archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Onroerend goed B.V. - Belasting Collectief Nederland
  onroerend goed B V Een voordeel van een onroerend goed B V is dat bij verkoop de onroerende zaken door middel van een aandelentransactie kunnen worden verkocht Bij verkoop is dan ervan uitgaand dat de aandelen in de onroerend goed B V niet privé worden gehouden maar door middel van bijvoorbeeld een holdingvennootschap geen vennootschapsbelasting verschuldigd De winst die op de aandelen wordt gemaakt valt onder de deelnemingsvrijstelling en wordt niet belast Over de stille reserves verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde in de onroerende zaken hoeft bij verkoop niet direct te worden afgerekend met de fiscus Onder voorwaarden kan tevens voorkomen worden dat bij verkoop door middel van een aandelenoverdracht in een B V waar de onroerende zaken inzitten overdrachtsbelasting verschuldigd wordt Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd indien er naast de onroerende zaak zaken nog andere activa in de vennootschap zitten bijvoorbeeld de aandelen van de werkmaatschappij machines auto s banktegoeden etc Van de totale balanswaarde gemeten naar werkelijke waardes mag maximaal 50 toe te rekenen zijn aan de onroerende zaken Indien de keuze wordt gemaakt om een aparte onroerend goed B V op te richten is doorgaans de beste structuur een structuur waarbij de onroerend goed B V

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/structuur/onroerend-goed-b-v?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Opruimen lege B.V.’s - Belasting Collectief Nederland
  aanhouden om deze in de toekomst misschien weer te gebruiken kost geld Een nieuwe B V is tegenwoordig snel opgericht tegen acceptabele kosten Het opruimen van lege B V s kost eenmalig tijd en geld Hiertegenover staat een besparing van de steeds terugkerende kosten van het laten voortbestaan van de vennootschappen Doorgaans heeft uw eenmalige investering met betrekking tot het opheffen zich binnen enkele jaren terugverdiend Wilt u meer weten

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/structuur/opruimen-lege-b-v-s?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Pensioen B.V. - Belasting Collectief Nederland
  aparte B V onder te brengen Een dergelijke B V wordt dan vaak als een Pensioen B V aangeduid Het idee om pensioen in een aparte B V onder te brengen ontstaat doorgaans doordat de ondernemer het pensioen uit de risicosfeer van de werkmaatschappij wenst te halen Het pensioen wordt doorgaans in de holdingvennootschap holding ondergebracht of in een aparte Pensioen B V Het pensioen raakt overigens niet buiten de risicosfeer van de werkmaatschappij als het pensioengeld wordt gebruikt voor de financiering van de werkmaatschappij Een voordeel van een Pensioen B V is dat bij verkoop van de werkmaatschappij de koper geen dga pensioenverplichtingen mee koopt De pensioenrechten zijn al afgezonderd in de pensioen B V Het toezeggen van een pensioen in eigen beheer kent een liquiditeitsvoordeel Jaarlijks mag de dotatie aan de pensioenvoorziening ten laste van de winst worden gebracht zonder dat deze dotatie hoeft te worden afgestort bij een verzekeraar Het gevolg hiervan is een lagere winst en een lagere aanslag vennootschapsbelasting Aan de partner van de dga kan slechts pensioen in eigen beheer worden toegezegd indien de partner zelf ten minste 10 van de aandelen in de B V die het pensioen toezegt op naam heeft staan Indien alle aandelen op naam staan van de dga en de dga en diens partner in gemeenschap van goederen zijn gehuwd kan eenvoudigweg 10 van de aandelen op naam van de partner worden gezet zonder dat dit leidt tot fiscale claims Voor situaties waar de dga en diens partner op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd bestaan fiscaal vriendelijke alternatieven bijvoorbeeld het uitgeven van soortaandelen aan de partner om toch pensioen in eigen beheer te kunnen realiseren voor de partner Het komt steeds vaker voor dat een pensioen B V of een holding waarin een pensioenvoorziening ten behoeve van de directeur grootaandeelhouder

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/structuur/pensioen-b-v?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • De Holdingstructuur - Belasting Collectief Nederland
  de holding Door bijvoorbeeld onroerende zaken en beleggingen in de holding onder te brengen wordt het risico verkleind dat u dit vermogen kwijt raakt indien het misgaat met de werkmaatschappij Management B V s De holdingvennootschap kan als management B V gaan functioneren De directeur grootaandeelhouder dga komt op de loonlijst van de holding Dit is vooral handig indien er meerdere dga s zijn Zij kunnen ieder hun eigen holding oprichten en gaan gebruiken Binnen grenzen is het dan voor iedere dga mogelijk binnen de eigen holdingvennootschap zelf de hoogte van het salaris te bepalen en om zelf te bepalen of en zo ja hoeveel dividend er wordt uitgekeerd naar privé Let wel op de gevolgen voor de heffing van omzetbelasting Indien de onderneming deels vrijgestelde prestaties verricht leidt een structuur met management B V s mogelijk tot een groot BTW nadeel Verkoop deelnemingsvrijstelling Een holdingvennootschap kan ook handig zijn bij uittreden of verkoop Indien de dga bij verkoop niet de aandelen in zijn holding verkoopt maar de aandelen in de werkmaatschappij dan zal dit niet direct tot belastingheffing leiden Bij verkoop van aandelen die de dga persoonlijk houdt zal direct een belastingclaim ontstaan in box 2 De verkoopwinst wordt belast tegen 25 inkomstenbelasting Bij verkoop van de aandelen in een werkmaatschappij door een holdingvennootschap is niet direct belasting verschuldigd omdat de zgn deelnemingsvrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting van toepassing is Indien de holdingvennootschap een belang heeft in de werkmaatschappij van ten minste 5 is over de voordelen dividenduitkeringen en verkoopopbrengsten geen vennootschapsbelasting verschuldigd op grond van de deelnemingsvrijstelling Pas als de holding de verkoopopbrengst uitkeert aan de dga privé is 25 inkomstenbelasting verschuldigd Dit laatste tijdstip kan de dga zelf bepalen Ook als er meerdere aandeelhouders zijn dan is opvolging uittreding in holdingstructuren eenvoudiger te realiseren Tariefsvoordeel Als

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/structuur/de-holdingstructuur?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Auto van de zaak of privé - Belasting Collectief Nederland
  financiering rentekosten parkeren wassen tolwegen veerboot etc Voor het privégebruik vindt vervolgens een bijtelling van maximaal 25 van de cataloguswaarde plaats De bijtelling verhoogt de fiscale winst waardoor u meer inkomstenbelasting verschuldigd bent Indien de daadwerkelijke kosten van de auto overigens lager zijn dan het bedrag van de bijtelling van 25 mag onder voorwaarden een lager bedrag aan bijtelling worden toegepast namelijk het bedrag van de werkelijke kosten van de auto Vraag uw BCN belastingadviseur naar deze mogelijkheid Indien u uw auto vrijwel geheel privé of juist vrijwel geheel zakelijk gebruikt vrijwel geheel is tenminste 90 heeft u mogelijk geen keuze voor de heffing van inkomstenbelasting om de auto privé dan wel zakelijk te kopen Uw BCN belastingadviseur is op de hoogte van de mogelijkheden Let op voor de heffing van omzetbelasting gelden andere regels Uw BCN belastingadviseur kan voor u berekenen of een auto van de zaak voor u fiscaal voordeel biedt of niet U dient zich te realiseren dat de keuze die u maakt auto van de zaak of niet als ondernemer definitief is U kunt de auto in de toekomst niet naar het privévermogen overhevelen Indien u in de toekomst een nieuwe auto koopt bestaat wel weer de mogelijkheid een nieuwe keuze te maken voor de auto van de zaak of niet Bestelauto Voor bestelauto s gelden onder voorwaarden andere regelingen Als de bestelauto bijvoorbeeld vanwege de aard van het werk doorlopend afwisselend door twee of meer personen wordt gebruikt de bestelauto heeft telkens afwisselende bestuurders wordt het privégebruik belast door middel van een eindheffing van 300 bij de werkgever Voor deze regeling is een kilometeradministratie niet vereist wel moet het afwisselende gebruik duidelijk zijn indien de auto iedere avond met dezelfde bestuurder naar huis gaat is bijvoorbeeld geen sprake van afwisselend gebruik in het kader van

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/auto/auto-van-de-zaak-of-prive?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Omzetbelasting bij aanschaf auto door B.V. - Belasting Collectief Nederland
  bedrag van de bijtelling is 12 btw verschuldigd ter zake van privégebruik Op 1 juni 2011 heeft Rechtbank Haarlem geoordeeld dat de tot dat moment gehanteerde systematiek ongeoorloofde discriminatie is Volgens de Rechtbank mag men aansluiten bij het laagste correctie percentage voor de loon en inkomstenbelasting Vanaf 2010 zou dat betekenen dat de correctie mogelijk moet worden verminderd tot 0 omdat er sindsdien een 0 bijtelling bestaat voor nulemissieauto s De Belastingdienst is tegen deze uitspraak in beroep gegaan Zekerheidshalve heeft de Staatssecretaris per 1 juli 2011 een besluit uitgevaardigd Hierin wordt de wettelijke systematiek van corrigeren voor privégebruik gewijzigd zodat de uitspraak van de Rechtbank in de toekomst geen effect meer heeft Als werknemers geen vergoeding betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak moet een correctie worden gemaakt voor het werkelijke privégebruik Hiervoor is een kilometeradministratie nodig NB woon werk verkeer is voor de omzetbelasting privé i p v zakelijk Bij wijze van goedkeuring mag er ook voor worden gekozen om de correctie btw vast te stellen op 2 7 van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM Hoe de regeling uitpakt indien de werknemer wel een te lage vergoeding voor het gebruik van de auto betaalt is nog niet helemaal bekend Al met al is het er niet overzichtelijker op geworden Voor 2011 geldt dat tijdig bezwaar gemaakt moet worden tegen de btw heffing voor het privégebruik van de auto van de zaak aan te geven in de laatste aangifte BTW van het kalenderjaar Wanneer de diverse procedures die hieromtrent lopen zijn afgerond kunnen jullie mogelijk alsnog een gedeelte van de betaalde btw terugvragen Voor de periode tot en met 30 juni kan bezwaar gemaakt worden op grond van het standpunt dat de wijze van corrigeren in strijd is met Europese rechtspraak en Nederlandse parlementaire geschiedenis

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/auto/omzetbelasting-bij-aanschaf-auto-door-b-v?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Sociale verzekeringsplicht directeur grootaandeelhouder (dga) - Belasting Collectief Nederland
  zonder eigen medewerking dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien voor ontslag een meerderheid van stemmen van 2 3 vereist is alle dga s kunnen in de algemene vergadering van aandeelhouders een gelijk aantal stemmen uitbrengen afrondingsverschillen in het aantal stemmen is geen probleem een B V waarin ten minste 2 3 van de aandelen worden gehouden door bloed en aanverwanten tot in de derde graad zgn familievennootschappen De meeste dga s proberen sociale verzekeringplicht te voorkomen zodat geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn Toch ontstaat er in de praktijk steeds vaker juist de wens wel sociaal verzekeringsplichtig te zijn Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de dga zich niet of slechts tegen hele slechte voorwaarden tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid kan verzekeren Indien ten onrechte geen afdracht van premies werknemersverzekeringen heeft plaatsgevonden zullen correctienota s worden opgelegd mogelijk met boetes Partner echtgenoot echtgenote directeur groot aandeelhouder Het zelfde geldt voor de partner de echtgenoot of echtgenote van de dga Ook ten aanzien van de partner geldt over het algemeen dat er geen sociale verzekeringsplicht is dit is slechts in uitzonderlijke situaties anders omdat het algemene uitgangspunt is dat er tussen echtgenoten geen gezagsverhouding aanwezig is Minderheidsaandeelhouder Voor een dga en diens partner die een minderheidsbelang heeft gelden andere regels Indien de dga met een minderheidsbelang tegen zijn wil ontslagen kan worden door de alfgemene vergadering van aandeelhouers van belang hierbij is vooral wat in de statuten van de desbetreffende B V is bepaald is de betreffende dga wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen Als belangrijke uitzondering op deze regeld geldt dat als de overige aandeelhouders een gelijk belang hebben er toch geen sprake is van sociale verzekeringsplicht Vermijden sociale verzekeringsplicht Sociale verzekeringsplicht kan in sommige gevallen worden voorkomen door in de statuten van de B V op

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/salaris/sociale-verzekeringsplicht-directeur-grootaandeelhouder-dga?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Optimalisatie salaris directeur groot aandeelhouder (dga) - Belasting Collectief Nederland
  Een hoger salaris verruimt de mogelijkheden om pensioen op te bouwen en om bedragen te kunnen inleggen in een levensloopregeling Bij het vaststellen van de hoogte van het salaris moet vermeden worden dat bij een laag salaris en hoge prive opnames er een hoge vordering rekening courant ontstaat van de B V op de dga Ingeval van een faillissement zal de curator de vordering van de B V direct opeisen bij de dga Wettelijk wordt de vasttelling van de hoogte van het salaris mede bepaald door wat bepaald is in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting Het salaris van een dga dient ten minste 41 000 op jaarbasis niveau 2011 te bedragen het zgn fictief loon of gebruikelijk loon Indien het salaris van de dga minder bedraagt dan 41 000 inclusief bijtelling van de auto van de zaak dan dient de belastingplichtige tegenover de belastingdienst aannemelijk te maken dat het lagere salaris zakelijk is Een incidenteel verliesjaar zal niet betekenen dat volstaan kan worden met een lager salaris De belastingdienst kan op haar beurt aannemelijk maken dat het salaris van een dga meer dan 41 000 dient te bedragen Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de dga in de B V waarvoor hij werkt een aanzienlijk hogere managementfee ontvangt Van een managementfee dient doorgaans 70 te worden aangewend voor invulling van de arbeidsvoorwaarden van de dga salaris pensioen auto arbeidsongeschiktheidsverzekering etc Naast bovenstaande bepalingen zijn nog een aantal regels van toepassing de dga mag behoudens zeer bijzondere situaties niet minder verdienen dan zijn best verdiende gewone werknemer de dga mag niet minder verdienen dan 70 van het bedrag dat gebruikelijk is voor vergelijkbare dienstverbanden het fictief loon is van toepassing per B V Over de hoogte van het in acht te nemen salaris kunnen afspraken worden gemaakt

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/ondernemers/dga/salaris/optimalisatie-salaris-directeur-groot-aandeelhouder-dga?tmpl=component&print=1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive