archive-nl.com » NL » A » ASCHVANWIJCK.NL

Total: 185

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Van Asch van Wijckschool
  de Van Asch van Wijckschool mee mogen zingen op het Stadhuis van Rotterdam Op school werken wij met het programma ZangExpress en namens hen waren wij uitgenodigd De grote Kerstboom werd op deze avond ontstoken door Burgemeester Aboutaleb Dit was een leuke ervaring http aschvanwijck nl wp content uploads 2015 12 IMG 6292 mp4 http aschvanwijck nl wp content uploads 2015 12 IMG 6291 mp4 http aschvanwijck nl wp content uploads 2015 12 IMG 6290 mp4 st url st url st url st url st url Geplaatst in Algemeen nieuws Tags Spinnen bij techniek Published 8 december 2015 By Van Asch van Wijck De afgelopen weken heeft de bovenbouw bij techniekgewerkt aan een lichtgevende spin Wat zijn de spinnen leuk geworden st url st url st url st url st url Geplaatst in Algemeen nieuws Tags Sint op de Van Asch van Wijck Published 4 december 2015 By Van Asch van Wijck st url st url st url st url st url Geplaatst in Algemeen nieuws Tags Overzicht Open dagen VO Published 4 november 2015 By Melanie van den Boogert Ze komen er weer aan de open dagen en de voorlichtingsavonden op het voortgezet onderwijs VO Wilt u weten wanneer welke school een voorlichting geeft of een open dag heeft Klik dan hier st url st url st url st url st url Geplaatst in Algemeen nieuws Groep 8 Tags School diëtiste Published 14 oktober 2015 By Arjen den Houdijker Beste Ouders Verzorgers Omdat wij Lekker Fit school zijn is er ook een schooldiëtist verbonden aan onze school De school diëtiste is er om u te helpen bij vragen van uw kant over gezonde voeding bij kinderen die niet willen eten of kinderen met overgewicht De school diëtiste die aan onze school verbonden is is Lotti Elfferich Elk jaar in

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Waar staat onze school voor? | Van Asch van Wijckschool
  wordt geboden waardoor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen met plezier naar school gaan Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een VORST bij ons op school voelt Onze school kenmerkt zich door orde rust structuur en persoonlijke aandacht Wij willen een school zijn waar Niet gepest wordt Kinderen optimale leerprestaties halen Ouders zich welkom voelen en betrokken zijn Kinderen met plezier tot leren komen Leerkrachten werken die

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/directie/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Didactische uitgangspunten | Van Asch van Wijckschool
  leerlingen als zinvol ervaren worden De werkwijze wordt ondersteund door het werken met het Horebsysteem handelingsgericht observeren registeren en evalueren van basisontwikkeling Door aan te spreken op de zone van naaste ontwikkeling en rekening te houden met de benodigde mate aan sturing wordt de betrokkenheid van leerlingen op hun leerproces bevorderd Er is sprake van een goede doorgaande lijn tussen de groepen 1 2 en 3 In de groepen 4 t m 8 kan het onderwijs meer als leerstofgestuurd worden getypeerd ofschoon er ook in deze groepen differentiatie plaatsvindt met betrekking tot instructie verwerking ondersteuning en niveau Er is sprake van drie arrangementen rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerlingen Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden vanuit gemeentelijk beleid om extra leertijd aan te bieden waarmee leeropbrengsten of het in aanraking brengen met terreinen als techniek mogelijk worden Als Schoolsportvereniging biedt de school de leerlingen gelegenheid om al of niet in teamverband spelregels en omgangsregels te leren Via het Lekker fit project draagt de school bij aan de fysieke gezondheid van de leerlingen Hierin speelt de schooldiëtiste een belangrijke rol tot de zomervakantie 2012 De methode Leefstijl ondersteunt de leerlingen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling De school beschikt over

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/didactische-uitgangspunten/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Verlengde leertijd | Van Asch van Wijckschool
  2 uur verlenging is om de prestaties van de kinderen op het gebied van taal lezen en rekenen te verbeteren Door een groter aanbod van leerstof krijgen kinderen kansen om zich breder te kunnen ontwikkelen Heerlijke gezonde lunch Tussen de middag blijven alle kinderen op school en krijgen een geheel verzorgde lekkere lunch De lunch wordt genoten onder leiding van een leerkracht en een hulpouder Voor deze lunch wordt slecht

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/zorg-voor-uw-kind/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Zorg voor uw kind | Van Asch van Wijckschool
  het groepsplan hoe er met specifieke onderwijsbehoeften wordt omgegaan of door het opstellen van een individueel handelingsplan Over deze zorg is er vanaf het begin overleg met de ouders Zij krijgen schriftelijk bericht als besloten wordt tot extra zorg Alle leerkrachten krijgen drie keer per jaar een overzicht van alle zorgleerlingen op school De school heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop de signalering van en de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij meerdere betrokkenen de leerkrachten de I B ers en de adj directeur die de leerlingenzorg coördineert De zorg voor een leerling begint zodra de leerling op school is ingeschreven De informatie van ouders en indien van toepassing een eerdere school regulier of speciaal basisonderwijs peuterspeelzaal of kinderdagverblijf worden hierin betrokken Als het nodig is wordt er aanvullend onderzoek naar de leerniveaus van een leerling gedaan Tevens wordt als dit van toepassing is gebruik gemaakt van de expertise van het samenwerkingsverband PPO of van Koers VO Zie voor verwijsprocedures het PPO zorgplan Voor alle leerlingen geldt dat er vanaf het begin gegevens worden verzameld over het functioneren gedrag en presteren cognitief Als er informatie met externen uitgewisseld moet worden komen de gegevens in een individueel leerlingdossier Signalering van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vindt plaats Door systematische toepassing van het LVS in de vorm van observatie en of toetsing met methodegebonden of methodeonafhankelijke toetsen Spontaan op basis van observaties van en gesprekken met leerlingen informatie van ouders e d Signalering vindt vaak plaats door de leerkracht maar kan ook door anderen worden gedaan De leerkrachten spreken regelmatig met de I B er over de ontwikkeling van de leerlingen In eerste instantie zal dit leiden tot het bieden van extra ondersteuning aan de leerling door de leerkracht in de groep Uit een geplande groepsbespreking kunnen ook zorgleerlingen naar voren komen Ook dan heeft deze tot doel de leerkracht handvatten te geven voor de aanpak in de klas De leerkracht en I B er evalueren na enige tijd de geboden hulp Soms blijkt een leerling onvoldoende hiervan te profiteren en teveel moeite te krijgen met het leerstofniveau in de groep Als verwacht wordt dat de leerling wel op school kan blijven maar niet in staat is om de leerdoelen van groep 8 te halen kan er een ontwikkelingsperspectief opgesteld worden Op basis van het ingeschatte uitstroomniveau wordt dan een aangepaste leerlijn opgesteld op die vakgebieden waarop dat nodig is In het geval dat de geboden zorg niet leidt tot de gewenste doelen kan de school ook een beroep doen op externe ondersteuning Er wordt samengewerkt met de schoolcontactpersoon SCP van het samenwerkingsverband PPO SMW CJG logopedisten enz Het doel hiervan is door middel van gesprekken observaties en onderzoek een beter zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling Vervolgens wordt dan besproken welke mogelijkheden de school heeft om aan deze onderwijsbehoeften te voldoen In het geval dat dit niet haalbaar blijkt worden de mogelijkheden voor plaatsing op een andere school speciaal basis onderwijs

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/opleiden-in-de-school/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Team | Van Asch van Wijckschool
  Lekker Fit Ouderkamer Team Het team 2015 2016 Staand v l n r Caroline Wouters Osvaldina Pinto de Jesus Angela Linting Henna Koe a Look Arjen den Houdijker Gerda Gelantalis Annebeth van Biert Rina Overbeek Melanie van den Boogert Marija Cinder Zittend v l n r Anoeska de Bonte Cock van Vliet Andrea Breugem Aart Hartman Chantal van de Griendt Welkom Bekijk hier onze webclip Bezoekadres Toni Koopmanplein 114 Rotterdam

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/team/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Schoolgids | Van Asch van Wijckschool
  Groep 5 6 Groep 6 7 Groep 8 Lekker Fit Ouderkamer Schoolgids Hier vindt u onze schoolgids Elk schooljaar krijgt u een aanvulling In dit jaarlijkse gedeelte van onze schoolgids staat de specifieke informatie voor het betreffende schooljaar Hier vindt u de bijlage die bij de schoolgids hoort SCHOOLGIDS 2015 2016 Welkom Bekijk hier onze webclip Bezoekadres Toni Koopmanplein 114 Rotterdam Postadres Postbus 25022 3001 HA Rotterdam Telefoonnummer 010 4363836

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/schoolgids-2/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Schooltijden | Van Asch van Wijckschool
  Groep 4 Groep 5 6 Groep 6 7 Groep 8 Lekker Fit Ouderkamer Schooltijden Onze schooltijden vanaf augustus 2015 zijn maandag dinsdag donderdag en vrijdag 8 30 14 45 woensdag 8 30 12 15 De deuren gaan elke ochtend open om 8 25 en de lessen beginnen om 8 30 Welkom Bekijk hier onze webclip Bezoekadres Toni Koopmanplein 114 Rotterdam Postadres Postbus 25022 3001 HA Rotterdam Telefoonnummer 010 4363836 Kalender

  Original URL path: http://www.aschvanwijck.nl/schooltijden-2/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •