archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Groningen - Helpman
  Kindertuin is van het Natuurmuseum te Groningen en wordt gebruikt om kinderen te leren tuinieren Wekelijks komen zo n 550 kinderen werken in hun eigen volkstuintje Naast de tuinen voor de kinderen bestaat het gebied uit een gedeelte gras en een paar stukken met struweel De gehele tuin is omsloten met een houtwal In de omgeving van het gebied zijn nog een aantal groenkernen aanwezig park Groenestein Volkstuinencomplex Tuinwijk en een groenstrook met vijvers langs de Helperzoom Appelvink Scholekster Groenling Goudvink Resultaten van het onderzoek een vergelijking tussen het CES project in 2002 en 2003 Na twee jaar van onderzoek is het mogelijk de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren Er zijn nu twee jaren gegevens verzameld over het broedsucces van de zangvogels Hieruit komen al een aantal opmerkelijke verschillen tevoorschijn Het broedseizoen van de Merel vertoont een opmerkelijk verschil tussen de twee jaren In 2002 werden veel nesten in de eifase gepredeerd Pas begin juli lukte het een paartje Merels om een nest met 4 jongen vliegvlug te krijgen op de tuin Binnen het CES werden in 2002 pas eind juli de eerste jonge Merels gevangen Het uiteindelijk jongenpercentage kwam in 2002 uit op 14 n 22 Het jaar 2003 liet een compleet ander beeld zien Al vrij vroeg in het seizoen eind mei werden de eerste nesten met vliegvlugge jongen gevonden Ook binnen het CES project zijn meer jonge vogels gevangen Het uiteindelijke jongenpercentage kwam in 2003 uit op 68 n 25 Het jaar 2002 kan dus de boeken in als een jaar met een slecht broedseizoen voor de Merel Terwijl 2003 een veel beter broedsucces laat zien Wat de oorzaak is van deze grote verschillen is onduidelijk In beide jaren waren dezelfde predators in het gebied aanwezig Mogelijk is het weer in 2003 gunstiger geweest voor de Merels Een tweede soort waarbij een opmerkelijk verschil tussen beide jaren te vinden is is de Koolmees In 2002 waren er 2 paar met een territorium op de tuin Aan de hand van vangsten en ringaflezingen werd duidelijk dat beide paren twee maal een broedpoging ondernomen hebben Een paartje bestaand uit 2 volwassen vogels nr 059 en 060 hebben twee maal succesvol gebroed Het tweede paar met een ongeringde man en een vrouw van 1 jaar oud nr 061 hebben ook twee pogingen ondernomen Waarvan 1 broedsel ook succesvol was het tweede broedsel is mislukt in de ei fase Beide paren hebben in ieder geval twee maal een broedpoging ondernomen en gezamenlijk 14 jongen groot gebracht In 2003 werden drie paren vastgesteld op de tuin o a het paar met nr 050 060 Alle paren hebben in tegenstelling tot 2002 maar n broedpoging ondernomen Tijdens deze broedpoging bleek het dat de jongen een gebrek aan voedsel hadden De kleinste jongen uit de broedsels hebben het dan ook niet overleefd De drie paar Koolmezen hebben in 2003 gezamenlijk maar 8 jongen groot gebracht Een zelfde beeld was zichtbaar bij de Pimpelmees Het lijkt er sterk op dat gebrek aan voedsel

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/groningen-helpman (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Hoogkerk
  vogels naar de tuin gelokt Er wordt gevangen in het herfst en winterseizoen Het net wordt vanaf begin oktober tot en met eind maart opgesteld Grote aantallen worden er niet gevangen maar soms wel verrassende vogels Zo werden soorten als Sperwer diverse Boomkruipers Vuurgoudhaan en enkele Zwarte mezen al voorzien van een ring Zelfs een Gaai en een Grote Bonte Specht zijn dit overkomen Seizoen 2003 2004 werd gekenmerkt door de mezeninvasie met een piek van 70 Kool en Pimpelmezen op 18 oktober 2003 Ook de dagen er na bleven de mezen komen De nadruk lag op Koolmezen maar ook Staartmezen Pimpelmezen en zelfs diverse Zwarte Mezen waren van de partij Het voorjaar van 2004 had een korte opleving van Sijsen waar er een aantal van konden worden gevangen en geringd Een IJsvogel miste op een haar na het net Seizoen 2002 2003 werd voor het eerst met behulp geluid gevangen Geluid van Koolmees Pimpelmees Staartmees en Zwarte Mees wordt onder het net afgedraaid Tot op heden zijn er in dezelfde periode al meer vogels gevangen dan in de andere seizoenen Seizoen 2001 2002 werd een echt winterseizoen met veel mezen Pimpelmees was met 76 stuks de meest gevangen vogel gevolgd door de Koolmees met 65 exemplaren Later in het seizoen werden weer veel Groenlingen gevangen evenals en hoop Spreeuwen Gaai en Sperwer waren de verrassende soorten dit seizoen Kleine Karekiet Roodborst Rietgors Oranjewever Gekraagde Roodstaart Seizoen 2000 2001 werden 30 Merels en 40 Spreeuwen gevangen Ook de Huismus met 33 exemplaren deed het goed Opvallend was dat er maar weinig mezen zijn gevangen dat jaar Seizoen 1999 2000 waren de Koolmezen die de boventoon voerden Ook werden er weer een aantal Sijzen uit het net gehaald De Groenlingen waren ook goed vertegenwoordigd en er konden 42 van een ring

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/hoogkerk (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Foxholstermeer
  Gastenboek inloggen beheer Ringplaats Foxholstermeer Gemeentelijk natuurgebied aan de westzijde van het Foxholstermeer In 2003 is een start gemaakt met het monitoren het vangen en ringen van vogels in het industriegebied Foxhol aan de westzijde van het Foxholstermeer Het terrein heeft ongeveer een oppervlakte van 15 ha Het bestaat uit 10 ha rietruigte 2 5 ha water en 1 5 ha struweel en bomen In het verleden was het terrein weiland met een agrarische bestemming en de bedoeling om hier in de toekomst een industrieterrein van te maken Het terrein is vervolgens opgespoten met zand afkomstig uit het Winschoterdiep Aan de zuidzijde overkant spoor ligt het natuurgebied van het Groninger Landschap dat fungeert als een Ecologische Hoofdstructuur EHS Het terrein aan de westzijde van het Foxholstermeer is eveneens aangemerkt als natuurgebied Het terrein is van groot belang als verbindingszone voor vogels en zoogdieren Gezien het een aantrekkelijk gebied is voor diverse broed en trekvogels wordt er de komende jaren voortgang gegeven aan het vangen en geringen van vogels in het gebied Door de ringenactiviteiten over een aantal jaren zo lang mogelijk te maken kun je iets zeggen over het gebruik van het terrein door broedvogels en de reproductie van jonge

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/foxholstermeer (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • "De Baggerputten"
  opstelling van vangnetten CES3 vogels te vangen en deze te voorzien van een ring Door vogels individueel te kenmerken door een ring met een uniek nummer kun je zeggen of dezelfde vogels ieder jaar terug komen op hun vaste broedplaats Broedvogelgegevens Gegevens over broedvogels worden al vele jaren op een gestandaardiseerde methode verzameld waarbij inventariseerders al vroeg uit hun bed moeten om gegevens te verzamelen in het gebied waar een bepaalde vogelsoort een territorium heeft Deze BMP methode geeft een goed beeld als het gaat om veranderingen in de broedvogelpopulatie in een gebied zeker als een gebied door dezelfde persoon een aantal jaren wordt geïnventariseerd Wat door deze methode niet kan worden onderzocht is of vogels die in het ene jaar in een gebied een territorium hebben het volgende jaar opnieuw een territorium bezetten in dat gebied Bovendien levert deze methode geen gegevens over plaatsvastheid overlevingskansen geslacht en leeftijd van voorkomende vogels in het gebied Door middel van het vangen en ringen van vogels worden dit soort gegevens wel verzameld CES Op basis van deze gegevens kan een goed beeld worden gevormd van diverse vogelsoorten populatieopbouw leeftijdklasse sterftecijfers etc Koperwiek Zwartkop Bokje Kleine Karekiet Braamsluiper In Nederland worden op verschillende

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/qde-baggerputtenq (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Amsweer
  maar die van een hele groep tegelijk Het gaat daarbij om het verschil tussen plaats tijd en aantal van de geringde vogels Het ringonderzoek is uit op een zo groot mogelijk aantal vogels te ringen en hiervan terugmeldingen te krijgen Het ringen van vogels maakt studies mogelijk naar kleurschifting en trekgedrag sociale structuren verschil in levensduur en jaarlijkse sterfte Slibdepot Amsweer provinciaal natuurgebied aan de zuidzijde van het Eemskanaal Sinds April 2008 worden op het slibdepot Amsweer op het terrein van de Provincie Groningen vogels gevangen met behulp van mistnetten Het terrein is ooit opgespoten met slib afkomstig uit het Eemskanaal Vanaf april 2009 is het slibdepot Amsweer een Constant Effort Site CES plek waar eens in de tien dagen van half april wordt getracht broedvogels te vangen Het project loopt door tot half augustus waardoor ook de uitgevlogen jonge vogels gevangen kunnen worden Door CES over een aantal jaren min 5 jaar zo lang mogelijk te maken kun je iets zeggen over het gebruik van het terrein door broedvogels en de reproductie van jonge vogels Komen ieder jaar de oude vogels terug om te broeden en wat zijn de overlevingskansen van de jonge vogels Er wordt gevangen met gemiddeld

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/amsweer (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Spijk
  het merken van een vogel pas interessant als hij wordt teruggevonden Voor betrouwbare conclusies moeten we bovendien niet de afzonderlijke terugmeldingen bekijken maar die van een hele groep tegelijk Het gaat daarbij om het verschil tussen plaats tijd en aantal van de geringde vogels Het ringonderzoek is uit op een zo groot mogelijk aantal vogels te ringen en hiervan terugmeldingen te krijgen Het ringen van vogels maakt studies mogelijk naar kleurschifting en trekgedrag sociale structuren verschil in levensduur en jaarlijkse sterfte Ringplaats Spijk Vanaf eind september 2008 wordt er gevangen in mijn tuin De tuin oppervlakte waar wordt gevangen is 25 bij 15mtr hoofdzakelijk gras aan de zuidzijde begrenst met struiken en bomen verder rondom begrenst door Liguster heg met in het midden een voerplaats bestaande uit strooivoer vetbollen en pinda s waar dan hoofdzakelijk mezen op af komen Vangduur in de tuin is vanaf eind september tot begin april In het algemeen worden geen grote aantallen gevangen maar soms wel verassende vogels zo zijn Keep Grote Bonte Specht en Grauwe Vliegenvanger voorzien van een ring weer losgelaten Achter mijn tuin loopt een watertje het Maar waar ik regelmatig IJsvogels over het water zie scheren ik mocht er nog geen

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/spijk (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Schildwolde
  juni 2006 is een start gemaakt met het vangen en ringen van vogels in mijn tuin met een oppervlakte van 715m² incl woning schuur en vijver Er wordt minimaal één keer per maand gevangen met een opstelling van een tweetal netten 2x 10 meter De gehele tuin is omringd met een beukenhaag van circa 80 jaar oud daarnaast staan er enkele fruitbomen besdragende struiken berken heesters fijnsparren sierbeplanting gras en

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/schildwolde (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Stedum
  eigen tuin in Stedum Het betreft een vrij kleine circa 4 are wilde tuin met daarin en tweetal Essen diverse struiken en een centraal gelegen vijver De achtertuin is omgeven door een oude coniferenhaag Doel Er wordt gevangen in het kader van het onlangs opgezette Ring MUS project van het Vogeltrekstation in Wageningen Dit project is met name opgezet vanwege het nauwelijks voorhanden zijn van kennis over de oorzaken van voor en achteruitgang van vogelpopulaties in stedelijke gebied Het doel van Ring MUS is om in stedelijk gebied demografische gegevens gegevens over overleving reproductie conditie immigratie en emigratie te verzamelen die kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaken van aantalsveranderingen en het inschatten van risico s Daarnaast is het ook een mooi middel om nieuwe ringers op te leiden Uitvoering Het vangen gebeurt met twee mistnetten van 9 en 6 meter de minimumeis voor Ring MUS is 6 meter net Daarnaast worden ook enkele andere vangmiddelen gebruikt Buiten de reguliere vangdata ringen we incidenteel nestjongen zoals recent de jonge Kauwen in de schoorsteen De vangfrequentie is minimaal 2 keer per maand gedurende een periode van 6 uur Aangezien er tijdens het broedseizoen elke maand wel iemand van ons een weekje thuis is lukt het ons om in die periode aan deze eis te voldoen Tussen twee vangdagen dient minimaal 3 dagen te zitten om gewenning aan het net te voorkomen Van alle gevangen vogels worden soort leeftijd geslacht en de vetgraad genoteerd Huismussen met kleurringen De Huismus is een belangrijke soort binnen het project Omdat vooral het terugvangen van eerder geringde vogels veel informatie oplevert moest voor deze soort een oplossing gevonden worden omdat mussen zich niet makkelijk een tweede keer laten vangen Daarom worden zij voorzien van kleurringen Elke vogel krijgt een unieke combinatie van ringen Het is

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/ringpaginas/stedum (2015-11-02)
  Open archived version from archive