archive-nl.com » NL » A » ARKA.NL

Total: 77

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 6 - ARKA GERMAN FOLDER
  Pagina 6 ARKA GERMAN FOLDER Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 5

  Original URL path: http://www.arka.nl/folder/german/files/assets/basic-html/page6.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 1 - Handleiding Arka systemen
  Pagina 1 Handleiding Arka systemen Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie A rka ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS A RKA Handleiding Pagina 2 Inhoudsopgave

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page1.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 2 - Handleiding Arka systemen
  Pagina 2 Handleiding Arka systemen Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Pagina 3 Pagina 1

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page2.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 3 - Handleiding Arka systemen
  gebruik en bediening 6 2 7 Veiligheidsaanwijzingen bij storing en onderhoud 7 3 Productbeschrijving 7 3 1 Productbeschrijving en functies 7 3 2 Aanduiding serienummer 7 3 3 Beschrijving van toebehoren en functies 7 3 3 1 Contactslot 7 3 3 2 Joystick 7 3 3 3 Batterij monitor 7 3 4 Overige risico s 8 3 5 Beschrijving van de beveiligingen 8 4 Transport onderhoud en opslag 9 5 Opstelling installatie en ingebruikname 9 5 1 Leveringsbestanddelen inboardsysteem 9 5 2 Leveringsbestanddelen outboardsysteem 9 5 3 Eisen aan de werkomgeving van het systeem 9 5 4 Installatie 10 5 5 Inboardsysteem 10 5 6 Outboardsysteem 11 5 7 Opstelling en installatie laadsysteem 11 5 8 Opstelling en installatie batterij 12 5 9 Ingebruikname en functioneringstest 12 6 Bediening 13 6 1 Beschrijving van de batterij weergave unit 13 6 1 1 Clearview monitor optie 13 6 2 Acculader op het stroomnet aansluiten 14 6 3 Laadproces 14 6 4 Automatisch starten laadproces 14 6 5 Onderbreken van het laadproces 14 6 6 Automatisch beëindigen laadproces 15 6 7 Uitschakelen van het systeem 15 6 8 Fout en waarschuwingsindicatie Arka 700 systemen 15 6 9 Fout en waarschuwingsindicatie overige systemen

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page3.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 4 - Handleiding Arka systemen
  Bij professioneel gebruik dienen ook de plaatselijk resp landelijk geldende richtlijnen normen en wetten in acht te worden genomen Aanvullende informatie die niet in deze handleiding staat is verkrijgbaar bij de fabrikant of leverancier Uit hoofde van het copyright worden voor de totale systeem documentatie alle rechten voorbehouden Niets mag worden verveelvoudigd of verspreid of op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant 2 Veiligheid 2 1 Algemeen Deze gebruikershandleiding maakt een wezenlijk onderdeel uit van het product U dient er voor te zorgen dat deze handleiding steeds beschikbaar is bij de motor en dat de bediener hiervan kennis neemt De handleiding moet worden aangevuld met gebruiksaanwijzingen op grond van bestaande nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en met betrekking tot de milieubescherming inclusief de informatie met betrekking tot toezicht en meldplichten voor het in acht nemen van bijzonderheden Behalve de handleiding en de in het land van gebruik en op de plaats van toepassing geldende regelingen ter voorkoming van ongevallen moeten ook de erkende vaktechnische regels voor veiligheid en vakkundig werken in acht worden genomen 2 2 Aanwijzingen voor plaatjes en symbolen De motor wordt volgens algemeen geaccepteerde regels en met toepassing van de laatste stand

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page4.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 5 - Handleiding Arka systemen
  De definitie van deskundig personeel wordt als volgt in deze handleiding gehanteerd diegenen die volledig vertrouwd zijn met opstelling installatie ingebruikstelling gebruik onderhoud buiten gebruikstelling en demontage van dit systeem en die tevens een algemene handelingsbekwaamheid bezitten met betrekking tot de werkzaamheden die zij verrichten De installatie ingebruikname onderhoud en demontage van de motor mag uitsluitend door daartoe bevoegde en gekwalificeerde elektrotechnici geschieden Bij geschoolde elektrotechnische vakmensen moet ervan worden uitgegaan dat de desbetreffende voorschriften en de veiligheidstips van de door de bedrijfsongevallenverzekering vastgestelde voorschriften bijv BGV A2 in acht genomen en nagekomen worden Dit geldt tevens voor alle regels voor veilig en vakkundig werken bijv DIN VDE 100 en IEC 664 of DIN VDE 0110 Fabrikant en leverancier wijzen nadrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af voor schades bedrijfsstoring of enige vorm van gevolgschade ontstaan door het negeren van deze handleiding 2 3 1 Professioneel gebruik Bij professionele inzet geldt bovendien De operator moet door speciale instructies of scholingen vertrouwd zijn met het bedienproces en de omgang met het systeem Uitsluitend aangewezen gekwalificeerd personeel mag werkzaamheden verrichten aan het systeem 2 4 Bedoeld gebruik Het systeem is uitsluitend bedoeld voor het aandrijven van schepen Laat u vooraf voldoende informeren over

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page5.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 6 - Handleiding Arka systemen
  Een warmteophoping in de machinekamer bijvoorbeeld door warmtebronnen of het blokkeren van de ventilatiesleuven moet uitgesloten zijn De opstelplaats dient afdoende geventileerd te worden zodat warme lucht kan ontsnappen en koude lucht kan worden aangevoerd In de opstelplaats mag geen overmatige stofvorming optreden Sluit het voorkomen van geleidende stoffen roet metalen volledig uit Er mogen geen vloeistoffen in de motor terecht komen Vermijd elke ontoelaatbare belasting Met name bij transport en onderhoud moet de kans op beschadiging van onderdelen vermeden worden Voorkom altijd contact met en trilling van elektronische componenten De motor bevat elektrostatisch gevoelige onderdelen die bij ondeskundige behandeling kunnen beschadigen of in hun werking verstoord raken Voorkom storing of mechanische beschadiging van elektrische componenten De vaste elektrische installatie kabeldiktes zekeringen aarding dient conform de daarvoor geldende voorschriften en door een erkend installateur aangelegd te zijn Voor de elektrische installatie moeten de vermogensgegevens van de motor met de vermogensgegevens van de stroomaansluitingen worden vergeleken De motor moet beschermd worden tegen contact met foutieve spanningen en ompoling Plaats motor en regelaar nooit tegen elkaar aan om ongewenste opwarming te voorkomen 2 6 Veiligheidsaanwijzingen bij gebruik en bediening De motor mag alleen gebruikt worden in een technisch onberispelijke staat en alleen

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page6.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 7 - Handleiding Arka systemen
  luchtwegen niet verkleind worden Vervangende onderdelen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant Dit is bij toepassing van originele onderdelen altijd het geval 3 Productbeschrijving 3 1 Productbeschrijving en functies Het systeem is uitsluitend bedoeld voor het voortstuwen van schepen Afhankelijk van het vooraf ingestelde programma kunnen functionaliteiten geschikt gemaakt worden voor bepaalde typen schepen vraag er naar bij uw leverancier Het systeem bevat een regelbaar hoogfrequent vermogensdeel met een door microprocessor geregelde elektronica en een diagnoselampje LED Deze diagnose LED geeft bij een storing een knippercode De uitleg hiervan wordt gegeven in hoofdstuk 6 9 storingen en foutmeldingen Voor de Arka 700 systemen vindt u de uitleg in de bijlage De regelunit hoofdrelais en zekeringen zijn in een stabiele plaatstalen behuizing gebouwd Voor de aansluiting is de kast van een kabelopening voorzien Desgewenst kunnen de kabels voorzien worden van een stekker De geluidsdruk van een Arka systeem ligt onder 70 dB A 3 2 Aanduiding serienummer Serie nummer 01 35 001 01 Bouwjaar 35 Vermogen 100 001 Volgnummer Neem voor de exacte gegevens van de motor contact op met uw leverancier 3 3 Beschrijving van toebehoren en functies systeemtype afhankelijk 3 3 1 Contactslot Afhankelijk van systeemtype

  Original URL path: http://www.arka.nl/handleiding/files/assets/basic-html/page7.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive