archive-nl.com » NL » A » AUTOLEASEWERELD.NL

Total: 1020

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  geeft inzicht in de ontwikkeling in het gebruik van reisinformatiediensten de tevredenheid de effectiviteit en de bereidheid om voor de diensten te betalen Het is de eerste keer dit zo breed is onderzocht Meer dan 90 van de reizigers heeft geen behoefte aan meer informatie Wel willen ze graag meer actualiteit integraliteit en gebruiksgemak Zeker op die laatste twee schieten veel apps volgens de ondervraagden nog te kort Radio navigatie en bewegwijzering nog meest gebruikt Voorafgaand aan de reis worden vooral apps websites en de radio gebruikt Tijdens de reis wordt de radio het meest gebruikt op de voet gevolgd door navigatiesystemen met alleen routeinformatie wegkantsystemen onder andere routepanelen en matrixborden en bewegwijzeringsborden Vooral de actualiteit van informatie tijdens de reis is een aandachtspunt Meer dan driekwart van de automobilisten gebruikt informatie over de route de reistijd en de reisafstand Meestal wordt informatie opgezocht over onbekende bestemmingen Voor dagelijkse reizen zoekt vrijwel niemand informatie op hooguit waar files staan en welke vertraging dit oplevert Rijtaakondersteuning De monitor onderzocht ook het gebruik en tevredenheid over rijtaakondersteunende systemen Automobilisten hebben het meest de beschikking over cruise control parkeersensoren adviezen over zuinig rijden en achteruitrijcamera s Systemen als adaptive cruise control waarschuwingen voor aanrijdingen dode hoeksystemen lane departure warnings en waarschuwingen bij in slaap vallen komen nog zeer weinig voor 30 40 van de niet bezitters geeft wel aan behoefte te hebben aan dergelijke systemen Wat verder opvalt in de monitor is dat weggebruikers vaker bereid zijn om te betalen voor rijtaakondersteuning dan voor route en reisinformatie Onderzoek door brede focus De Monitor Wegverkeergerelateerde Informatiediensten 2015 is het enige onderzoek met een brede focus op verkeersinformatie en rijtaakondersteunende diensten van radio en televisie tot navigatiesystemen apps en wegkantsystemen Het onderzoek bestond uit een enquête onder ruim 2 000 respondenten representatief voor de weggebruikers

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7762-relatieve_onbekendheid_mogelijkheden_verkeersinformatie_en__diensten (2016-01-15)
  Open archived version from archive


 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven in verschillende categorieën prijzen De Technische Universiteit Twente werd tweede en won de Innovatieprijs met een zonnepaneel dat zelfs functioneert in de schaduw Alle 18 studententeams ontvingen van EZ een bijdrage van 5 000 euro om te besteden aan verdere ontwikkeling van hun projecten Minister Kamp Nederlandse bedrijven laten zien dat ze tot de top van de wereld behoren met hun innovaties op het gebied van duurzaam elektrisch vervoer Belangrijk want zo dragen ze niet alleen bij aan ons verdienvermogen maar ook aan de oplossing van het mondiale energie en klimaatvraagstuk Dit kunnen ze alleen maar doen als ze ook goed geschoold personeel hebben De studententeams zijn de ondernemers van de toekomst En ze laten met hun succesvolle auto s aan de hele wereld zien dat Nederland over de kennis en kunde beschikt om een aantrekkelijk land te zijn om te investeren in elektrisch vervoer Economische groei en banen Uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO nl blijkt dat elektrisch vervoer in 2014 naar schatting 3 200 banen opleverde Vorig jaar groeide de werkgelegenheid in deze sector met 25 in vergelijking met 2013 Bedrijven in de elektrisch vervoersector waren in 2014 goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie Zo ontwikkelde VDL een volledig elektrische bus En in juni 2015 is in Utrecht door LomboXnet de eerste laadpaal in gebruik genomen die accu s van elektrische auto s kan laden én ontladen De auto kan daardoor worden voor gebruikt voor energieopslag van lokaal opgewekte zonne energie Internationale allure Internationaal is Nederland een van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer De export en samenwerking met buitenlandse partijen neemt toe Zo plaatste het bedrijf The New

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7761-elektrisch_vervoer_versterkt_nederlandse_economie (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  dit artikel door Nederland geeft 2 miljoen euro voor vaststellen wereldwijde prijs van uitstoot Het moet duidelijk zijn wat het kost om CO2 uit te stoten waar ook ter wereld Nederland draagt in ieder geval 2 miljoen euro bij om snel duidelijkheid te krijgen over het prijskaartje van uitstoot Dat moet leiden tot het sneller bereiken van mondiale klimaatneutraliteit Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur Milieu maakte dit bekend bij de klimaattop in Parijs Dijksma Verstoppertje spelen is niet meer mogelijk met een mondiale prijskaart van CO2 Nederland draagt met 2 miljoen euro graag bij aan deze openheid Het laat precies zien wat de kosten voor bedrijven en hun investeerders zijn waardoor het verplaatsen van bijvoorbeeld productie minder aantrekkelijk zal zijn Bovendien wordt zo sneller gekozen voor alternatieve vormen die geen of minder uitstoot veroorzaken In verschillende regio s in de wereld ontwikkelen zich inmiddels mechanismen om de prijs van CO2 uitstoot te bepalen Om deze mechanismen aan elkaar te koppelen en om regio s die nog geen systeem hebben voor het beprijzen van uitstoot te helpen zo n systeem te ontwikkelen neemt de Wereldbank het initiatief voor de Carbon Pricing Leadership Coalition Nederland heeft aangeboden bij de volgende bijeenkomst van de

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7731-nederland_geeft_2_miljoen_euro_voor_vaststellen_wereldwijde_prijs_van_uitstoot (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  heeft donderdag en vrijdag een bezoek aan Californië gebracht waar zij heeft gesproken met verschillende autofabrikanten en met Google over de ontwikkelingen rond zelfrijdende voertuigen De minister heeft in de gesprekken aangegeven dat ze deze ontwikkeling waar mogelijk wil ondersteunen Zelfrijdende voertuigen kunnen veel betekenen voor duurzame mobiliteit verkeerveiligheid en betere doorstroming van het verkeer De zelfrijdende auto biedt ook nieuwe mogelijkheden van vervoer van bijvoorbeeld ouderen en mensen in landelijk gebied De minister agendeert het onderwerp tijdens het EU voorzitterschap van Nederland in de Europese transportraad Ze wilde in de Verenigde Staten van marktpartijen horen wat zij nodig hebben van de overheid bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en ook deregulering om de introductie van zelfrijdende voertuigen internationaal mogelijk te maken In de gesprekken was er in het bijzonder aandacht voor de benodigde aanpassing van het Verdrag van Wenen waarin nu nog staat dat de bestuurder te allen tijde de controle moet houden over zijn voertuig of dier Ook is er gesproken over eisen die mogelijk aan de digitale infrastructuur moeten worden gesteld en over de impact van de zelfrijdende auto op andere verkeersdeelnemers bijvoorbeeld fietsen De minister heeft aangegeven dat in Nederland een fiets wordt ontwikkeld met sensoren die waarschuwen voor naderend verkeer De fabrikanten vonden dit interessant met het oog op interactie met kwetsbare verkeersdeelnemers Ook onderwerpen zoals data uitwisseling en de borging van privacy zijn aan de orde geweest De minister heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van onder andere Tesla Mercedes Nissan en Google Tesla heeft al banden met Nederland aangezien de RDW de typegoedkeuring voor Tesla in Europa verzorgt Recent heeft de RDW nog de nieuwe update van Tesla goedgekeurd Met de nieuwe software in de wagen krijgt de bestuurder hulp bij het wisselen van baan en is sturen in de file niet nodig bij een snelheid tot

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7710-schultz_zet_zelfrijdende_auto_op_europese_agenda (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd over de afspraken met de regio s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport MIRT Minder spitsdrukte Minister Schultz is in 2011 gestart met het programma Beter Benutten Met twaalf regio s en het bedrijfsleven heeft ze in totaal 354 maatregelen genomen om de drukte tijdens de spits op de weg en in het openbaar vervoer te verlichten De Beter Benutten maatregelen zorgen op drukke corridors voor 19 procent minder vertraging ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten Inmiddels werken ruim 2 100 werkgevers en circa 176 000 werknemers actief mee De genomen maatregelen zijn goed voor de bereikbaarheid van de betrokken regio s en de doorstroming van het verkeer De maatregelen uit Beter Benutten programma leiden daarmee op jaarbasis gezamenlijk ook tot een CO2 reductie van ruim 70 000 ton en een afname aan stikstofuitstoot NOx van 150 ton per jaar Wegen Tot 2028 wordt er ruim 20 miljard euro in wegen geïnvesteerd Tijdens de bestuurlijke overleggen over het MIRT heeft de minister met betrokken regio s afspraken gemaakt voor de aanleg van de verlengde A15 in Gelderland de verbreding van de A67 en de A58 in Brabant en het vergroten van de capaciteit van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht Met de Metropoolregio Amsterdam heeft het Rijk afspraken gemaakt voor de transformatie van Amsterdam Sloterdijk In het huidige kantorengebied kunnen 10 000 extra woningen worden gebouwd waardoor het interessanter wordt om er te wonen en te werken Spoor In de periode 2015 tot en met 2028 investeert staatssecretaris Dijksma bijna 11 1 miljard euro in spoor Daarnaast heeft het ministerie miljarden uitgetrokken voor beheer en onderhoud van het spoor Voor extra spoorprojecten is ondanks beperkte financiële ruimte tot 2028 167 miljoen euro beschikbaar Zo trekt het ministerie 75 miljoen euro

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7697-47.000_spitsmijdingen_per_dag (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  km h Het gaat onder meer om trajecten op de A27 A28 A50 A58 en de A65 Na deze verhoging mag op 61 procent van de autosnelwegen in Nederland 24 uur per dag 51 procent of s nachts 10 130 km h worden gereden Binnenkort zal in de Staatscourant het ontwerp verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging worden gepubliceerd Minister Schultz van Haegen Infrastructuur en Milieu Met deze uitbreiding van de 130 wegen zetten we een volgende stap in ons snelhedenbeleid We streven er naar dat we uiteindelijk op 77 procent van de snelwegen 130 km u kunnen rijden We krijgen steeds langere aaneengesloten trajecten waar je 130 km u mag rijden Het beeld op de snelwegen wordt daarmee eenduidiger De snelheidsverhoging op de trajecten is mogelijk door de invoering van het Programmatische Aanpak Stikstof 2015 2021 Dit programma geeft ruimte voor economische ontwikkeling in de omgeving van natuurgebieden De snelheidsverhogingen vinden plaats binnen de normering voor luchtkwaliteit en geluid Nederland kent sinds 2012 een maximum snelheid van 130 km h Op een aantal snelwegen geldt een lagere limiet Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de verkeersveiligheid denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten en met de normen voor milieu

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7684-maximum_snelheid_op_19_trajecten_omhoog (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  Europese Commissie om de invoering van strengere en waarheidsgetrouwe test voor nieuwe dieselauto s verder naar achter te schuiven en daarbij de eerste jaren een overschrijding toe te staan van ruim 2x de toegestane uitstoot van stikstof is voor Nederland niet acceptabel Tijdens de stemming in het Technisch Comité MotorVoertuigen stond Nederland in zijn strenge opvattingen over luchtkwaliteit helaas alleen Ondanks de tegenstem van Nederland is het voorstel van de Commissie aangenomen Nederland is al jaren een van de drijvende krachten achter de invoering van een praktijktest de zgn Real Driving Emission test Mede naar aanleiding van het gesjoemel met software van dieselauto s lag er een voorstel van de Europese Commissie om de eerder al overeengekomen overgang van rolbandtesten naar testen op de openbare weg versneld in te voeren in 2 stappen m i v 2017 een overschrijding van maximaal 60 conformity factor 1 6 en vanaf 2018 maximaal 18 CF 1 18 voor nieuwe types en een jaar later voor alle nieuwe voertuigen Dat vond Nederland al te weinig ambitieus maar als eerste stap aanvaardbaar Dit eerdere voorstel is eerst afgezwakt en vervolgens aangenomen De nieuwe afspraken zijn m i v 1 9 2017 een overschrijding van 110

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7667-nederland_tegen_uitstel_invoering_strengere_uitstoot_nieuwe_dieselauto%E2%80%99s (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • AutoleaseWereld :: Nieuws
  radicaal Dit zijn een aantal conclusies uit het rapport Chauffeurs aan het stuur Zelfrijdende voertuigen en het verkeer en vervoersysteem van de toekomst van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM In dit rapport worden vier scenario s voor een toekomstig verkeer en vervoersysteem met zelfrijdende auto s beschreven Deze beelden verschillen van elkaar op het vlak van techniek en acceptatie oftewel hoe automatisch wordt de zelfrijdende auto en in de mate waarin consumenten willen delen van autobezit en van ritten De beelden maken duidelijk dat volledig automatisch rijden niet vanzelfsprekend is In twee van de scenario s wordt dat stadium helemaal niet bereikt Hierin houden mensen in de stad hun handen aan het stuur Alleen op de snelweg kan de auto de rijtaken helemaal zelf overnemen Daarnaast laat het rapport zien dat de mate waarin mensen voertuigen maar ook ritten gaan delen veel verschil maakt voor hoe de samenleving eruit gaat zien Als de auto overal zelfstandig kan rijden en mensen blijven hechten aan privébezit dan staan de straten vol met dit soort auto s van verschillende merken Als de technologie zo ver doorzet is het ook denkbaar dat mensen voor iedere rit een auto laten voorrijden Deze deelauto s zijn in het bezit van grote bedrijven die hun voertuigen parkeren aan de rand van de stad Dat verandert het straatbeeld aanzienlijk Sommige ontwikkelingen lijken misschien ver weg Tegelijkertijd raken ze aan vragen van vandaag en morgen Zo neemt de wegcapaciteit mogelijk toe omdat zelfrijdende auto s dichter op elkaar kunnen rijden Dat zou dan gunstig zijn voor de files Maar tegelijkertijd wordt het reizen ook makkelijker waardoor het aantal ritjes en dus ook de behoefte aan wegcapaciteit juist kan toenemen Als de deeleconomie een vlucht neemt en mensen ritjes en voertuigen gaan delen dan zijn er veel minder zelfrijdende auto

  Original URL path: http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/7635-_zelfrijdende_auto%E2%80%99s_kunnen_onze_maatschappij_ingrijpend_veranderen (2016-01-15)
  Open archived version from archive •