archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Successiewet - Belasting Collectief Nederland
  De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/successiewet (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Successiewet 1956 - Belasting Collectief Nederland
  Wetboek bij het overlijden van de langstlevende ouder of stiefouder bedoeld in die artikelen geacht krachtens erfrecht van die ouder of stiefouder te zijn verkregen Op het moment dat de ouder of stiefouder afziet van het vruchtgebruik bedoeld in de artikelen 19 of 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek dan wel daarvan afstand doet is het bepaalde in de eerste volzin niet of niet langer van toepassing en wordt de in de eerste volzin bedoelde rente geacht krachtens schenking van de langstlevende ouder of stiefouder te zijn verkregen Artikel 10 1 Al wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen in verband met een rechtshandeling of een samenstel van rechtshandelingen waarbij de erflater of diens echtgenoot partij was en alle goederen waarop de erflater ten laste van zijn vermogen een vruchtgebruik heeft verworven worden geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen indien a de erflater in verband daarmee tot aan zijn overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip het genot heeft gehad van een vruchtgebruik of een periodieke uitkering en b het vruchtgebruik onderscheidenlijk de periodieke uitkering ten laste is gekomen van de verkrijger 2 In afwijking van artikel 7 eerste lid wordt op de waarde van hetgeen op grond van het eerste lid voor de erfbelasting in aanmerking wordt genomen geen aftrek toegelaten voor vruchtgebruik voor zover dat middellijk of onmiddellijk door de erflater is genoten 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt de erflater geacht een genot van een vruchtgebruik te hebben gehad van de in het eerste lid bedoelde goederen indien hij tegenover het genot dat hij van de goederen heeft aan degene ten laste van wie dat genot komt niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan het percentage bedoeld in artikel 21 dertiende lid van de waarde van de goederen in onbezwaarde staat 4 Dit artikel is niet van toepassing indien a de verkrijger niet is de partner van de erflater noch behoort tot diens bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners of b het genot van het vruchtgebruik of de periodieke uitkering voor de erflater meer dan 180 dagen vóór zijn overlijden is geëindigd 5 Dit artikel is niet van toepassing voor zover het genot bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een onderbedelingsvordering die is ontstaan als gevolg van een verdeling van de volle eigendom van goederen en voor zover het nominale bedrag van de met de onderbedelingsvordering corresponderende overbedelingsschuld niet groter is dan de waarde van de overbedeling 6 Dit artikel is niet van toepassing indien het vruchtgebruik bedoeld in het eerste lid bestaat uit een vruchtgebruik van een geldsom dat is ontstaan doordat bij een legaat tegen inbreng van die geldsom de inbreng op basis van een testamentaire bepaling schuldig is gebleven De eerste volzin is niet van toepassing voor zover de schuldig gebleven inbreng direct of indirect verband houdt met de verkrijging door de erflater van een vruchtgebruik dat ten gevolge van het overlijden van de erflater teniet gaat 7 Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een rechtshandeling in de zin van dit artikel aangemerkt a de overdracht van de blote eigendom als gevolg van de uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 of 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek b een schuldigerkenning op grond van een wilsrecht opgenomen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek 8 Indien bij iemand ten aanzien van wie dit artikel zou zijn toegepast indien hij ten tijde van het overlijden van de erflater nog in leven zou zijn geweest artikel 7 van toepassing zou zijn geweest vindt ten aanzien van zijn rechtsopvolgers krachtens erfrecht laatstgenoemd artikel toepassing naar rato van hun verkrijging op grond van dit artikel 9 Het eerste lid is mede van toepassing indien tot het vermogen van de erflater een schuld behoort die is ontstaan als gevolg van een uiterste wil voor zover de nominale waarde van die schuld meer bedraagt dan de waarde van hetgeen die erflater krachtens erfrecht heeft verkregen van degene die de uiterste wil heeft opgemaakt Voor de bepaling van de laatstbedoelde waarde wordt de in de eerste volzin bedoelde schuld buiten beschouwing gelaten Artikel 11 1 Indien het aandeel van een persoon in goederen ten gevolge van een vennootschapsovereenkomst bij zijn leven hetzij verblijft of kan worden toegedeeld aan hetzij kan worden overgenomen door de deelgenoten of één of meer van hen wordt het verbleven toegedeelde of overgenomen aandeel voor de toepassing van deze wet geacht krachtens schenking te zijn verkregen Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen waaromtrent een vennootschapsovereenkomst is gesloten krachtens welke die goederen van de rechthebbende zullen toebehoren aan of kunnen worden overgenomen door de overige contractanten of één of meer van hen 2 Indien het aandeel van een erflater in goederen ten gevolge van een overeenkomst bij zijn overlijden hetzij verblijft of kan worden toegedeeld aan hetzij kan worden overgenomen door de deelgenoten of één of meer van hen wordt het verbleven toegedeelde of overgenomen aandeel voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen waaromtrent een overeenkomst is gesloten krachtens welke die goederen bij overlijden van de rechthebbende zullen toebehoren aan of kunnen worden overgenomen door de overige contractanten of één of meer van hen alsmede op goederen waaromtrent door de erflater een verplichting tot levering is aangegaan en de levering plaatsvindt bij overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip 3 Al wat is schuldig erkend of kwijtgescholden onder voorwaarde van overleving van degene aan wie is schuldig erkend of kwijtgescholden wordt voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen 4 Hetgeen aan de langstlevende echtgenoot krachtens een bij huwelijksvoorwaarden gemaakt en van het overlijden van de eerststervende afhankelijk beding bij dat overlijden meer toekomt dan de helft der gemeenschap of in geval van een verrekenbeding of deelgenootschap meer toekomt dan volgens de wettelijke regeling het geval zou zijn wordt voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden van de eerststervende te zijn verkregen 5 Het eerste en het tweede lid zijn uitsluitend van toepassing indien de verkrijger de partner is van de schenker of de erflater of behoort tot diens bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners Artikel 12 1 Al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde wordt voor de regeling van de erfbelasting geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen Al wat wordt verkregen krachtens een schenking die tot stand is gekomen na het overlijden van de schenker wordt voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen 2 Artikel 7 tweede lid is van overeenkomstige toepassing 3 Het in het eerste lid eerste volzin bepaalde is niet toepasselijk op schenkingen 1 als bedoeld in artikel 33 1 2 3 5 voor zover het een schenking betreft waarvoor de verhoogde vrijstelling geldt 6 8 9 11 en 12 2 waarvan het schenkingsrecht is kwijtgescholden op grond van artikel 67 Artikel 13 1 Al wat ten gevolge van of na het overlijden van een erflater wordt verkregen krachtens een overeenkomst van levensverzekering ongevallenverzekering daaronder begrepen of krachtens een derdenbeding wordt voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen voor zover de verkrijging kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater behoudens voor zover bij de verkrijger de aan die onttrekking ontleende rechten reeds voor het overlijden van de erflater aan de heffing van schenk of erfbelasting waren onderworpen 2 Indien de erflater bij een overeenkomst van levensverzekering verzekerde is en de erflater diens partner of een van diens bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners bij die overeenkomst als verzekeraar is opgetreden wordt voor de toepassing van het eerste lid een verkrijging krachtens die overeenkomst van levensverzekering geacht volledig aan het vermogen van de erflater te zijn onttrokken Artikel 13a 1 Indien aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld in waarde zijn gestegen door het overlijden van de erflater en deze aandelen of winstbewijzen worden gehouden door een ander dan de erflater worden deze geacht door de houder krachtens erfrecht te zijn verkregen waarbij deze aandelen of winstbewijzen voor het bedrag van de bedoelde waardestijging in aanmerking worden genomen 2 Het eerste lid vindt slechts toepassing indien a de aandelen of winstbewijzen behoren tot een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en b de houder van de aandelen of winstbewijzen de partner van de erflater is of behoort tot diens bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners 3 Bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde waardestijging blijven buiten aanmerking verplichtingen die in verband met het overlijden van de erflater ontstaan voorzover deze middellijk of onmiddellijk een waardedrukkend effect hebben op de waarde van de aandelen of winstbewijzen behoudens voorzover deze verplichtingen leiden tot verkrijgingen die ten gevolge van het overlijden van de erflater op grond van deze wet in de heffing worden betrokken of zijn vrijgesteld 4 Indien een verplichting die ingevolge het derde lid buiten aanmerking blijft aanleiding geeft tot inkomsten die bij een in het eerste lid bedoelde houder op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 in de heffing worden betrokken wordt de door die houder daarover verschuldigde inkomstenbelasting in mindering gebracht op de bij die houder in aanmerking te nemen waardestijging 5 Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4 3 tot en met 4 5a van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing Artikel 14 Opzegging van een beperkt recht wordt voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met verkrijging van dat recht door degene ten behoeve van wie de opzegging heeft plaatsgehad Artikel 15 1 Van een geldlening die geen rente draagt of een rente draagt die lager is dan het percentage bedoeld in artikel 21 dertiende lid en welke lening rechtens dan wel in feite direct opeisbaar is of dat op enig moment wordt wordt de schuldeiser vanaf de dag waarop de lening opeisbaar wordt voor de toepassing van deze wet geacht van dag tot dag een vruchtgebruik aan de schuldenaar te hebben geschonken 2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op een geldlening die direct of indirect aan een natuurlijk persoon is verstrekt door een natuurlijk persoon die daarbij niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf Artikel 16 1 De bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 2 14a tweede lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 die tot het overlijden van een erflater ingevolge dat artikel zijn toegerekend aan die erflater en met ingang van zijn overlijden aan zijn erfgenamen worden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen geacht door die erfgenamen krachtens erfrecht te zijn verkregen en wel per erfgenaam voor het deel dat ingevolge dat artikel aan de erfgenaam wordt toegerekend De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot bezittingen en schulden als bedoeld in artikel 2 14a zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 die zonder toepassing van dat lid tot het overlijden van de erflater zouden zijn toegerekend aan die erflater en met ingang van zijn overlijden aan zijn erfgenamen 2 Onder hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen mede verstaan het ten gevolge van het overlijden van een erflater verkrijgen van een in rechte vorderbare aanspraak op een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter zake van de in dit artikel bedoelde verkrijging Artikel 17 1 Al wat wordt verkregen van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 2 14a tweede lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 op andere wijze dan bedoeld in artikel 16 wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen geacht door schenking te zijn verkregen van de persoon of personen waaraan de bezittingen en schulden van het afgezonderd particulier vermogen ingevolge artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden toegerekend De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot al wat wordt verkregen op andere wijze dan bedoeld in artikel 16 ten laste van bezittingen als bedoeld in artikel 2 14a zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 met dien verstande dat in dat geval wordt geacht te zijn verkregen van de persoon of personen waaraan die bezittingen zonder toepassing van dat lid zouden zijn toegerekend 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld van ter zake van de in dit artikel bedoelde schenking Artikel 17a Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt de afzondering van vermogen bedoeld in artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet als verkrijging aangemerkt Artikel 18 1 Onder vruchtgebruik worden voor de toepassing van deze wet mede verstaan vruchtgenot gebruik en bewoning vruchten en inkomsten jaarlijkse opbrengst en soortgelijke uitkeringen uit daartoe aangewezen goederen 2 Onder periodieke uitkering wordt voor de toepassing van deze wet behalve de uitkering in geld mede verstaan elke andere voortdurende of op vastgestelde tijdstippen terugkerende prestatie Artikel 19 1 Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld a voor de bepaling van aanverwantschap twee ongehuwde personen die ingevolge artikel 1a als elkaars partners worden aangemerkt met gehuwden b aanverwanten met bloedverwanten met dien verstande dat deze gelijkstelling eindigt ingeval het partnerschap dat de aanverwantschap deed ontstaan anders dan door overlijden is geëindigd c pleegkinderen met kinderen die in familierechtelijke betrekking tot de pleegouder staan d kinderen over wie overeenkomstig artikel 253t van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een ander dan de ouder gezamenlijk met de ouder het ouderlijk gezag uitoefent of heeft uitgeoefend met kinderen die in familierechtelijke betrekking tot die ander staan e kinderen over wie overeenkomstig artikel 282 of 292 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de voogdij door twee personen gezamenlijk wordt uitgeoefend of is uitgeoefend met kinderen die tot die personen in familierechtelijke betrekking staan 2 Als pleegkinderen worden aangemerkt zij die vóór het tijdstip waarop zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt dan wel het tijdstip waarop zij vóór die leeftijd in het huwelijk zijn getreden gedurende ten minste vijf jaren uitsluitend door de pleegouder dan wel uitsluitend door hem en zijn echtgenoot tezamen als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed Artikel 20 1 Voor de regeling van de erfbelasting kunnen van de nalatenschap als lasten slechts worden afgetrokken de kosten van lijkbezorging voor zover zij niet bovenmatig zijn 2 Onder de kosten van lijkbezorging kunnen worden begrepen de sommen besproken of uitgekeerd voor de uitvaart van de erflater en de tot een jaar na het overlijden te zijnen behoeve te houden godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheden 3 De schulden ten laste van de erflater kunnen slechts worden afgetrokken voor zover zij rechtens afdwingbaar zijn en alsdan behoudens het navolgende a lopende renten en andere periodieke verplichtingen alsmede zakelijke belastingen dijk en polderlasten molen en sluisgelden en soortgelijke omslagen zijn slechts aftrekbaar tot en met de dag van het overlijden b belastingschulden kunnen niet worden afgetrokken voor zover daarvoor ontheffing kan worden verkregen 4 Rechtsvorderingen tot nakoming van schulden ten aanzien waarvan ten tijde van het overlijden de verjaringstermijn is verstreken worden vermoed te zijn verjaard 5 Op de verkrijging wordt in mindering gebracht de inkomstenbelasting welke de verkrijger verschuldigd kan worden ter zake van a in het verkregen vermogen van een onderneming of een werkzaamheid begrepen reserves in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 b termijnen van verkregen niet tot het vermogen van een onderneming behorende rechten die ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001 belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen opleveren stamrechten c verkregen aandelen winstbewijzen bewijzen van deelgerechtigdheid en koopopties als bedoeld in artikel 4 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die ingevolge die wet tot een aanmerkelijk belang behoren Artikel 4 5a van de Wet inkomstenbelasting 2001 is van overeenkomstige toepassing 6 De in het vijfde lid bedoelde belasting wordt gesteld op a 30 van het bedrag van de reserves voorzover het de oudedagsreserve betreft b 20 van het bedrag van de overige reserves c 30 van de waarde van de stamrechten d 6 25 van de waarde van de aandelen winstbewijzen bewijzen van deelgerechtigdheid en koopopties voorzover deze de verkrijgingsprijs daarvan in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 overtreft 7 Voor de toepassing van dit artikel a wordt met de houder van de in het vijfde lid onderdeel c genoemde vermogensbestanddelen gelijkgesteld degene die slechts is gerechtigd tot voordelen uit die vermogensbestanddelen en wordt zijn gerechtigdheid aangemerkt als een dergelijk vermogensbestanddeel b is artikel 4 5a van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing Hoofdstuk II Bepaling van het belastbaar bedrag Artikel 21 1 Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde welke daaraan op het tijdstip van de verkrijging in het economische verkeer kan worden toegekend 2 Goederen verkregen onder de ontbindende voorwaarde van overlijden waarbij zich een opschortende voorwaarde ten gunste van een verwachter aansluit worden in aanmerking genomen naar de waarde van die goederen als waren zij onvoorwaardelijk verkregen 3 Voor de effecten die zijn opgenomen in een prijscourant aangewezen krachtens artikel 5 21 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt de waarde in het economische verkeer gesteld op de slotnotering die is vermeld in de prijscourant die betrekking heeft op de laatste beursdag voorafgaande aan de dag van de verkrijging 4 Bij verkrijging door de vervulling van een opschortende voorwaarde welke zich aansluit bij de ontbindende voorwaarde van het overlijden van een eerdere verkrijger is voor de bepaling van de aard en waarde van het verkregene beslissend het tijdstip waarop het genot voor de verwachter aanvangt 5 Onroerende zaken die in gebruik zijn als woning worden in aanmerking genomen naar de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor die onroerende zaken vastgestelde waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt dan wel ingeval de verkrijger daarvoor kiest voor het op dat kalenderjaar volgende kalenderjaar Indien de woning deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken wordt de waarde van de woning gesteld op het gedeelte van de waarde van de onroerende zaak dat kan worden toegerekend aan de woning 6 Met betrekking tot een woning ter zake waarvan het vijfde lid geen toepassing kan vinden door het ontbreken van een op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarde wordt de waarde van de woning bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16 tot en met 18 en 20 tweede lid van die wet en van het vijfde lid tweede volzin 7 Indien zich in het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt maar op of vóór het moment van de verkrijging met betrekking tot een onroerende zaak als bedoeld in het vijfde of zesde lid een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 18 derde lid van de Wet waardering onroerende zaken wordt in afwijking van het vijfde en zesde lid de waarde van de onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16 tot en met 18 en 20 tweede lid van die wet naar de staat van die zaak op het moment van de verkrijging 8 Indien een woning geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd en en op deze verhuur afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is of ingevolge een voor ten minste 12 jaren aangegane pachtovereenkomst wordt verpacht en op deze verpachting titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is wordt de waarde gesteld op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen van de huurprijs afhankelijk percentage van het waardegegeven bedoeld in het vijfde of zesde lid Een onroerende zaak als bedoeld in de eerste volzin wordt niet voor een lagere waarde in aanmerking genomen dan de waarde bedoeld in het vijfde of zesde lid indien deze wordt verkregen door een huurder onderscheidenlijk een pachter van die onroerende zaak of zijn partner 9 De waarde van een recht van erfpacht op een onroerende zaak die als woning in gebruik is wordt gesteld op de waarde van die onroerende zaak berekend volgens het vijfde of zesde lid verminderd met de overeenkomstig het dertiende lid bepaalde waarde van de canon 10 De waarde van hetgeen onder de last van een vruchtgebruik een beperkt recht of van een periodieke uitkering wordt verkregen wordt gesteld op de waarde in onbezwaarde staat verminderd met de waarde van die last Met elkaar opvolgende vruchtgebruiken beperkte rechten en periodieke uitkeringen wordt bij de waardebepaling van de daarmee bezwaarde goederen terstond rekening gehouden 11 Wat in het economische verkeer als een eenheid pleegt te worden beschouwd wordt in aanmerking genomen met inachtneming van die omstandigheid 12 De waarde van een onderneming wordt bepaald alsof de onderneming wordt voortgezet waarde going concern maar ten minste op de liquidatiewaarde De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de waardering van vermogensbestanddelen die behoren tot een aanmerkelijk belang als bedoeld in afdeling 4 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 13 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de bepaling van de waarde van een vruchtgebruik van beperkte rechten en van rechten op en verplichtingen tot periodieke uitkeringen en voor het daarbij te gebruiken percentage 14 Een geldvordering als bedoeld in artikel 13 derde lid van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek alsmede indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek een geldvordering als bedoeld in artikel 80 eerste lid van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt in aanmerking genomen als een renteloze vordering indien daarop het rentepercentage berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 vierde lid onderscheidenlijk artikel 84 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de schulden die corresponderen met de aldaar bedoelde geldvorderingen Hoofdstuk III Tarief berekening van het recht vrijstellingen Artikel 24 1 De belasting wordt geheven naar het volgende tarief In dit tarief is in de derde en vierde kolom voor de daarin genoemde verkrijgers het heffingspercentage opgenomen over het gedeelte van de belaste verkrijging gelegen tussen de daarnaast in de eerste en tweede kolom genoemde bedragen Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn II in overige gevallen 0 115 708 10 30 115 708 en hoger 20 40 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde vermeerderd met 80 daarvan 1 2 De overdrachtsbelasting voor zover deze niet heeft geleid tot toepassing van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer betaald over het bedrag waarover schenkbelasting verschuldigd is strekt in mindering van de schenkbelasting Artikel 25 Verkrijgingen krachtens erfrecht door partners worden voor de berekening van de erfbelasting aangemerkt als verkrijging door één van de partners bij verschil in graad door degene van hen die de erflater het naast verwant is Artikel 26 1 Partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt De schenkbelasting wordt alsdan berekend naar de naaste verwantschap tussen de schenker of diens partner en de begiftigde of diens partner 2 Indien schenkingen worden gedaan binnen een jaar vóór het huwelijk van de schenkers of van de begiftigden wordt het huwelijk geacht reeds ten tijde van die schenkingen te hebben bestaan 3 Het eerste lid is niet van toepassing op schenkingen van een partner aan zijn partner Artikel 26a Voor de berekening van de schenkbelasting wordt een verkrijging van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 17 geacht te zijn verkregen van de persoon of personen waarop artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor het desbetreffende afgezonderd particulier vermogen van toepassing is Artikel 27 De gedurende een kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde gedane schenkingen worden aangemerkt als deel uitmakend van één schenking ten belope van het gezamenlijke bedrag Artikel 28 Schenkingen door ouders tezamen of afzonderlijk gedurende een kalenderjaar aan een kind gedaan worden aangemerkt als één schenking ten belope van het gezamenlijk bedrag Artikel 29 1 Indien onzekerheid bestaat omtrent de verwantschap of omtrent de persoon van de schenker of van de verkrijger wordt de maximale belasting geheven die verschuldigd zou kunnen zijn behoudens vermindering van de aanslag voor zover deze naderhand blijkt te hoog te zijn 2 Bestaat de onzekerheid ten aanzien van de persoon van de schenker dan wordt deze behoudens tegenbewijs geacht in Nederland te wonen 3 Met betrekking tot aanslagen die onder toepassing van dit artikel zijn vastgesteld geldt de schenker zolang er onzekerheid bestaat over de persoon van de verkrijger als belanghebbende als bedoeld in artikel 1 2 van de Algemene wet bestuursrecht 4 De bepalingen van dit artikel zijn mede toepasselijk indien de naam of de woonplaats van de schenker of van de begiftigde desgevraagd niet wordt genoemd Artikel 30 1 Het bedrag van de belastingen ondergaat ten gevolge van verwerping of van afstand van rechten geen vermindering De eerste volzin is niet van toepassing indien op de voet van artikel 18 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgezien van een wettelijke verdeling van de nalatenschap overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek 2 Bij verwerping door de erfgenamen van een overledene van hetgeen aan deze uit een vroeger opengevallen nalatenschap is opgekomen wordt ten laste van hen die ten gevolge van die verwerping verkrijgen niet minder belasting geheven dan in totaal verschuldigd zou zijn wegens de verkrijging door de overledene en wegens de overgang van deze op zijn erfgenamen 3 Indien de verwachters gedurende het leven van de bezwaarde afstand doen van hun recht of dat na zijn dood verwerpen of niet aanvaarden wordt ten laste van hen die het bezwaarde goed uit de nalatenschap van de bezwaarde verkrijgen niet minder belasting geheven dan zonder die afstand verwerping of niet aanvaarding verschuldigd zou zijn Artikel 31 De belasting verschuldigd wegens de afstand van vermogen verkregen onder een in artikel 21 tweede lid bedoelde voorwaarde door de bezwaarde aan de echtgenoot of een of meer van de bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad van de verwachter of aan de echtgenoot van één van die verwanten bedraagt niet minder dan de belasting verschuldigd wegens de overgang van dat goed van de bezwaarde op de verwachter krachtens de vervulling van de voorwaarde Artikel 32 1 Van erfbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen 1 door de Staat 2 door een provincie de openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba of een gemeente in Nederland zonder bijzondere opdracht of met een opdracht indien en voor zover deze opdracht aan de making niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang 3 door een algemeen nut beogende instelling voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang 4 door de hierna genoemde personen tot de daarachter vermelde bedragen a partner 603 600 b kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en die ten gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren buiten staat zullen zijn om met arbeid die voor hun kracht berekend is de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan inkomen uit arbeid te verwerven 57 342 c kinderen voor wie de onder b bedoelde vrijstelling niet van toepassing is 19 114 d kleinkinderen 19 114 e ouders 45 270 f overige verkrijgers 2012 5 aan waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling aan waarde van lijfrenten alsmede aan waarde van aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden 6 vervallen 7 vervallen 8 door een sociaal belang behartigende instelling voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang 9 door een werknemer van de erflater of zijn partner of door een nabestaande van zodanige werknemer voor zover het verkregene kan worden beschouwd als de voldoening aan een ter zake van de verrichte arbeid bestaande natuurlijke verbintenis als is bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek Voor zover een verkrijging van een nabestaande van de werknemer aan periodieke uitkeringen ingevolge deze bepaling is vrijgesteld van successierecht wordt zij voor de toepassing van deze wet beschouwd als een aan de werknemer toe te rekenen bevoordeling krachtens een ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding 10 aan nog niet vorderbare termijnen van renten van uitkeringen van bezoldigingen en van andere inkomsten 2 De waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling andere dan die ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet van lijfrenten alsmede van aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden welke door een partner ten gevolge van het overlijden worden verkregen en hetzij van erfbelasting zijn vrijgesteld ingevolge het eerste lid onder 5 hetzij naar hun aard niet krachtens deze wet belastbaar zijn strekt voor de helft in mindering van het in het eerste lid onder 4 onderdeel a bedoelde bedrag met dien verstande dat na deze korting de vrijstelling niet minder bedraagt dan 155 930 Voor zover de omvang van de in de eerste volzin bedoelde aanspraken wordt bepaald met toepassing van artikel 13 wordt de verkrijging van deze aanspraken voor de toepassing van dit lid geacht geheel te kunnen worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater 3 Onder pensioenregeling wordt voor de toepassing van deze wet verstaan een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1 7 tweede lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 4 Onder lijfrenten worden verstaan lijfrenten als bedoeld in artikel 3 125 van de Wet inkomstenbelasting 2001 welke zijn verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 3 126 van die wet alsmede aanspraken op tegoeden van lijfrentespaarrekeningen of waarden van lijfrentebeleggingsrechten als bedoeld in artikel 3 126a van die wet voorzover de terzake voldane premies respectievelijk de overgemaakte bedragen voor de heffing van de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht 5 Onder aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden worden verstaan aanspraken op periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 11 eerste lid onderdeel g van de Wet op de loonbelasting 1964 die ingaan bij het overlijden van de werknemer of de gewezen werknemer en toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot dan wel degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed of aanverwantschap in rechte lijn bestaat of aan zijn eigen kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op het tegoed van een stamrechtspaarrekening en op de waarde van een stamrechtbeleggingsrecht bedoeld in artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 die overeenkomen met aanspraken als bedoeld in de eerste volzin Artikel 33 Van schenkbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen 1 van a de Koning b de vermoedelijke opvolger van de Koning c de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan d de echtgenoot of echtgenote van de Koning de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning of de echtgenoot of echtgenote van de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan uit hoofde van hun functie en hoedanigheid 2 door de Staat of van de Staat een provincie de openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba of gemeente 3 door een provincie of gemeente in Nederland zonder bijzondere opdracht of met een opdracht indien en voor zover deze opdracht aan de schenking niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang 4 door een algemeen nut beogende instelling voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang 5 door een kind van de ouders tot een bedrag van 5030 met dien verstande dat dit bedrag voor een kind tussen 18 en 35 jaar voor één kalenderjaar wordt verhoogd mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan tot een bedrag van 24 144 dan wel indien het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3 111 eerste of derde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3 119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 of is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden tot een bedrag van 50 300 6 door een kind tussen 18 en 35 jaar van de ouders voor één kalenderjaar onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden tot een bedrag van 26 156 indien a de verhoogde vrijstelling bedoeld in artikel 33 eerste lid onder 5 zoals dat voor 1 januari 2010 luidde door dat kind is toegepast b het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3 111 eerste of derde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3 119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en c op de in aanhef bedoelde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan 7 in alle andere gevallen 2 012 8 door iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen 9 door iemand te wiens laste over die verkrijging inkomstenbelasting of een voorheffing van die belasting wordt geheven 10 van een algemeen nut beogende instelling voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang 11 door een rechtspersoon welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft de bevordering van de materiële en geestelijke belangen van de werknemers in het bedrijf van de schenker dan wel in de bedrijven van de schenker en anderen of van de nabestaanden van die werknemers 12 indien en voor zover de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek Voor zover een ingevolge deze bepaling van schenkbelasting vrijgestelde verkrijging haar grond vindt in de voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in de vorige volzin tot verzorging na het overlijden van de schuldenaar de omzetting van zodanige verbintenis in een rechtens afdwingbare daaronder begrepen wordt zij geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen Voor zover een schenking van een periodieke uitkering door een werkgever of zijn echtgenoot of door een pensioenfonds aan een nabestaande van een werknemer ingevolge deze bepaling is vrijgesteld van schenkingsrecht wordt zij voor de toepassing van deze wet beschouwd als een aan de werknemer toe te rekenen bevoordeling krachtens een ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding 13 door een sociaal belang behartigende instelling voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang Artikel 34 Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur regelen te

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/successiewet/successiewet-1956 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 - Belasting Collectief Nederland
  Duitsland betaalde BTW terug Belastingplan 2012 De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in strijd met EU recht Kostenvergoeding voor telefonisch horen in bezwaarfase Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld Eindheffing voor niet maatschappelijk aanvaardbare 55 plusregeling Lening omlaag die niet door bank zou zijn verstrekt was onzakelijk Verhuurde bovenverdiepingen vormden ondernemingsvermogen Herinvesteringsvoornemen concerndirectie toegerekend aan BV Erfbelasting over oudere WOZ waarde leidde tot buitensporige last Betalingen aan bestuursvoorzitter woningstichting waren resultaatsinkomen BOF ondanks afwezigheid van ondernemingsvermogen Studenten waren niet bij onderneming van vereniging in dienstbetrekking Geen verlaagd BTW tarief voor rondleiding in stadion Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng gold ook voor niet tbs deel pand Omzetcorrecties autosloperij in het kader van actie Klaproos Onzakelijke borgstelling in tbs sfeer leidde tot verlies uit a b Hogere ambtenaren Financiën willen naar systeem van voldoening op aangifte Geen pensioen in eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht Hof Den Bosch legt met prejudiciële vragen bom onder CO2 heffing in BPM MKB winstvrijstelling gold ook na inbreng met terugwerkende kracht Beperking verrekening houdsterverliezen onterecht door geslaagd tegenbewijs Vruchtgebruikconstructie school was misbruik van recht Rechtbank Arnhem bedrijfsopvolging in SW is niet discriminerend Van der Steen arrest verhinderde aansprakelijkheid DGA niet Rechtbank had zaak volgens Hof zelf moeten afdoen Inspecteur mocht VAR loon afgeven in plaats van gevraagde VAR DGA Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 23 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Besluit van 20 juli 1956 ter uitvoering van de Successiewet 1956 Aanhef Wij JULIANA bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 1956 no C 6 6146 Afdeling Indirecte Belastingen Gelet op artikel 21 zesde en achtste lid van de Successiewet 1956 Stb 362 De Raad van State gehoord advies van 17 juli 1956 no 17 Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 juli 1956 no C 6 6745 Hebben goedgevonden en verstaan Hoofdstukken Hoofdstuk 1 Periodieke uitkeringen vruchtgebruik leegwaarderatio van verhuurde woningen en waarde van erfpachtcanon Artikel 5 De waarde van een periodieke uitkering in geld van het leven van één persoon afhankelijk wordt gesteld op het jaarlijkse bedrag vermenigvuldigd met 16 wanneer degene gedurende wiens leven de uitkering moet plaatshebben jonger dan 20 jaar is 15 20 jaar of ouder doch jonger dan 30 jaar is 14 30 jaar of ouder doch jonger dan 40 jaar is 13 40 jaar of ouder doch jonger dan 50 jaar is 12 50 jaar of ouder doch jonger dan 55 jaar is 11 55 jaar of ouder doch jonger dan 60 jaar is 10 60 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar is 8 65 jaar of ouder doch jonger dan 70 jaar is 7 70 jaar of ouder doch jonger dan 75 jaar is 5 75 jaar of ouder doch jonger dan 80 jaar is 4 80 jaar of ouder doch jonger dan 85 jaar is 3 85 jaar of ouder doch jonger dan 90 jaar is 2 90 jaar of ouder is Artikel 6 1 De waarde van een periodieke uitkering in geld welke na een bepaalde tijd vervalt wordt gesteld op het jaarlijkse bedrag vermenigvuldigd met het aantal jaren gedurende welke zij moet plaatshebben iedere euro berekend tegen de volgende bedragen indien de uitkering afhankelijk is van het leven van een persoon indien de uitkering niet van het leven afhankelijk is jonger dan 40 jaar 40 jaar of ouder doch jonger dan 60 jaar 60 jaar of ouder het eerste vijftal jaren 0 84 0 83 0 75 0 85 het tweede vijftal jaren 0 62 0 60 0 40 0 64 het derde vijftal jaren 0 46 0 42 0 15 0 48 het vierde vijftal jaren 0 34 0 28 0 04 0 36 het vijfde vijftal jaren 0 25 0 18 0 02 0 28 de volgende jaren 0 12 0 06 0 15 2 De waarde naar de in het eerste lid bedoelde berekening vastgesteld kan indien de uitkering afhankelijk is van het leven niet hoger zijn dan de waarde welke verkregen zou zijn wanneer de uitkering niet tevens na een bepaalde tijd zou vervallen en indien zij niet van het leven afhankelijk is niet meer bedragen dan het zeventienvoud van het jaarlijkse bedrag 3 De waarde van een periodieke uitkering in geld voor onbepaalde tijd welke niet van het leven afhankelijk is wordt gesteld op het zeventienvoud van het jaarlijkse bedrag Artikel 7 1 Een periodieke uitkering in geld vervallende bij het overlijden van de langstlevende van twee of meer personen wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering afhankelijk van het leven van iemand die vijf jaren jonger is dan de jongste van de vorenbedoelde personen 2 Een periodieke uitkering in geld vervallende bij het overlijden van de eerststervende van twee of meer personen wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering afhankelijk van het leven van iemand die vijf jaren ouder is dan de oudste van de vorenbedoelde personen Artikel 8 1 Een periodieke uitkering in geld tot een onzeker jaarlijks bedrag wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering tot het geschatte gemiddelde jaarlijkse bedrag 2 Een periodieke uitkering recht gevende op andere goederen dan geld wordt gelijkgesteld met

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/successiewet/uitvoeringsbesluit-successiewet-1956 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting - Belasting Collectief Nederland
  J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in strijd met EU recht Kostenvergoeding voor telefonisch horen in bezwaarfase Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld Eindheffing voor niet maatschappelijk aanvaardbare 55 plusregeling Lening omlaag die niet door bank zou zijn verstrekt was onzakelijk Verhuurde bovenverdiepingen vormden ondernemingsvermogen Herinvesteringsvoornemen concerndirectie toegerekend aan BV Erfbelasting over oudere WOZ waarde leidde tot buitensporige last Betalingen aan bestuursvoorzitter woningstichting waren resultaatsinkomen BOF ondanks afwezigheid van ondernemingsvermogen Studenten waren niet bij onderneming van vereniging in dienstbetrekking Geen verlaagd BTW tarief voor rondleiding in stadion Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng gold ook voor niet tbs deel pand Omzetcorrecties autosloperij in het kader van actie Klaproos Onzakelijke borgstelling in tbs sfeer leidde tot verlies uit a b Hogere ambtenaren Financiën willen naar systeem van voldoening op aangifte Geen pensioen in eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht Hof Den Bosch legt met prejudiciële vragen bom onder CO2 heffing in BPM MKB winstvrijstelling gold ook na inbreng met terugwerkende kracht Beperking verrekening houdsterverliezen onterecht door geslaagd tegenbewijs Vruchtgebruikconstructie school was misbruik van recht Rechtbank Arnhem bedrijfsopvolging in SW is niet discriminerend Van der Steen arrest verhinderde aansprakelijkheid DGA niet Rechtbank had zaak volgens Hof zelf moeten afdoen Inspecteur mocht VAR loon afgeven in plaats van gevraagde VAR DGA Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 24 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Aanhef De Staatssecretaris van Financiën Gelet op de artikelen 1a achtste lid 16 derde lid 17 tweede lid 32 eerste lid onder 8 onderdeel e 33 onder 5 35b eerste lid 35c vijfde en achtste lid 35d tweede lid 35e zesde lid 73 en 75 eerste lid Successiewet 1956 Besluit Hoofdstukken Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte en definitie 1 Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 16 derde lid 17 tweede lid 33 onder 5 35b eerste lid 35c vijfde en achtste lid 35d tweede lid 35e zesde lid 73 en 75 eerste lid van de Successiewet 1956 2 Deze regeling verstaat onder wet Successiewet 1956 Artikel 3 Toerekening afgezonderd particulier vermogen Artikel 4a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 16 van de wet bedoelde verkrijging en de in artikel 17 van de wet bedoelde schenking Hoofdstuk II Vrijstellingen Artikel 4 Aangewezen mogendheid Als mogendheid als bedoeld in artikel 32 eerste lid onder 8 onderdeel e van de wet wordt aangewezen elke mogendheid waarmee in de relatie met Nederland voor de heffing van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting schenk en erfbelasting zonder beperkingen of voorbehouden de uitwisseling is geregeld van gegevens inlichtingen en gegevensdragers Artikel 5 Schenking ter zake van een eigen woning Een vrijstelling als bedoeld in artikel 33 onder 5 en 6 van de wet voor een schenking ter zake van de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3 111 eerste of derde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3 119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt slechts verleend indien a de schenking is gedaan 1 onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde een eigen woning heeft verworven als bedoeld in artikel 3 111 eerste of derde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 een recht van erfpacht opstal of beklemming met betrekking tot die woning heeft afgekocht dan wel een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3 119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een deel daarvan heeft afgelost of 2 onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet in het jaar van de schenking of in de twee daarop volgende kalenderjaren is besteed aan verbetering of onderhoud van een eigen woning als bedoeld in artikel 3 111 eerste of derde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de begunstigde en b desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde is aangewend voor een van de doeleinden genoemd in onderdeel a Artikel 6 Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep 1 Een vrijstelling als bedoeld in artikel 33 onder 5 van de wet voor een schenking die is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk wordt niet verleend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering van een dergelijke studie of opleiding en wordt voorts slechts verleend indien a de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke studie of opleiding de schenking is bedoeld alsmede het bedrag van de verwachte kosten van die studie of opleiding b de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed en c desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en binnen de in onderdeel b bedoelde termijn door de begunstigde is aangewend voor de in de in onderdeel a bedoelde akte vermelde studie of opleiding 2 Voor de toepassing van artikel 33 onder 5 van de wet worden kosten voor een studie of de opleiding voor een beroep aangemerkt als aanzienlijk hoger dan gebruikelijk indien deze exclusief kosten voor levensonderhoud ten minste 20 000 per jaar bedragen Hoofdstuk III Bedrijfsopvolging Artikel 7 Hetgeen tot een objectieve onderneming wordt gerekend 1 Onder een objectieve onderneming als bedoeld in artikel 35b eerste lid van de wet wordt mede begrepen buitenvennootschappelijk gehouden ondernemingsvermogen mits dit vermogen bestaat uit onroerende zaken 2 Tot een objectieve onderneming als bedoeld in artikel 35b eerste lid van de wet die toebehoort aan een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld worden mede gerekend de onroerende zaken die op de voet van artikel 3 92 van de Wet inkomstenbelasting 2001 ter beschikking zijn gesteld aan de vennootschap en dienstbaar zijn aan de onderneming van de vennootschap 3 Indien ingevolge artikel 35c vijfde lid van de wet bezittingen en schulden van een lichaam voor een gedeelte worden toegerekend aan een ander lichaam worden deze bezittingen en schulden voor de in artikel 35b eerste lid van de wet bedoelde bepaling van de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming voor het geheel in aanmerking genomen voor zover zij ondernemingsvermogen vormen als bedoeld in artikel 35c van de wet 4 Indien de verkrijging aandelen betreft in een lichaam waarin de erflater onderscheidenlijk de schenker op enig moment in het afgelopen jaar onderscheidenlijk op enig moment in de afgelopen vijf jaren indirect aandeelhouder was wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de situatie als ware de erflater onderscheidenlijk de schenker nog steeds indirect aandeelhouder De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing in een situatie waarin de verkrijging aandelen betreft in een lichaam dat is ontstaan bij een juridische splitsing als bedoeld in artikel 3 56 van de Wet inkomstenbelasting 2001 5 Voor het eerste en tweede lid is artikel 35c zesde lid van de wet van overeenkomstige toepassing Artikel 8 In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen 1 Onder een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als bedoeld in artikel 35c vierde lid onderdeel a van de wet wordt ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3 55 van de Wet inkomstenbelasting 2001 een juridische splitsing als bedoeld in artikel 3 56 van die wet of een juridische fusie als bedoeld in artikel 3 57 van die wet 2 Aan het gestelde in artikel 35c vierde lid onderdeel a van de wet wordt ook geacht te zijn voldaan indien de daar bedoelde preferente aandelen krachtens erfrecht of schenking worden verkregen van een rechtsopvolger krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van degene die de aandelen heeft omgezet als bedoeld in genoemd onderdeel 3 Indirect gehouden preferente aandelen zijn uitgegeven in het kader van een bedrijfsoverdracht als bedoeld in artikel 35c vijfde lid laatste volzin van de wet indien a de preferente aandelen een omzetting vormen van een eerder door de erflater of schenker gehouden indirect belang van gewone aandelen als bedoeld in artikel 35c vijfde lid onderdelen a en b van de wet b de omzetting in preferente aandelen gepaard is gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander c ten tijde van de omzetting in preferente aandelen de vennootschap waarop de omgezette aandelen betrekking hadden een onderneming dreef als bedoeld in artikel 35c eerste lid onderdeel a van de wet of een medegerechtigdheid hield als bedoeld in artikel 35c het eerste lid onderdeel b van de wet en d de verkrijger van de indirect gehouden preferente aandelen reeds voor ten minste 5 van het geplaatste kapitaal direct of indirect aandeelhouder is van gewone aandelen als bedoeld in onderdeel b Voor de toepassing van dit lid wordt onder een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als bedoeld in de eerste volzin ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3 55 van de Wet inkomstenbelasting 2001 een juridische splitsing als bedoeld in artikel 3 56 van die wet of een

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/successiewet/uitvoeringsregeling-schenk-en-erfbelasting (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Rechtsverkeer - Belasting Collectief Nederland
  ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug Belastingplan 2012 De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/rechtsverkeer (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wet op belastingen van rechtsverkeer - Belasting Collectief Nederland
  Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in strijd met EU recht Kostenvergoeding voor telefonisch horen in bezwaarfase Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld Eindheffing voor niet maatschappelijk aanvaardbare 55 plusregeling Lening omlaag die niet door bank zou zijn verstrekt was onzakelijk Verhuurde bovenverdiepingen vormden ondernemingsvermogen Herinvesteringsvoornemen concerndirectie toegerekend aan BV Erfbelasting over oudere WOZ waarde leidde tot buitensporige last Betalingen aan bestuursvoorzitter woningstichting waren resultaatsinkomen BOF ondanks afwezigheid van ondernemingsvermogen Studenten waren niet bij onderneming van vereniging in dienstbetrekking Geen verlaagd BTW tarief voor rondleiding in stadion Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng gold ook voor niet tbs deel pand Omzetcorrecties autosloperij in het kader van actie Klaproos Onzakelijke borgstelling in tbs sfeer leidde tot verlies uit a b Hogere ambtenaren Financiën willen naar systeem van voldoening op aangifte Geen pensioen in eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht Hof Den Bosch legt met prejudiciële vragen bom onder CO2 heffing in BPM MKB winstvrijstelling gold ook na inbreng met terugwerkende kracht Beperking verrekening houdsterverliezen onterecht door geslaagd tegenbewijs Vruchtgebruikconstructie school was misbruik van recht Rechtbank Arnhem bedrijfsopvolging in SW is niet discriminerend Van der Steen arrest verhinderde aansprakelijkheid DGA niet Rechtbank had zaak volgens Hof zelf moeten afdoen Inspecteur mocht VAR loon afgeven in plaats van gevraagde VAR DGA Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 25 Wet op belastingen van rechtsverkeer Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Wet van 24 december 1970 houdende vervanging van de wetgeving betreffende de registratie en de zegelbelasting door een nieuwe wettelijke regeling Aanhef Wij JULIANA bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Allen die deze zullen zien of horen lezen saluut doen te weten Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de wetgeving betreffende de registratie en de zegelbelasting te vervangen door een meer overzichtelijke en aanzienlijk vereenvoudigde nieuwe wettelijke regeling welke is aangepast aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen Stb 1959 301 en aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal Publikatieblad van 3 oktober 1969 Zo is het dat Wij de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten Generaal hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze Hoofdstukken Hoofdstuk I Inleidende bepaling Artikel 1 Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven a een overdrachtsbelasting b een assurantiebelasting Hoofdstuk II Overdrachtsbelasting Afdeling 1 Belastbaar feit Artikel 2 1 Onder de naam overdrachtsbelasting wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen 2 Voor de toepassing van deze wet wordt onder verkrijging mede begrepen de verkrijging van de economische eigendom Onder economische eigendom wordt verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen dat een belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt Het belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en komt toe aan een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde Onder de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt mede verstaan de verkrijging van een samenstel van rechten en verplichtingen dat een belang als hiervoor bedoeld vertegenwoordigt bij een bestanddeel van een onroerende zaak dat zelfstandig aan een recht kan worden onderworpen dan wel bij een recht waaraan een onroerende zaak kan worden onderworpen De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet aangemerkt als verkrijging van economische eigendom Artikel 3 1 Als verkrijging wordt niet aangemerkt die krachtens a boedelmenging erfrecht of verjaring b verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap waarin de verkrijger was gerechtigd als rechtverkrijgende onder algemene titel c natrekking van een zaak op het tijdstip waarop die zaak wordt aangebracht op aan of in een onroerende zaak tenzij van die zaak omzetbelasting wordt geheven ter zake van de levering en de vergoeding bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 te zamen met de verschuldigde omzetbelasting lager is dan de waarde bedoeld in artikel 9 dan wel omzetbelasting wordt geheven ter zake van het beschikken over die zaak voor bedrijfsdoeleinden en de vergoeding bedoeld in artikel 8 derde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 te zamen met de verschuldigde omzetbelasting lager is dan de waarde bedoeld in artikel 9 en de verkrijger die omzetbelasting op grond van artikel 15 van die wet niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de zaak met inbegrip van de omzetbelasting zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de natrekking 2 Als verkrijging als bedoeld in het eerste lid onderdeel a of b wordt niet aangemerkt hetgeen wordt verkregen krachtens de uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 20 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek Artikel 4 1 Als zaken als bedoeld in artikel 2 worden mede aangemerkt fictieve onroerende zaken a aandelen in lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal waarvan de bezittingen op het tijdstip van de verkrijging of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar grotendeels bestaan of hebben bestaan uit onroerende zaken en tegelijkertijd ten minste 30 van de bezittingen bestaat of heeft bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken mits de onroerende zaken als geheel genomen op dat tijdstip geheel of hoofdzakelijk dienstbaar zijn of waren aan het verkrijgen vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken b rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties indien in die rechten is begrepen het recht op uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruik van een in Nederland gelegen gebouw of van een gedeelte daarvan dat blijkens zijn inrichting is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden onder onroerende zaken mede verstaan fictieve onroerende zaken rechten waaraan onroerende zaken of fictieve onroerende zaken zijn onderworpen alsmede de economische eigendom van deze zaken of rechten 3 Bij toepassing van het eerste lid onderdeel a wordt ter zake van de verkrijging van aandelen alleen belasting geheven wanneer de verkrijger met inbegrip van de reeds aan hem toebehorende aandelen en ingevolge dezelfde of een samenhangende overeenkomst nog te verkrijgen aandelen a als natuurlijk persoon al dan niet tezamen met zijn echtgenoot zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie of een verbonden lichaam voor ten minste een derde gedeelte en al dan niet tezamen met zijn echtgenoot voor meer dan zeven percent belang in het lichaam heeft b als rechtspersoon al dan niet tezamen met een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon voor ten minste een derde gedeelte belang in het lichaam heeft 4 Voor de toepassing van het eerste lid onderdeel a a heeft wanneer een lichaam al dan niet tezamen met een tot hetzelfde concern als gedefinieerd krachtens artikel 15 eerste lid onderdeel h behorend lichaam of met een natuurlijk persoon die al dan niet tezamen met zijn echtgenoot of zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie een geheel of nagenoeg geheel belang heeft in het lichaam voor ten minste een derde gedeelte een belang bezit of heeft bezeten in een ander lichaam bij het bepalen van zijn bezittingen naar evenredigheid toerekening plaats van de bezittingen en schulden van het andere lichaam b worden na toepassing van de toerekening uit onderdeel a vorderingen van het lichaam op de verkrijger of op met het lichaam of de verkrijger verbonden lichamen en verbonden natuurlijke personen als bedoeld in het derde zesde zevende of achtste lid van dit artikel niet tot de bezittingen gerekend tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze vorderingen voortvloeien of voortvloeiden uit een bij de aard en omvang van het lichaam en de verkrijger of daarmee verbonden lichamen of natuurlijke personen passende normale bedrijfsuitoefening c worden na toepassing van de toerekening uit onderdeel a bezittingen van het lichaam andere dan onroerende zaken en de vorderingen bedoeld in onderdeel b bij aanwezigheid van schulden van het lichaam aan de verkrijger of aan met het lichaam of de verkrijger verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen als bedoeld in het derde zesde zevende of achtste lid van dit artikel geacht te zijn gefinancierd door die schulden en worden die bezittingen in zoverre niet in aanmerking genomen tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze bezittingen voortvloeien of voortvloeiden uit een bij de aard en omvang van het lichaam en de verkrijger of daarmee verbonden lichamen of natuurlijke personen passende normale bedrijfsuitoefening 5 Voor de toepassing van het derde en vierde lid a wordt onder degene die een belang heeft mede verstaan degene die anders dan als pandhouder rechthebbende is op rechten waaraan het in dat lid bedoelde belang is onderworpen alsmede degene die rechthebbende is op de economische eigendom van dat belang Deze rechten en economische eigendom worden geacht een belang in het lichaam te vertegenwoordigen dat overeenstemt met het belang dat kan worden toegekend aan de aandelen waarop ze betrekking hebben b worden de volgende verkrijgingen beschouwd als te hebben plaatsgehad ingevolge dezelfde of een samenhangende overeenkomst 1 verkrijgingen binnen een tijdsverloop van twee jaren door dezelfde verkrijger als bedoeld in het derde lid onderdeel a zijn echtgenoot zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en door een lichaam waarin hij al dan niet tezamen met zijn echtgenoot en zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie een geheel of nagenoeg geheel belang heeft 2 verkrijgingen binnen een tijdsverloop van twee jaren door dezelfde verkrijger als bedoeld in het derde lid onderdeel b en door een tot hetzelfde concern als gedefinieerd krachtens artikel 15 eerste lid onderdeel h behorend lichaam c wordt ter vaststelling van het belang van de verkrijger bij samenloop van middellijk belang via een verbonden lichaam met het belang van het verbonden lichaam uitsluitend het belang van het verbonden lichaam in aanmerking genomen samenloop van middellijk belang van een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon via de verkrijger met het belang van de verkrijger uitsluitend het belang van de verkrijger in aanmerking genomen en samenloop van belang bij wege van economische eigendom met belang bij wege van juridische eigendom dan wel van blote eigendom met vruchtgebruik het belang slechts eenmaal in aanmerking genomen 6 Voor de toepassing van het derde lid onderdeel a wordt als een met de verkrijger verbonden lichaam aangemerkt een lichaam waarin de verkrijger zijn echtgenoot of zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie al dan niet te zamen voor ten minste een derde gedeelte belang heeft 7 Voor de toepassing van het derde lid onderdeel b wordt als een met de verkrijger verbonden lichaam aangemerkt a een lichaam waarin de verkrijger voor ten minste een derde gedeelte belang heeft b een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de verkrijger c een lichaam waarin een derde zijn echtgenoot of zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie al dan niet te zamen voor ten minste een derde gedeelte belang heeft terwijl deze derde al dan niet te zamen met zijn echtgenoot of zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de verkrijger 8 Voor de toepassing van het derde lid onderdeel b wordt als een met de verkrijger verbonden natuurlijk persoon aangemerkt een natuurlijk persoon die al dan niet te zamen met zijn echtgenoot en zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de verkrijger of in een met de verkrijger verbonden lichaam alsmede de echtgenoot van deze persoon en de bloed en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie van deze persoon 9 Lichamen die de in het eerste lid bedoelde rechten hebben toegekend alsmede de in dat lid bedoelde lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal zijn gehouden met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels bij aangifte de gegevens te verstrekken waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de heffing van de belasting Met betrekking tot deze verplichtingen blijft artikel 53 derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing 10 Voor de toepassing van dit artikel worden onder lichamen verstaan verenigingen andere rechtspersonen vennootschappen en doelvermogens 11 Onder aandelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a en het derde lid worden mede verstaan rechten uit bestaande aandelen Artikel 5 Als rechten waaraan zaken zijn onderworpen worden niet aangemerkt de rechten van grondrente pand en hypotheek Artikel 6 1 Opzegging van een beperkt recht wordt beschouwd als verkrijging van dat recht door degene ten behoeve van wie de opzegging plaats heeft 2 Wijziging van een beperkt recht wordt beschouwd als afstand van dat recht tegen verkrijging van een nieuw beperkt recht 3 Indien bij het einde van een beperkt recht tot gebruik van een onroerende zaak door de gebruiker daarop aangebrachte zaken ten goede komen aan een andere gerechtigde tot die onroerende zaak worden die zaken geacht door die gerechtigde te zijn verkregen Artikel 7 Hetgeen bij een verdeling wordt toegedeeld wordt geacht voor het geheel te zijn verkregen Artikel 8 1 Indien voor de verkrijging van een goed als bedoeld in artikel 2 een akte in de openbare registers bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven vindt de verkrijging plaats op het tijdstip waarop de akte wordt opgemaakt 2 Een verkrijging krachtens een rechtshandeling die onder opschortende voorwaarde is verricht komt tot stand op het tijdstip waarop de voorwaarde wordt vervuld 3 Nietigheid van een verkrijging wordt buiten beschouwing gelaten Afdeling 2 Maatstaf van heffing Artikel 9 1 De belasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak of het recht waaraan deze is onderworpen waarop de verkrijging betrekking heeft De waarde is ten minste gelijk aan die van de tegenprestatie 2 Indien van een beperkt recht afstand wordt gedaan tegen verkrijging van een nieuw beperkt recht wordt de belasting berekend over het verschil in waarde tussen de beperkte rechten Wordt uitsluitend de schuldplichtigheid gewijzigd dan wordt bedoeld verschil op nihil gesteld 3 Bij verkrijging van een met grondrente bezwaarde zaak wordt de belasting berekend over de waarde van die zaak zonder aftrek van de grondrente 4 Ingeval een verkrijging als bedoeld in artikel 2 tweede lid wordt gevolgd door een verkrijging als bedoeld in artikel 2 eerste lid of andersom door dezelfde persoon of door zijn rechtsopvolger krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht wordt de waarde verminderd met het bedrag waarover ter zake van de eerste verkrijging was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk of erfbelasting hetzij omzetbelasting welke op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in het geheel niet in aftrek kon worden gebracht 5 Indien voor een goed als bedoeld in artikel 2 een verkoopregulerend beding geldt dat rechtstreeks of middellijk jegens de verkrijger is gemaakt door een publiekrechtelijk lichaam of een toegelaten instelling in de zin van artikel 70 eerste lid van de Woningwet is de waarde gelijk aan die van de tegenprestatie en worden voor de bepaling van de tegenprestatie de uit het beding voortvloeiende lasten buiten aanmerking gelaten 6 Indien op grond van artikel 15 vierde lid de vrijstelling niet van toepassing is wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de onroerende zaak of van de zaak waarop het recht of de dienst betrekking heeft met inbegrip van de omzetbelasting zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging Artikel 10 De waarde van aandelen en rechten als bedoeld in artikel 4 eerste lid is gelijk aan de waarde van de goederen als bedoeld in artikel 2 welke door die aandelen of rechten middellijk of onmiddellijk worden vertegenwoordigd met dien verstande dat de waarde van de goederen bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdeel y buiten beschouwing blijft Artikel 11 1 Bij verkrijging van een erfdienstbaarheid of van een recht van erfpacht opstal of beklemming wordt de waarde vermeerderd met die van de canon de retributie of de huur met dien verstande dat de som van beide waarden niet hoger wordt gesteld dan de waarde van de zaak waarop het recht betrekking heeft 2 Bij verkrijging van eigendom bezwaard met een erfdienstbaarheid of met een recht van erfpacht opstal of beklemming wordt de waarde verminderd met die van de canon de retributie of de huur 3 De waarde van de canon de retributie of de huur wordt bepaald volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels Artikel 12 1 Bij verkrijging krachtens verdeling wordt de waarde verminderd met die van het aandeel van de verkrijger of van zijn rechtsvoorganger onder algemene titel in de verdeelde goederen als zijn bedoeld in artikel 2 2 De vermindering met de waarde van het aandeel van een rechtsvoorganger vindt ingeval aan verschillende rechtverkrijgenden onder algemene titel goederen als zijn bedoeld in artikel 2 worden toegedeeld voor iedere toedeling plaats naar evenredigheid van de waarde van het toegedeelde 3 Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing voor zover de gerechtigdheid tot de verdeelde goederen is ontstaan door inbreng in een vennootschap met toepassing van de vrijstelling bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdeel e Artikel 13 1 In geval van verkrijging binnen zes maanden na een vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander wordt de waarde verminderd met het bedrag waarover ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk of erfbelasting hetzij omzetbelasting welke in het geheel niet op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek kon worden gebracht 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden aandelen of rechten als bedoeld in artikel 4 eerste lid en de daardoor middellijk of onmiddellijk vertegenwoordigde goederen als dezelfde goederen beschouwd Afdeling 3 Tarief en vrijstellingen Artikel 14 1 De belasting bedraagt 6 percent 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 2 percent voor de verkrijging van woningen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen alsmede voor de verkrijging van aandelen en rechten als bedoeld in artikel 4 eerste lid voor zover deze aandelen en rechten middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen Artikel 15 1 Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging a krachtens een levering als bedoeld in artikel 11 eerste lid onderdeel a onder 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of een dienst als bedoeld in artikel 11 eerste lid onderdeel b slotalinea van die wet ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd tenzij het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen b door een of meer kinderen kleinkinderen broers zusters of hun echtgenoten van een ondernemer van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan diens onderneming die wat de bedrijfsvoering betreft in haar geheel al dan niet in fasen door de verkrijger of verkrijgers wordt voortgezet Voor de toepassing van de vorige volzin wordt 1 met een kind gelijkgesteld een pleegkind 2 met een broer of zuster gelijkgesteld een halfbroer halfzuster pleegbroer of pleegzuster c door de Staat een provincie een gemeente een waterschap een politieregio in de zin van artikel 21 van de Politiewet 1993 een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam gevormd krachtens een door de Staat met een of meer andere publiekrechtelijke lichamen aangegane gemeenschappelijke regeling d vervallen e krachtens inbreng van een onderneming in een vennootschap in de volgende gevallen 1 bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft mits ter zake van de inbreng de inbrenger wordt bijgeschreven op de kapitaalrekening van de vennootschap voor een bedrag dat ten minste 90 percent is van de waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming en de ingebrachte onderneming niet heeft behoord tot het vermogen van een lichaam als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a tenzij dit lichaam verschillende ondernemingen bezit of heeft bezeten en de bezittingen van de ingebrachte onderneming niet zouden leiden tot het aanmerken van het lichaam als een lichaam als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a wanneer de ingebrachte onderneming de enige onderneming van het lichaam zou zijn Onder kapitaalrekening wordt verstaan de rekening op de balans van de vennootschap waarop de deelgerechtigdheid van de vennoot in het vermogen van de vennootschap wordt opgenomen 2 bij omzetting van een niet in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming mits de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming f krachtens verdeling of vereffening in de volgende gevallen 1 verdeling der goederen van een maatschap of vennootschap die geen rechtspersoon is door de inbrenger of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van de inbrenger een aandeel had in het hem toegedeelde goed mits het toegedeelde goed in de vennootschap was ingebracht met toepassing van de vrijstelling bedoeld in onderdeel e 2 vereffening van het vermogen van een rechtspersoon met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 g krachtens verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners voor zover de gemeenschap waarin de ene is gerechtigd voor ten minste 40 percent en de andere voor ten hoogste 60 percent is ontstaan door een gezamenlijke verkrijging en de toedeling geschiedt aan een van de verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd h bij fusie splitsing en interne reorganisatie i van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van de verkrijger of zijn rechtsvoorganger onder algemene titel j van bodembestanddelen zoals zand grind veen en terpaarde welke ingevolge beding geacht worden niet te zijn verkregen k bedoeld in de artikelen 49 56 85 tweede lid 89 tweede lid en 103 tweede lid van de Wet op het primair onderwijs de artikelen 52 58 en 101 tweede lid van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 42c 50 en 76n tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs de artikelen 2 13 en 16 16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de artikelen 9 1 3 en 9 2 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede verkrijgingen waarvoor de vervreemder de in artikel 106 tweede lid van de Wet op het primair onderwijs artikel 104 tweede lid van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 76q tweede lid en 98 tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs vereiste toestemming heeft verkregen een en ander voorzover het verkregene voor onderwijs is bestemd l krachtens de Ruilverkavelingswet 1954 de Reconstructiewet Midden Delfland de Herinrichtingswet Oost Groningen en de Gronings Drentse Veenkoloniën de Landinrichtingswet de Wet inrichting landelijk gebied en de Reconstructiewet concentratiegebieden m door het bureau beheer landbouwgronden n van woningen door een in Nederland gevestigde landelijke werkende toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 eerste lid van de Woningwet die geen winstoogmerk heeft en die hoofdzakelijk tot doel heeft de aankoop van woningen van andere toegelaten instellingen die betrokken zijn bij stedelijke herstructurering en de verkoop van deze woningen aan natuurlijke personen De bepaling is van toepassing voorzover de andere toegelaten instellingen de bij de verkoop van woningen aan de landelijk werkende toegelaten instelling verkregen middelen binnen zeven kalenderjaren na het einde van het kalenderjaar waarin de woningen zijn verkocht investeren ter bevordering van de stedelijke herstructurering Bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen voorwaarden worden gesteld inzake toepassing van de bepaling Voorzover de bedoelde investering niet uiterlijk binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden is de belasting alsnog verschuldigd op het tijdstip van het verstrijken van die termijn o door in Nederland gevestigde lichamen die de bevordering van stedelijke herstructurering ten doel hebben dan wel indien die lichamen geen rechtspersoonlijkheid hebben door de vennoten van die lichamen Deze bepaling is van toepassing in bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen gevallen onder daarbij te stellen voorwaarden oa na voltooiing van een stedelijke herstructurering als bedoeld in onderdeel o van onroerende zaken van een lichaam als bedoeld in onderdeel o door degenen die de onroerende zaken met toepassing van de vrijstelling bedoeld in onderdeel o hebben ingebracht in dat lichaam of met toepassing van onderdeel o zoals dat luidde tot en met 31 december 2002 hebben ingebracht in een samenwerkingsverband dat na die datum is aangemerkt als een zodanig lichaam dan wel indien de verkrijgers behoren tot de kring van oprichters van het lichaam van die onroerende zaken tot het beloop van hun gerechtigdheid in het lichaam p vervallen q van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de ondergrond van glasopstanden De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien jaren wordt voortgezet De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap r krachtens herstel als is bedoeld in artikel 19 s van natuurgrond daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel duurzaam zijn afgestemd op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven is alsnog verschuldigd indien binnen tien jaren na de verkrijging niet langer sprake is van natuurgrond De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de natuurgrond wordt omgezet in cultuurgrond als bedoeld in onderdeel q en als zodanig gedurende de rest van deze termijn bedrijfsmatig geëxploiteerd blijft t vervallen u door Staatsbosbeheer van objecten als bedoeld in artikel 1 onderdeel e van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer niet zijnde bedrijfsondersteunende onroerende zaken v vervallen w vervallen x krachtens uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 20 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek voorzover de totale waarde van de verkrijging uit de nalatenschap niet meer bedraagt dan het bedrag van de geldvordering bedoeld in artikel 13 derde lid van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met de rentevergoeding waarmee ingevolge artikel 1 derde lid van de Successiewet 1956 voor de heffing van erfbelasting rekening is gehouden Voor de toepassing van de vorige volzin blijft bij het bepalen van de waarde van een verkrijging een door de ouder of stiefouder op grond van artikel 19 onderscheidenlijk artikel 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek voorbehouden vruchtgebruik buiten beschouwing y van een net gelegen in op of boven de grond bestaande uit een of meer kabels of leidingen bestemd voor transport van vaste vloeibare of gasvormige stoffen van energie of van informatie 2 Ingeval bodembestanddelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel j of de waarde daarvan alsnog aan de verkrijger ten goede komen wordt zulks beschouwd als een verkrijging in de zin van artikel 2 3 Verwijdering van zaken die ingevolge een beding of krachtens de wet nog na de verkrijging mogen worden weggenomen wordt indien die verwijdering plaatsvindt binnen drie maanden na de verkrijging ten aanzien van die zaken beschouwd

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/rechtsverkeer/wet-op-belastingen-van-rechtsverkeer (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer - Belasting Collectief Nederland
  Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 26 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Besluit van 22 juni 1971 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Aanhef Wij JULIANA bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 29 april 1971 nr B71 8431 directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen Gelet op de artikelen 11 derde lid 15 37 en 53 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer Stb 1970 611 De Raad van State gehoord advies van 2 juni 1971 nr 6 Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 juni 1971 nr B 71 11450 directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen Hebben goedgevonden en verstaan Hoofdstukken Begripsbepaling Artikel 1 Dit besluit verstaat onder wet Wet op belastingen van rechtsverkeer Hoofdstuk I Overdrachtsbelasting Artikel 2 De waarde van een canon een retributie of een huur als is bedoeld in artikel 11 van de wet wordt bepaald met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlage Artikel 4 1 De in artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 1 van de wet bedoelde vrijstelling bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft van een onderneming waaronder mede wordt verstaan de onderneming bestaande in een deelgerechtigdheid in een maatschap vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is van toepassing indien alle tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva die een functie vervullen in de onderneming worden ingebracht tegen bijschrijving op de kapitaalrekening van de vennootschap van een bedrag dat ten minste 90 percent is van de waarde in het economische verkeer van het vermogen van de ingebrachte onderneming dan wel de boekwaarde van dat vermogen zoals die geldt voor de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in gevallen waarin de ondernemer inbrengt met voorbehoud van stille reserves 2 In afwijking van het eerste lid is de aldaar bedoelde vrijstelling eveneens van toepassing indien de inbreng geen betrekking heeft op een onderneming maar op afzonderlijke onroerende zaken mits de inbreng volgt op een verkrijging als bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdeel f onder 1 of 2 van de wet en de verkrijging en de inbreng uitsluitend plaatshebben in verband met de toetreding uittreding of vervanging van vennoten dan wel de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 De in dit lid bedoelde onroerende zaken moeten voorafgaand aan bedoelde verkrijging deel hebben uitgemaakt van het vermogen van de onderneming van de vennootschap en niet zijn gebruikt of bestemd voor gebruik in het kader van het verkrijgen vervreemden of exploiteren van onroerende zaken 3 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 1 van de wet niet is geheven ter zake van een inbreng is alsnog verschuldigd indien de inbrenger binnen drie jaren na de inbreng niet meer vennoot is van de vennootschap dan wel binnen die periode zijn bijschrijving wegens inbreng op de kapitaalrekening is verminderd anders dan door afboeking van zijn aandeel in het verlies van de vennootschap De bepaling is eveneens van toepassing bij het verlenen van een koopoptie op het aandeel of een deel van het aandeel van de inbrenger in het vermogen van de vennootschap 4 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 1 van de wet niet is geheven ter zake van een inbreng is alsnog verschuldigd indien de onderneming niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de inbreng door de vennootschap wordt voortgezet 5 Het derde en vierde lid blijft buiten toepassing in geval van een inbreng als bedoeld in het eerste lid dan wel een omzetting als bedoeld in artikel 5 6 Onder kapitaalrekening wordt verstaan de rekening op de balans van de vennootschap waarop de deelgerechtigdheid van de vennoot in het vermogen van de vennootschap wordt opgenomen 7 Voor de toepassing van dit artikel worden onder onroerende zaken mede verstaan fictieve onroerende zaken als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de wet rechten waaraan onroerende zaken of fictieve onroerende zaken zijn onderworpen alsmede de economische eigendom van deze zaken of rechten Artikel 4a 1 De in artikel 15 eerste lid onderdeel f onder 2 van de wet bedoelde vrijstelling krachtens vereffening van het vermogen van een rechtspersoon is van toepassing wanneer de vereffening plaatsheeft in het kader van de voortzetting van een door een vennootschap gedreven onderneming door de aandeelhouders als bedoeld in artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Onder vennootschap wordt in de vorige volzin verstaan de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mits deze vennootschappen uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouder hebben 2 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel f onder 2 van de wet niet is geheven ter zake van een vereffening is alsnog verschuldigd indien de onderneming niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de vereffening door de verkrijger rechtstreeks wordt voortgezet of mede voortgezet 3 Het tweede lid blijft buiten toepassing in geval van inbreng of omzetting van een onderneming als bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 1 onderscheidenlijk onder 2 van de wet Artikel 5 1 De in artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 2 bedoelde vrijstelling bij omzetting van een niet in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming waaronder mede wordt verstaan de onderneming bestaande in een deelgerechtigdheid in een maatschap vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is van toepassing indien alle tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva die een functie vervullen in de onderneming worden ingebracht tegen toekenning van aandelen mits de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming 2 Onder toekenning van aandelen wordt begrepen het geval waarin naast de toekenning van aandelen tevens een bedrag in geld wordt betaald van ten hoogste 10 percent van de waarde van hetgeen op de aandelen is gestort met dien verstande dat ingeval de omzetting plaatsvindt met toepassing van artikel 3 65 van de Wet inkomstenbelasting 2001 dit bedrag kan worden gesteld op het bedrag waarvoor de ondernemer op grond van de aan deze toepassing verbonden voorwaarden wordt gecrediteerd 3 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 2 van de wet niet is geheven ter zake van een omzetting is alsnog verschuldigd indien de inbrenger binnen drie jaren na de omzetting niet meer in het bezit is van alle bij of in verband met die omzetting verkregen aandelen De bepaling is eveneens van toepassing bij vervreemding van claims en het verlenen van een koopoptie op de aandelen alsmede bij een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hetgeen op de aandelen is gestort 4 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel e onder 2 van de wet niet is geheven ter zake van een omzetting is alsnog verschuldigd indien de onderneming niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de omzetting door de vennootschap wordt voortgezet 5 Het derde lid blijft buiten toepassing in geval van vervreemding van de aandelen in het kader van een splitsing als bedoeld in artikel 5c dan wel indien ten minste 75 percent van de aandelen van de opgerichte vennootschap wordt verkregen door een andere vennootschap tegen toekenning van eigen aandelen met dien verstande dat de toegekende aandelen in de plaats komen van de in het derde lid bedoelde aandelen Onder toekenning van aandelen wordt mede begrepen het geval waarin naast de toekenning van aandelen tevens een bedrag in geld wordt betaald van ten hoogste 10 percent van de nominale waarde van de toegekende aandelen 6 Het vierde lid blijft buiten toepassing in geval van vervreemding in het kader van een fusie als bedoeld in artikel 5a een interne reorganisatie als bedoeld in artikel 5b dan wel een splitsing als bedoeld in artikel 5c Artikel 5bis 1 De in artikel 15 eerste lid onderdeel h van de wet bedoelde vrijstelling wegens fusie is van toepassing bij overgang van vermogen onder algemene titel in het kader van een juridische fusie tussen rechtspersonen mits die fusie hoofdzakelijk plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen De eerste volzin blijft buiten toepassing in geval van een fusie waarop artikel 5b eerste lid van toepassing is 2 De in artikel 15 eerste lid onderdeel h van de wet bedoelde vrijstelling wegens fusie is niet van toepassing dan wel de belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel h van de wet niet is geheven is alsnog verschuldigd indien a een aandeelhouder van een verdwijnende rechtspersoon welke rechtspersoon op het tijdstip van de fusie kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a van de wet op dat tijdstip of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar al dan niet tezamen met een tot hetzelfde concern als gedefinieerd in artikel 5b tweede lid behorend lichaam een belang van ten minste een derde gedeelte in de verdwijnende rechtspersoon bezit of heeft bezeten daarvoor als gevolg van de fusie geen in de plaats komend soortgelijk belang in de verkrijgende rechtspersoon of een groepsmaatschappij daarvan verkrijgt dan wel dat soortgelijk belang binnen drie jaren na de fusie geheel of ten dele vervreemdt b een aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon welke rechtspersoon op het tijdstip van de fusie kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a van de wet op dat tijdstip of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar al dan niet tezamen met een tot hetzelfde concern als gedefinieerd in artikel 5b tweede lid behorend lichaam een belang van ten minste een derde gedeelte in de verkrijgende rechtspersoon bezit of heeft bezeten dat belang binnen drie jaren na de fusie geheel of ten dele vervreemdt c een aandeelhouder van een verdwijnende rechtspersoon als gevolg van de fusie een belang van ten minste een derde gedeelte in de verkrijgende rechtspersoon of een groepsmaatschappij daarvan welke rechtspersoon of groepsmaatschappij als gevolg van de fusie kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a van de wet verkrijgt en dat belang binnen drie jaren na de fusie geheel of ten dele vervreemdt d een aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon of van een groepsmaatschappij daarvan als gevolg van de fusie een belang van ten minste een derde gedeelte in de verkrijgende rechtspersoon of de groepsmaatschappij daarvan welke rechtspersoon of groepsmaatschappij als gevolg van de fusie kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 eerste lid onderdeel a van de wet bezit en dat belang binnen drie jaren na de fusie geheel of ten dele vervreemdt 3 De belasting die door toepassing van artikel 15 eerste lid onderdeel h van de wet niet is geheven ter zake van een fusie is alsnog verschuldigd indien de activiteiten van de fuserende rechtspersonen niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de fusie door de verkrijgende rechtspersoon in haar geheel worden voortgezet 4 Het tweede lid blijft buiten toepassing in geval van een vervreemding van het belang in het kader van een geruisloze terugkeer als bedoeld in artikel 4a een juridische fusie als bedoeld in dit artikel een bedrijfsfusie als bedoeld in artikel 5a een interne reorganisatie als bedoeld in artikel 5b een splitsing als bedoeld in artikel 5c dan wel indien ten minste 75 percent van de aandelen van de verkrijgende vennootschap wordt verkregen door een andere vennootschap tegen toekenning van eigen aandelen waaronder mede wordt begrepen het geval waarin naast toekenning van aandelen tevens een bedrag in geld wordt betaald van ten hoogste 10 percent van hetgeen op de aandelen is gestort De eerste volzin is slechts van toepassing indien het toegekende belang in de plaats komt van het in het tweede lid bedoelde belang dan wel het in het tweede lid bedoelde belang de resterende periode in het bezit blijft bij de opvolgende verkrijger 5 Het derde lid blijft buiten toepassing in geval van vervreemding van de activiteiten in het kader van een inbreng als bedoeld in artikel 4 een geruisloze terugkeer als bedoeld in artikel 4a een juridische fusie als bedoeld in dit artikel een bedrijfsfusie als bedoeld in artikel 5a een interne reorganisatie als bedoeld in artikel 5b een splitsing als bedoeld in artikel 5c mits de in het

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/rechtsverkeer/uitvoeringsbesluit-belastingen-van-rechtsverkeer (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Bestuursrecht - Belasting Collectief Nederland
  nog wel aantrekkelijk Hoe krijg ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug Belastingplan 2012 De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/bestuursrecht (2016-01-09)
  Open archived version from archive