archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige - Belasting Collectief Nederland
  750 b huisvesting buiten de woonplaats gedurende maximaal 2 jaar c kosten van de tot het privévermogen van de belastingplichtige behorende of door hem in privé gehuurde auto maximaal 0 19 per zakelijke kilometer d kosten van tot het privévermogen van de belastingplichtige behorende of door hem in privé gehuurde bezittingen andere dan vervoermiddelen Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 19 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/in-aftrek-beperkte-kosten-ten-behoeve-van-de-belastingplichtige?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige - Belasting Collectief Nederland
  hoofdzakelijk 70 of meer in de werkruimte in de eigen woning verwerft of elders geen kantoorruimte heeft en de winst het loon of het resultaat hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte in de woning verwerft en in belangrijke mate 30 of meer in de werkruimte van de woning verwerft telefoonabonnementen met betrekking tot telefoonaansluitingen in de woonruimte literatuur met uitzondering van vakliteratuur kleding met uitzondering van werkkleding persoonlijke verzorging inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet en daarmee overeenkomende buitenlandse regeling reis en verblijfkosten in verband met cursussen en opleidingen voor studie en beroep en in verband met congressen seminars symposia excursies studiereizen en dergelijke voor zover deze meer bedragen dan 1 500 kosten die verband houden met tot het privévermogen behorende of in privé gehuurde muziekinstrumenten geluidsapparatuur gereedschappen computers en dergelijke apparatuur alsmede beeldapparatuur kosten en lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige als de vergoeding lager is dan 5 000 geheven loonbelasting en premies volksverzekeringen premies voor buitenlandse verzekeringen aftrek renten van schulden kosten van geldleningen in verband met bepaalde erfrechtelijk verkregen vorderingen De aftrekuitsluiting geldt ook voor personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige Voor de toepassing van dit artikel wordt onder

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/van-aftrek-uitgesloten-kosten-ten-behoeve-van-de-belastingplichtige?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • In aftrek beperkte algemene kosten - Belasting Collectief Nederland
  en verblijfskosten congressen seminars symposia excursies studiereizen en dergelijke inclusief de desbetreffende reis en verblijfskosten Voor de met een privévervoermiddel gereden zakelijke kilometers kan maximaal 0 19 per kilometer in aftrek gebracht worden voor aftrekbeperking Deze aftrekbeperking kan desgewenst worden vervangen door een aftrekbeperking van 26 5 van de totale kosten Laatst aangepast op zaterdag 15 december 2012 14 33 Tweet Gepubliceerd in Belastbare winst uit onderneming Redactie Belasting Collectief

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/in-aftrek-beperkte-algemene-kosten?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Van aftrek uitgesloten algemene kosten - Belasting Collectief Nederland
  een Nederlandse strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld kosten van misdrijven ter zake waarvan een strafbeschikking onherroepelijk is geworden kosten voor wapens en munitie kosten die worden gemaakt voor agressieve dieren kosten van omkoping Volgens het zevende lid van datzelfde artikel zijn evenmin aftrekbaar geheven dividendbelasting en kansspelbelasting belastingen die in het buitenland worden geheven naar het inkomen of de winst mits hiervoor een regeling ter voorkoming van dubbele belasting

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/van-aftrek-uitgesloten-algemene-kosten?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Urencriterium - Belasting Collectief Nederland
  urencriterium komt overeen met 70 van 1750 uren oftewel circa 45 weken van 40 uur NnavV Kamerstukken II 1997 1998 25 690 nr 6 blz 7 Voor startende ondernemers geldt een soepeler criterium Zij moeten wel voldoen aan het urencriterium maar niet voor meer dan de helft van de tijd Voor zwangere onderneemsters geldt dat gedurende de periode van zwangerschaps en bevallingsverlof zij geacht worden de werkzaamheden niet te hebben onderbroken Uitgesloten werkzaamheden Wanneer een persoon een samenwerkingsverband is aangegaan met een verbonden persoon moeten de volgende werkzaamheden buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van het aantal bestede uren de verrichte werkzaamheden voor het samenwerkingsverband die hoofdzakelijk 70 of meer van ondersteunende aard zijn en een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet verbonden personen ongebruikelijk zou zijn of het samenwerkingsverband waarvoor de werkzaamheden zijn verricht verband houdt met een onderneming die wordt gedreven door een verbonden persoon maar niet wordt gedreven door belastingplichtigen bijvoorbeeld ondermaatschap Art 3 6 tweede lid Wet IB 2001 Voor de toepassing van het urencriterium zijn verbonden personen van belastingplichtige a personen die behoren tot het huishouden van belastingplichtige en b bloed of aanverwanten van de belastingplichtige en of partner in de rechte lijn of personen die

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/urencriterium?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wat is een ondernemer? - Belasting Collectief Nederland
  AY9000 BNB 2006 231 Men is geen ondernemer als alleen kapitaal in de onderneming is ingebracht Op grond van art 3 3 Wet IB 2001 genieten tevens winst uit onderneming medegerechtigden bijvoorbeeld commanditaire vennoten personen die voordelen uit schuldvorderingen genieten mits deze feitelijk kwalificeren als eigen vermogen van de onderneming of waarbij de vergoeding grotendeels winstafhankelijk is De medegerechtigden genieten wel winst uit onderneming maar hebben geen recht op de

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbare-winst-uit-onderneming/wat-is-een-ondernemer?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Terbeschikkingstellingsregeling - Belasting Collectief Nederland
  maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/item/700-terbeschikkingstellingsregeling (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Terbeschikkingstellingsvrijstelling - Belasting Collectief Nederland
  doen op deze vrijstelling Daar staat tegenover dat een resultaatgenieter die geen vermogensbestanddeel ter beschikking stelt of met een lucratief belang geen recht op deze vrijstelling heeft De vrijstelling bedraagt 12 van het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen Uit de wetsgeschiedenis volgt dat bij een positief resultaat 12 niet wordt belast terwijl bij een negatief resultaat 12 niet aftrekbaar is Laatst aangepast op vrijdag 31

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/terbeschikkingstellingsvrijstelling?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive