archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waarnemingen 2012
  2008 waarnemingen 2007 waarnemingen 2006 waarnemingen 2005 waarnemingen 2004 waarnemingen 2003 waarnemingen 2002 waarnemingen 2001 waarnemingen 2000 1e Waarnemingen 1e Zang e a Uitleg Atlasblokken Atlasblokken Trektellen doorklikpagina Nederland Dutch Bird Alerts Lauwersmeer com Waarneming nl Vogelradar Nederland Militaire Vogelradar met foutmelding ok Trektellen nl Groningen Kardingebult Groningen Beijum Eemshaven najaar Eemshaven voorjaar Rottumeroog Lauwersmeer Kustweg Paterswoldse Meer Punt van Reide Oterdum Termunten Zuidveld Sellingen Buitenland Falsterbo Zweden Fugler Noorwegen

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/waarnemingen-archief/waarnemingen-2012 (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • waarnemingen 2011
  Januari 2011 waarnemingen 2010 waarnemingen 2009 waarnemingen 2008 waarnemingen 2007 waarnemingen 2006 waarnemingen 2005 waarnemingen 2004 waarnemingen 2003 waarnemingen 2002 waarnemingen 2001 waarnemingen 2000 1e Waarnemingen 1e Zang e a Uitleg Atlasblokken Atlasblokken Trektellen doorklikpagina Nederland Dutch Bird Alerts Lauwersmeer com Waarneming nl Vogelradar Nederland Militaire Vogelradar met foutmelding ok Trektellen nl Groningen Kardingebult Groningen Beijum Eemshaven najaar Eemshaven voorjaar Rottumeroog Lauwersmeer Kustweg Paterswoldse Meer Punt van Reide Oterdum Termunten

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/waarnemingen-archief/waarnemingen-2011 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Waarnemingen Archief
  provincie Groningen bekijken U kunt u alle waarnemingen bekijken en zoeken in het archief vanaf 1 1 2000 t m mei 2013 vanaf 1 juni 2013 worden de waarnemingen i

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/waarnemingen-archief?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Uitleg Atlasblokken
  is 1 80 000 De nummers van de kaartbladen staan boven elke kaart aangegeven Elk kaartblad is verdeeld in een oost en een west deel met hetzelfde nummer Beide delen zijn op twee naast elkaar liggende bladzijden gedrukt waardoor steeds bij het openslaan van de atlas het volledige kaartblad voor U ligt In Figuur 1 wordt aangegeven hoe voor het oostelijk en het westelijk deel van kaartblad 7 het tweede getal van het atlasbloknummer tot stand komt Dit vindt plaats door eenvoudig van links naar rechts te nummeren per rij en per blok WEST OOST 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 21 7 22 7 23 7 24 7 25 7 26 7 27 7 28 7 31 7 32 7 33 7 34 7 35 7 36 7 37 7 38 7 41 7 42 7 43 7 44 7 45 7 46 7 47 7 48 7 51 7 52 7 53 7 54 7 55 7 56 7 57 7 58 Figuur 1 De Atlasblok indeling van kaartblad 7 Het Atlasblok 7 47 is aangegeven Het Kilometerblok is een verdere verdeling van het Atlasblok Daarbij wordt

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/uitleg-atlasblokken?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Trektellen doorklikpagina
  in frame Laden in nieuw venster Groningen Beijum klik klik Groningen Kardingebult klik klik Eemshaven Najaar klik klik Eemshaven Voorjaar klik klik Rottumeroog klik klik Lauwersmeer Kustweg klik klik Paterswoldse meer klik klik Punt van Reide klik klik Oterdum Termunten

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/waarnemingen/trektellen-doorklikpagina?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2014
  in 2013 drie jongen op begraafplaats de Selwerderhof en het Lauwersmeergebied De indruk bestaat dat de verspreiding wat ruimer lijkt te zijn geworden ten opzichte van die beschreven in de Atlas van de Nederlandse broedvogels 2002 klik hier voor de Waarnemingen 2014 in Groningen en de Verspreidingskaart 2014 Groningen In bovenstaande figuur is het aantal roepende Groene Spechten in de provincie Groningen uitgezet voor het tijdvak 1950 t m 2013 data E Boekema Weergegeven zijn niet alleen de lachende Groene Spechten maar ook de roepende jongen De roep en baltsactiviteit van de Groene Specht in onze provincie concentreert zich in de periode tussen begin maart en eind april De indruk bestaat dat vanaf 2000 deze periode steeds meer naar maart verschuift Rond begin augustus en oktober zijn kleine pieken in roepactiviteit waar te nemen Landelijke trends De aantalsschatting voor Nederland komt op 4500 5500 broedparen 1998 2000 Midden jaren zeventig broedden nog 6000 7500 paar in ons land Daarna zette de afname duidelijk door vooral in het oosten en zuiden Rond 1985 waren nog 3000 4500 paar over De soort wordt als kwetsbaar gekwalificeerd en staat op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 omdat de Groene Specht landelijk sterk afnam De oorzaak was de afname van de rode bosmier die verdween door vergrassing van bosbodem en heide als gevolg van vermesting en verzuring Daarnaast is de Nederlandse verspreiding beperkt In Flevoland Friesland en Groningen is de vogel schaars Deze gegevens voor de Groene Specht zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project BMP Weergegeven is de jaarlijkse populatie index en de standaardfout gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land De gegevens uit 1984 1989 kunnen minder betrouwbaar zijn bron Sovon CBS Echter sinds de jaren 90 en over de laatste 10 jaar is sprake van een significante toename 5 en lijkt de Groene specht begonnen aan een duidelijke opmars in Nederland Dit geldt met name in de duinstreek en in Zeeland Oorzaak is de zachter wordende winters waardoor voldoende mieren beschikbaar blijven om de winter goed door te komen Terugvallen in de populatie index zijn goed te herleiden tot jaren met strenge winters Broedbiologie De Groene Specht broedt nagenoeg altijd in levende loofbomen Soms wordt een nieuwe holte gehakt maar vaak wordt een oud hol gebruikt zitten vaak in clusters bijeen Holen hebben een kenmerkende ronde of ovale opening die i t t andere spechten niet zelden in deel van stam zit waar zijtakken ontspruiten op een verdikking in de stam De Groene Specht is zeer broedvast en verlaat nooit het nest bij kloppen tegen de stam en komt daarna ook niet kijken zoals Grote Bonte Specht Eileg is van half april tot half mei De Groene Specht heeft één broedsel per jaar met meestal 5 8 eieren De broedduur bedraagt 14 15 dagen en de nestjongenperiode bedraagt 23 27 dagen Nestjongen maken een amper hoorbaar zacht krakend bedelgeluid i t t luidruchtige Grote Bonte Spechten behalve rond uitvliegen luid roepend Familie blijft nog 3 7 weken

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2014-menu?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het Jaar
  te bewaren op een takje Zijn pootjes waren waardeloze slappe sprietjes Dan maar een vogelasiel opbellen Maar ik had een fiets twee tassen boodschappen en een jonge vogel en had dus handen te kort Net toen ik aan het hannessen was met de tassen de fiets en de vogel allemaal in mijn handen sloeg het diertje met zijn vleugels en ik verloor de grip Het beestje landde op mijn polo en daar hing hij aan zijn teentjes Ik had de handen vrij en kon dus naar huis om een nummer of adres op te zoeken o de vogel heen te brengen Terwijl ik naar huis liep kroop het jonge beestje omhoog en stopte zijn kopje onder mijn kraag misschien wel denkend als ik niemand zie ziet niemand mij Dat bleek ook de beste methode te zijn om de vogel naar de opvang te brengen Gewoon op de fiets met de vogel als een broche op mijn polo Op een mooie zomerdagvloog er eens een exemplaar door het open raam naar binnen De vogel realiseerde zijn haar fout en maakte een enorm scherpe bocht om door een ander raam weer weg te vliegen Dit raam stond echter niet open De vogel stuiterde van het raam en probeerde weer dezelfde bocht terug te maken richting het open raam maar door de klap had de vogel teveel snelheid verloren en raakte de vloer Inmiddels wist ik dus dat de poten van zo n beest waardeloos zijn en hij dis nooit meer de lucht in zou kunnen komen Ik heb het lijfje van de vogel tussen mijn duim en wijsvinger genomen en als een papieren vliegtuigje uit het raam gegooid alsof er niets gebeurt was vloog hij weer weg Sinds die zomer ben ik gierzwaluw fan Soortomschrijving Gierzwaluw in Groningen De gierzwaluw brengt slechts een korte tijd door in het broedgebied in Groningen is dat de periode mei juli De eerste en laatste vogels worden natuurlijk eerder en later gezien Een zoektocht op waarneming nl via deze site en in de waarnemingen database van voor 2012 levert de volgende gegevens op voor de fenologie Grafiek 1 Eerste melding van de gierzwaluw in het verzorgingsgebied van Avifauna Groningen volgens waarneming nl 2012 en daarna en de waarnemingen op avifaunagroningen nl vóór 2012 Grafiek 2 Laatste melding van de gierzwaluw in het verzorgingsgebied van Avifauna Groningen volgens waarneming nl 2012 en daarna en de waarnemingen op avifaunagroningen nl vóór 2012 Dit ondersteunt het gegeven dat de gierzwaluwen steeds vroeger komen Interessant is dan ook dat de laatste melding ook steeds vroeger komt De landelijke trend is dat de gierzwaluw afneemt als gevolg van veranderingen in huizenbouw en renovaties die nestgelegenheden ontnemen Dit is ook de trend in Groningen In de stad is de populatie gehalveerd tussen 1984 en 2001 Voor de hele provincie nemen de schattingen af van 4000 broedparen in 1992 tot 2000 3000 in 2014 Boekema werk in voorbereiding De kern van het broedgebied licht dus in de stad Groningen maar vele andere grote

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/index.php (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2013
  titititúúú Naast zijn riedeltje zag ik hem ook heel mooi boven in een boom zitten met zijn gele kop en borst en wat bruinige rug Het riedeltje wordt vaak vergeleken met de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven Als je je dat eenmaal hebt ingeprent dan is herkenning eigenlijk heel gemakkelijk geworden Via bijgaande link is de zang goed te horen http www vogelbescherming nl vogels kijken vogelgids zoekresultaat detailpagina q vogel 47 tab Algemeen Voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief heb ik deze winter wintervoedselveldjes geïnventariseerd op de aanwezigheid van overwinterende vogels Op één van deze inventarisaties zag ik zo n 400 Geelgorzen bij elkaar Prachtig s Winters maken ze trouwens een wat ander geluid iets in de trant van frrrfrrr Het is niet voor niets dat de Geelgors onze vogel van het jaar 2013 is De Geelgors komt als broedvogel veel voor in het zuidoosten van onze provincie En buiten de broedtijd zijn er ook veel Geelgorzen te zien met name in het midden van de provincie zie onderstaande kaartjes Zoals u kunt zien is de Geelgors als broedvogel bijna niet meer aanwezig in het westen van het land Dat was in de jaren 50 wel anders maar de ruilverkaveling heeft ook hier zijn werk gedaan In het zuiden en oosten van het land en ook in Drente en het midden en zuiden van onze provincie komt de vogel echter nog veel voor Maar ik heb het idee dat je ze overal wel tegen kunt komen Zo woon ik in Sappemeer aan de spoorlijn maar ik hoor daar op dit moment regelmatig een Geelgors zijn symfonie ten gehore brengen Een langsdenderende trein brengt hem niet echt van zijn à propos Net als in de voorgaande jaren willen we van de vogel van het jaar zoveel mogelijk te

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2013?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive