archive-nl.com » NL » A » ARBEIDS-CONTRACT.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ontslag op staande voet wegens diefstal bij een ander dan de werkgever - Arbeids-Contract.nl
  staande voet wegens diefstal die de werknemer ergens anders heeft gepleegd kan onder omstandigheden niet gerechtvaardigd zijn In de desbetreffende zaak ging het om het volgende de werknemer werkte als tandtechnicus bij Ortholab Vorig jaar werd ze door de politie aangehouden wegens verschillende diefstallen bij kledingwinkels Hierdoor heeft ze ook drie dagen in hechtenis gezeten waardoor ze zich ziek moest melden Nadat Ellie weer op het werk verscheen vroeg de werkgever naar de Ellie s betrokkenheid bij de diefstallen Ondanks dat zij dit ontkende ontsloeg haar werkgever haar op staande voet met de reden dat hij zijn goede naam wilde behouden Ellie was het hier niet mee eens en stelde een vordering in bij de kantonrechter die haar in het gelijk stelde Haar werkgever stelde hierop hoger beroep in Dit troft de werkgever geen baat Ellie werd door het gerechtshof in het gelijk gesteld Het hof oordeelde dat ondanks dat vaststond dat Ellie de diefstallen gepleegd had dit gezien de omstandigheden onvoldoende was om haar terecht op staande voet te ontslaan Omstandigheden die hierbij een rol spelen waren betrokkenheid bij de winkeldiefstal gelet op de aard en de ernst daarvan en in combinatie met overige omstandigheden zoals de duur van

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/Ontslag-op-staande-voet-wegens-diefstal-bij-een-ander-dan-de-werkgever (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Nieuwe vakantiewetgeving heeft geen terugwerkende kracht - Arbeids-Contract.nl
  bij de eindafrekening uitgaan van een vakantieopbouw over de laatste zes maanden van het dienstverband Het standpunt van het hof dat er geen sprake is van terugwerkende kracht is gebaseerd op wat de minister bij de totstandkoming van de wet heeft overwogen De vakbonden hadden aan de minster voorgesteld om de regeling wel met terugwerkende kracht toe te kennen De minister nam dit voorstel echter niet over omdat hij deze in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel achtte en besloot daarom de nieuwe vakantiewetgeving onmiddelijke werking toe te kennen sinds zijn inwerkingtreding op 1 januari 2012 Werkgevers die in hun administratie of in de arbeidscontracten een strikt onderscheid hebben gemaakt tussen de periode voor 1 januari 2012 en de periode na 1 januari 2012 hebben juist gehandeld Werknemers waarbij de werkgever niet juist heeft gehandeld hebben de mogelijkheid om de geleden schade van de overheid te vorderen De overheid had de regeling immers eerder moeten aanpassen In een andere uitspraak is dan ook geoordeeld dat de Nederlandse overheid aansprakelijk kan worden gehouden voor de vakantiedagen die niet aan de werknemer zijn uitbetaald Bronnen wieringa advocaten nl en F van Ooijen Bestel uw arbeidsovereenkomst Binnen 15 minuten geleverd Veilig betalen met iDeal Start

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/Nieuwe-vakantiewetgeving-heeft-geen-terugwerkende-kracht (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Loondoorbetaling ziekte bij arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht - Arbeids-Contract.nl
  op basis van een arbeidsovereenkomst Tot 16 december 2011 heeft de werknemer werkzaamheden verricht waarna hij gedurende een periode van 3 maanden niet voor de werkgever heeft gewerkt Vervolgens is de werknemer per 29 maart 2012 weer in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is een oproepovereenkomst Daarna heeft de werknemer bij twee projecten van de werkgever gewerkt Het laatste project zou op 22 mei 2012 aflopen Op 4 mei 2012 heeft werknemer zich ziek gemeld en sindsdien heeft de werkgever geen loon meer betaald De werkgever vorderde daarop doorbetaling van zijn loon De werkgever stelde echter dat hij geen loon meer was verschuldigd aangezien hij de werknemer niet meer had opgeroepen De rechtbank oordeelde dat de werkgever verplicht was loon door te betalen indien de werknemer ook zou hebben gewerkt indien hij niet ziek was geworden De kantonrechter oordeelde dat de werknemer t m 22 mei 2012 op het project zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden en dat hij daarom recht had op uitbetaling van loon tijdens ziekte van 4 mei t m 22 mei 2012 Na 22 mei 2012 wanneer het project dus

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/loondoorbetaling-ziekte-bij-arbeidsovereenkomst-met-uitgestelde-prestatieplicht (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Één ton ontslagvergoeding voor erfgename van overleden werknemer - Arbeids-Contract.nl
  een overleden werknemer De zaak verliep als volgt in 2011 was er een grote reorganisatie bij het bedrjif Givaudan Één van de werknemers raakte hierbij zijn baan kwijt en kreeg op grond van het sociaal plan een ontslagvergoeding van 100 000 euro De werknemer ondertekende in april 2011 de beëindigingsovereenkomst waarin vastgelegd stond dat zijn arbeidscontract officieel per 1 november 2011 werd beëindigd Zo ver komt het echter niet want in de maand augustus overlijdt de werknemer plotseling Het bedrijf stelde daarop dat ze de ontslagvergoeding niet meer hoefden te betalen Volgens de CNV was er een contract getekend waarin het bedrijf en de werknemer een onomkeerbare uitruil hadden gedaan de werknemer vertrekt en de werkgever betaalt Op deze toezegging kan het bedrijf niet meer terugkomen De CNV stapte naar de rechter en voerde aan dat de ontslagvergoeding in de nalatenschap van de werknemer valt en dat het geld aldus naar de erfgenamen moet De rechtbank stelde de CNV in het gelijk De ontslagvergoeding valt gewoon in de nalatenschap van de werknemer en Givaudan moet de ontslagvergoeding dus uitkeren aan de erfgename van de oud werknemer Bronnen trouw nl cnvvakmensen nl Bestel uw arbeidsovereenkomst Binnen 15 minuten geleverd Veilig betalen

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/een-ton-ontslagvergoeding-voor-erfgename-van-overleden-werknemer (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Wetswijziging vakantiedagen voor zieke werknemers - Arbeids-Contract.nl
  vakantiedagen in een ziekteperiode Vakantiedagen opbouwen Gedurende de gehele ziekteperiode van maximaal twee jaar bouwen werknemers die arbeidsongeschikt zijn vakantiedagen op Eerder gold dit alleen voor de eerste zes maanden van de ziekteperiode Deze wetswijziging is niet met terugwerkende kracht ingevoerd waardoor de wijziging pas merkbaar is na 30 juni 2012 Opnemen van vakantiedagen Tijdens de ziekteperiode was het voor 2012 niet mogelijk vakantiedagen op te nemen Het Europese Hof bepaalde echter dat dit in strijd was met Europese wetgeving Het kabinet past daarop de vakantiewetgeving aan Met de wetswijziging kan een arbeidsongeschikte werknemer in overleg met de werkgever vakantiedagen opnemen Indien een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie kan de werkgever deze ziektedagen aanmerken als vakantiedagen Hier moet de werknemer dan wel mee instemmen Vervaltermijn Voor de vakantiedagen die opgebouwd zijn tijdens de ziekteperiode geldt een vervaltermijn van zes maanden Een werknemer dient de vakantiedagen aldus binnen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd op te nemen Gebeurt dit niet dan vervallen de vakantiedagen Bronnen mijnvakbond nl aensadvocaten nl Bestel uw arbeidsovereenkomst Binnen 15 minuten geleverd Veilig betalen met iDeal Start bestelproces Ja ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik Informatie en opstellen

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/wetswijziging-vakantiedagen-voor-zieke-werknemers (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Verval meer tijdelijke contracten voor werknemers tot 27 jaar - Arbeids-Contract.nl
  Één daarvan was het verval van de regeling waarbij het werkgevers toegestaan was werknemers tot 27 jaar langer een tijdelijke contract aan te bieden dan werknemers ouders dan 27 jaar Vanwege de economische crisis vielen jongeren tot 27 jaar onder een tijdelijke regeling Op grond van deze regeling was het werkgevers toegestaan jongeren tot 27 jaar vier tijdelijke arbeidsovereenkomsten achtereen aan te bieden Bij werknemers boven de 27 jaar zijn er maar drie tijdelijke contracten achtereen toegestaan Daarnaast mochten werkgevers deze tijdelijke contracten voor maximaal 48 maanden aan jongeren tot 27 jaar aanbieden Voor werknemers boven de 27 jaar zijn dit maximaal 36 maanden Deze regeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen en de extra flexibiliteit komt daarmee ten einde Wel dienen werkgevers rekening te houden met een overgangsregeling Arbeidsovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2012 blijven geldig indien de werknemer in de periode van de arbeidsovereenkomst jonger dan 27 jaar blijft Is dit niet het geval dan ontstaat er alsnog een arbeidscontract voor onbepaalde tijd Bronnen hrbase nl hrnetwerk nl Bestel uw arbeidsovereenkomst Binnen 15 minuten geleverd Veilig betalen met iDeal Start bestelproces Ja ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik Informatie en opstellen Deel

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/verval-meer-tijdelijke-arbeidsovereenkomsten-voor-werknemers-tot-27-jaar (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Zwangere vrouwen nog steeds gediscrimineerd - Arbeids-Contract.nl
  contract is er volgens de CGB nog geen sprake van discriminatie Toch zijn er nog vaak situaties waarin de CGB wel oordeelt dat er sprake is van discriminatie Naar huis gestuurd op eerste werkdag Laatst heeft de CGB uitspraak moeten doen over een vrouw die op haar eerste werkdag meteen naar huis was gestuurd Een woningstichting had via een bemiddelingsbureau de vrouw ingeleend maar nadat de vrouw een leidinggevende verteld had dat ze zwanger was heeft de stichting de vrouw meteen naar huis gestuurd De woningstichting beweerde later dat de reden was geweest dat vrouw minder uren wilde gaan werken na haar bevalling Toch was het voor de commissie duidelijk dat de zwangerschap de echte reden was Afgewezen op basis van zwangerschap Een andere uitspraak van de CGB ging over een vrouw die al aagenomen was bij een farmaceutisch bedrijf De vrouw was via een bemiddelingsbureau bij de baan gekomen en ze was al aangenomen onder voorwaarde van een positief assessment Toen het gerucht ontstond dat de vrouw zwanger was is de werkgever dit gaan controleren bij het bemiddelingsbureau dat op zijn beurt contact opnam met de sollicitant Op basis van de informatie dat de vrouw zwanger was werd zij alsnog afgewezen bij het farmaceutisch bedrijf Volgens het CGB had het bemiddelingsbureau niet mogen informeren naar de zwangerschap en had de werkgever haar niet om die reden mogen afwijzen Het oordeel van de CGB Een oordeel van de CGB kan door de werknemer zelf aangevraagd worden als hij of zij het idee heeft dat er sprake is van discriminatie Hierbij kan de organisatie of het bedrijf een oordeel van eigen handelen aan de commissie vragen bijvoorbeeld door met een eigen regeling te komen en deze aan de commissie voor te leggen Als het bedrijf dit niet doet oordeelt de Commissie

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/zwangere-vrouwen-nog-steeds-gediscrimineerd (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Uitbetaling overuren - Arbeids-Contract.nl
  deze uren wel uit uitbetaald moeten worden zo is gebleken Werknemer krijgt overuren toch vergoed De werknemer kwam met de werkgever een arbeidsovereenkomst overeen voor 40 uren per week In de arbeidsovereenkomst stond tevens dat er regelmatig meer uren gewerkt zouden moeten worden en dat de salarisvoorwaarden daarop waren afgestemd Maar nadat de werknemer in ongeveer een jaar tijd 1 134 overuren heeft gemaakt besloot hij toch de betaling hiervan te vorderen De kantonrechter heeft de vordering afgewezen De werknemer is overeengekomen met een arbeidscontract waarin vermeld stond dat bij het salaris een redelijk aantal uren is inbegrepen Het hof heeft op basis hiervan aan de werknemer gevraagd wat voor hem redelijk was De werknemer gaf hierbij aan dat redelijk voor hem anderhalf tot twee uur overwerk inhield Het hof bepaalde dat de uren die dit aantal te boven gaan bovenmatig zijn en dus uitbetaald moeten worden door de werkgever Hoe dit te voorkomen Om de vergoeding van overuren te voorkomen is het belangrijk dat in het arbeidscontract duidelijk vermeld staat dat overuren onderdeel van de functie zijn en dat deze in het salaris inbegrepen zijn Daarnaast kunt u de de uren bijhouden die de werknemer werkt en als er

  Original URL path: http://www.arbeids-contract.nl/nieuws/uitbetaling-overuren (2016-02-18)
  Open archived version from archive •