archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inbrengvrijstelling van ter beschikking gesteld pand in NV of BV geldt uitsluitend in 2010 - Belasting Collectief Nederland
  van maximaal 52 In geval de verhuurder dit pand zou overdragen aan zijn eigen BV staakt hij zijn werkzaamheid en is hij inkomstenbelasting verschuldigd over de gerealiseerde boekwinst Tevens is overdrachtsbelasting verschuldigd De inbreng kan wel gevolgen hebben voor de omzetbelasting Alleen gedurende het kalenderjaar kan op gezamenlijk verzoek van de BV en de verhuurder het tbs pand en daarmee samenhangende schulden met de tegen uitreiking van aandelen worden ingebracht in de BV zonder heffing van inkomsten en overdrachtsbelasting Een enig aandeelhouder mag ook inbrengen tegen een informele kapitaalstorting Hierbij wordt niet de voorwaarde gesteld dat het pand al vóór 2001 ter beschikking is gesteld Voorwaarde in de IB sfeer is dat de verhuurder als aandeelhouder na de inbreng van het pand in direct minimaal 90 van de aandelen in bezit moet hebben De inbrenger is verplicht de juridische én economische eigendom in te brengen Voor de overdrachtsbelasting geldt als voorwaarde dat de inbrenger de aandelen minimaal 3 jaar na de inbreng in bezit houdt Ter zake van de eigendomsoverdracht moet de notaris wel een beroep doen op de inbrengvrijstelling voor de overdrachtsbelasting De verkrijgingsprijs van de uitgereikte aandelen wordt bepaald op de boekwaarde van het pand omdat de boekwaarde

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/inbrengvrijstelling-van-ter-beschikking-gesteld-pand-in-nv-of-bv-geldt-uitsluitend-in-2010?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Waardering op openingsbalans - Belasting Collectief Nederland
  De activa en passiva die overgaan naar het regime van overige werkzaamheden worden gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer Laatst aangepast op dinsdag 04 september 2012 09 50 Tweet Gepubliceerd in Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Wim Dijkstra Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken T 050 5798451 Kantoor Stetler Nieuwste van Wim Dijkstra Overgangsregeling te verrekenen verliezen Tijdstip aftrek

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/waardering-op-openingsbalans?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers - Belasting Collectief Nederland
  3 97 Wet IB 2001 Maar als de opbrengst minder bedraagt dan 4 065 2011 4 333 en 2010 4 262 kan worden gekozen deze inkomsten aan te merken als onbelast voordeel uit de eigen woning Zie paragraaf Kamerverhuurvrijstelling Laatst aangepast op vrijdag 31 augustus 2012 09 25 Tweet Gepubliceerd in Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Wim Dijkstra Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/keuzemogelijkheid-bij-het-houden-van-kostgangers?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Vrijstelling - Belasting Collectief Nederland
  de onderneming van de andere partner die in de onderneming niet aftrekbaar is Art 3 16 vierde lid Wet IB 2001 c vergoeding van vrijwilligers waarbij het gezamenlijke bedrag van de vergoeding en verstrekking is gemaximeerd op 150 per maand en 1 500 per kalenderjaar Art 2 zesde lid Wet LB 1964 Laatst aangepast op vrijdag 31 augustus 2012 09 29 Tweet Gepubliceerd in Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Wim

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/vrijstelling?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling - Belasting Collectief Nederland
  derde lid Wet IB 2001 Van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling kan volgens de wetsgeschiedenis sprake zijn bij overeenkomsten die tussen onafhankelijke partijen ongebruikelijk zijn en bij overeenkomsten die onzakelijke elementen bevatten De vraag is of een contractuele verhouding in het algemeen of onder de gestelde voorwaarden gebruikelijk is en zo ja of die overeenkomst maatschappelijk gebruikelijk is gezien de familiebanden Of een terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is moet

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/maatschappelijk-ongebruikelijke-terbeschikkingstelling?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden - Belasting Collectief Nederland
  van een auteursrecht of een octrooi door de auteur of uitvinder zelf Op grond van art 3 91 Wet IB 2001 vallen tevens onder het resultaat uit overige werkzaamheden a het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal actief vermogensbeheer te buiten gaat zoals het uitponden van onroerende zaken het in belangrijke mate 30 of meer door belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden/belastbaar-resultaat-uit-overige-werkzaamheden?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verliesverrekening - Belasting Collectief Nederland
  aan de orde komen over verliesverrekening in de inkomstenbelasting Verliesverrekening per Box In de inkomstenbelasting geldt het Box regime In totaal zijn er drie boxen te weten Box I inkomen uit werk en woning Box II inkomen uit aanmerkelijk belang en Box III inkomen uit vermogen In Box III kan geen verlies optreden dus deze Box komt verder niet aan de orde In Box I kan een verlies optreden onder andere een verlies uit onderneming Dit verlies kan alleen met positieve inkomsten uit Box I verrekend worden Als je in Box II ook een verlies uit aanmerkelijk belang hebt kun je dit niet salderen met het verlies in Box I Alleen een positief inkomen in Box II dividend of verkoopresultaat aandelen geeft mogelijkheid tot verrekenen van verlies in Box II Termijn verrekenen verlies De verliezen zijn drie jaar terug en negen jaar vooruit te verrekenen Na negen jaar komt het verlies te vervallen Deze beperking is in 2007 ingevoerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Werken aan Winst Daarbij is nog een beperkte overgangsregeling overeengekomen Alle ondernemingsverliezen geleden tot en met 2002 zijn verrekenbaar tot en met 2011 Na 2011 zullen deze ondernemingsverliezen komen te vervallen als er geen voldoende winst

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/verliesverrekening/verliesverrekening?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Overgangsregeling te verrekenen verliezen - Belasting Collectief Nederland
  onderdeel F Invoeringswet IB 2001 Uitgangspunt is dat verliesverrekening plaatsvindt volgens de systematiek die gold in het jaar waarin het verlies is ontstaan Verliezen die op 1 januari 2001 nog niet waren verrekend kunnen worden verrekend met inkomen uit box 1 ook negatieve vermogensinkomsten tot en met 2000 maar niet de aanmerkelijk belangverliezen Laatst aangepast op donderdag 20 september 2012 08 49 Tweet Gepubliceerd in Verliesverrekening Wim Dijkstra Wim Dijkstra

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/verliesverrekening/overgangsregeling-te-verrekenen-verliezen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive