archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Resultaten 2009
  vogels gejaagd Alsof dit nog niet genoeg is veranderen de omstandigheden in Afrika de laatste jaren ook sterk Zomertortels overwinteren in het Sahelgebied in Afrika Droogte heeft daar al jarenlang haar tol geeist Nu zijn schommelingen in de hoeveelheid regen in dit gebied van alle tijden maar de bevolking heeft haar nomadische levenswijze opgegeven en is op vaste plaatsen gaan wonen Bovendien is de bevolking sterk in aantal toegenomen Met als gevolg dat er bijvoorbeeld bomen worden gekapt en er dammen in de rivieren worden gebouwd Gebieden die vroeger onder water liepen blijven nu droog Er groeien daardoor minder grassen en er zijn dus minder graszaden om te eten Bosjes om rustig het eten te verteren en te slapen worden voor de tortels schaars Als klap op de vuurpijl worden er jachtreizen voor rijke westerlingen georganiseerd Senegalese reisleiders bijvoorbeeld nemen de jagers mee naar de slaapplaatsen Daar is het prijsschieten op de laatste Zomertortels Zwartset al 2009 Nog enkele tientallen broedparen in de provincie Er zijn zo n twintig waarnemingen binnengekomen Drie waarnemingen betroffen vogels op trek De rest betrof min of meer territoriale vogels de meeste binnen deSOVON datum grenzen Aangevuld met enkele waarnemingen uit andere bronnen komen we op hooguit 25 broedparen De beste gebieden bevinden zich in Westerwolde en in de Lauwersmeer Het Friesedeel van de Lauwersmeer is buiten beschouwing gelaten In 1992 broedden er zo n 750 paar Zomertortels in de provincie Groningen Van den Brink et al 1992 In 2002 werden er nog zo n 200 broedparen geteld Van Turnhout 2002 Het afgelopen jaar kwamen we dus niet verder dan 25 paar De Lauwersmeer is goed geteld dus daar zullen niet veel vogels gemist zijn In Westerwolde zal nog hooguit het dubbele aantal van wat er is geteld te vinden zijn een schatting van Nico

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2009/resultaten-2009 (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Vogel van het jaar 2009
  het zuid oosten van de provincie Verder is of was het Lauwersmeergebied inclusief campingbosjes en andere bosjes ten noorden van Zoutkamp een goede plek voor Zomertortels Of dit nog zo is moet onderzocht worden want het aantal waarnemingen lijkt hier terug te lopen Koerende Zomertortels In de grafiek staat de activiteit van koerende tortels weergegeven Egbert Boekema heeft deze waarnemingen door de jaren heen verzameld Hij is pessimistisch over de ontwikkeling van de Groningse populatie Hij schrijft Het zou mij verbazen als er meer dan 30 territoria uit zouden komen je ziet de soort per jaar minder worden De verdeling van koerende Zomertortels n 349 Zoals je ziet zijn mei en juni de hele maand goed om Zomertortels te horen In de laatste week van mei is de activiteit het grootst Het doordringende turrrr turrrr is vooral s ochtends te horen maar net zo goed overdag kun je de vogels horen Vogels buiten het broedseizoen Buiten het broedseizoen zijn waarnemingen schaars In het voorjaar trekken kleine aantallen langs de kust Naast de Eemshaven is de kustweg in de Lauwersmeer hiervoor misschien wel de beste plek In het najaar kan de Zomertortel in groepjes op akkers gezien worden Al deze waarnemingen zijn welkom Wat moet je doen Noteer plaats en datum van elke koerende Zomertortel Probeer zo mogelijk een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen Dat is tussen 1 mei en 20 juli Noteer eventuele bijzonderheden Geef de gevonden gegevens z s m door naar een van de hieronder genoemde adressen Via het mailadres is ook informatie op te vragen Raadpleeg de kaart en de informatie op de site regelmatig dan kunnen we straks een zo volledig mogelijk beeld produceren Wat doen wij We voeren de gegevens in een database

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2009?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Zomertortel 2009
  de waarneming Klik hier voor een Grotere kaart 1000 x 1000 pixels Warning mysql connect function mysql connect Access denied for user avifauna ZGors79 localhost using password YES in home deb7006n2 domains avifaunagroningen nl public html site google tortel tortel

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/site/google/tortel/tortel_kaart.php (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Resutaten 2008
  zingen op het spoorwegtalud in de Oranjebuurt minstens tot 1990 maar nu al jaren niet meer In de wijken Selwerd en Paddepoel is de Spotvogel nu compleet verdwenen maar op het open platteland net buiten Groningen is er nog een goede kans op een Spotvogel zoals in Dorkwerd vanaf 2000 vrijwel jaarlijks maar niet in 2008 en in de omgeving van Noorddijk Samengevat er zijn nog wel wat hokken met een rond de 10 Spotvogels bijna allemaal in kleigebieden maar er is ook menig hok dat er minder heeft De conclusie is dat er ruwweg nog 500 1000 territoria over zijn Als we nu terug kijken naar vroeger zien we ook pas goed hoe sterk de soort is achteruit gegaan Op 19 mei 1967 constateerde W Loode bijvoorbeeld dat in elke flinke boerderijtuin in Meeden een Spotvogel zit Dit moet voor een groot deel van Groningen hebben gegolden Jaarcyclus Wanneer arriveren de eerste zangvogels Veel waarnemers houden aankomsten bij en uit oude gepubliceerde waarnemingen blijkt dat fenologie ook 100 jaar geleden al een thema was Op 5 mei 1916 nam een waarnemer zijn eerste Spotvogel van dat jaar in Grijpskerk waar Ardea 6 12 Een andere waarnemer uit Musselkanaal merkte in de jaren 1950 1953 de eerste vogels steeds tussen 3 en 6 mei op Limosa 26 1953 104 Wijlen CP Sikkema hoorde in de jaren 1970 1977 de eerste vogel gemiddeld op 8 mei Over 18 jaren in de periode tot 1982 was de gemiddelde datum 5 mei met als vroegste datum 23 april Boekema Glas en Hulscher 1983 Het lijkt er op dat in de warme jaren sinds 2000 veel vogels eerder terugkomen en of eerder zijn gaan broeden zoals bij de Grote Bonte Specht waar een nest met jongen al van tientallen meters afstand te horen Het lijkt erop dat Grote Bonte Spechten in Groningen de laatste 30 jaren 1 2 weken vroeger zijn gaan broeden want in de jaren zeventig van de 20e eeuw werden vrijwel alle nesten met jongen in juni opgemerkt 12 tegen één in mei in de 21e eeuw werden 14 nesten in mei gevonden tegen 17 in juni Figuur 1 Zangactiviteit Spotvogel per decade Verloop in 1961 1999 355 waarnemingen grijze balken verloop in 2000 2008 420 waarnemingen zwarte balken De waarnemingen van 2000 2008 zijn genormaliseerd op die van 1961 1999 Hoe staat het met de Spotvogel Nesten zijn niet zo eenvoudig te spotten jongen hebben een muisachtig gepiep Uit de waarnemingsrubriek op de website van Avifauna Groningen kunnen we halen dat de gemiddelde aankomstdatum sinds 2001 is gezakt naar 27 april met als vroegste datum 15 april Maar wat kunnen we hier nu precies uit concluderen Niet al te veel Ten eerste moeten we vaststellen dat het aantal waarnemers gestaag is gegroeid en dit betekent dat we tegenwoordig met enkele honderden Groninger waarnemers niet alleen de eerste Spotvogel gaan spotten maar ook de aller allereerste Dat zijn dus toevalstreffers want er zijn in april vrijwel geen Spotvogels en de schrijver

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2008/resutaten-2008 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2008
  zingende Spotvogels heeft hij een grafiekje gemaakt Hij geeft daarbij de volgende tips Uit de grafiek blijkt dat eind mei en begin juni de beste periode is om ze te pakken te krijgen Uit mijn dagelijkse fietstochtjes blijkt dat ze in en rond de Paddepoel net buiten de stadsbebouwing zitten Ook blijkt dat er regelmatig Spotvogels een dag ergens zingen om dan weer te vertrekken Dit is aan de stadsrand van Groningen ca een vijfde van alle jaarlijkse waarnemingen lang niet elke zang heeft dus op broedvogels betrekking Het is dus belangrijk om de plekken nauwkeurig te noteren desnoods adres met huisnummers als ze in tuinen zitten Ook is het nuttig om net na de broedtijd op de kenmerkende drietonige roep in de gaten te houden deze klinkt als ta toe hwiet is tamelijk hard en dus gemakkelijk te herkennen Er is ook geen andere vogel die iets produceert dat hierop lijkt De roep wordt vaak gehoord op plekken waar wordt gebroed Zangactiviteit van de Spotvogel N 320 Wat moet je doen Noteer plaats en datum van elke zingende of roepende Spotvogel Probeer in verband met tijdelijke vogels minimaal een tweede waarneming te verkrijgen Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon datumgrenzen moeten liggen Dat is tussen 20 mei en 15 juli Maak een korte biotoopbeschrijving Broedt de vogel op een boerenerf een park een tuin en indien mogelijk broedt de vogel op kleigrond zand of veengrond Noteer verder eventuele bijzonderheden Bijvoorbeeld gegevens over de broedzekerheid Nb Nooit naar nesten gaan zoeken Geef de gevonden gegevens z s m door Direct via e mail Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken of per brievenbuspost naar Vogel van het Jaar p a Van Deyssellaan 1 9721 WS Groningen Via

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2008?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Resultaten 2007
  rond waarvan 1 juveniel Vermoedelijk zijn de Tolberterpetten dus vaker bezet er is ook een melding van 28 mei 2007 van 1 paartje uit Boerakker Het Groninger Landschap heeft een jaar of 8 geleden naast de Lettelberterpetten een 100 x 100 meter grote plas aangelegd die zeer geschikt is voor Dodaarzen In september 2000 zat er een adulte vogel met twee juvenielen en sindsdien broeden ze er jaarlijks Op 26 mei 2007 zat een roepende vogel op t Stort een opspuitterrein bij Aduard langs het van Starkenborghkanaal Een waarschijnlijke broedplek Het Lauwersmeer is het gebied met de hoogste aantallen waarover later meer maar aan de Groninger kant broeden slechts hier en daar vogels en mogelijk niet eens elk jaar Bij het Roodkeelplasje naast het Jaap Deensgat werd in 2002 en 2006 gebroed Elders is in Noord Groningen nergens geschikt biotoop behalve in de bakken van de Eemshaven In 2007 zaten hier minstens 6 roepende vogels maar in de broedvogelatlas wordt voor de jaren 1998 2000 het hok 3 47 van de Eemshaven met oranje ingekleurd wat betekent dat er 11 25 paren zaten Op de lange termijn is het voortbestaan van deze plek met de hoogste aantallen broedvogels van Groningen echter mede afhankelijk van de goede wil van de energiejongens van de naastgelegen centrale De Eemshaven valt nu eenmaal niet onder de Ecologische hoofdstructuur In Midden Groningen is er de laatste 30 jaren alleen maar biotoop bijgekomen Op twee inmiddels beschermde opspuitterreinen langs het Eemskanaal zitten regelmatig broedvogels Volgens Martijn Bakker zaten er in 2007 2 paar bij zowel Blokum als Veldzicht Dit zijn oude terreinen want op 4 oktober 1969 zaten er samen 10 vogels een aantal plassen langs het Eemskanaal en in 1980 waren er ook al broedvogels Van recentere datum is de noordzijde van het Schildmeer waar het natuurgebied Tetjehorn is aangelegd In het uiterste oostpuntje liggen kleine plasjes met een dichte rietkraag waarin jaarlijks tenminste 3 paren broedden In 1998 2000 was Tetjehorn nog cultuurland en het bijbehorende atlashok onbezet Het Hoeksmeer is wat oppervlakte betreft net even te groot en meer geschikt voor Futen Sporadisch broeden er Dodaarzen zoals in 1998 Geschikter is de Tjamme in Oost Groningen maar dan moet je niet bij grote plas aan de doorgaande weg tussen Beerta en Finsterwolde gaan kijken maar helemaal aan de westzijde Net naast de bebouwde kom van Beerta is de Tjamme kleinschaliger en hier is uitstekend biotoop aanwezig waar vermoedelijk nu jaarlijks wordt gebroed Ook deze plek werd in 1998 2000 bij de SOVON ronde niet gescoord maar wel werd in het hok van Nieuweschans broeden vastgesteld De beste plek van Oost Groningen vormen de diverse kleine natuurbouwterreintjes langs het Winschoterdiep bij Winschoten en Winschoterzijl Hier broeden een aantal paartjes Verschillende broedplekken uit de jaren 70 op overhoekjes in het cultuurlandschap zijn vermoedelijk al lang niet meer bezet zoals de Poortmanswijk bij Nieuwe Pekela en Ommelanderwijk 1978 De Veenhuizerstukken bij Stadkanaal zijn al wel jaren broedgebied In de jaren 70 was dit de enige plek in de provincie Groningen waar meer dan twee paren voorkwamen Toen was dit terrein echter nog geen natuurreservaat maar een complex van vloeivelden van een fabriek foto Ana Buren In Westerwolde zijn twee heidevennen op de heide van Ter Borg bij Sellingen al vele jaren bezet De eerste meldingen komen uit 1968 Doordat de grondwaterstand op deze heide is verbeterd vanwege het dempen van een diepe sloot die dwars door het terrein liep kan dit terrein nog jaren vooruit Het is elders in Nederland geconstateerd dat in droge jaren de stand op heidevennen gevoelig kan inzakken Bij de zandafgraving van Sellingerbeetse was broeden in 1968 waarschijnlijk baltsroep gehoord maar dit terrein is nu ongeschikt De voormalige vloeivelden van Ter Apel hebben tegenwoordig nog slechts een paar plasjes aangezien de meeste oude bakken droog staan Maar het water is schoner en er zitten tegenwoordig enkele paartjes Een nieuwe broedplek is het rietfilter bij Laude In de gemeente Hoogezand Sappemeer zijn bij Westerbroek een jaar of 20 geleden door Natuurmonumenten in het moerasgebied Hesselinckslaan wat nieuwe plasjes gegraven waar jaarlijks ca 3 paartjes broeden Heel recent is de Kropswolderbuitenpolder opnieuw ingericht In 2007 zaten hier op twee plaatsen broedende Dodaarzen Aan de andere zijde van het Foxholstermeer zitten vermoedelijk ook in de Westerbroekstermadepolder af en toe broedvogels Beide polders zijn echter tamelijk onoverzichtelijk en een Dodaars is er gemakkelijk te missen Samengevat broeden er nu in Groningen jaarlijks vermoedelijk 40 50 paren als we er van uit gaan dat bovenstaande opsomming onvolledig is Dat is dubbel zoveel als een jaar of 30 geleden en de toename is voornamelijk te danken aan natuurbouw in terreinen op voormalige cultuurgrond Op kanalen Ruiten A kanaal in de jaren 70 broeden nu minder vogels zoals ook elders in Nederland Vergeer 2002 Misschien zitten er in Groningen zelfs nog wat meer broedvogels dan de geschatte 40 50 Er zijn diverse terreintjes die geïsoleerd in het cultuurland liggen waar zelden iemand komt plasje naast de N33 bij Zuidbroek Bolmeer bij Zevenhuizen Jilt Dijksheide bij Opende hier is een voormalig meeuwenven zitten er soms Dodaarzen Maar ook van middelgrote gebieden zoals de bovengenoemde Tolberterpetten Rijpma bij Harkstede broedvogel in 1995 maar daarna nooit meer de Barlagens polder bij t Waar baltsend in juli 1983 Blekslage bij Harpel in 2007 in de broedtijd en nog een boel andere terreinen worden zelden waarnemingen ingevoerd Verder is de kans groot dat late broedvogels zoals hiervoor beschreven voor de Reitdiepwijk in Groningen gemakkelijk over het hoofd worden gezien zodat mogelijk 40 50 paren dus aan de lage kant is Doortrek Het aantal doortrekkende vogels in de herfst en winter ligt een aantal malen hoger dan het totale aantal broedvogels Het grootste deel van deze vogels is in het kustgebied waargenomen dat wil zeggen in de strook van enkele kilometers breed langs de zeekust vanaf de Dollard tot aan Lauwersoog Het Lauwersmeer is de beste plek om flinke groepen Dodaarzen te zien Lange tijd was het Nieuwe Robbengat de favoriete plek met opvallende aantallen

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2007/resultaten-2007 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Vogel van het jaar 2007
  nogal eens over het hoofd gezien wordt Hij broedt onopvallend en soms opvallend laat tot in augustus en zelfs in hele kleine plassen kan de Dodaars een territorium hebben Het lijkt ons een leuke uitdaging dit eens uit te zoeken Figuur 1 De trend uit indexcijfers van het aantal broedparen in Nederland 1990 100 Â Netwerk Ecologische Monitoring SOVON CBS Doortrekkers en wintergasten Wat voor broedvogels geldt geldt ook voor doortrekkers en wintergasten De soort is onopvallend en bij tellingen wordt de Dodaars sterk onderteld Bovendien lijkt hij meer verspreid door te trekken dan vroeger Op 29 oktober 1988 werden bijvoorbeeld maar liefst 140 exemplaren geteld in de Lauwersmeer Vogels van Groningen en de Vogelatlas van Groningen geven voor het najaar en de wintermaanden aantallen op tot 500 in de hele provincie De midwintertellingen van de laatste jaren geven slechts zo n 30 40 ex voor de hele provincie op Of die hoge aantallen van vroeger met grondig onderzoek nog geteld zullen worden is de vraag maar een aantal van 40 exemplaren moet toch te overtreffen zijn Winterkleed Fotograaf Reint Jakob Schut Hoe gaan we verder te werk Wat moet je doen als je wilt meewerken aan het project Vogel van het Jaar 2007 Alle waarnemingen van Dodaarzen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven Noteer bijzonderheden zoals zoals grootste groep gedrag voedsel Noteer van broedende vogels gegevens die de mate van broedzekerheid aangegeven zoals roep afleidingsgedrag pas gebruikt nest of gevonden eischalen en transport nestmateriaal Pas op er mag nooit naar nesten gezocht worden en er mogen nooit vogels verstoord worden Geef de gegevens en bijzonderheden direct door via E mail Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken of naar Vogel van het jaar p a Van Deyssellaan 1 9721 WS

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2007?tmpl=component&print=1&page= (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Dodaars 2007
  de waarneming Klik hier voor een Grotere kaart 1000 x 1000 pixels Warning mysql connect function mysql connect Access denied for user avifauna ZGors79 localhost using password YES in home deb7006n2 domains avifaunagroningen nl public html site vogelvhjaar dodaars kaart

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/site/vogelvhjaar/dodaars_kaart.php (2015-11-02)
  Open archived version from archive