archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Desinvesteringsbijtelling - Belasting Collectief Nederland
  plaats bij a desinvestering na 5 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin is geïnvesteerd b een totaal aan desinvesteringen in het kalenderjaar van 2 300 2011 2 200 2010 2 200 of minder c desinvestering van een goed waarvoor geen investeringsaftrek is genoten Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 16 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van Belasting Collectief Nederland

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/desinvesteringsbijtelling?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Uitgesloten verplichtingen voor investeringsaftrek - Belasting Collectief Nederland
  of personen die behoren tot hun huishouden c gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort d degene die voor ten minste een derde deel belang heeft in een lichaam en dat lichaam Op verzoek kan de minister van Financiën ontheffing verlenen Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 16 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/uitgesloten-verplichtingen-voor-investeringsaftrek?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek - Belasting Collectief Nederland
  een bedrijf waarvan de winst is vrijgesteld op grond van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting c gronden met inbegrip van de ondergrond van gebouwen met uitzondering van verbeteringskosten van grond als daarover pleegt te worden afgeschreven d woonhuizen en woonschepen e personenauto s met uitzondering van kwalificerende elektrische auto s en zeer zuinige auto s dat wil zeggen een auto met een CO2 uitstoot van maximaal 95 gr km voor diesel of een CO2 uitstoot van maximaal 110 gr km voor niet diesel f vaartuigen g effecten vorderingen goodwill vergunningen ontheffingen concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard h dieren Op grond van art 3 45 derde lid Wet IB 2001 zijn de volgende bedrijfsmiddelen uitgesloten voor de energie en de milieu investeringsaftrek a bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Zie paragraaf Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek b bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om direct of indirect hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan niet in Nederland wonende natuurlijke personen of gevestigde lichamen natuurlijke personen of lichamen voor het drijven van een onderneming of een gedeelte van een onderneming waarvoor op de winst een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 16

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/uitgesloten-bedrijfsmiddelen-voor-investeringsaftrek?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Milieu-investeringsaftrek - Belasting Collectief Nederland
  36 b voor milieu investeringen die behoren tot categorie II 27 c voor milieu investeringen die behoren tot categorie III 13 5 De tarieven voor de MIA zijn tijdelijk 2011 tot en met 2013 verlaagd Vanaf 2014 zullen de tarieven vervolgens weer 40 respectievelijk 30 en 15 bedragen De investering moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld bij Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving in Breda

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/milieu-investeringsaftrek?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Energie-investeringsaftrek - Belasting Collectief Nederland
  44 naar 41 5 Bij een energie investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan 2 300 2012 2011 2 200 2010 2 200 bedraagt de aftrek 2012 41 5 2011 41 5 en 2010 44 De aftrek wordt berekend over maximaal 118 000 000 2011 116 000 000 2010 115 000 000 Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengeteld De investering moet binnen 3 maanden worden

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/energie-investeringsaftrek?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - Belasting Collectief Nederland
  en 3 92 Wet IB 2001 De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen kan een aangewezen percentage van het investeringsbedrag van de winst over dat jaar in aftrek brengen Art 3 41 Wet IB 2001 Tabel 16 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012 Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar Bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer dan maar niet meer dan 0 2 300 0 2 300 55 248 28 55 248 102 311 15 470 102 311 306 931 15 470 minus 7 56 van investeringsbedrag boven 102 311 306 931 en meer 0 Tabel 17 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011 Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar Bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer dan maar niet meer dan 0 2 200 0 2 200 54 324 28 54 324 100 600 15 211 100 600 301 800 15 211 minus 7 56 van investeringsbedrag boven 100 600 301 800 en meer 0 Tabel 18 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2010 Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar Bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer dan maar niet meer dan 0 2 200 0 2 200 54 000 28 54 000 100 000 15 120 100 000 300 000 15 120 minus 7 56 van investeringsbedrag boven 100 000 300 000 en meer 0 Laatst aangepast op zaterdag

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving - Belasting Collectief Nederland
  Bij besluit van 18 mei 2010 nr DB2010 103M Stcrt 2010 7724 is de werking van deze regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verruimd Zie hierna bij betalingscriterium Ondernemingen kunnen evenmin willekeurig afschrijven op tweedehands aangeschafte bedrijfsmiddelen bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk 70 of meer bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden De wetgever acht het toch wenselijk dat verhuurders die bedrijfsmiddelen tijdelijk verhuren ook gebruik kunnen maken van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving Daarom keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat zij met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 willekeurig kunnen afschrijven op bijvoorbeeld bestelauto s aanhangwagens hoogwerkers en gereedschap Ministeriële regeling staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009 nr DB2009 249M Stcrt 2009 97 V N 2009 27 21 Gewone afschrijvingen vangen aan vanaf het moment waarop een bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen De willekeurige afschrijving kan echter worden toegepast zodra in 2009 een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt Op dat moment moet de objectieve verwachting bestaan dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in gebruik is genomen Als de verwachting wel bestond maar het bedrijfsmiddel toch later in gebruik wordt genomen moet de willekeurige afschrijving worden teruggenomen Art 3 8 Wet IB 2001 nader geregeld in art 15 regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 De willekeurige afschrijving wordt teruggenomen bij de aanslag over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2011 of bij een gebroken boekjaar bij de aanslag over het boekjaar waarin 31 december 2011 valt Onder bijzondere omstandigheden kan deze grensdatum op verzoek van de belastingplichtige worden verschoven Daarbij valt te denken aan faillissement van de leverancier van het bedrijfsmiddel Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van een bedrijfsmiddel niet groter zijn dan het bedrag dat ter zake van

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/tijdelijke-regeling-willekeurige-afschrijving?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Willekeurige afschrijving andere bedrijfsmiddelen startende ondernemer - Belasting Collectief Nederland
  301 800 2011 301800 2010 300000 aan investeringen komt per jaar voor de faciliteit in aanmerking Vanaf 2007 is ook de beperking afschrijving bedrijfsmiddelen van toepassing Zie paragrafen Afschrijving op bedrijfsmiddelen en Beperking afschrijving op gebouwen Als in enig jaar het plafond wordt overschreden dan zal de willekeurige afschrijving slechts op een gedeelte van de investeringen worden toegepast De startende ondernemer kan in dat geval zelf aangeven met betrekking tot

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/willekeurige-afschrijving-andere-bedrijfsmiddelen-startende-ondernemer?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive