor de vierde keer wordt opgeroepen en de tussenpozen korter waren dan drie maanden er automatisch een arbeidscontract voor onbepaalde tijd tot stand komt Opzegging kan dan alleen nog gebeuren door wederzijds goedvinden met een ontslagvergunning van het UWV of met een ontbinding bij de kantonrechter Ontslag nul urencontract en min max contract Een oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht een nul urencontract en een min max contract kunnen zowel een contract voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd zijn Een oproepcontract voor bepaalde tijd eindigt doordat de overeengekomen periode is verstreken Een oproepcontract voor onbepaalde tijd eindigt alleen na wederzijds goedvinden met toestemming van het UWV of bij de kantonrechter Loondoorbetalingsplicht oproepcontract In sommige gevallen is de werkgever verplicht loon door te betalen als de oproepkracht ziek is Bij beide vormen van het oproepcontract hoeft de werkgever

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/oproepcontract (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oproepovereenkomst - Arbeids-Contract.nl
  dat de werknemer een aantal uren per week maand of jaar kan werken Deze uren worden sowieso aan de werknemer uitbetaald ook als er niet wordt gewerkt Het min max contract bevat ook een maximum aantal uren Meer uren mag de werknemer niet werken Het min max contract kan gesloten worden in de vorm van een oproepovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd Oproepovereenkomst de voorovereenkomst Bij een voorovereenkomst heeft de werknemer nog geen overeenkomst gesloten met de werkgever voordat er arbeid is verricht Wanneer de oproepkracht werk gaat verrichten is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Deze tijd is afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden De werknemer is in deze situatie niet verplicht om gehoor te geven U kunt uw oproepovereenkomst hier bestellen Salaris bij ziekte oproepovereenkomst Heeft een oproepkracht recht op doorbetaling van het loon als hij ziek wordt Dat hangt ervan af De werkgever behoeft alleen het loon door te betalen als de werknemer ziek wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voorovereenkomst of als de werknemer ziek is op de dagen waarop hij ingeroosterd stond oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht De werkgever is in die gevallen verplicht minimaal 70 van het salaris door te betalen De werkgever kan de loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste zes maanden bij oproepovereenkomst uitsluiten Bovendien kan de cao bevatten dat deze termijn onbeperkt mag worden verlengd door de werkgever Wijzigingen arbeidsrecht oproepovereenkomst per 1 januari 2015 Op 1 januari 2015 wordt de Wet werk en zekerheid ingevoerd Deze wet zorgt voor ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht Ook voor de oproepovereenkomst heeft de nieuwe wet gevolgen Vanaf 1 januari 2015 wordt bovengenoemde mogelijkheid om de termijn voor loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij cao te verlengen beperkt In de zorg worden oproepcontracten waarschijnlijk helemaal verboden Dit staat echter nog niet helemaal vast

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/oproepovereenkomst (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Contract werknemer - Arbeids-Contract.nl
  wit staan zullen er minder misverstanden bestaan over wat er was afgesproken Dit voorkomt juridische geschillen Bovendien zijn sommige afspraken volgens de wet alleen geldig als ze schriftelijk in een contract met een werknemer worden vastgelegd Dit geldt voor het proeftijdbeding en het concurrentiebeding Nauwkeurige afspraken contract werknemer Het is belangrijk dat de afspraken nauwkeurig worden vastgelegd in het contract werknemer Nauwkeurigheid betekent dat de afspraken goed worden omschreven en dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften Het is namelijk niet toegestaan om alles af te spreken in een contract werknemer Omdat een werknemer over het algemeen een zwakkere partij is dan de werkgever wordt de werknemer door de wet beschermd Een werkgever mag daarom geen onredelijke voorwaarden opnemen in het contract met de werknemer De wet bevat dwingende bepalingen over de proeftijd vakantiedagen opzegtermijnen en ontslag Arbeidsvoorwaarden naast contract werknemer In een contract werknemer legt u de werkafspraken vast Maar daarmee bent u er in de meeste gevallen nog niet Naast de wettelijke bepalingen gelden ook de bepalingen uit een eventuele CAO U bent aangesloten bij een CAO als u partij bent bij een CAO als u lid bent van een werkgeversorganisatie of als uw onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt De arbeidsvoorwaarden uit een CAO gelden voor alle werknemers waarop de CAO van toepassing is Het contract werknemer mag niet in strijd zijn met de collectieve arbeidsvoorwaarden uit een CAO Bevat het contract werknemer wel afspraken die afwijken van de CAO dan zijn deze afspraken in de meeste gevallen nietig Arbeids Contract nl zorgt er daarom er altijd voor dat het contract werknemer in overeenstemming is met een eventuele CAO Nieuwe wet contract werknemer Het arbeidsrecht gaat veranderen Er is een nieuwe wet aangenomen de Wet werk en zekerheid die gevolgen heeft voor de inhoud van

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/contract-werknemer (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Werkovereenkomst - Arbeids-Contract.nl
  orde Bekijk de introductiefilm Met de online vragenlijst wordt uw werkovereenkomst opgesteld Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk werkovereenkomst op Levertijd werkovereenkomst binnen 15 min per e mail Word document eenvoudig aan te passen Juridische ondersteuning 49 Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal Bestel direct Meer informatie Wat staat er in een werkovereenkomst Een werkovereenkomst is een zogeheten bijzondere overeenkomst en gebonden aan bepaalde voorwaarden zoals geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek In de werkovereenkomst wordt geregeld dat de werknemer in dienst treedt van de werkgever en staan alle voorwaarden waaronder de werknemer zijn arbeid verricht en de werkgever het loon uitbetaalt Zo wordt in een werkovereenkomst opgenomen welk werk de werknemer precies gaat doen wanneer hij in dienst treedt en voor welke periode het aantal vakantiedagen een proeftijd en de opzegtermijn van het werkovereenkomst Als er een CAO van toepassing is staat dit meestal ook in een werkovereenkomst vermeld Moet een werkovereenkomst op papier staan Het is wettelijk niet verplicht een werkovereenkomst op papier te zetten Wel is het sterk aan te raden Voor de rechtsgeldigheid maakt het echter niets uit zowel een mondelinge als schriftelijk overeenkomst kunnen als een werkovereenkomst gelden Maar als de afspraken op papier staan zal er in de toekomst minder onenigheid over bestaan Gemaakte afspraken zijn gemakkelijk te bewijzen Overigens is het wel verplicht een proeftijd en een concurrentiebeding op papier te zetten mondelinge afspraken over deze onderwerpen zijn nietig Nieuwe wet werkovereenkomst De overeenkomsten die worden opgesteld via Arbeids Contract nl voldoen altijd aan alle wetten die op dat moment gelden Dat betekent dat werkovereenkomsten per 1 januari 2015 aan andere eisen moeten voldoen dan oudere werkovereenkomsten Vanaf die datum geldt namelijk de nieuwe Wet werk en zekerheid Zo mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/werkovereenkomst (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidscontract voorbeeld - Arbeids-Contract.nl
  maatwerk voorbeeld arbeidscontract op Levertijd voorbeeld arbeidsovereenkomst binnen 15 min per e mail Word document eenvoudig aan te passen Juridische ondersteuning 49 Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal Bestel direct Meer informatie Geldigheid voorbeeld arbeidscontract Als werkgever bent u in principe vrij af te spreken met de werknemer wat u wilt Wel zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden Zo is een voorbeeld arbeidscontract alleen geldig als er een gezagsverhouding bestaat tussen de werkgever en de werknemer als de werknemer salaris ontvangt voor zijn werkzaamheden en als de werknemer zelf zijn werk uitvoert en dit niet door iemand anders laat doen Inhoud voorbeeld arbeidscontract Als u de online vragenlijst doorloopt ontvangt u vanzelf een voorbeeld arbeidscontract Wat er precies in uw voorbeeld arbeidscontract komt te staan hangt af van uw specifieke situatie Toch zijn er enkele zaken die in elk voorbeeld arbeidscontract moeten worden opgenomen Denk aan de functie die de werknemer gaat uitvoeren de datum van indiensttreding de duur van het contract vast of voor bepaalde tijd de hoogte van het loon toepasselijkheid van een CAO de uit te voeren taken de hoogte van het vakantiegeld afspraken over bijzonder verlof zoals bij zwangerschap en de secundaire arbeidsvoorwaarden en afspraken over pensioen Bindende regels voorbeeld arbeidscontract De wet heeft voorwaarden opgesteld waaraan een arbeidscontract moet voldoen Het doel daarvan is de werknemer te beschermen tegen onredelijke afspraken Zo staan in het Burgerlijk Wetboek regels over proeftijd vakantie opzegtermijnen en ontslag Een voorbeeld arbeidscontract is ook gebonden aan de regels van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen Het is dus erg verstandig uw voorbeeld arbeidscontract op te laten stellen door Arbeids Contract nl zodat deze regels in het contract worden opgenomen Nieuwe regels voorbeeld arbeidscontract

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract-voorbeeld (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsovereenkomst voorbeeld - Arbeids-Contract.nl
  worden aan de hand van een online vragenlijst Een arbeidsovereenkomst voorbeeld voor u en uw werknemer Alle onderwerpen die in een arbeidscontract moeten staan worden in de online vragenlijst behandeld U ontgang een juridisch dekkend arbeidsovereenkomst op maat dat voor u en uw werknemer van belang zijn Bekijk de introductiefilm Met de online vragenlijst wordt uw situatie vastgelegd Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk voorbeeld arbeidsovereenkomst op Levertijd

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/voorbeeld-arbeidsovereenkomst (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidscontract bestellen - Arbeids-Contract.nl
  waaraan een arbeidscontract moet voldoen Voldoet het arbeidscontract niet aan deze voorwaarden dan is het arbeidscontract niet rechtsgeldig Er zijn in ieder geval drie voorwaarden waaraan een arbeidscontract moet voldoen Ten eerste moet er een gezagsverhouding bestaan tussen de werkgever en de werknemer Ten tweede moet de werknemer voor zijn arbeid salaris ontvangen en als laatste mag de werknemer zijn werk niet laten uitvoeren door een derde Is aan deze voorwaarden voldaan dan is sprake van een arbeidscontract Wilt u via deze website een arbeidscontract bestellen U ontvangt dan een arbeidscontract dat in overeenstemming is met alle wettelijke regels Inhoud arbeidscontract bestellen Een arbeidscontract bestaat uit een aantal bedingen die terugkomen in elk arbeidscontract Op deze website kunt u een arbeidscontract bestellen die alle relevante bedingen bevat Denk bijvoorbeeld aan afspraken over pensioen de datum van de arbeidsovereenkomst de werkzaamheden die werknemer gaat uitvoeren toepasselijkheid van een CAO een concurrentiebeding een proeftijd en afspraken over het vakantiegeld Natuurlijk zal het verdere arbeidscontract volledig worden afgestemd op uw specifieke situatie U wilt een arbeidscontract bestellen Via de online vragenlijst zullen al deze zaken aan de orde komen Vereisten arbeidscontract bestellen De wet stelt voorwaarden aan de afspraken die werkgever en werknemer mogen maken Hierdoor wordt de werknemer beschermt tegen onredelijke bedingen van de werkgever Zo is het arbeidscontract gebonden aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen Een arbeidscontract bestellen via Arbeids Contract nl resulteert in een arbeidscontract dat in overeenstemming is met deze wetten Arbeidscontract bestellen bepaalde tijd Een arbeidscontract kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gelden Bepaalde tijd betekent dat het arbeidscontract wordt afgesloten voor een vastgestelde periode Dit kan zes maanden zijn een jaar maar ook gedurende de

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract-bestellen (2016-02-18)
  Open archived version from archive •