archive-nl.com » NL » A » ARBEIDS-CONTRACT.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsovereenkomst bestellen - Arbeids-Contract.nl
  kan een arbeidsovereenkomst bestellen Bent u een werkgever Dan kunt u een arbeidsovereenkomst voor uw werknemer bestellen Alle afspraken die u met een werknemer maakt komen namelijk in een arbeidsovereenkomst te staan In een arbeidsovereenkomst staat altijd dat de werknemer in dienst treedt van de werkgever dat de werknemer verplicht is arbeid te verrichten en dat de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon te betalen Een arbeidsovereenkomst is een zogeheten bijzondere overeenkomst en gebonden aan bepaalde voorwaarden zoals geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Een arbeidsovereenkomst bestellen kan eenvoudig via deze website Arbeidsovereenkomst bestellen wat krijg ik U gaat een arbeidsovereenkomst bestellen U krijgt dan een overeenkomst die voldoet aan alle geldende wettelijke regels Aan de hand van een online vragenlijst zullen bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden wanneer de werknemer in dienst treedt en voor welke periode het aantal vakantiedagen een proeftijd en de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst Als er een CAO van toepassing is staat dit ook in de arbeidsovereenkomst vermeld Waarom zou ik een arbeidsovereenkomst bestellen Het is wettelijk niet verplicht een arbeidsovereenkomst op papier te zetten Ook mondelinge afspraken kunnen rechtsgeldig zijn Waarom dan toch een schriftelijk arbeidsovereenkomst bestellen Dit voorkomt geschillen en onenigheid over de gemaakte afspraken Wat precies is afgesproken staat namelijk zwart op wit Daarbij geldt dat sommige bepalingen alleen rechtsgeldig zijn als ze op schrift zijn gesteld Dat geldt bijvoorbeeld voor een proeftijd en een concurrentiebeding Wanneer kan ik een arbeidsovereenkomst bestellen U kunt bij ons altijd een arbeidsovereenkomst bestellen Ook ná 1 januari 2015 als de nieuwe arbeidsrechtelijke wet Wet werk en zekerheid van toepassing is Arbeidsovereenkomsten die tot 1 januari 2015 besteld worden zullen worden opgesteld in overeenstemming met de huidige wetgeving Volgens de nieuwe regels mag vanaf 1 januari 2015

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidsovereenkomst-bestellen (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Arbeidscontract opstellen - Arbeids-Contract.nl
  is een contract tussen een werkgever en een werknemer ook wel arbeidsovereenkomst genoemd In het contract staan de voorwaarden waaronder de werknemer arbeid voor de werkgever verricht Een arbeidscontract kan aangegaan worden voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd Noodzakelijk voor het sluiten van een arbeidscontract is dat werkgever en werknemer het eens zijn over de inhoud Ze moeten beiden het arbeidscontract ondertekenen Veel werkgevers hanteren naast het arbeidscontract ook een collectieve arbeidsovereenkomst CAO U kunt via de website ook een arbeidscontract opstellen als er een CAO geldt Arbeidscontract opstellen moet dat schriftelijk U wilt een arbeidscontract opstellen Maar moet dat eigenlijk wel schriftelijk Nee dat is niet verplicht Wettelijk is het toegestaan een arbeidscontract zowel schriftelijk als mondeling te sluiten Beiden zijn rechtsgeldig Het is wel veel verstandiger om het arbeidscontract schriftelijk aan te gaan Met een schriftelijk bewijs van de gemaakte afspraken zullen immers misverstanden en onenigheid zoveel mogelijk worden voorkomen Overigens voor sommige bepalingen geldt wél een schriftelijkheidsvereiste Zo zijn een proeftijd en een concurrentiebeding alleen geldig als ze op schrift staan Arbeidscontract opstellen wat staat er in een arbeidscontract Uitgangspunt van een arbeidscontract opstellen is dat werkgever en werknemer zelf mogen bepalen wat ze daarin opnemen Deze vrijheid is eigenlijk een wassen neus de wet stelt een aantal eisen aan een arbeidscontract ter bescherming van de werknemer Zo bevat de wet bepalingen over de proeftijd vakantie opzegtermijnen en ontslag In het arbeidscontract mag niet worden afgeweken van deze wettelijke bepalingen Een arbeidscontract opstellen via Arbeids Contract nl Het arbeidscontract voldoet aan de wettelijke eisen Arbeidscontract opstellen nieuwe regels arbeidscontract Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels in het arbeidsrecht Het arbeidscontract is vanaf die datum onderworpen aan andere eisen dan nu In juli 2015 komt vervolgens nog eens een nieuwe set regels Via Arbeids Contract

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidscontract-opstellen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsovereenkomst opstellen - Arbeids-Contract.nl
  arbeidsovereenkomst te staan Hier kunt u later eventueel op terugvallen In de praktijk zult u niet veel merken van de arbeidsovereenkomst u en uw werknemer werken gewoon samen Arbeidsovereenkomst opstellen wat staat erin In de arbeidsovereenkomst staan alle arbeidsvoorwaarden Die voorwaarden bestaan uit primaire voorwaarden en uit secundaire voorwaarden Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld afspraken over de inhoud en duur van de functie die de werknemer gaat uitvoeren de hoogte van het loon en vakantiegeld toepasselijkheid van een CAO afspraken over bijzonder verlof en het pensioen Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld bepalingen over een leaseauto collectieve ziektekostenverzekering of onkostenvergoedingen Laat u via Arbeids Contract nl een arbeidsovereenkomst opstellen Dan weet u zeker dat al uw arbeidsvoorwaarden in de overeenkomst staan Kan ik ook een arbeidsovereenkomst opstellen als er een CAO geldt Ja u kunt een arbeidsovereenkomst opstellen als er een CAO geldt Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst waarin arbeidsvoorwaarden staan die gelden voor een gehele onderneming of een gehele bedrijfstak Er is een CAO van toepassing als u partij bent bij een CAO als u lid bent van een werkgeversorganisatie of als de onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt Bepalingen die in een individueel arbeidscontract staan en strijdig zijn met de CAO zijn nietig Via Arbeids Contract nl een arbeidsovereenkomst opstellen Wij zorgen er altijd voor dat een individuele arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met een eventuele CAO Arbeidsovereenkomst opstellen voldoet deze aan de wet Ja Laat u uw arbeidsovereenkomst opstellen via deze website dan weet u dat uw arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels In verschillende wetten staan regels waaraan de arbeidsovereenkomst moet voldoen Zo staan in het Burgerlijk Wetboek regels over proeftijd vakantie opzegtermijnen en ontslag Maar de arbeidsovereenkomst is ook gebonden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid en het Buitengewoon

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/arbeidsovereenkomst-opstellen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Van arbeidsconflict naar faillissement - Arbeids-Contract.nl
  er met een goed gesprek en heldere afspraken allebei weer vertrouwen in hebben dan kan de arbeidsrelatie gewoon worden voortgezet Op de juiste manier afscheid nemen Mocht toch blijken dat het vertrouwen en de wederkerigheid van de arbeidsrelatie ernstig is verstoord door dit incident dan is het tijd om een manier te vinden om op een nette manier afscheid te nemen Dit kan op verschillende manieren Zo kan medewerker X besluiten om ontslag te nemen Dit is de meest eenvoudige oplossing Indien medewerker X geen ontslag wil nemen kun je hem haar bij een tijdelijk contract het contract niet verlengen 5 eisen voor het indienen van ontslag Indien de medewerker een vast contract heeft kun je de werknemer ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie Deze ontslagvorm dient aan de volgende eisen te voldoen Je moet aangeven waarom de relatie verstoord is Je moet aangeven wat de gevolgen zijn voor het werk Je moet aangeven welke pogingen zijn ondernomen om de werkrelatie met medewerker X te herstellen Je moet aangeven waarom een verbetering van de werkrelatie onmogelijk is Je moet aangeven wat de mogelijkheid is om medewerker X te herplaatsen of indien dat niet mogelijk is uitleggen waarom niet Het is dus niet mogelijk om zo maar tot ontslag over te gaan zonder eerst pogingen te ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen Gesprekken een ander takenpakket een andere teamsamenstelling of conflictoplossing via mediaton zijn mogelijke acties die je kunt ondernemen om de arbeidsrelatie weer nieuw leven in te blazen Wat tevens een rol speelt bij de beoordeling of ontslag bij vertrouwensbreuk gerechtvaardigd is zijn de volgende factoren De lengte van het dienstverband De staat van dienst Eerdere waarschuwingen Betrokkenheid van andere collega s De houding van je werknemer Ontslagvergoeding bepalen De oorzaak van de verstoorde arbeidsrelatie is van belang bij het

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/van-arbeidsconflict-naar-faillissement (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Een arbeidscontract: kleine moeite, grote voordelen - Arbeids-Contract.nl
  grote voordelen aan Op grond van het proeftijdbeding kan een werkgever een werknemer ontslaan zonder eerst een ontslagvergunning bij het UWV aan te moeten vragen Met een concurrentiebeding kan de werknemer niet zonder gevolgen overstappen naar de concurrent Door het bepalen van de duur van het contract kunt u na de door u bepaalde tijd afscheid nemen van uw werknemer zonder het hele proces van de UWV te doorlopen Het contract verloopt immers automatisch En ook belangrijk met dit contract staat de wet achter u Een arbeidsovereenkomst mondeling aangaan is mogelijk maar sommige afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd om rechtsgeldig te zijn Zo niet is het uw woord tegen dat van de ander Met een arbeidscontract staat u sterker in uw schoenen Geldigheid van het arbeidscontract Natuurlijk is een document met alleen afspraken niet genoeg Een arbeidscontract moet aan drie voorwaarden voldoen wil deze geldig zijn Er is tussen beide partijen een afspraak gemaakt dat de ene partij een zekere tijd arbeid verricht De tegenprestatie voor deze arbeid is het loon De arbeid wordt door de werknemer persoonlijk verricht in dienst van de werkgever Met een arbeidscontract kunt u met een gerust hart werknemers in dienst nemen Toch kunt u

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/arbeidscontract-kleine-moeite (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Bedrijfsongeval tijdens pauze - Arbeids-Contract.nl
  in dienst waren op basis van een arbeidscontract Zij zaten tijdens de pauze met elkaar te dollen De ene werknemer gaf de andere werknemer voor de grap een duw De andere werknemer kwam hierbij ongelukkig ten val en liep een letsel op De rechter oordeelde alleereerst dat hierbij wel sprake was van een werksituatie De tweede vraag die gesteld moest worden is of de werkgever voldoende heeft voldaan aan de veiligheid Bij deze vraag gaat het niet om een schuldaansprakelijkheid maar om een risicoaansprakelijkheid heeft de werkgever onvoldoende de veiligheid in acht genomen dan is hij aansprakelijk voor de veroorzaakte schade De rechter oordeelde dat de werkgever niet voldoende de veiligheid in acht had genomen De rechter was van oordeel dat een uitgelaten sfeer onder werknemers kan leiden tot veiligheidsrisico s en dat die risico s voorzienbaar zijn Om die reden had de werkgever daarop moeten anticiperen hetzij door aan te geven waar de lunch gebruikt kan worden hetzij door een instructie aan werknemers om zich in het kader van collegiaal dollen te onthouden van fysiek contact Naar aanleiding van deze uitspraak is aan werkgevers aan te raden om zo nu en dan eens kritisch te kijken wat er precies

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/bedrijfsongeval-tijdens-pauze (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen - Arbeids-Contract.nl
  aantonen dat de vereniging afgelopen jaren flinke verliezen had geleden Het verlies in 2008 bedroeg ruim 40 000 euro in 2009 63 000 euro in 2010 270 000 euro en in 2011 70 000 euro De werkneermster was 54 jaar oud en was in dienst op basis van een arbeidscontract als officemanager Volgens de werkgever was het ontslag van de werkneemster door de geleden verliezen onvermijdelijk De rechter overwoog dat hij niet op de stoel van de ondernemer mag gaan zitten Dit betekent dat rechter aanvaardt dat ondernemers een hoge mate van vrijheid hebben ten aanzien de inrichting en uitvoering van de organisatie en de werkzaamheden Anderzijds geeft de rechter aan dat er wel getoetst moet worden of er sprake is van dusdanige omstandigheden waardoor een beëindiging van het arbeidscontract onvermijdelijk is Dit was volgens de rechter niet het geval De werkgever had niet goed onderbouwd en beargumenteerd dat de werkzaamheden van de werkneemster door automatisering waren komen te vervallen en voor het resterende deel overgenomen konden worden door collega s Verder vond de rechter dat de werkgever geen concrete initiatieven kon aanvoeren gericht op het verhogen van de ledenaantallen Om die reden werd de ontslagaanvraag afgewezen en werd het

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/ontslag-wegens-bedrijfseconomische-redenen (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Concurrentiebeding bij verlenging van de arbeidsovereenkomst - Arbeids-Contract.nl
  sector en in de bouw werden uitgezonden De werknemer trad op 1 november 2007 bij de werkgever in dienst voor één jaar waarbij schriftelijk in het arbeidscontract een concurrentiebeding werd overeengekomen In oktober 2008 werd het arbeidscontract voor onbepaalde tijd verlengd Hierbij bleven alle bepalingen uit het arbeidscontract in stand De werknemer zei uiteindelijk het arbeidscontract op 25 januari 2012 op en trad per 1 maart in dienst bij een ander uitzendbureau waarop de werkgever 40 000 van de werknemer vorderde wegens schending van het concurrentiebeding De rechtbank wees de vordering van de werkgever af op grond van het feit dat het concurrentiebeding niet schriftelijk tussen de werknemer en werkgever overeen was gekomen Het arbeidscontract was automatisch verlengd en er was dan ook volgens de rechtbank niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste Het hof gaf echter een andere uitspraak namelijk dat de werknemer wel gebonden was aan het concurrentiebeding Het hof oordeelde dat de enkele omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven houdt niet een zeer wezenlijke verandering van de arbeidsrechtelijke status of een ingrijpende wijziging in die ertoe noopt dat het non concurrentiebeding opnieuw schriftelijk wordt overeengekomen Het concurrentiebeding

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/Concurrentiebeding-bij-verlenging-van-de-arbeidsovereenkomst (2016-02-18)
  Open archived version from archive •