archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Middeling - Belasting Collectief Nederland
  op inkomen uit werk en woning in box 1 over het verschil tussen de geheven belasting over 3 kalenderjaren en de gemiddelde herrekende belasting over deze 3 jaren het volgende a het is alleen mogelijk voor binnenlands belastingplichtigen eveneens voor buitenlands belastingplichtigen die gekozen hebben voor behandeling als binnenlands belastingplichtige b de middeling heeft betrekking op 3 aaneengesloten kalenderjaren Een kalenderjaar kan maar 1 keer in een middelingstijdvak worden betrokken

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/middeling?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Tarieven en Vrijstellingen - Belasting Collectief Nederland
  beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 0 7 1 0 0 7 1 0 van de vrijstelling in box 3 Tarief Box 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25 Het tarief is niet gewijzigd Tarief Box 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30 en is niet gewijzigd Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4 van de grondslag sparen en beleggen Het tarief komt dan per saldo neer op 1 2 belasting over de grondslag sparen en beleggen Eén peildatum Vanaf 2011 wordt de rendementsgrondslag gepeild op 1 januari van het kalenderjaar Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van 21 139 20 785 De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen vervalt met ingang van 1 januari 2012 Voor 2011 bedroeg deze toeslag 2 779 Ouderentoeslag Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag moet men op 31 december 2012 65 jaar of ouder zijn De hoogte van de ouderentoeslag wordt als volgt berekend Bij een inkomen uit werk en woning vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek van 2012 Meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag 14 302 27 984 14 302 19 895 13 992 19 895 nihil 2011 Meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag 14 062 27 516 14 062 19 562 13 758 19 562 nihil Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de grondslag sparen en beleggen zijnde de rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen voor toepassing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan 279 708 275 032 Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan mag de gezamenlijke rendementsgrondslag na aftrek van het heffingvrije vermogen niet meer bedragen dan 559 416 550 064 om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld maatschappelijke beleggingen tot een gezamenlijk maximum van 56 420 55 476 Maatschappelijke beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene of sociaal ethische fondsen Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijke vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen van 112 840 110 952 Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal en cultureel beleggen Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld beleggingen in durfkapitaal tot een gezamenlijk maximum van 56 420 55 476 Beleggingen in durfkapitaal zijn beleggingen in fiscaal erkende durfkapitaalfondsen indirecte beleggingen en bepaalde leningen aan startende ondernemers directe beleggingen De culturele beleggingen worden ook tot de beleggingen in durfkapitaal gerekend Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijke vrijstelling

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/cijfers/tarieven-en-vrijstellingen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ondernemersfaciliteiten - Belasting Collectief Nederland
  voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA als de MIA in aanmerking komen Heeft de ondernemer gekozen voor de energie investeringsaftrek EIA dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de MIA Desinvesteringsbijtelling De desinvesteringsdrempel is voor 2012 vastgesteld op 2 300 Research en Development Aftrek RDA De RDA moet het voor ondernemers nog aantrekkelijker maken speur en ontwikkelingswerk S O uit te voeren Voor de S O werkzaamheden die ondernemers verrichten in hun eigen onderneming krijgen zij reeds de aftrek speur en ontwikkelingswerk De loonkosten van eventuele werknemers die S O verrichten worden gefacilieerd via de afdrachtvermindering speur en ontwikkelingswerk De RDA is gericht op de S O uitgaven van ondernemers die niet zien op arbeid bijvoorbeeld investeringen in apparatuur en materialen De RDA wordt als extra aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling De aftrek bedraagt in 2012 40 van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S O dat is erkend in een S O verklaring Ondernemersaftrek De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek de aftrek voor speur en ontwikkelingswerk de meewerkaftrek de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek voor 2012 bedraagt 7 280 Aftrek speur en ontwikkelingswerk De aftrek voor speur en ontwikkelingswerk S O geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat door Agentschap NL bij een S O verklaring is aangemerkt als S O De S O aftrek bedraagt 12 310 12 104 Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur en ontwikkelingswerk is toegepast wordt de aftrek speur en ontwikkelingswerk verhoogd met 6 157 6 054 aanvullende

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/cijfers/ondernemersfaciliteiten?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Tijdstip aftrek lijfrentepremie - Belasting Collectief Nederland
  bedraagt deze termijn 6 maanden Vanaf 1 januari 2008 kan de inleg voor een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht worden afgetrokken De in 2008 ingelegde bedragen kunnen echter niet worden teruggewenteld naar het belastingjaar 2007 Let op De terugwentelingstermijn van 3 maanden is vervallen met ingang van 1 januari 2011 Kortom om de lijfrentepremie in 2010 te mogen aftrekken moet deze vóór 1 januari 2011 zijn betaald Daar staat tegenover dat

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/uitgaven-voor-inkomensvoorzieningen/tijdstip-aftrek-lijfrentepremie?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Omzetting oudedagsreserve in lijfrente - Belasting Collectief Nederland
  Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen u krijgt uitstel van betaling Het maximumbedrag dat u jaarlijks opzij mag zetten is 9 542 2012 U kunt een deel van uw fiscale oudedagsreserve omzetten in lijfrente De premie die u dan betaalt is aftrekbaar Wanneer komt u in aanmerking U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan werkzaamheden voor de onderneming urencriterium U bent aan het

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/uitgaven-voor-inkomensvoorzieningen/omzetting-oudedagsreserve-in-lijfrente?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Reserveringsruimte - Belasting Collectief Nederland
  indienen De reserveringsruimte moet het niet gebruikte bedrag van het oudste jaar het eerst opvullen Het in aanmerking te nemen bedrag bedraagt maximaal 17 van de pensioengrondslag met een maximum van 6 989 2011 6 872 2010 6 831 Dit maximum wordt verhoogd tot 13 016 2011 13 571 2010 13 490 voor de belastingplichtige die op 1 januari van het kalenderjaar 55 jaar en ouder is Laatst aangepast op

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/uitgaven-voor-inkomensvoorzieningen/reserveringsruimte?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen - Belasting Collectief Nederland
  niet meer beloopt dan 19 761 per jaar 2011 20 602 2010 20 497 b premies voor lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan een meerderjarig invalide kind of kleinkind en uitsluitend eindigen bij het overlijden van de gerechtigde c premies voor aanspraken ter zake van invaliditeit ziekte of ongeval waarvan de uitkeringen toekomen aan belastingplichtige d bijdrage voor Anw uitkering voor onverzekerbaar overlijdensrisico e vanaf 1 januari 2008 inleg voor

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/ib-ondernemer/uitgaven-voor-inkomensvoorzieningen/uitgaven-voor-inkomensvoorzieningen?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • DGA - Belasting Collectief Nederland
  rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga?start=9 (2016-01-09)
  Open archived version from archive