archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avifauna Groningen
  vinden waarop per soort de voorlopige resultaten zijn weergegeven Op die kaartjes valt wel op dat in Groningen nog een heel aantal blokken zijn waarin tellingen ontbreken Dat zijn vooral blokken op het Hoogeland in het Oldambt en in de Veenkoloniën Hele mooie blokken natuurlijk en vol met ook in nationaal opzicht interessante vogels In dit laatste jaar proberen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk blokken alsnog geteld te krijgen Zoals elk jaar is het ook nu weer mogelijk een atlasblok te claimen Omdat de gevraagde telinspanning de mogelijkheden van een heel aantal vogelaars te boven gaat behoorlijke vogelkennis minimaal 40 uur per atlasblok per jaar in het veld plus wat uurtjes digitale verwerking proberen we op een aantal manieren mensen met minder tijd bij elkaar te brengen In een heel aantal blokken is nog aanvullend werk nodig bijvoorbeeld dat zich goed leent voor kortere inspanningen Samen een blok claimen scheelt aanmerkelijk in de tijd Laat ons weten in welke omgeving je zou overwegen te willen tellen en we kijken of we een partner kunnen vinden Vele handen maken licht werk op 4 nader te bepalen data organiseren we vliegende brigades van vogelaars waarmee we nader te bepalen blokken gaan tellen Atlasblokken

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/component/content/article/46-onderzoekbescherming/sovon/791-groningen-op-de-kaart-laatste-seizoen (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Avifauna Groningen
  in 4 periodes in het jaar plaats 2 in de winter en 2 in de zomer De telmethode wordt precies uitgelegd op www vogelatlas nl atlas index methode Deze systematische tellingen worden gecombineerd met resultaten van andere tellingen die in SOVON verband worden gedaan BMP watervogel etc met de incidentele waarnemingen van waarneming nl en in Groningen ook met de MAS tellingen van de werkgroep Grauwe Kiekendief De eerste helft van het project ligt bijna achter ons In Groningen is ongeveer een kwart van de atlasblokken geteld maar veel zijn nog ongeclaimd Er moet in de tweede helft van het project dus nog flink wat gebeuren om Groningen op de kaart te zetten in de Vogelatlas Stand van zaken in Groningen 9 februari de groengekleurde blokken zijn nog niet geclaimd De 35 nog ongeclaimde blokken zijn aangegeven in de figuur De meeste liggen op het Hogeland langs de Noordkust in het Oldambt en bij de Dollard Op het Hogeland zijn het veelal blokken waar erg weinig gevogeld wordt volgens waarneming nl althans Het atlasblok rond de Onnerpolder en Westerbroekstermadepolder werd in 2013 bijvoorbeeld 200 keer zo vaak bezocht als het blok bij t Zandt In het Oldambt en langs de

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/component/content/article/46-onderzoekbescherming/sovon/779-zet-groninge-op-de-sovon-kaart (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2014 - Groene specht
  het Westerkwartier zijn verdwenen Uit waarnemingen van de afgelopen jaren blijkt dat de Groene Specht behalve in het Gorecht Westerwolde en het Westerkwartier ook geregeld wordt gehoord en gezien in Winschoten Scheemda en Midwolda Stadskanaal de stad Groningen met in 2013 drie jongen op begraafplaats de Selwerderhof en het Lauwersmeergebied De indruk bestaat dat de verspreiding wat ruimer lijkt te zijn geworden ten opzichte van die beschreven in de Atlas van de Nederlandse broedvogels 2002 klik hier voor de Waarnemingen 2014 in Groningen en de Verspreidingskaart 2014 Groningen In bovenstaande figuur is het aantal roepende Groene Spechten in de provincie Groningen uitgezet voor het tijdvak 1950 t m 2013 data E Boekema Weergegeven zijn niet alleen de lachende Groene Spechten maar ook de roepende jongen De roep en baltsactiviteit van de Groene Specht in onze provincie concentreert zich in de periode tussen begin maart en eind april De indruk bestaat dat vanaf 2000 deze periode steeds meer naar maart verschuift Rond begin augustus en oktober zijn kleine pieken in roepactiviteit waar te nemen Landelijke trends De aantalsschatting voor Nederland komt op 4500 5500 broedparen 1998 2000 Midden jaren zeventig broedden nog 6000 7500 paar in ons land Daarna zette de afname duidelijk door vooral in het oosten en zuiden Rond 1985 waren nog 3000 4500 paar over De soort wordt als kwetsbaar gekwalificeerd en staat op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 omdat de Groene Specht landelijk sterk afnam De oorzaak was de afname van de rode bosmier die verdween door vergrassing van bosbodem en heide als gevolg van vermesting en verzuring Daarnaast is de Nederlandse verspreiding beperkt In Flevoland Friesland en Groningen is de vogel schaars Deze gegevens voor de Groene Specht zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project BMP Weergegeven is de jaarlijkse populatie index en de standaardfout gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land De gegevens uit 1984 1989 kunnen minder betrouwbaar zijn bron Sovon CBS Echter sinds de jaren 90 en over de laatste 10 jaar is sprake van een significante toename 5 en lijkt de Groene specht begonnen aan een duidelijke opmars in Nederland Dit geldt met name in de duinstreek en in Zeeland Oorzaak is de zachter wordende winters waardoor voldoende mieren beschikbaar blijven om de winter goed door te komen Terugvallen in de populatie index zijn goed te herleiden tot jaren met strenge winters Broedbiologie De Groene Specht broedt nagenoeg altijd in levende loofbomen Soms wordt een nieuwe holte gehakt maar vaak wordt een oud hol gebruikt zitten vaak in clusters bijeen Holen hebben een kenmerkende ronde of ovale opening die i t t andere spechten niet zelden in deel van stam zit waar zijtakken ontspruiten op een verdikking in de stam De Groene Specht is zeer broedvast en verlaat nooit het nest bij kloppen tegen de stam en komt daarna ook niet kijken zoals Grote Bonte Specht Eileg is van half april tot half mei De Groene Specht heeft één broedsel per jaar met meestal 5 8 eieren

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/120-vogel-van-het-jaar/776-vogel-van-het-jaar-2014-groene-specht (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • De Grauwe Gors nummer: 2013
  Weblinks Vogel Nieuws Feeds Onderzoek Bescherming Tellingen Verhalen Weblogs Avifauna Recensies Artikelen Gastenboek inloggen beheer De Grauwe Gors nummer 2013 De Grauwe Gors nummer 2013 Voorwoord Honderd jaar Goudplevierenvangst in Groningen van jacht naar ringonderzoek Oehoes in Noord Nederland De Huismus in Leek voorkomen dichtheid en aantalsontwikkeling in de jaren 2009 t m 2013 De Koekoek Vogel van het Jaar 2012 Windmolens in Groningen wel duurzaam niet goen Nieuw voor

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vereniging/de-grauwe-gors/de-uitgaven/774-de-grauwe-gors-nummer-2013 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Duitsland - Helgoland 2013
  ring om de rechterpoot aangebracht door ringers van de Vogelwarte Helgoland We hadden hem de Dwerggors Aart van der Spoel Kanoeten foeragerend tussen de wieren Na mijn siësta scharrel ik weer wat rond op mijn favoriete plek het strand bij de jeugdherberg Ik ben gebiologeerd door die prachtige Kanoeten die het zeewier naar voedsel afzoeken Als er geen andere mensen aanwezig zijn komen ze zo mogelijk nog onbevangener dichterbij Zo ook de Drieteenstrandlopers en Bonte Strandlopers Ze dribbelen opgewonden langs de waterrand heen en weer slechts opgeschrikt door wandelaars Dan vliegen ze gezamenlijk in een grote groep op om even verderop neer te strijken en in een mum van tijd voor mijn voeten het foerageren voort te zetten Twee Grote Mantelmeeuwen landen op de zandstrook Ik beklim het pad naar de Lummenfelsen om naar het dorp te gaan Maar veel verder dan de Jan van genten en de Lange Anna kom ik de komende uren niet Het is toch wel erg vermakelijk die kuikens en het getut van de ouders met hun jongen Vooral de donsjongen krijgen speciale aandacht van de adulten Ze betasten elkaars snavel en steken de snavel bij elkaar in de bek om de band te versterken Niet om voedsel over te dragen want ik heb geen enkele keer gezien dat een jong voedsel kreeg Krijgen die dan nóóit honger Ook het verenkleed van de jongen krijgt een intensieve beurt die de lelijkerd zich graag laat welgevallen Het is nauwelijks voor te stellen dat dit monster zal uitgroeien tot zo n schoonheid als een volwassen Jan van gent is Maar goed daar doet hij dan ook zo n jaar of vijf over Eerst moet hij het dons kwijtraken zodat hij zijn donkerbruine kleed met witte stippen krijgt en daarna moet al dat bruin nog weg Maar dan heb je ook wat Jan van Genten Op het terras in het dorp ontmoeten we elkaar weer Daar vernemen we het verhaal van de Dwerggors en de vijf Bladkoningen Dan zien we aan de overkant langs de rand van het troittoir een gehandicapt Graspiepertje rondkruipen Kattenvoer roept iemand Maar het vogeltje heeft voorlopig nog andere plannen want het struikelt en wankelt vrolijk en zelfbewust in de goot En dan verschijnt er inderdaad een kat Een kreet van ontzetting klinkt bij ons op het terras De kat is erg geïnteresseerd en begint er enthousiast met een pootje tegenaan te slaan en op te springen Er zit een Kleine Vliegenvanger in een boom vlakbij dus die moet ook even worden bekeken Als we terugkomen is de Graspieper verdwenen Maar een paar minuten later verschijnt ie weer even vrolijk om het hoekje en is de kat ervandoor Na het avondeten verzamelen we in de groepsruimte van de jeugdherberg om de vogellijst op te stellen Wat voor duiker was dat gister op de boot Een Parelduiker En is het wel zeker dat de Blauwe Rotslijster is gezien Een aantal mensen claimt hem te hebben waargenomen Voorlopig totaal aantal waarnemingen 102 Jeroen Iemand moet het doen Zondag 29 september De dag van vertrek We halen het beddengoed af en pakken onze koffers in Jeroen zit in de hal en neemt de sleutels in ontvangst Iedereen trekt vandaag zijn eigen plan Om 14 00 uur zullen we weer verzamelen in de jeugdherberg om onze koffers op te halen en richting haven te lopen Ik klim met een aantal dames weer naar boven langs het pad naar de Jan van genten Twee adulten maken elkaar op een nestplaats het hof Jan van genten hebben een paarbinding voor het leven en keren ieder jaar weer naar dezelfde nestplaats terug Maar deze twee zijn zo enthousiast bezig dat het erop lijkt dat ze ter plekke nog voor een nieuw legsel gaan zorgen Met gespreide vleugels staan ze tegenover elkaar met de snavel schermend de koppen links en rechts draaiend dan brengt de man zijn vleugels in een lagere stand maar nog steeds van zijn lichaam af hij buigt zich over de vrouw heen waarbij hij zijn vleugels als een mantel om haar heen vouwt Ademloos kijken we toe Nu gaat ie er vast bovenop Maar dan ineens vindt de vrouw het welletjes Ze schikt nog wat aan het nestmateriaal en waggelt dan weg Toch maar volgend jaar De Draaihals Vandaag staat er veel meer wind dan de afgelopen twee dagen windkracht 5 à 6 tegen zo n 3 de afgelopen dagen Ik loop bovenlangs richting de vogelvangkooi Er vliegt in ieder geval veel klein spul Vinken en Graspiepers Langs de hoge toren loop ik naar beneden de krater in Ik had daar wel wat Avifauna leden verwacht op zoek naar zo n zeldzaamheid als de Blauwe Rotslijster maar er is helemaal niemand te bekennen Gisteren hadden maar vier mensen de vogel kort waargenomen daar was ik zelf niet bij want ik stond op dat moment bovenaan bij de rand te kijken We zagen ze toen wel allemaal driftig kijken maar wisten natuurlijk niet waar ze naar zochten Afijn de huis Sperwer vliegt er zijn rondjes daarbij de Graspiepers de stuipen op het lijf jagend en op de bosjes met besjes zie ik wat lijsters als Zanglijster en Koperwiek Aan de achterkant van de krater is de grond veel kaler en rotsachtiger Dit lijkt mij op de een of andere manier een betere plek voor zo n rotslijster Op zulke plekken heb ik ze ook in Spanje wel eens aangetroffen Door systematisch de wand van links naar rechts en boven naar onder af te speuren zie ik daar volgens mij een bruinige vogel scharrelen tussen lage begroeiing Even later zie ik hem mooi op een open plekje Verrek het is een Draaihals Ik loop voor de zekerheid nog even een stukje naar voren zonder hem te storen en dan zie ik het helemaal goed Het is er een Wat nu Zit ik die vogel helemaal alleen te bekijken en er is niemand in de buurt Ik loop snel een stukje naar beneden en zie aan de andere kant van de

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/verhalen/anas-stukkies/767-helgoland-o-l-v-jeroen-niezen-2013 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Thailand Noord 2013
  Ericsson van links naar rechts zwartborstlijster goudlijster en zwartkaplijster De vogels vlogen af en aan en kwamen tot een halve meter van ons 5en foerageren We waren dus de eersten Na de lunch een beetje toerisme gedaan doorgereden tot de grens met Myanmar het leek wel de oude situatie van oost en west Duitsland met prikkeldraadversperringen en loopgraven Een stuk niemandsland tussen beide landen indrukwekkend om te zien En onderweg talrijke bergdorpjes met zichtbaar van Chinese origine afkomstige bewoners Rond een uur of twee is het dan al behoorlijk warm en op de terugreis nog een half uurtje langs een trail leverde dan ook niks meer op Na de zeer koude start van vanmorgen 8 graden nu weer tegen de 30 terwijl ik dit schrijf Een korte middagstop ingelast namelijk Om 16 00 uur weer op pad voor Als verassing bij de eerste stop papegaai breedbek Jammergenoeg bleef het bij die verassing Voor het overige soorten die we al eerder hadden gezien Overnachting opnieuw in Ban Luang Resort 8 februari van Doi Angkhang naar Doi Lang Na weer een vroeg ontbijt vandaag direct op weg naar Doi Lang De westelijke route genomen Een route die pas een paar maanden door vogelaars wordt gebruikt eerst omdat de andere kant was afgesloten door wegverzakkingen maar nu vooral omdat er een plek is voor de vlekborstlijstergaai Een soort waarvan tot voor kort nauwelijks foto s waren genomen in het veld Door de eerder genoemde wegverzakking zijn op de westroute op goed geluk door Thaise fotografen een aantal plekken ingericht als feeding station Een plek waar regelmatig meelwormen worden gevoerd en afwachten De grote hit was dus de plek voor de vlekborstlijstergaai honderden fotografen en vogelaars hebben de plek inmiddels bezocht Onderweg bergop in de berm een paar bamboepatrijzen en gelukkig waren we als eerste op de plek voor de lijstergaai Een handvol meelwormen en een sublieme waarneming van de vlekborstlijstergaai en de roestkappitta binnen een half uur was de beloning Foto Peter Ericsson vlekborstlijstergaai Foto Peter Ericsson roestkappitta Een paar honderd meter verder opnieuw met een paar meelwormen als lokaas witbuikroodstaart en roodkeelnachtegaal vrouwtje helaas Na deze voltreffers op zoek weer naar de reuzenboomklever Na een 10 minuten lopen bij een strook dennenbos de biotoop voor deze soort de tape afgespeeld en gespeeld en onmiddellijk een roepende boomklever En nog beter de vogel liet zich op een paar meter geweldig bewonderen Een lunch ter plaatse middagpauze Rond een uur of twee half drie weer achter de vogels aan Aanvankelijk rustig maar iets later een geweldige show van schubborstdiksnavelmezen Even verderop swinhoe s lijstergaaien die in het dichte struikgewas rondscharrelden maar even een paar meelwormen neergooien en de vogels kwamen tevoorschijn tot op een paar meter Als sluitstuk tijdens het teruglopen naar de auto de pitta nog een keer maar nu niet op de bekende plek maar een paar honderd meter daarvandaan Een dag met een 100 score wat mij betreft Diner en overnachting in Garden Home Resort in Thaton 9 februari Doi Lang

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/reisverslagen/762 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Avifauna Groningen
  Kool Pimpel en Matkopmees Merel Boomklever Winterkoning Rootborst Spreeuw 25 mei vliegen ze allen tegelijk uit Zwarte Kraai Gekraagde Roodstaart zang dietrich dietrich Grote Lijster Spotvogel doet alles na er wordt hier n vergelijking gemaakt met n badeendje We komen veel open waterpartijen tegen op onze zwerftocht door t gebied Bosrietzanger Wielewaal Wilde Eend met 8 jongen Even verder bij n flauw aflopende oever zien we in het heldere water op het bruine zand grote zwarte plakkaten liggen bij nader inzien zijn het dikkopjes duizenden n Fazant horen en zien we in n aangrenzende omgeploegde akker ook twee oortjes van n haas vraag W W op geluid Nee op z n oren Gaai Appelvink Zanglijster Houtduif en Boomklever Op met toefjes heide en rendiermos begroeide duintjes bemerken wij dat ze tevens bezaaid zijn met blauw witte viooltjes Viola hirta ruig viooltje akkerhoornbloem geurgras we knabbelen t steeltje om de vanillesmaak te proeven madelief boterbloem Sedum muurpeper en veel andere soorten Dan Rawhide in een lager gelegen wei komen vier paarden aangalopperen Als ze ons zien staan ze stokstijf stil om ons eens goed te bekijken De monumentale eiken nodigen nog steeds uit tot fotograferen De Bonte Specht roffelt op z n eigen houtje Tuinfluiter Grasmus Ringmus Kauw Boompieper Grote Lijster en Grauwe Vliegenvanger Op n landtongetje aan de dode arm van de Ems scheren de Boeren Oever en Huiszwaluw onder ons door Lage Zwaluwe W W en boven ons hoofd tevens Torenvalk Bruine Kiekendief en n baltsende Groenling In het water om ons heen zwemt n paartje Kuifeend één Fuut en n Meerkoet Blauwe Reiger Oeverloper en Aalscholver maken het plaatje kompleet We zijn rond en verlaten bijna ons paradijs Bij het eerder genoemde stroomversnellinkje gekomen staat daar vorstelijk mooi de Grote Gele Kwik in al zijn diepgele schoonheid en

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/component/content/article/167-vereniging/excursiesverslagen/756-borkener-paradies-o-l-v-wim-woudman-2013 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Grunninger Zeevaarders Down Under
  Abel is een geboren Groninger Z 053416 werd als een echte zeeheld buitendijks geboren in 2008 en als nestjong geringd met een stalen ring Al in 2010 laat dit beest zich in gedeeltelijk winterkleed zien aan de Groninger kust In 2012 wordt Abel met geolocator teruggevangen op exact het zelfde strandje als waar ze uit het ei gekropen is Ze is de eerste geolocator die afgehaald wordt en dus uitgelezen kan worden De nieuwe kleurring is W 16 Vasco W 59 na terugkeer in 2013 Foto Ana Buren Vasco was de lastigste Noordse Stern van ons onderzoek Al in 2011 liet ze zich heel moeilijk verleiden tot een vangst in 2012 werd dat alleen maar lastiger Ze behoorde tot het eerste nest dat benaderd werd maar ze liet zich niet zomaar weer strikken Haar mannetje dat trouwens al 7 jaar een metalen ring van Tseard droeg deed dat wel maar dat was niet de bedoeling Om de gegevens van de geolocator te verkrijgen moesten we de betreffende vogel daadwerkelijk nog een keer vangen Pas eind juni werd in een tweede broedpoging succesvol de laatste geolocator afgenomen en kreeg Vasco haar nieuwe kleurring W 59 Deze 7e vangst betekende voor ons einde expeditie Abels sterfjaar is 16 59 de beide eindcijfers van de metalen ringen en nieuwe kleurringen sinds 2012 Abel Tasman zijn tocht staat beschreven in een keurig bewaard gebleven document Dat is op zich al een bijzonderheid een schip dat heelhuids terugkeert en een leesbaar journaal inlevert Dit document heeft nog 2 eeuwen door particuliere collecties rondgezworven Het werd kort na aankomst geschreven en later werden de getekende illustraties op de juiste plaats tussengevoegd In dit dagjournaal beschreef hij elke dag waar ze zich bevonden hoeveel afstand ze hadden afgelegd en welke bijzonderheden ze tegen waren gekomen Net als bij onze geo s was er dus dagelijks bericht over de route Kaartje Tasman route 1642 Waar Vasco da Gama op zoek ging in de richting van de Indische Oceaan hebben ook onze sterns daar een niet eerder ontdekte rijkdom gevonden Maar die ontdekking leek W 31 niet ver genoeg Deze vogel ging de route aan die Tasman ook ooit begon toen hij van Batavia vertrok Met een snelheid van 3 knopen 5km uur vertrok hij richting een mogelijk zuidland Onze sterns bewogen zich iets minder log voort door de zuidelijke wateren en haalden een snelheid van 525 km per dag De geolocatoren van 1 5 gram waren bevestigd met touw en lijm aan een witte kleurring Aan de andere poot zat de bekende metalen ring van het Vogeltrekstation Voor een vredige ontvangst bij onbekende volken werd Abel geadviseerd om de witte vredevaan te laten wapperen om aan de plaatselijke bevolking zijn vredige bedoelingen te tonen Journaal en uitlezen Dan een deel van de route in detail waarna de wegen zich scheiden van de 17e eeuwse en de 21e eeuwse Down Under reizigers W 31 bereikte op 12 oktober de westpunt van Australië en verbleef tussen 16 en 21 oktober

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/verhalen/anderen/754-grunninger-zeevaarders-down-under (2015-11-02)
  Open archived version from archive