archive-nl.com » NL » A » AUGUSTIJNSEBEWEGING.NL

Total: 42

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Je vriend als gids - Augustijnse Beweging
  false aspectRatio 2 lightboxCssClass lightboxContainerCSS display inline block padding 10px lightboxThumbnailUrl http www augustijnsebeweging nl wp content uploads real3dflipbook flipbook 6 thumb1 jpg lightboxThumbnailUrlCSS display block lightboxText lightboxTextCSS display block lightBoxOpened false lightBoxFullscreen false lightboxCloseOnClick false currentPage enabled true title Current page btnNext enabled true icon fa chevron right title Next Page btnLast enabled true icon fa step forward title First Page btnPrev enabled true icon fa chevron left title Next Page btnFirst enabled true icon fa step backward title First Page btnZoomIn enabled true icon fa plus title Zoom in btnZoomOut enabled true icon fa minus title Zoom out btnToc enabled true icon fa list ol title Table of content btnThumbs enabled true icon fa th large title Pages btnShare enabled true icon fa share alt title Share btnDownloadPages enabled false url icon fa download title Download pages btnDownloadPdf enabled false url icon fa file title Download pdf forceDownload true btnSound enabled true icon fa volume up title Sound btnExpand enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure In onderstaand fragment blikt Augustinus als volwassene terug op enkele vriendschappen uit zijn jeugd Hij verwoordt daarin enkele mooie kenmerken ervan Toch vond hij in zulke vriendschappen niet zijn uiteindelijke ideaal De passage dateert van kort na het jaar 397 Vrienden onder elkaar Er waren ook dingen die me in mijn vrienden heel veel goed deden samen praten en samen lachen hartelijk met elkaar omgaan samen een goed boek lezen samen schertsen en serieus zijn het soms met elkaar oneens zijn zonder haat alsof je het oneens was met jezelf en met dat zeldzame verschil van mening die eensgezindheid van altijd kruiden aan elkaar en van elkaar iets leren uitkijken naar de terugkomst van wie afwezig is en blij zijn als hij er weer is met deze en andere soortgelijke tekenen vanuit het hart van mensen die elkaar graag mogen en met wat je zegt met je mond je spraak je ogen en duizend andere lieve gebaren alsof je zielen door vuur laat samensmelten en van vele één maakt Dat hebben wij lief in onze vrienden en wel op zo n manier dat ons geweten er

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=30 (2015-10-27)
  Open archived version from archive


 • Leer ons bidden - Augustijnse Beweging
  First Page btnZoomIn enabled true icon fa plus title Zoom in btnZoomOut enabled true icon fa minus title Zoom out btnToc enabled true icon fa list ol title Table of content btnThumbs enabled true icon fa th large title Pages btnShare enabled true icon fa share alt title Share btnDownloadPages enabled false url icon fa download title Download pages btnDownloadPdf enabled false url icon fa file title Download pdf forceDownload true btnSound enabled true icon fa volume up title Sound btnExpand enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description submit Save Changes rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure In het onderstaande fragment enkele verrassende overwegingen bij het vaderschap van God Augustinus ideeën daarover liggen ingebed in het bijbels gedachtegoed Wie bidt wordt een bijzondere erfgenaam van God Onze Vader Bij ieder verzoek moeten we de welwillendheid zien te winnen van degene aan wie wij een verzoek doen Pas daarna behoren we te zeggen wat ons verzoek is In de regel wint men de welwillendheid van degene tot wie het verzoek wordt gericht door hem te prijzen en dat doet men gewoonlijk aan het begin van het verzoek Onze Heer droeg ons op aan het begin alleen maar te zeggen Onze Vader die in de hemelen zijt Mt 6 9 Op verschillende manieren is er veel gezegd tot lof van God verspreid over de hele Heilige Schrift Dat zal iedereen bij het lezen van de Schrift kunnen zien Toch vindt men nergens een gebod voor het volk van Israël om te zeggen Onze Vader of om bij het gebed God Vader te noemen Onze roeping tot de eeuwige erfenis Heb 9 15 om samen met Christus erfgenamen te zijn Rom 8 17 en als kinderen te worden aangenomen Rom 8 23 is niet te danken aan onze verdiensten maar aan de genade van God Ef 2 8 9 Daarom geven wij die genade een plaats in het begin van ons gebed wanneer wij zeggen Onze Vader Door die aanspreking wordt ook de liefde opgewekt Wat behoort immers aan kinderen dierbaarder te zijn dan hun vader Eveneens wordt een nederige houding opgewekt wanneer mensen onze Vader tot God zeggen Bovendien wordt er min

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=32 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Mooie wereld - Augustijnse Beweging
  0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure Onderstaand fragment is afkomstig uit een preek die Augustinus waarschijnlijk hield in de eigen gemeenschap van Hippo Regius De preek moet gehouden zijn vóór het jaar 411 ergens in de veertigdagentijd en vermoedelijk op een doordeweekse dag De toespraak maakt deel uit van een reeks waarmee Augustinus beoogt het Johannesevangelie vers voor vers toe te lichten Augustinus hield zulke verhandelingen voor een gemotiveerde groep belangstellenden In deze verhandeling gaat hij in op Jezus bezoek aan de bruiloft in Kana Joh 2 1 11 Wijn uit water Het wonder van onze Heer Jezus Christus waarbij Hij wijn uit water maakte hoeft geen verwondering te wekken bij degene die weet dat God dit heeft verricht Hij die op die bruiloftsdag wijn maakte in de zes vaten die hij met water liet vullen Joh 2 6 11 is immers dezelfde die dat ieder jaar in de wijnstokken bewerkt wat de dienaars in de vaten goten veranderde door toedoen van de Heer in wijn en precies zo verandert wat de wolken uitgieten door toedoen van dezelfde Heer in wijn Maar over dit laatste verwonderen wij ons niet omdat het ieder jaar gebeurt Door de voortdurende herhaling is onze bewondering ervoor verdwenen Maar eigenlijk verdient het een grotere waardering dan wat er met de watervaten is gebeurd Wie kan immers de werken van God aanschouwen waardoor heel onze wereld wordt geleid en bestuurd zonder versteld te staan en overweldigd te worden door de wonderen Als je op je laat inwerken welke kracht één enkele korrel van welk gewas dan ook heeft dan is dat iets geweldigs Het vervult je met huiver bij het aanschouwen ervan Maar de mensen hebben zich op andere dingen gericht en zijn hun aandacht voor Gods werken verloren terwijl ze juist daardoor iedere dag weer de Schepper zouden moeten prijzen Daarom heeft God zich als het ware het recht voorbehouden een aantal ongebruikelijke dingen te doen om zo de mensen die als het ware in slaap gesukkeld waren door bijzondere dingen wakker te schudden en ertoe aan te zetten Hem te eren Als een dode is opgestaan staan de mensen versteld Maar iedere dag worden er zoveel kinderen geboren en dat vindt niemand bijzonder Zouden wij de zaken met meer verstand bezien dan blijkt het een groter wonder dat wie niet bestond een bestaan krijgt dan dat wie al bestond opnieuw tot leven komt Toch is het dezelfde Vader van onze Heer Jezus Christus die door zijn Woord dit alles tot

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=34 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Op zoek naar genezing - Augustijnse Beweging
  false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure Uit een preek die Augustinus hield rond het jaar 410 Daarin gaat hij in op Matteüs 17 14 21 Jezus geneest daarin een jongeman die zijn leerlingen niet konden helpen Alles over voor een paar dagen gezondheid Eigenlijk moeten mensen vooral bidden om hun eigen hebzucht uit te drijven hun eigen drankzucht hun eigen genotzucht en hun eigen onreinheid Hoeveel zit er niet in ons dat ons de toegang tot het rijk der hemelen verspert als het maar blijft voortwoekeren Kijk maar eens broeders en zusters hoe mensen hun dokter smeken om gezondheid ook al is die maar tijdelijk Hoe ze als ze ziek zijn en wanhopig zonder de minste schroom of weerzin voor een mens op de knieën vallen hoe ze de voeten van een uiterst bekwame chef arts met hun tranen wassen En wat gebeurt er als de dokter tegen zo iemand zegt Je kunt alleen maar beter worden als ik je vastbind en dan je wond uitbrand of opereer Dan antwoordt de patiënt Doe wat u wilt als u me maar beter maakt Hij verlangt zo vurig naar een paar dagen gezondheid en iedereen weet hoe vluchtig ons bestaan is dat hij daarvoor zelfs vastgebonden geopereerd en uitgebrand wil worden Sterker nog hij kan het hebben dat men hem in de gaten houdt zodat hij niet zomaar eet waar hij zin in heeft en niet zomaar drinkt waar hij zin in heeft en wanneer hij er zin in heeft Dat moet hij allemaal verduren om wat later te sterven Maar een beetje pijn lijden om nooit te hoeven sterven wil hij niet Als God de hemelse Dokter die over ons waakt u vraagt of u beter wilt worden zou u dan iets anders willen antwoorden dan Ja natuurlijk Maar ja misschien zegt u dat ook wel níét omdat u in de waan leeft dat u kerngezond bent Dan bent u er eigenlijk nog erger aan toe uit Sermo 80 3 Onderstaand fragment is afkomstig uit een preek die Augustinus in Hippo Regius hield tijdens de paasnacht Goede gezondheid beeld van eeuwig leven Als wat we hopen ons al zoveel vreugde schenkt hoe zal het dan zijn als we het in handen hebben Kijk in deze dagen wanneer we het halleluja horen verandert eigenlijk onze geest Is het dan niet alsof we een voorproefje krijgen van de verheven stad Jeruzalem Als deze dagen ons al zo

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=36 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Reisgenoot en gids - Augustijnse Beweging
  iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description submit Save Changes rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure N OG EVEN NIET Augustinus wil zich bekeren tot het éne de ene God Maar hij wordt nog teveel getrokken door het vele de vele aardse goden Hij voelt dat hij het vele moet loslaten om het ware leven te omhelzen Maar hij vindt nog niet de kracht Hij beschrijft deze toestand in zijn Belijdenissen aldus Vroeger had ik gedacht een excuus te hebben in het feit dat ik meende de waarheid toch nooit te kunnen bereiken Maar dat gold voor mij nu niet meer Als ik nog aarzelde om in uw dienst te treden dan kwam dat gewoon omdat ik nog gebonden was aan de aarde En ik was bang om van al die banden bevrijd te worden terwijl je juist bang moet zijn om erin terecht te komen En zo liet ik me dus met welbehagen neerdrukken door deze aardse last zoals je je ook met welbehagen kunt laten overvallen door de slaap Als ik mijn gedachten op u probeerde te richten dan deed ik dat op de manier waarop mensen proberen wakker te worden en dan zich toch weer door de slaap te laten overheersen en er opnieuw in wegzinken Niemand zou altijd willen slapen en het is veel beter om wakker te zijn Maar de loomheid van je lichaam houdt je soms toch tegen om de slaap van je af te schudden En terwijl je eigenlijk niet meer wilt slapen geniet je er dan juist nog meer van omdat je eigenlijk zou moeten opstaan Zo was het met mij gesteld Ik vond het beter om me over te geven aan uw liefde dan te blijven leven volgens mijn eigen begeerte En toch het eerste leek me beter en overwon mij en het tweede leek me prettig en bond mij Als u tegen mij zei Ontwaak slaper sta op uit de doden en Christus zal over u stralen Ef 5 14 dan wist ik geen antwoord meer want dát woord was waar Maar mijn antwoord was traag en slaperig Zo meteen Nog even nog heel even Maar aan dat even kwam geen eind het werd lang

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=38 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Tot heerlijk brood gebakken - Augustijnse Beweging
  fa chevron right title Next Page btnLast enabled true icon fa step forward title First Page btnPrev enabled true icon fa chevron left title Next Page btnFirst enabled true icon fa step backward title First Page btnZoomIn enabled true icon fa plus title Zoom in btnZoomOut enabled true icon fa minus title Zoom out btnToc enabled true icon fa list ol title Table of content btnThumbs enabled true icon fa th large title Pages btnShare enabled true icon fa share alt title Share btnDownloadPages enabled false url icon fa download title Download pages btnDownloadPdf enabled false url icon fa file title Download pdf forceDownload true btnSound enabled true icon fa volume up title Sound btnExpand enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description submit Save Changes rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure Onderstaand fragment is afkomstig van een paaspreek gehouden voor pasgedoopten in Hippo Regius Tot heerlijk brood gebakken Laat aan uw geestesoog voorbijgaan wat dit brood als een stukje schepping ooit was toen het nog als graankorrel in de grond lag hoe de aarde het voortbracht de regen het voedde en tot een aar deed groeien Daarna gingen de mensen aan het werk ze brachten het koren naar de dorsvloer ze dorsten het wanden de korrels borgen het graan in schuren haalden het daaruit maalden het verwerkten het meel tot deeg en maakten daar tot slot brood van Laat nu ook uzelf eens aan uw innerlijke ogen voorbijgaan u was er eerst niet maar bent geschapen u werd op de dorsvloer van de Heer verzameld u werd gedorst door de inspanning van ossen dat wil zeggen van hen die het evangelie verkondigen 1 Kor 9 9 Ooit werd u als doopleerlingen afgezonderd en in een schuur bewaard U gaf uw naam op en onderging met vasten en bezweringen een maalproces Daarna kwam u naar het water u werd hiermee besprenkeld en tot eenheid gekneed Door de gloeiende warmte van de Heilige Geest bent u gebakken en heerlijk brood geworden brood van de Heer uit Sermo 229 1 Uit dezelfde preek Een woord erbij alles wordt anders Daarna volgt wat er in het eucharistisch gebed gebeurt dat u straks zult horen

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=95 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Tussen kribbe en kruis - Augustijnse Beweging
  140 zoomLevels 0 95 1 5 3 6 zoomDisabled false startPage 1 deeplinking enabled false prefix pdfUrl pdfPageScale 1 5 pdfPageQuality 0 9 pdfPageBgColor FFFFFF singlePageModeIfMobile false pdfBrowserViewerIfMobile false pdfBrowserViewerFullscreen true pdfBrowserViewerFullscreenTarget blank btnTocIfMobile true btnThumbsIfMobile true btnShareIfMobile false btnDownloadPagesIfMobile true btnDownloadPdfIfMobile true btnSoundIfMobile false btnExpandIfMobile true btnPrintIfMobile false backgroundColor 818181 backgroundPattern height 700 fitToWindow false fitToParent false fitToHeight false offsetTop 0 responsiveHeight false aspectRatio 2 lightboxCssClass lightboxContainerCSS display inline block padding 10px lightboxThumbnailUrl http www augustijnsebeweging nl wp content uploads real3dflipbook flipbook 11 thumb1 jpg lightboxThumbnailUrlCSS display block lightboxText lightboxTextCSS display block lightBoxOpened false lightBoxFullscreen false lightboxCloseOnClick false currentPage enabled true title Current page btnNext enabled true icon fa chevron right title Next Page btnLast enabled true icon fa step forward title First Page btnPrev enabled true icon fa chevron left title Next Page btnFirst enabled true icon fa step backward title First Page btnZoomIn enabled true icon fa plus title Zoom in btnZoomOut enabled true icon fa minus title Zoom out btnToc enabled true icon fa list ol title Table of content btnThumbs enabled true icon fa th large title Pages btnShare enabled true icon fa share alt title Share btnDownloadPages enabled false url icon fa download title Download pages btnDownloadPdf enabled false url icon fa file title Download pdf forceDownload true btnSound enabled true icon fa volume up title Sound btnExpand enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description submit Save Changes rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure Onderstaand fragment is afkomstig uit een preek die Augustinus hield in 406 We weten niet waar de preek gehouden is maar wel dat Augustinus uitleg geeft over Joh 14 6 waarin Jezus zich als de weg naar God zijn Vader beschouwt God is al nederig Luister naar Paulus Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd En in Hem heeft Hij ons toch ook al het andere geschonken Rom 8 32 U wilde toch alles Nou alstublieft Maar houd alles op afstand waar u van houdt en wat u afhoudt van Chris tus Houd u liever vast aan Hem in wie u alles kunt bezitten De dokter die geen enkele behoefte heeft aan

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=40 (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Verlangen alom - Augustijnse Beweging
  enabled false prefix pdfUrl pdfPageScale 1 5 pdfPageQuality 0 9 pdfPageBgColor FFFFFF singlePageModeIfMobile false pdfBrowserViewerIfMobile false pdfBrowserViewerFullscreen true pdfBrowserViewerFullscreenTarget blank btnTocIfMobile true btnThumbsIfMobile true btnShareIfMobile false btnDownloadPagesIfMobile true btnDownloadPdfIfMobile true btnSoundIfMobile false btnExpandIfMobile true btnPrintIfMobile false backgroundColor 818181 backgroundPattern height 700 fitToWindow false fitToParent false fitToHeight false offsetTop 0 responsiveHeight false aspectRatio 2 lightboxCssClass lightboxContainerCSS display inline block padding 10px lightboxThumbnailUrl http www augustijnsebeweging nl wp content uploads real3dflipbook flipbook 12 thumb1 jpg lightboxThumbnailUrlCSS display block lightboxText lightboxTextCSS display block lightBoxOpened false lightBoxFullscreen false lightboxCloseOnClick false currentPage enabled true title Current page btnNext enabled true icon fa chevron right title Next Page btnLast enabled true icon fa step forward title First Page btnPrev enabled true icon fa chevron left title Next Page btnFirst enabled true icon fa step backward title First Page btnZoomIn enabled true icon fa plus title Zoom in btnZoomOut enabled true icon fa minus title Zoom out btnToc enabled true icon fa list ol title Table of content btnThumbs enabled true icon fa th large title Pages btnShare enabled true icon fa share alt title Share btnDownloadPages enabled false url icon fa download title Download pages btnDownloadPdf enabled false url icon fa file title Download pdf forceDownload true btnSound enabled true icon fa volume up title Sound btnExpand enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnExpandLightbox enabled true icon fa expand iconAlt fa compress title Toggle fullscreen btnPrint enabled true icon fa print title Print webglMinAndroidVersion 4 4 cameraDistance 2800 pan 0 tilt 0 rotateCameraOnMouseDrag false panMax 20 panMin 20 tiltMax 0 tiltMin 60 rotateCameraOnMouseMove false panMax2 2 panMin2 2 tiltMax2 0 tiltMin2 5 bookX 0 bookY 0 bookZ 0 pageMaterial phong pageHardness 2 coverHardness 2 pageSegmentsW 10 pageSegmentsH 1 pageShininess 20 pointLight true pointLightX 0 pointLightY 200 pointLightZ 1500 pointLightColor FFFFFF pointLightIntensity 0 04 directionalLight false directionalLightX 0 directionalLightY 0 directionalLightZ 2000 directionalLightColor FFFFFF directionalLightIntensity 0 01 ambientLight true ambientLightColor CFCFCF ambientLightIntensity 1 google plus enabled true url twitter enabled true url description facebook enabled true url description title image caption pinterest enabled true url image description email enabled true url description submit Save Changes rootFolder http www augustijnsebeweging nl wp content plugins real3d flipbook Fragmenten uit deze brochure Een kort fragment uit een lange preek van Augustinus gehouden in Carthago soms wordt de vrede al bedreigd door onenigheid over dezelfde idealen zoals bij twee mensen die ruzie krijgen met elkaar over de plek waar ze de zonsopkomst kunnen bewonderen Ruzie om de zonsopgang Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven want zonder dat zal niemand de Heer zien Hoe dwaas zouden twee mensen zijn die de zonsopgang willen gaan zien en ruzie gingen maken met elkaar over de plaats waar de zon zou opkomen en over hoe die gezien kon worden Door hun onderling geschil kregen zij het met elkaar aan de stok en sloegen op elkaar in Zo staken zij elkaar de ogen uit en konden helemaal geen zonsopgang meer zien Om God te kunnen zien

  Original URL path: http://www.augustijnsebeweging.nl/?page_id=42 (2015-10-27)
  Open archived version from archive