archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL) - Belasting Collectief Nederland
  nieuw dus nog niet gangbaar ongebruikt zijn De investering moet binnen 3 maanden worden aangemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijvingen in Breda De regelgeving over de meldingstermijn is identiek aan die bij de energie investeringsaftrek De VAMIL is niet van toepassing op energiezuinige investeringen Vanaf 1 januari 2009 geldt de afschrijvingsbeperking niet voor gebouwen die onder de VAMIL regeling vallen Art 3 31 eerste lid laatste volzin Wet IB 2001 Op dergelijke gebouwen kan worden afgeschreven tot op de restwaarde in plaats van tot de bodemwaarde Zie brief staatssecretaris van Financiën van 15 mei 2008 nr DB2008 00214U V N 2008 23 13 en Wet van 30 november 2006 Stb 2006 631 art I onderdeel Da van de Wet werken aan winst V N 2007 3 4 1 Deze bepaling is op 28 januari 2009 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2009 Stb 2009 20 De Vamil wordt voor de jaren 2011 tot en met 2013 tijdelijk verlaagd van 100 naar 75 Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 17 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/willekeurige-afschrijving-milieu-bedrijfsmiddelen-vamil?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Overgangsregeling afschrijving op bedrijfsmiddelen - Belasting Collectief Nederland
  om mogelijke onduidelijkheid vanwege art 3 39 Wet IB 2001 weg te nemen Dat artikel bepaalt immers dat afschrijving op een bedrijfsmiddel plaatsvindt volgens de afschrijvingsregels die gelden op het tijdstip waarop in het bedrijfsmiddel is geïnvesteerd Maar uit de parlementaire toelichting blijkt dat art 3 39 Wet IB 2001 alleen is bedoeld voor de willekeurige afschrijving MvT Kamerstukken II 2005 2006 30 572 nr 3 blz 43 De afschrijvingsbeperking geldt derhalve ook voor goodwill en overige bedrijfsmiddelen die vóór 1 januari 2007 in gebruik zijn genomen Op basis van het overgangsrecht wordt de boekwaarde per 1 januari 2007 tijdsevenredig afgeschreven in de resterende minimale afschrijvingstermijn De maximale afschrijving wordt berekend volgens de volgende formule voor goodwill 12 120 V x boekwaarde op 1 januari 2007 voor de overige bedrijfsmiddelen 12 60 V x boekwaarde op 1 januari 2007 V stelt voor het aantal maanden dat de belastingplichtige vóór 1 januari 2007 reeds heeft afgeschreven Voor gebouwen die vóór 1 januari 2007 al tot het ondernemingsvermogen of resultaatvermogen behoorden maar waarop nog niet gedurende 3 jaar is afgeschreven treedt de beperking van de afschrijving eerst in werking met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die 3

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/overgangsregeling-afschrijving-op-bedrijfsmiddelen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Beperking afschrijving op gebouwen - Belasting Collectief Nederland
  a gebouw ter belegging de WOZ waarde van het gebouw b gebouw in eigen gebruik 50 van de WOZ waarde van het gebouw Onder gebouw in eigen gebruik wordt verstaan a een gebouw dat gebruikt wordt in de eigen onderneming b een gebouw dat verhuurd wordt onder toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling Zie paragraaf Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 18 Tweet Gepubliceerd in

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/beperking-afschrijving-op-gebouwen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Afschrijving op bedrijfsmiddelen - Belasting Collectief Nederland
  van de aanschaffings of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel Art 3 30 Wet IB 2001 Bepaling van fiscale afschrijving Men bepaalt eerst de normale afschrijving Deze kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen de kostprijs en de restwaarde op basis van art 3 30 Wet IB 2001 Vervolgens bepaalt men de maximale afschrijving Dit jaarlijkse afschrijvingsbedrag is wettelijk gemaximeerd op 10 van de aanschaffingsprijs voor goodwill en op 20 van die prijs voor de overige bedrijfsmiddelen Bij de bepaling van dit wettelijke afschrijvingsplafond wordt de restwaarde niet in mindering gebracht op de aanschaffingsprijs Als de normale afschrijving kleiner is dan de maximale afschrijving dan geldt het normale afschrijving als jaarlijkse afschrijvingskosten En andersom geldt de maximale afschrijving als jaarlijkse afschrijvingskosten Voorwerp van geringe waarde De aanschaffings en voortbrengingskosten van een voorwerp van geringe waarde worden normaliter als lopende uitgaven aangemerkt die in het jaar van aanschaffing ineens worden afgeschreven tenzij het behoort tot een complex van zaken Onder het begrip voorwerp van geringe waarde wordt verstaan een bedrijfsmiddel waarvan de aanschaffings of voortbrengingskosten minder van 450 bedragen Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 18 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/afschrijving-op-bedrijfsmiddelen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Beperking afwaardering op lagere bedrijfswaarde - Belasting Collectief Nederland
  waarderen naar lagere bedrijfswaarde als de omstandigheden die aanleiding geven tot de afwaardering al ten tijde van de investering bekend waren Op het investeringstijdstip is er dan al rekening meegehouden dat het bedrijfsmiddel minder zal renderen dan gebruikelijk Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 18 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/beperking-afwaardering-op-lagere-bedrijfswaarde?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten - Belasting Collectief Nederland
  29b Wet IB 2001 Deze waarderingsregel geldt ook voor onderhanden opdrachten en moet voor het eerst worden toegepast aan het einde van het eerste boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2007 Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 18 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief Nederland De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven Dankzij onze bijzondere

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/waardering-onderhanden-werk-en-onderhanden-opdrachten?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak - Belasting Collectief Nederland
  km 500 km en meer 25 voor alle andere auto s 116 gr km 140 gr km 500 km en meer 35 voor auto s ouder dan 15 jaar 116 gr km 140 gr km Tabel 14 Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2011 Privékilometers Bijtelling over waarde auto CO 2 uitstoot voor diesel CO 2 uitstoot voor niet diesel 0 km tot 500 km 0 500 km en meer 0 elektrische auto ongeacht leeftijd 500 km en meer 14 zeer zuinige auto van 15 jaar en jonger 95 gr km 110 gr km 500 km en meer 20 zuinige auto van 15 jaar en jonger 95 maar 116 gr km 110 maar 140 gr km 500 km en meer 25 voor alle andere auto s 116 gr km 140 gr km Tabel 15 Bijtelling privégebruik auto van de zaak 2010 Privékilometers Bijtelling over waarde auto CO 2 uitstoot voor diesel CO 2 uitstoot voor niet diesel 0 km tot 500 km 0 500 km en meer 0 elektrische auto ongeacht leeftijd 500 km en meer 14 zeer zuinige auto van 15 jaar en jonger 96 gr km 111 gr km 500 km en meer 20 zuinige auto van 15 jaar en jonger 96 maar 116 gr km 111 maar 140 gr km 500 km en meer 25 onzuinige auto van 15 jaar en jonger 116 gr km 140 gr km 500 km en meer 24 zeer zuinige auto van ouder dan 15 jaar 96 gr km 111 gr km 500 km en meer 30 zuinige auto van ouder dan 15 jaar 96 maar 116 gr km 111 maar 140 gr km 500 km en meer 35 onzuinige auto van ouder dan 15 jaar 116 gr km 140 gr km Met bijvoorbeeld een sluitende rittenadministratie kan worden bewezen dat niet

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/bijtelling-privegebruik-auto-van-de-zaak?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Bijtelling privégebruik bedrijfswoning - Belasting Collectief Nederland
  waarde 12 500 0 80 van deze waarde 12 500 25 000 1 00 van deze waarde 25 000 50 000 1 10 van deze waarde 50 000 75 000 1 25 van deze waarde 75 000 1 040 000 1 40 van deze waarde 1 040 000 14 560 1 75 van woningwaarde boven de 1 040 000 Tabel 11 Bijtelling privégebruik bedrijfswoning 2011 Onttrekking bij een woningwaarde van meer dan maar niet meer dan op jaarbasis percentage van deze waarde 12 500 0 80 12 500 25 000 1 00 25 000 50 000 1 10 50 000 75 000 1 20 75 000 1 020 000 1 35 1 020 000 13 770 vermeerderd met 1 60 van de woningwaarde boven de 1 020 000 Tabel 12 Bijtelling privégebruik bedrijfswoning 2010 Onttrekking bij een woningwaarde van meer dan maar niet meer dan op jaarbasis percentage van deze waarde 12 500 0 75 van deze waarde 12 500 25 000 0 95 van deze waarde 25 000 50 000 1 05 van deze waarde 50 000 75 000 1 15 van deze waarde 75 000 1 010 000 1 30 van deze waarde 1 010 000 13 130

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/bijtelling-privegebruik-bedrijfswoning?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive