archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rare Bird Alert UK
  Atlasblokken Atlasblokken Trektellen doorklikpagina Nederland Dutch Bird Alerts Lauwersmeer com Waarneming nl Vogelradar Nederland Militaire Vogelradar met foutmelding ok Trektellen nl Groningen Kardingebult Groningen Beijum Eemshaven najaar Eemshaven voorjaar Rottumeroog Lauwersmeer Kustweg Paterswoldse Meer Punt van Reide Oterdum Termunten Zuidveld Sellingen Buitenland Falsterbo Zweden Fugler Noorwegen Rare Bird Alert UK Media Galerij Vogel van het Jaar Werkgroepen Gebieden Reisverslagen Ringpagina s Weblinks Vogel Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/rare-bird-alert-uk (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Vogel van het jaar 2014
  het Westerkwartier zijn verdwenen Uit waarnemingen van de afgelopen jaren blijkt dat de Groene Specht behalve in het Gorecht Westerwolde en het Westerkwartier ook geregeld wordt gehoord en gezien in Winschoten Scheemda en Midwolda Stadskanaal de stad Groningen met in 2013 drie jongen op begraafplaats de Selwerderhof en het Lauwersmeergebied De indruk bestaat dat de verspreiding wat ruimer lijkt te zijn geworden ten opzichte van die beschreven in de Atlas van de Nederlandse broedvogels 2002 klik hier voor de Waarnemingen 2014 in Groningen en de Verspreidingskaart 2014 Groningen In bovenstaande figuur is het aantal roepende Groene Spechten in de provincie Groningen uitgezet voor het tijdvak 1950 t m 2013 data E Boekema Weergegeven zijn niet alleen de lachende Groene Spechten maar ook de roepende jongen De roep en baltsactiviteit van de Groene Specht in onze provincie concentreert zich in de periode tussen begin maart en eind april De indruk bestaat dat vanaf 2000 deze periode steeds meer naar maart verschuift Rond begin augustus en oktober zijn kleine pieken in roepactiviteit waar te nemen Landelijke trends De aantalsschatting voor Nederland komt op 4500 5500 broedparen 1998 2000 Midden jaren zeventig broedden nog 6000 7500 paar in ons land Daarna zette de afname duidelijk door vooral in het oosten en zuiden Rond 1985 waren nog 3000 4500 paar over De soort wordt als kwetsbaar gekwalificeerd en staat op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 omdat de Groene Specht landelijk sterk afnam De oorzaak was de afname van de rode bosmier die verdween door vergrassing van bosbodem en heide als gevolg van vermesting en verzuring Daarnaast is de Nederlandse verspreiding beperkt In Flevoland Friesland en Groningen is de vogel schaars Deze gegevens voor de Groene Specht zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project BMP Weergegeven is de jaarlijkse populatie index en de standaardfout gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land De gegevens uit 1984 1989 kunnen minder betrouwbaar zijn bron Sovon CBS Echter sinds de jaren 90 en over de laatste 10 jaar is sprake van een significante toename 5 en lijkt de Groene specht begonnen aan een duidelijke opmars in Nederland Dit geldt met name in de duinstreek en in Zeeland Oorzaak is de zachter wordende winters waardoor voldoende mieren beschikbaar blijven om de winter goed door te komen Terugvallen in de populatie index zijn goed te herleiden tot jaren met strenge winters Broedbiologie De Groene Specht broedt nagenoeg altijd in levende loofbomen Soms wordt een nieuwe holte gehakt maar vaak wordt een oud hol gebruikt zitten vaak in clusters bijeen Holen hebben een kenmerkende ronde of ovale opening die i t t andere spechten niet zelden in deel van stam zit waar zijtakken ontspruiten op een verdikking in de stam De Groene Specht is zeer broedvast en verlaat nooit het nest bij kloppen tegen de stam en komt daarna ook niet kijken zoals Grote Bonte Specht Eileg is van half april tot half mei De Groene Specht heeft één broedsel per jaar met meestal 5 8 eieren

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2014-menu (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2013
  zo n zes jaar geleden Met mijn partner was ik een paar dagen op de Veluwe Zij zei op een gegeven moment hé een Geelgors luister maar En ja hoor daar hoorde ik iets in de trant van titititúúú Naast zijn riedeltje zag ik hem ook heel mooi boven in een boom zitten met zijn gele kop en borst en wat bruinige rug Het riedeltje wordt vaak vergeleken met de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven Als je je dat eenmaal hebt ingeprent dan is herkenning eigenlijk heel gemakkelijk geworden Via bijgaande link is de zang goed te horen http www vogelbescherming nl vogels kijken vogelgids zoekresultaat detailpagina q vogel 47 tab Algemeen Voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief heb ik deze winter wintervoedselveldjes geïnventariseerd op de aanwezigheid van overwinterende vogels Op één van deze inventarisaties zag ik zo n 400 Geelgorzen bij elkaar Prachtig s Winters maken ze trouwens een wat ander geluid iets in de trant van frrrfrrr Het is niet voor niets dat de Geelgors onze vogel van het jaar 2013 is De Geelgors komt als broedvogel veel voor in het zuidoosten van onze provincie En buiten de broedtijd zijn er ook veel Geelgorzen te zien met name in het midden van de provincie zie onderstaande kaartjes Zoals u kunt zien is de Geelgors als broedvogel bijna niet meer aanwezig in het westen van het land Dat was in de jaren 50 wel anders maar de ruilverkaveling heeft ook hier zijn werk gedaan In het zuiden en oosten van het land en ook in Drente en het midden en zuiden van onze provincie komt de vogel echter nog veel voor Maar ik heb het idee dat je ze overal wel tegen kunt komen Zo woon ik in Sappemeer aan de spoorlijn maar ik hoor daar op

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2013 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2012
  bruin De grijze variant lijkt op die van het mannetje hoewel het vrouwtje meer roestbruin van kleur is op de borst dan blauwgrijs Bij de meer zeldzame bruine variant is het vrouwtje ook op de rug roestbruin De snavelbasis en iris zijn lichtbruin Jonge Koekoeken hebben gele poten en een hoorngrijze snavel met uitzondering van de basis Broedvogel Koekoeken houden van gevarieerde open landschappen met hoge uitkijkposten om op die manier waardvogels goed op te kunnen sporen om daar dan gebruik van hun nest te kunnen gaan maken De waardvogel is de vogel die uiteindelijk het koekoeksei uitbroedt en het jong grootbrengt Het vrouwtje van de koekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of familie dit wordt bepaald door haar afstamming Groeide zij op in het nest van een Bosrietzanger dan zal zij deze vogel als gastouder kiezen om daar haar eigen ei te leggen Een Koekoek kan dus niet zomaar switchen van de ene naar de andere waardvogel bij afname van een bepaalde waardvogel neemt het aantal Koekoeken daar ook af uitzonderingen daargelaten In het 2e jaar is de Koekoek geslachtsrijp Koekoeken komen meestal iets later terug uit Afrika dan hun waardvogels Vanaf begin juni zal het vrouwtje tussen de 10 en 25 eieren leggen in de nesten van de waardvogel telkens 1 ei per nest en vaak bij die soort waar zij zelf groot gebracht werd Waardvogels die in Nederland favoriet zijn Kleine Karekiet Heggenmus Graspieper Kwikstaart Rietzanger Bosrietzanger Gekraagde Roodstaart en Tuinfluiter De eieren lijken zeer sterk op die van de waardvogel en zijn vaak niet van de anderen te onderscheiden In bovenstaand figuur is de verdeling van het aantal roepende mannetjes totaal 800 en vrouwtjes Koekoeken totaal 93 over het jaar weergegeven voor de provincie Groningen gedurende de periode 1972 10 juli 2012 bron E Boekema Het moge duidelijk zijn dat de mannetjes met hun karakteristieke Koekoek Koekoek roep zich veel frequenter laten horen dan de vrouwtjes die een hinnikend geluid voortbrengen Eén van de onderliggende redenen is dat er domweg meer mannetjes dan vrouwtjes Koekoeken zijn Uit de figuur valt af te leiden dat de mannetjes het meest actief roepen vanaf eind april tot begin juni piekend half mei Bij de vrouwtjes start de meest actieve roepperiode iets later rond half mei Het meest actieve roepen van de vrouwtjes stopt net zoals bij de mannetjes begin juni Het is dus zaak om met name de periode eind april tot begin juni de inventarisaties uit te voeren Echter volgens de broedvogelatlas 2002 is het vrijwel ondoenlijk het aantal Koekoeken in een broedgebied te bepalen Dit komt door de grote afstanden die zowel mannetjes als vrouwtjes afleggen Daarbij komt dat een Koekoekpaartje geen normale echtelijke band kent Koekoeken zijn polyandrisch wat wil zeggen dat een vrouwtje paart met meerdere mannetjes De beste methode om het aantal Koekoeken in een gebied te bepalen is het vaststellen van waardvogels Je moet dus bijvoorbeeld rietkragen afstruinen in de hoop de bedelroep van een jonge Koekoek te horen Lees ook dit

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2012 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2011
  in Drenthe In Groningen waren er zo weinig vogels dat eigenlijk niemand wist waar er een te scoren was Na een aarzelend begin in de jaren 80 in o a het Lauwersmeer is het broedvogelbestand van Blauwborst in Groningen sinds 1990 geweldig toegenomen Behalve in de moerasgebieden begon de opmars eind jaren 80 ook in de Noord Groninger akkers In Groninger broeden tegenwoordig vermoedelijk meer Blauwborsten in extensief beheerde kavelsloten op het Hogeland wijken in de Veenkoloniën en koolzaadvelden in het Oldambt dan in welk ander habitat dan ook De Blauwborst is in zekere zin een akkervogel geworden wat ook in een heel lang verleden eigenlijk al zo was Daarnaast broeden ook aanzienlijke aantallen in de nieuwe natuurbouwgebieden en met name in moerasgebieden De Blauwborst begint gelijk in maart te zingen heeft een zangpiek in april een dipje in half mei met daarna een kleine opleving In juli is de zang vrijwel afgelopen Vogels zijn dan nog lang niet vertrokken maar moeilijk op te sporen omdat ze in de dekking blijven Ze zitten dan vaak laag bij de grond foeragerend op het slik tussen het riet Volgens de SOVON handleiding voor Broedvogelonderzoek kunnen we zingende Blauwborsten tussen 1 april en 15 juli als potentiele broedvogels beschouwen Een verdeling van 580 zingende vogels over het jaar verdeeld laat zien dat de Blauwborst vooral in april actiever zingt dan in mei We moeten dus vooral in april er bij zijn Nuttig is het bovendien om op bepaalde plekken even wat beter rond te kijken want er kunnen meerdere vogels dicht bij elkaar zingen De Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica is een echte toevalstreffer in Groningen deze ondersoort wordt sporadisch in mei op trek gezien Wel is het frappant dat hij eenmaal heeft gebroed In 1999 werd een nest gevonden in een veenkoloniaal fabrieksaardappelveld Wat moet je doen Noteer plaats en datum van elke Blauwborst man vrouw en territorium indicerend gedrag zoals zang balts of paring Probeer indien mogelijk een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen dat is van 1 april t m 15 juli Noteer eventuele bijzonderheden De Blauwborst komt ook als doortrekker in aanzienlijke aantallen door Via deze link kun je de plek opde kaart aanklikken waar je de Blauwborstgezien hebt Je kunt op de kaart inzoomen en de marker de rode druppel verschuiven Vervolgens klik je op de marker waarna je de gegevens en bijzonderheden kunt invullen Druk vervolgens op verzenden en sluiten De gegevens worden automatisch toegevoegd aan de lijst en de kaart Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd via de Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken de gegevens doorgeven Via het email adres is ook informatie op te vragen Raadpleeg de kaart en de informatie op de site regelmatig dan kunnen we straks een zo volledig mogelijk beeld produceren Wat doen wij Op de Website is deze speciale pagina aangemaakt met allerlei nuttige informatie over

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2011 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2010
  verdwijnen van insecten voor de jongen hierdoor en het verdwijnen van landschapselementen en overhoekjes Na 2002 lijkt de soort in aantal wat te stabiliseren Mogelijk neemt de soort zelfs weer wat toe Misschien het gevolg van een beschermingsmaatregel als akkerrandenbeheer Onderzoek en tellingen zullen dit uit moeten wijzen Misschien kan de status van Vogel van het Jaar daaraan bijdragen Broedvogel De Patrijs is standvogel en is dus het gehele jaar aan te treffen Broedvogels zijn het beste te inventariseren vanaf eind februari In maart is de trefkans het grootst en deze neemt tot juni steeds af Patrijzen hebben een voorkeur voor bouwland op zandgrond m n het zuidoosten van de provincie maar is ook in andere biotopen aan te treffen Vroeger dus in de hele provincie Niet broedvogel Niet broedvogels zijn het hele jaar door aan te treffen Van begin september tot in maart zijn ze te tellen Na sneeuwval concentreren ze zich bij begroeiing Wat moet je doen Noteer plaats datum en aantal Patrijzen en noteer territorium indicerend gedrag de karakteristieke roep kurriekk e d Probeer zo mogelijk een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen Dat is tussen 15 februari en 20 mei Noteer eventuele bijzonderheden Via deze link kun je de plek opde kaart aanklikken waar je de Patrijs of de Patrijzen gezien hebt Je kunt op de kaart inzoomen en de marker de rode druppel verschuiven Vervolgens klik je op de marker waarna je de gegevens en bijzonderhedenkunt invullen Druk vervolgens op verzenden en sluiten De gegevens worden automatisch toegevoegd aan de lijst en de kaart Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd via de Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken de gegevens doorgeven

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2010 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2009
  zeer de vraag Broedvogel Zomertortels hebben een voorkeur voor bosjes omgeven door akkerland Vooral jong bos is favoriet maar aaneengesloten boscomplexen mijden ze Ook van kleinschalig cultuurland met gevarieerd grondgebruik houden ze De grootste dichtheden bevinden zich dan ook in het zuid oosten van de provincie Verder is of was het Lauwersmeergebied inclusief campingbosjes en andere bosjes ten noorden van Zoutkamp een goede plek voor Zomertortels Of dit nog zo is moet onderzocht worden want het aantal waarnemingen lijkt hier terug te lopen Koerende Zomertortels In de grafiek staat de activiteit van koerende tortels weergegeven Egbert Boekema heeft deze waarnemingen door de jaren heen verzameld Hij is pessimistisch over de ontwikkeling van de Groningse populatie Hij schrijft Het zou mij verbazen als er meer dan 30 territoria uit zouden komen je ziet de soort per jaar minder worden De verdeling van koerende Zomertortels n 349 Zoals je ziet zijn mei en juni de hele maand goed om Zomertortels te horen In de laatste week van mei is de activiteit het grootst Het doordringende turrrr turrrr is vooral s ochtends te horen maar net zo goed overdag kun je de vogels horen Vogels buiten het broedseizoen Buiten het broedseizoen zijn waarnemingen schaars In het voorjaar trekken kleine aantallen langs de kust Naast de Eemshaven is de kustweg in de Lauwersmeer hiervoor misschien wel de beste plek In het najaar kan de Zomertortel in groepjes op akkers gezien worden Al deze waarnemingen zijn welkom Wat moet je doen Noteer plaats en datum van elke koerende Zomertortel Probeer zo mogelijk een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen Dat is tussen 1 mei en 20 juli Noteer eventuele bijzonderheden Geef de gevonden gegevens z s m door naar een van de hieronder genoemde

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2009 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2008
  Vanaf april komen de vogels aan en kunnen de eerst exemplaren zingend gehoord worden maar de beste tijd is toch iets later Egbert Boekema houdt al jaren vooral tijdens woon werkverkeer bij wat hij onderweg ziet en hoort Van 320 zingende Spotvogels heeft hij een grafiekje gemaakt Hij geeft daarbij de volgende tips Uit de grafiek blijkt dat eind mei en begin juni de beste periode is om ze te pakken te krijgen Uit mijn dagelijkse fietstochtjes blijkt dat ze in en rond de Paddepoel net buiten de stadsbebouwing zitten Ook blijkt dat er regelmatig Spotvogels een dag ergens zingen om dan weer te vertrekken Dit is aan de stadsrand van Groningen ca een vijfde van alle jaarlijkse waarnemingen lang niet elke zang heeft dus op broedvogels betrekking Het is dus belangrijk om de plekken nauwkeurig te noteren desnoods adres met huisnummers als ze in tuinen zitten Ook is het nuttig om net na de broedtijd op de kenmerkende drietonige roep in de gaten te houden deze klinkt als ta toe hwiet is tamelijk hard en dus gemakkelijk te herkennen Er is ook geen andere vogel die iets produceert dat hierop lijkt De roep wordt vaak gehoord op plekken waar wordt gebroed Zangactiviteit van de Spotvogel N 320 Wat moet je doen Noteer plaats en datum van elke zingende of roepende Spotvogel Probeer in verband met tijdelijke vogels minimaal een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen Dat is tussen 20 mei en 15 juli Maak een korte biotoopbeschrijving Broedt de vogel op een boerenerf een park een tuin en indien mogelijk broedt de vogel op kleigrond zand of veengrond Noteer verder eventuele bijzonderheden Bijvoorbeeld gegevens over de broedzekerheid Nb Nooit naar nesten gaan zoeken Geef de gevonden gegevens z

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2008 (2015-11-02)
  Open archived version from archive