archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Weblinks
  Links op een pagina Vogel Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Weblinks Dagboeken Weblogs Vogelaars Filter Toon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Hits Natuurlogboek Groningen van Krijn Dijkema

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/weblinks/157-dagboeken-weblogs-vogelaars (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Weblinks
  Alle Links op een pagina Vogel Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Weblinks Kunst Illustraties Filter Toon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Hits Erik van Ommen 1117 Website

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/weblinks/158-kunst-illustraties (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Weblinks
  Weblinks Alle Links op een pagina Vogel Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Weblinks Overige Filter Toon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Hits Computer Vogel Quiz 1092 Tel

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/weblinks/159-overige (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Weblinks
  Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Weblinks Web Winkels Boeken Geluid Video Filter Toon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Hits Digitale videofragmenten en stills van natuur 1221 Wildsound boeken en multimedia 1114 Bird Video DVD 1136 IVV Vogelboeken 1066 Vogelgeluiden nl Ned Winkel zeer uitgebreid 1342 Boek De vogels van Nederland van Herman Schlegel 1854 1858 887 Vogelgids Mobiel 969 Vivara natuurbeschermingsproducten 926

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/weblinks/160-web-winkels-boeken-geluid-video (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Weblinks
  Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Weblinks Live Webcams TV Filter Toon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Hits Beleef de Lente Live Cams v d Vogelbescherming 1047 NatuurNu

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/weblinks/161-live-webcams-tv (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsfeeds
  Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer Nieuwsfeeds Filter Feednaam artikelen Feedlink Trektellen 10 http rss groups yahoo com group trektellers rss Sovon nieuws 10 http www sovon nl nl nieuwsberichten rss Zwaluwenforum 5 http rss groups yahoo com group Zwaluwenforum rss nl vogels vogelaar nieuwsgroep 15 https groups google com group nl vogels vogelaar feed rss v2 0 msgs xml Vara s Vroege Vogels 10 http vroegevogels vara nl

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-nieuws-feeds/140-vogels (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Sovon Pagina Groningen
  Tjoelker Dwarsstraat 2 9367 PS DE WILP E mail Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken SOVON t a v D3 Antwoordnr 2505 6573 ZX Beek Ubbergen Website www sovon nl Foto Rein Hofman Verschillende telprojecten voor broedvogels Er zijn twee projecten algemene en schaarse soorten worden via steekproefgebieden gevolgd met het Broedvogel Monitoring Project zeldzame soorten en kolonievogels worden gevolgd met het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels dat zoveel mogelijk uitgaat van een dekkende telling van alle belangrijke broedgebieden of alle broedparen in Nederland De doelstelling van deze projecten is het volgen van landelijke populatieontwikkelingen eventueel uitgesplitst naar landschapstype en regio en het volgen van aantalsvogelontwikkelingen bij broedvogels in belangrijke gebieden zoals habitat en vogelrichtlijngebieden Broedvogel Monitoring Project BMP Voor dag en dauw met een kaart in de hand een gebied doorkruisen met volle teugen genietend van de rust en het vogelconcert In de loop van het seizoen raken de kaarten steeds voller en wordt het duidelijk welke soort het goed of minder goed doet Dat is in het kort de werkwijze bij het BMP Over heel Nederland worden kleinere steekproefgebieden op broedvogels geteld en samen geven ze inzicht in de aantalsontwikkelingen van vooral algemene en schaarse vogelsoorten Zeldzamere soorten zijn vaak minder goed in de steekproef vertegenwoordigd en worden met behulp van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels gevolgd Speciale projecten zoals de provinciale weidevogelmeetnetten broedvogelmeetnet van de Zoete Rijkswateren van Rijkswaterstaat en de internationale broedvogeltellingen in de Waddenzee vallen onder het BMP Foto Ana Buren Het BMP kent vijf deelprojecten die ieder een eigen selectie van soorten afdekken BMP Alle soorten BMP Bijzondere soorten BMP Roofvogels BMP Stadsvogels BMP Weide en akkervogels Landelijk Soortonderzoek Broedvogels LSB Kolonievogels Zeldzame soorten Monitoring van kolonies Sommige broedvogels broeden geconcentreerd in kolonies Het gaat om soorten als Aalscholver Blauwe Reiger Kokmeeuw Oeverzwaluw en Roek Voor deze soorten wordt met het LSB een landelijke dekking nagestreefd om de aantalsontwikkeling te volgen en de verspreiding in kaart te brengen Een uitzondering wordt gemaakt voor de Huiszwaluw die zo wijd verbreid is dat deze met behulp van steekproefgebieden worden geteld Hoe tellen Het tellen van kolonies gebeurt met behulp van specifieke aanwijzingen uit de Handleiding De hoeveelheid veldwerk hangt af van de te tellen soorten en vooral de grootte van het gebied dat wordt afgedekt Overleg met de Districtscoördinator over de voornemens Tel kolonies twee keer en tel daarbij het aantal nesten of het aantal individuen in de kolonie let op specifieke aanwijzingen per soort in de handleiding Steeds wordt het maximum aantal nesten of individuen aangehouden dat tijdens de twee tellingen werd vastgesteld Hou echter ook rekening met eventuele verplaatsingen met buurkolonies vooral in geval van verstoring van kolonies of stormvloed aan de kust Download hier de Handleiding Tellen van zeldzame soorten Zeldzame broedvogels tellen is extra spannend Vaak gaat het om bijzondere broedvogels of om vertegenwoordigers van de Rode Lijst allemaal soorten waar de aantalsontwikkelingen extra in de belangstelling staan De monitoring van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/onderzoek-a-bescherming/sovon-pagina-groningen (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Rode Lijst Soorten
  overzicht te geven van de mate van bedreiging van een soort De Rode Lijst volgens de Nederlandse methode kan daardoor worden gebruikt als basis voor het stellen van prioriteiten van beschermingsactiviteiten Belangrijkste criteria In de periode na 1900 moet een soort minimaal een periode van 10 jaar achter elkaar in Nederland hebben gebroed Bij het bepalen van de mate van bedreiging is gekeken naar een combinatie van trend achteruitgang in aantal broedparen en verspreiding ten opzichte van 1960 en zeldzaamheid aantallen nu en verspreiding nu Trend ten opzichte van 1960 Om de trend te bepalen wordt het aantal broedvogels dat in 1960 aanwezig was als referentie aangehouden Om op de Rode Lijst te komen moet bij de algemene soorten meer dan 50 achteruitgang zijn vastgesteld bij zeldzame en vrij zeldzame meer dan 25 Er is ook naar achteruitgang in verspreiding gekeken maar dat is maar voor een enkele soort relevant Klassen trend achteruitgang aantal broedvogels Stabiel of toegenomen Matig afgenomen 25 49 Sterk afgenomen 50 74 Zeer sterk afgenomen 75 100 Maximaal afgenomen 100 Zeldzaamheid Bij zeldzaamheid wordt gekeken naar het aantal individuen en naar zeldzaamheid in verspreiding aantal atlasblokken Voor bijna alle soorten op de Rode Lijst is zeldzaamheid in aantal individuen het belangrijkste uitgangpunt Voor een enkeling geeft de verspreiding de doorslag Een soort als de grote stern bijvoorbeeld valt qua aantal in de klasse algemeen maar kwalificeert voor de Rode Lijst op grond van verspreiding Voor de visdief geldt ongeveer hetzelfde is algemeen in aantal maar vrij zeldzaam als het op verspreiding aankomt Klassen zeldzaamheid op basis van aantal individuen zeer zeldzaam 1 249 zeldzaam 250 2 499 vrij zeldzaam 2 500 24 999 algemeen gelijk of 25 000 Mate van bedreiging combinatie van trend en zeldzaamheid VN Soorten die uit Nederland zijn verdwenen Een soort krijgt

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/onderzoek-a-bescherming/rode-lijst-soorten (2015-11-02)
  Open archived version from archive