archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Werkgroep Kokmeeuw
  systematisch kleurringproject aan overwinterende Kokmeeuwen in een aantal Nederlandse steden waaronder Arnhem Deventer Groningen Hilversum en Kampen In iedere stad worden jaarlijks 30 Kokmeeuwen gevangen en gekleurringd 15 eerste winter vogels en 15 adulte vogels Alle vogels hebben een plastic kleurring met twee inscripties om de linkerpoot en een metalen ring om de rechterpoot Als kleur zijn geel rood en blauw gebruikt veel gele ringen zijn ondertussen flink verbleekt en sommige rode ringen zijn ook al flink verbleekt Daarnaast zijn er ook Kokmeeuwen geringd met witte kleurringen met 3 of 4 inscripties voor uitleg zie ook www cr birding be Doelstelling en werkwijze Dit kleurringprogramma loopt tot aan de dag van vandaag door met als doel 1 inzicht krijgen in de locale overleving en de variatie tussen de verschillende jaren een artikel hierover is in 2005 verschenen in het landelijk tijdschrift Limosa 2 inzicht krijgen in verschillen in plaatstrouw tussen jonge en adulte vogels 3 grip krijgen op uitwisselingen tussen de verschillende steden 4 inzicht krijgen in mogelijke verschillen in plaatstrouw gedrag en overleving tussen man en vrouw In Groningen zijn de Kokmeeuwen steeds in het Noorderplantsoen bij de Kerklaan gevangen en gekleurringd Tegenwoordig kun je op een gunstige dag wel meer dan 30 gekleurringde vogels van dit project in het Noorderplantsoen tegenkomen De afgelopen tien jaar zijn vooral Ana Buren Klaas van Dijk Derick Hiemstra Henk van Huffelen en René Oosterhuis bezig met het aflezen van geringde Kokmeeuwen in en rond de stad Het gaat hierbij zowel om Kokmeeuwen met kleurringen als om Kokmeeuwen die alleen een metalen ring dragen De vogels met alleen een metalen ring zijn deels in het buitenland en deels in Nederland geringd onder andere door Tseard Hiemstra en Frank Majoor ook in de stad Groningen Tijdens streng winterweer kunnen meeuwen ook met een slagnet worden gevangen en een dergelijke vangactie is op 8 januari jl bij de Oostersluis uitgevoerd zie www anaburen nl vogels ringen meeuwen voor een fotoverslag Enkele resultaten In de stad Groningen overwinteren vooral Kokmeeuwen die in landen rond de Oostzee zijn geboren Het totaal aantal afgelezen ringen wisselt van jaar op jaar afhankelijk van onder andere de afleesinspanning en van het weer langdurige perioden met veel ijs biedt meer mogelijkheden voor het aflezen van geringde meeuwen Hieronder een overzicht van de aantallen geringde Kokmeeuwen met een buitenlandse ring uit een aantal recente jaren een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni In het seizoen 2002 03 werden in totaal 121 Kokmeeuwen in de stad Groningen gezien met een buitenlandse ring 45 hiervan droegen een Zweedse ring en 31 een Finse ring Verder ging het om vogels met een ring uit Polen 11 Estland 7 Litouwen 7 België 6 Denemarken 5 Duitsland 2 Letland 2 Tsjechië 2 en Engeland Frankrijk en Noorwegen elk 1 In het seizoen 2003 04 werden in totaal 102 Kokmeeuwen in de stad Groningen gezien met een buitenlandse ring 36 hiervan droegen een Zweedse ring en 24 een Finse ring Verder ging het om

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/werkgroepen/werkgroep-kokmeeuw (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Werkgroep Ortolaan
  achteruit en dreigt als broedvogel uit Nederland te verdwijnen Bijlsma et al 2001 Ondanks de vele initiatieven van de laatste jaren op het gebied van natuurontwikkeling en landschapsherstel wordt de ortolaan nog maar weinig waargenomen in Westerwode dit geldt ook voor de grensstreek in Nedersachsen De vele veranderingen in de kleinschalige akkergebieden op de hogere zandgronden zoals schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik het verdwijnen van de oude beplanting van traditionele gewassen als rogge en haver en de gevolgen van de klimaatverandering kunnen als mogelijke oorzaak worden aangenomen Ortolaanwerkgroep Op initiatief van de opgerichte ortolaanwerkgroep bestaande uit zo n 10 leden van Avifauna Groningen is in het najaar van 2001 een projectgroep van start gegaan die de mogelijkheden voor verbetering van de leefgebieden van de ortolaan in Westerwolde onderzoekt In de potentiële broedgebieden van de ortolaan lijkt met name de geringe oppervlakte rogge de ontbrekende schakel Het is de bedoeling dat agrariërs SBB Natuurmonumenten en de Provincie Groningen de komende 3 jaar samen 100 ha rogge verbouwen SBB en Natuurmonumenten zullen hiervoor een deel van haar akkerreservaten bestemmen Monitoring In 2002 is de ortolaanwerkgroep in deze gebieden reeds begonnen met een broedvogelmonitoring om het effect van de extensieve rogge teelt

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/werkgroepen/werkgroep-ortolaan (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Kerkuilenwerkgroep
  je bij erg veel mensen over de vloer Van de tolerantie van de eigenaars wordt veel gevraagd Kerkuilen laten nogal een rotzooi achter in de vorm van ontlasting braakballen en dode muizen Als gevolg daarvan worden nestkasten wel eens direct achter de invliegopening geplaatst zodat de uilen niet in de schuur kunnen komen Bij iemand die deze overlast niet zo erg vindt hangt de kist zo ver mogelijk van de invlieg opening vandaan Zo kunnen de jongen bij het ouder worden eerst door de schuur lopen en vliegoefeningen doen zonder al teveel gevaar Het controleren van nestkasten en beschermen van de uilen schept een bijzondere band met de eigenaren Niet iedereen is daar welkom De meeste zien het als hun vogels De weg naar de foto is misschien nog wel leuker dan de uiteindelijke foto Je probeert de opgedane kennis te gebruiken Voorop staat het welzijn van de Kerkuil geen foto is een leven waard Door het vrijwilligerswerk bij de Werkgroep Kerkuilen Groningen wordt mij de mogelijk geboden om op deze wijze te kunnen fotograferen De voorzitter van Groningen André Eijkenaar beoefent de zelfde hobby als ik Hij is hier al veel langer mee bezig en probeert met zijn eigen verhaal en bijbehorende beelden via lezingen nieuwe vrijwilligers te koppelen aan dit boeiende beschermingswerk Remo Sloof Ik André heb mij in 1990 aangesloten bij de werkgroep Mijn regio is Westerwolde Na het zuidelijk Westerkwartier is dit de beste biotoop voor de Kerkuil van Groningen Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter niet vanuit de ambitie maar omdat de vorige er mee stopte Ik was bang dat het geheel als een kaartenhuis in elkaar zou zakken Ik heb wel direct aangegeven dat als ik daardoor geen uil meer te zien zou krijgen ik daar ook meteen weer mee zou stoppen In

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/werkgroepen/kerkuilenwerkgroep (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Werkgroepen
  beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Stadsvogelswerkgroep Groningen Maricée Ten Bosch 050 5799528 Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Ransuilwerkgroep Trees Dik Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Werkgroep Natuurbescherming vacant Overige werkgroepen niet Avifauna Werkgroep Contactpersoon Telefoon E mail Kerkuilenwerkgroep André Eijkenaar Dit

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/werkgroepen?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Avifauna Groningen
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=bizblue&link=0ea423a85b0b4d4f324ead182cb30c51d48ae68b (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Blauwe Stad
  afgelopen decennia wordt het bos omgevormd tot een natuurlijk bos met konikpaarden als grazende beheerders De natuurlijke variatie is daardoor groot van oude omgevallen bomen tot kruiden en struikenrijke plekken en opslag van jonge bomen Aan de oostzijde van het Oldambtmeer liggen de natuurgebieden De Tjamme en Reiderwolde Ook deze gebieden maken deel uit van het Schiereiland van Winschoten De grote stuwwal in De Tjamme verloopt geleidelijk naar het zuiden toe in een lager gelegen moerasgebied met open water Hier loopt het oorspronkelijke riviertje de Tjamme doorheen Het gevarieerde terrein werd aangekocht in 1983 en was een van de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland Dit is niet verwonderlijk gezien de waterondoorlatende bodem waarop gewassen het slecht deden Reiderwolde is het nieuwste gebied dat eind 2008 gereed moet zijn Natuurlijk grasland zal worden afgewisseld met bos moeras en poelen Een groene natuurstrook van 100 meter breed met riet en slenken langs de zuidzijde van het Oldambtmeer verbindt het Midwolderbos met natuurgebied De Tjamme Vogels Torenvalk Het Midwolderbos is door het gevarieerde landschap met bos en water zeer rijk aan vogels Braamstruiken meidoorns en brandnetels bezorgen hun een optimale leefomgeving In het voorjaar zingen bosvogels als Boomkruiper en Roodborst volop Kleine en Grote Bonte Specht broeden er evenals een aantal lijstersoorten en Fluiter en Grauwe Klauwier Ook de zang van de Nachtegaal klinkt door het bos Het aantal broedende Appelvinken is de laatste tijd flink gestegen De laatste zes jaar zijn er geen broedgevallen meer van de Wielewaal Roofvogels en uilen profiteren van de rijkdom aan dieren zoals blijkt uit de aanwezigheid van Buizerd Sperwer Havik Torenvalk Ransuil Kerkuil en Bosuil De natuurplas wordt door veel watervogels bezocht zoals Aalscholver Dodaars Grote Zaagbek en verschillende soorten ganzen Langs de oevers broeden moerasvogels als Rietzanger en Fuut De IJsvogel wordt vaak waargenomen snel vliegend langs de rietzomen en opgeschoten wilgenbosjes Voorts roepende Roerdomp en de Nachtegaal Het jonge Oldambtmeer is rijk aan watervogels Opvallend zijn de aantallen Meerkoeten Knobbelzwanen Aalscholvers en Futen die foerageren tussen de velden ondergedoken waterplanten als fonteinkruiden smalle waterpest en veenwortel In het heldere water met doorzicht tot op de bodem hebben deze planten zich optimaal kunnen ontwikkelen Het grote meer is daardoor uniek Er kunnen zich interessante populaties watervogels ontwikkelen maar dan moet het beheer wel gericht zijn op behoud van die helderheid Recente waarnemingen zijn Kleine Zilverreiger Geoorde Fuut Dwergmeeuw Zwarte Stern en ontsnapte Zwarte Zwaan Twee paartjes Zwartkopmeeuwen zijn in de eerste helft van 2008 op het vogeleiland in de noordoosthoek van het meer gesignaleerd Hier nestelen nu nog honderden Kokmeeuwen Op termijn zal het eiland dichtgroeien met struiken en bomen en zal een eind komen aan het rijke broedbiotoop voor de meeuwen tenzij stringent maaibeheer wordt toegepast Komt het door de grote aantallen meeuwen dat de zwaluwwand nog niet door Oeverzwaluwen is bevolkt In mei 2007 zijn veel Witvleugelsterns gezien Op één dag 16 mei 2007 werden zelfs 158 geteld Natuurlijk behoren bij de vogelrijkdom van het Oldambtmeer ook roofvogels zoals Visarend De jachthaven aan de

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/572-blauwe-stad (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Breebaart polder
  die door de verlanding van het gebied steeds gemakkelijker toegang hebben Vogels Bonte Strandloper Broedvogels Het aantal soorten broedvogels in polder Breebaart nam na het instellen van gedempt getij in januari 2001 aanvankelijk toe van circa twintig soorten in 1998 en 2000 tot meer dan dertig in 2002 Belangrijkste nieuwkomers waren Kokmeeuw Visdief en Noordse Stern De soorten die na de ingreep in 2001 niet meer in de polder broedden deden dat daarvoor toch al sporadisch Zomertaling en Fazant één keer Strandplevier drie keer De Veldleeuwerik heeft het inmiddels ook erg moeilijk In 2003 en 2004 was een geringe daling in het aantal broedvogelsoorten zichtbaar De daling werd echter veroorzaakt door soorten met in 2001 en 2002 slechts een of twee broedgevallen Het totale aantal broedvogelparen nam spectaculair toe Voor 2001 schommelde het aantal paren rond 130 na de ingreep in 2001 steeg dat tot meer dan 4000 in 2004 Het grootste aandeel in deze stijging kwam voor rekening van Kokmeeuw en Kluut Soorten die vrijwel jaarlijks in de polder tot broeden komen zijn Blauwborst Rietzanger Bosrietzanger Rietgors Kleine Karekiet Kneu Krakeend Wilde Eend Meerkoet Witte en Gele Kwikstaart en Waterral Het noordelijke gedeelte herbergt een kolonie Oeverzwaluwen Aan het begin van broedseizoen 2005 verdwenen plotseling grote aantallen Kluten uit Breebaart Binnen enkele weken was er een daling van 1800 naar 200 Een deel van de vogels migreerde naar de dichtbijgelegen Punt van Reide en mogelijk naar de Blauwe Stad Het aantal nesten in polder Breebaart was in 2005 dan ook een fractie ongeveer 10 van dat in 2003 en 2004 Ook de Kokmeeuw koos in 2005 massaal voor andere broedgebieden dan polder Breebaart Deze teruggang heeft zich in 2006 voortgezet In het voorjaar werden 78 broedende klutenparen 46 kokmeeuwparen 12 paren Visdieven en 1 paartje Noordse Sterns geteld In 2007 is een proef gedaan om vossen te weren uit de broedkolonie In 2007 is het eiland tegenover de kijkhut geklepelmaaid en gefreesd om de successie van riet tegen te gaan Tevens is het eiland uitgerasterd met een elektrisch raster om daarmee de invloed van de vossen op de koloniebroeders te verminderen SOVON heeft een onderzoek gedaan naar de resultaten van dit anti vossenraster Het nestsucces binnen de beschermde afrastering was 60 hoog genoeg voor een stabiele of groeiende populatie Buiten de afrastering lag het nestsucces op 6 Dit lage percentage is onvoldoende voor een stabiele populatie Het Groninger Landschap zal doorgaan met het plaatsen van dit soort rasters Doortrekkers en wintergasten In herfst en voorjaar kan men in polder Breebaart grote aantallen steltlopers van allerlei soorten aantreffen zoals Goud en Zilverplevier Bonte Strandloper Tureluur en Zwarte Ruiter Specifieke najaarssoorten zijn Kluut zowel buitenlandse als Nederlandse broedvogels gebruiken Breebaart als voorverzamelplaats Krombekstrandloper Rosse Grutto Kanoetstrandloper Temmincks en Kleine Strandloper Oeverloper Groenpootruiter Watersnip Kemphaan en Bosruiter Eenden en ganzen maken ook graag gebruik van de plas waarbij het onder andere gaat om duizenden Smienten Wintertalingen Brandganzen en Grauwe Ganzen Roofvogels die men in Breebaart kan waarnemen zijn Buizerd Torenvalk Slechtvalk en

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/569-polder-breebaart (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Dollard
  platen zijn bedekt met fijnkorrelig slik Het is het type sediment waarin veel bodemdieren voorkomen die op hun beurt grote aantallen vogels aantrekken De begroeiing van de kwelders bestaat uit een korte grasmat of uit een meer gevarieerd mozaïek van open en gesloten kweldervegetaties afhankelijk van de veedichtheid in de zomer en het greppelonderhoud Vooral langs de buitenrand van de kwelders groeien hoogopgaande planten als riet zeebies en zeeaster Vogels Broedvogels De kwelders met korte begroeiing bieden broedgelegenheid aan steltlopers zoals Tureluur en Kluut De laatste broedt vooral in kolonies Daarnaast broeden er verschillende eendensoorten waaronder Slobeend en Bergeend Op de Punt van Reide en in polder Breebaart zijn kolonies van Visdief en Noordse Stern Rietvelden en ruigtegebieden bieden broedgelegenheid aan zangvogels als Blauwborst Baardman en Sprinkhaanzanger en aan andere moerasvogels zoals Porseleinhoen en Bruine Kiekendief In de aangrenzende polders broeden Grauwe Kiekendief Kwartel en Kwartelkoning Wintertaling Doortrekkers en wintergasten Het gebied is een belangrijk doortrekgebied voor steltlopers en eenden die bij laagwater op het wad voedsel zoeken en zich bij hoogwater verzamelen op de kwelders Piektijden in het voorjaar zijn april en mei en in het najaar augustus tot november Zeer grote aantallen komen voor van Bonte Strandloper Kluut Rosse Grutto en Wintertaling Daarnaast zijn Zilverplevieren Zwarte Ruiters Wulpen Wilde Eenden en Bergeenden talrijk Verder is er een bonte verscheidenheid aan steltlopers waaronder Bontbekplevier Krombekstrandloper Groenpootruiter en Bosruiter en van eenden als Pijlstaart en Krakeend De kwelders worden begraasd door Smienten en ganzen Vooral Brandgans is talrijk vanaf oktober tot ver in mei met aantallen die kunnen oplopen tot tienduizenden vogels De Grauwe Gans is vooral een pleisteraar in de maanden oktober en november In de winter kunnen groepjes Fraters Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen worden waargenomen Veel soorten roofvogels komen in de Dollard voor Ze pleisteren of broeden er of

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/570-dollard (2015-11-02)
  Open archived version from archive