archive-nl.com » NL » B » BELASTINGCOLLECTIEF.NL

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid - Belasting Collectief Nederland
  Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in strijd met EU recht Kostenvergoeding voor telefonisch horen in bezwaarfase Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld Eindheffing voor niet maatschappelijk aanvaardbare 55 plusregeling Lening omlaag die niet door bank zou zijn verstrekt was onzakelijk Verhuurde bovenverdiepingen vormden ondernemingsvermogen Herinvesteringsvoornemen concerndirectie toegerekend aan BV Erfbelasting over oudere WOZ waarde leidde tot buitensporige last Betalingen aan bestuursvoorzitter woningstichting waren resultaatsinkomen BOF ondanks afwezigheid van ondernemingsvermogen Studenten waren niet bij onderneming van vereniging in dienstbetrekking Geen verlaagd BTW tarief voor rondleiding in stadion Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng gold ook voor niet tbs deel pand Omzetcorrecties autosloperij in het kader van actie Klaproos Onzakelijke borgstelling in tbs sfeer leidde tot verlies uit a b Hogere ambtenaren Financiën willen naar systeem van voldoening op aangifte Geen pensioen in eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht Hof Den Bosch legt met prejudiciële vragen bom onder CO2 heffing in BPM MKB winstvrijstelling gold ook na inbreng met terugwerkende kracht Beperking verrekening houdsterverliezen onterecht door geslaagd tegenbewijs Vruchtgebruikconstructie school was misbruik van recht Rechtbank Arnhem bedrijfsopvolging in SW is niet discriminerend Van der Steen arrest verhinderde aansprakelijkheid DGA niet Rechtbank had zaak volgens Hof zelf moeten afdoen Inspecteur mocht VAR loon afgeven in plaats van gevraagde VAR DGA Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 43 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003 nr SV F W 03 95330 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Aanhef De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën Gelet op de artikelen 16a tiende lid 16b vijfde en achtste lid en 16bb eerste lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de artikelen 34 zesde lid 35 vijfde lid 35a vierde lid en 35b van de Invorderingswet 1990 Besluiten Hoofdstukken Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder a Invorderingswet de Invorderingswet 1990 b uitlener een inhoudingsplichtige of werkgever als bedoeld in artikel 34 eerste lid van de Invorderingswet c inlener een inlener als bedoeld in artikel 34 eerste en tweede lid van de Invorderingswet d confectie aannemer een aannemer als bedoeld in artikel 35a eerste lid van de Invorderingswet e aannemer een aannemer als bedoeld in artikel 35 eerste lid van de Invorderingswet die zijn bedrijf niet maakt van het vervaardigen of laten vervaardigen van kleding andere dan schoeisel f opdrachtgever een opdrachtgever als bedoeld in artikel 35a tweede lid van de Invorderingswet en de daarmee op grond van de artikel 35a derde lid van de Invorderingswet gelijk te stellen bedrijfsmatig handelende koper van nog geheel of gedeeltelijk te vervaardigen kleding andere dan schoeisel g bank een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen h ontvanger de ontvanger bedoeld in artikel 2 eerste lid onderdeel i van de Invorderingswet i loonbelasting de loonbelasting en de premies voor de sociale verzekeringen die gelijktijdig worden geheven met de loonbelasting een en ander voorzover verband houdend met de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of met het uitvoeren van een werk als bedoeld in de artikelen 34 35 en 35a van de Invorderingswet j omzetbelasting de omzetbelasting met betrekking tot de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten k g rekening een geblokkeerde rekening zijnde een rekening als bedoeld in de artikelen 34 derde lid en 35 vijfde lid van de Invorderingswet welke door een uitlener een onderaannemer of een confectie aannemer bij een bank wordt gehouden en waarvan de saldi uitsluitend bestemd zijn voor betaling van door de uitlener onderaannemer of die confectie aannemer verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting in verband waarmee op die saldi ten behoeve van de ontvanger een pandrecht is gevestigd l rekeninghouder de houder van een g rekening m g rekeningovereenkomst een conform de bijlage bij deze regeling gesloten overeenkomst met betrekking tot het openen en gebruiken van een g rekening en het vestigen van een pandrecht op die rekening als bedoeld in onderdeel k Artikel 2 Voorwaarden medewerking totstandkoming g rekeningovereenkomst 1 De ontvanger verleent zijn medewerking aan de totstandkoming van een een g rekeningovereenkomst op schriftelijk verzoek van a de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in aanneming of in onderaanneming verrichten van werk als bedoeld in artikel 35a van de Invorderingswet b de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in onderaanneming verrichten van werk en inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 c de uitlener die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt van het tegen vergoeding uitlenen van personeel d de doorlener bedoeld in artikel 34 tweede lid van de Invorderingswet e degene die op korte termijn de hoedanigheid zal verwerven van ondernemer als bedoeld in de onderdelen a of b uitlener als bedoeld in onderdeel c of doorlener als bedoeld in onderdeel d f de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het opleiden van leerlingen die bij hem dienst zijn en die deze leerlingen in het kader van hun opleiding tegen vergoeding uitleent 2 De ontvanger verleent voorts zijn hun medewerking aan het tot stand komen van een g rekeningovereenkomst op schriftelijk verzoek van de entiteit die een samenwerkingsverband vormt of op korte termijn zal vormen van ondernemers als bedoeld in het eerste lid onderdeel b mits iedere van dit samenwerkingsverband deel uitmakende ondernemer reeds afzonderlijk een g rekeningovereenkomst is aangegaan Artikel 3 Bedrijfsmatig handelende koper van op termijn te leveren kleding Artikel 35 vijfde lid van de Invorderingswet is van toepassing ten aanzien van degene die buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf kleding andere dan schoeisel koopt en op het tijdstip van de koop van op termijn te leveren kleding andere dan schoeisel niet weet of redelijkerwijs niet behoort te weten dat die kleding reeds geheel of gedeeltelijk is vervaardigd Artikel 4 Weigering medewerking De ontvanger weigert zijn hun medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een g rekeningovereenkomst indien a met de ondernemer reeds een g rekeningovereenkomst is gesloten tenzij deze aannemelijk maakt dat het gebruik maken van meer dan één g rekening voor zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is of b gegronde vrees bestaat dat onjuist gebruik van de g rekening zal worden gemaakt Artikel 5 Bewaren g rekeningovereenkomst Het door partijen getekende exemplaar van de g rekeningovereenkomst wordt door de bank bewaard zolang de g rekening in stand blijft doch in ieder geval gedurende zeven jaren De bank verschaft de andere partijen een kopie daarvan Met betrekking tot de eerste zin is artikel 52 vijfde en zesde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing Artikel 6 Vereisten vrijwarende betaling op de g rekening 1 Een betaling die wordt verricht op een g rekening wordt voor de toepassing van de artikelen 34 derde lid en 35 vijfde lid van de Invorderingswet in aanmerking genomen indien a de factuur welke de uitlener de onderaannemer of de confectie aannemer ter zake van de door hem aan de inlener aannemer of opdrachtgever geleverde prestatie of prestaties heeft doen toekomen voldoet aan de eisen voorzover toepasselijk die artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968 daaraan stelt alsmede de vermelding bevat van 1 het nummer of het kenmerk voorzover aanwezig van de overeenkomst ingevolge welke de uitlener de onderaannemer of de confectie aannemer de gefactureerde prestatie of prestaties heeft verricht 2 het tijdvak of de tijdvakken waarin die prestatie of prestaties zijn verricht en 3 de benaming en of kenmerk en van het werk waarop de betaling betrekking heeft b die betaling vergezeld gaat van de vermelding van het nummer van de factuur en voorzover toepasselijk tevens van een ander onderscheidend op die factuur vermeld kenmerk waarbij het nummer van de factuur of dit nummer tezamen met een aanvullend kenmerk een uniek identificatiegegeven vormt waarmee die factuur terstond of vrijwel terstond kan worden teruggevonden in de administratie van de inlener aannemer of opdrachtgever c de administratie van de inlener aannemer of opdrachtgever zodanig is ingericht en zodanig wordt gevoerd dat daarin terstond of vrijwel terstond kan worden teruggevonden 1 de overeenkomst of de inhoud daarvan ingevolge welke de uitlener de onderaannemer of de confectie aannemer de in onderdeel a bedoelde prestatie of prestaties heeft verricht 2 de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van naar de eisen van hun bedrijf een registratie van de personen die zijn ingeleend of werk in onder aanneming hebben verricht en van de dagen waarop en de uren gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht in verband waarmee voor de inlener en aannemer aansprakelijkheid bestaat ingevolge artikel 34 onderscheidenlijk artikel 35 van de Invorderingswet en 3 de betalingen die in verband met de vorenbedoelde overeenkomst zijn gedaan 2 In afwijking van het eerste lid onderdeel a kan de vermelding op de factuur van het tijdvak of de tijdvakken waarin de gefactureerde prestaties of prestaties zijn verricht achterwege blijven indien de factuur de vermelding bevat van de datum waarop de order tot het geheel of gedeeltelijk vervaardigen van kleding andere dan schoeisel is verstrekt en van de datum waarop die

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/invorderingswet/uitvoeringsregeling-inleners-keten-en-opdrachtgeversaansprakelijkheid (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 - Belasting Collectief Nederland
  van lijfrenteverzekeringen Lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening Bijdragen voor ANW uitkering voor onverzekerbaar overlijdensrisico Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekering voor invalide kinderen Pensioentekortverzekeringen Wanneer zijn lijfrentepremies aftrekbaar Aftrekruimte Aftrekruimte Jaarruimte Terugploegregeling Reserveringsruimte Inhalen over jaren vóór 2001 Toegelaten aanbieders Wie verstrekken lijfrentes Professionele verzekeraar Uitkeringen in buitenland Uitkeringen vanuit het buitenland Aanvang uitstel voor conserverende aanslag na 2003 Aanvang uitstel voor conserverende aanslag deel II Gevolgen lijfrenteverzekeringen bij emigratie Oude lijfrentepolissen Oude lijfrentepolissen Lopende verzekeringen waarvan alle premies volledig zijn afgetrokken Lopende verzekeringen waarvoor na 14 september 1999 geen premies meer zijn betaald en waarvan men de premies in het verleden niet kon aftrekken Lopende verzekeringen waarvoor ook na 14 september 1999 premies zijn betaald en waarvan men de premies niet heeft kunnen aftrekken Tijdelijke overbruggingslijfrente Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning Inkomen uit sparen Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar Boxhoppen wordt bestraft Toerekening box 3 vermogen tussen partners Toerekening box 3 vermogen tussen partners deel 2 Box 3 vermogen bij immigratie en emigratie Waardering van woningen Waardering woning in box 3 Waarde van in buitenland gelegen box 3 woning WOZ waarde verhuurde woningen Vakantiewoning Woning waarvoor erfpachtcanon is verschuldigd Vermogen in box 3 Vermogen in box 3 Bezittingen Gehuwden en fiscale partners Vermogen van minder en meerderjarige kinderen Erfrechtelijke bezittingen en schulden Vrijstellingen Vrijstellingen Minderjarige kinderen Ouderentoeslag Vrijgestelde bezittingen Vrijgestelde bezittingen Vrijstelling bos natuurterreinen en landgoederen Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap Vrijstelling rechten op roerende zaken krachtens erfrecht Vrijstelling kapitaalverzekering Vrijstelling banksparen Vrijstelling contant geld en vergelijkbare vermogensrechten Vrijstelling spaarloonregeling Vrijstelling kortlopende termijnen Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal Vrijstelling culturele beleggingen Vrijstelling MKB belegging Vrijstelling overdragen Vrijstellingen deel 1 Levenslooptegoed Levenslooprekening onbelast in box 3 Waardering bezittingen Verrekening dividendbelasting Verrekening dividendbelasting in Box 3 Dividendbelasting op stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Persoonsgebonden aftrek Box 3 en de persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrek Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box inkomen Toerekening persoonsgebonden aftrek aan de andere boxen in de IB Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen Alimentatie aan ex echtgenoot Alimentatie aan kinderen Alimentatie in vorm van huisvesting Afkoop van alimentatie Bijstandsverhaal Verrekening pensioenrechten door betaling lijfrentepremie Periodieke uitkering als schadevergoeding Uitgaven op grond van dwingende morele verplichting Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen Aftrekbare giften Aftrekbare giften Uitgestelde giften Periodieke giften Andere giften Doorschuiving persoonsgebonden aftrek Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen Uitgaven voor specifieke zorgkosten Uitgaven voor specifieke zorgkosten Personen die zich kwalificeren voor specifieke zorgkosten Negatieve persoonsgebonden aftrek Niet aftrekbare drempel Weekenduitgaven voor gehandicapten Scholingsuitgaven Scholingsuitgaven Geen scholingsuitgaven Drempelbedrag en maximaal aftrekbaar bedrag scholingsuitgaven Uitgaven voor Rijksmonumentpanden Uitgaven voor Rijksmonumentenpanden Rijksmonument die een eigen woning is in box 1 Rijksmonument in box 3 Begrip onderhoudskosten Fiscale partners en niet aftrekbare drempel Wetsvoorstel aftrek monumentenuitgaven voor buitenlandse belastingplichtigen Fiscalisten Blogs en kantoren Blog door fiscalisten Aftrekcorrectie privégebruik auto ondernemer richtlijnconform Artikel 10 Successiewet oud niet van toepassing op ik opa vordering Teruggaaf van btw op kerstpakketten 2011 door gedeeltelijk vrijgestelde ondernemers Economische crisis en de belastingontvanger Is de werkkostenregeling nog wel aantrekkelijk Hoe krijg ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug Belastingplan 2012 De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in strijd met EU recht Kostenvergoeding voor telefonisch horen in bezwaarfase Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld Eindheffing voor niet maatschappelijk aanvaardbare 55 plusregeling Lening omlaag die niet door bank zou zijn verstrekt was onzakelijk Verhuurde bovenverdiepingen vormden ondernemingsvermogen Herinvesteringsvoornemen concerndirectie toegerekend aan BV Erfbelasting over oudere WOZ waarde leidde tot buitensporige last Betalingen aan bestuursvoorzitter woningstichting waren resultaatsinkomen BOF ondanks afwezigheid van ondernemingsvermogen Studenten waren niet bij onderneming van vereniging in dienstbetrekking Geen verlaagd BTW tarief voor rondleiding in stadion Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng gold ook voor niet tbs deel pand Omzetcorrecties autosloperij in het kader van actie Klaproos Onzakelijke borgstelling in tbs sfeer leidde tot verlies uit a b Hogere ambtenaren Financiën willen naar systeem van voldoening op aangifte Geen pensioen in eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht Hof Den Bosch legt met prejudiciële vragen bom onder CO2 heffing in BPM MKB winstvrijstelling gold ook na inbreng met terugwerkende kracht Beperking verrekening houdsterverliezen onterecht door geslaagd tegenbewijs Vruchtgebruikconstructie school was misbruik van recht Rechtbank Arnhem bedrijfsopvolging in SW is niet discriminerend Van der Steen arrest verhinderde aansprakelijkheid DGA niet Rechtbank had zaak volgens Hof zelf moeten afdoen Inspecteur mocht VAR loon afgeven in plaats van gevraagde VAR DGA Achterblijven pand verhinderde toepassing van bedrijfsfusiefaciliteit Regresvordering a b houder van meet af aan in box I 12 regeling voor ingevoerde gebruikte auto s niet EU proof Valutawinst op besmette lening na saldering vrijgesteld Bezwaarschriften worden toch inhoudelijk bekeken Fiscus gaat 90 van voorraad bezwaren blindelings volgen Hoge servicekosten deels van invloed op WOZ waarde van serviceflat Verkoop horecapand betekende nog geen staking Heffingsrente herzien volgens herzieningregels van aanslag Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd Geen schadeplicht jegens fiscus na onjuiste etikettering pand Apart soort aandeel door verschil in stemrecht over winst Onderhandse schuldigerkenning verminderde verkrijging niet EU Hof onder voorwaarden akkoord met Nederlandse exitheffing Kwijtscheldingsverlies bij onzakelijke lening omlaag in tbs regeling Bij meerderheidsbelang wordt groepsrelatie voor thincapregeling verondersteld Korte huurperiode pand irrelevant bij overgang algemeenheid Ontbreken echtgenotenvrijstelling bij recht van overgang niet discriminerend Nota van door gemeente ingeschakele WOZ taxateur openbaar Cursus Belastingrecht voor niet fiscalisten Ontvanger mag niet bekendgemaakte aanslag niet invorderen Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking Immateriële schadevergoeding na vernietiging navorderingsaanslag Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA s compenseren Hof had beroep enkel vanwege undue delay ongegrond moeten verklaren Prejudiciële vragen over het begrip bouwterrein Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010 Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I Intranet Modellen Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal Overeenkomst rekening courant tussen DGA en BV NOTULEN Algemene vergadering aandeelhouders van bv met beperkte aansprakelijkheid Managementovereenkomst beheer BV 100 procent werk BV Arbeidsovereenkomst DGA Akte van cessie koop en verkoop van een vordering Akte geruisloze inbreng Aansprakelijkheidsverklaring Aandeelhoudersovereenkomst Wetteksten Inkomstenbelasting Wet op de inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Besluit Fiscale Eenheid 2003 Geruisloze terugkeer art 14c Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische fusie art 14b Wet Vpb standaardvoorwaarden Bedrijfsfusie art 14 Wet Vpb standaardvoorwaarden Juridische afsplitsing art 14a Wet Vpb standaardvoorwaarden Loonbelasting Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Omzetbelasting Wet op de omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 BUA Dividendbelasting Wet op de dividendbelasting 1965 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 Successiewet Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit successiewet 1956 Uitvoeringsregeling schenk en erfbelasting Rechtsverkeer Wet op belastingen van rechtsverkeer Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer Bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Besluit proceskosten bestuursrecht Algemene wet Algemene wet inzake rijksbelastingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Invorderingswet Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling inleners keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Internationaal belastingrecht Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 45 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Besluit van 30 mei 1990 houdende het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Aanhef Wij Beatrix bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 1989 nr WDB89 106 Directoraat Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op de artikelen 25 derde lid 28 tweede lid en 36 tweede lid van de Invorderingswet 1990 Stb 221 De Raad van State gehoord advies van 19 juli 1989 nr W06 89 0153 Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 1990 nr WDB 90 273 Directoraat Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen Hebben goedgevonden en verstaan Hoofdstukken Algemeen Artikel 1 1 Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 15 28 36 en 36b van de Invorderingswet 1990 2 Dit besluit verstaat

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/invorderingswet/uitvoeringsbesluit-invorderingswet-1990 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Belasting Collectief Nederland
  voor dieren in samenhang met artikel 26 van de Invorderingswet 1990 2 Deze regeling verstaat hierna onder wet de Invorderingswet 1990 Artikel 1a Op het bezwaar beroep hoger beroep en beroep in cassatie inzake een in deze regeling als voor bezwaar vatbaar aangeduide beschikking is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor inspecteur wordt gelezen ontvanger Artikel 1b 1 Verzoeken tot uitstel van betaling tot kwijtschelding of tot ontslag van betalingsverplichting ingevolge deze regeling worden afgewezen door de ontvanger indien de voor de beoordeling van het daartoe strekkende verzoek benodigde gegevens niet onjuist of onvolledig dan wel niet op de door de ontvanger aangegeven wijze zijn verstrekt 2 Een ingevolge de hoofdstukken 1B en 1C te nemen besluit tot afwijzing verlening of herziening van uitstel van betaling of van kwijtschelding of een ingevolge die hoofdstukken of het derde lid te nemen besluit tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van uitstel van betaling geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking 3 Indien bij vermindering van een belastingaanslag het bedrag waarvoor op de voet van het eerste lid van de artikelen 1d 1e 1g 2 3 3a 4a 5 5a 6a en 6b uitstel van betaling is verleend wijziging ondergaat beëindigt de ontvanger met inachtneming van het bepaalde in de genoemde artikelen het uitstel dienovereenkomstig Artikel 1c De ontvanger maakt een ingevolge deze regeling ten aanzien van een belastingschuldige genomen beschikking aan deze bekend door uitreiking of toezending van een gedagtekende kennisgeving terzake Hoofdstuk Ibis Gerechtelijke bewaring van roerende zaken Artikel 1cbis Het bedrag bedoeld in artikel 18 vijfde lid van de wet wordt gesteld op 1500 Hoofdstuk IA Overheidsvordering Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1ca In dit hoofdstuk wordt verstaan onder a overheidsvordering vordering als bedoeld in artikel 19 vierde lid van de wet b Onze Minister Onze Minister van Financiën c bank bank als bedoeld in artikel 1 1 van de Wet op het financieel toezicht d betaalrekening rekening bestemd voor het betalingsverkeer en ten aanzien waarvan opdrachten tot automatische incasso kunnen worden gedaan e deelvordering vordering als bedoeld in artikel 1ce derde lid f uitvoeringsdatum datum waarop de overheidsvordering wordt uitgevoerd door de bank waar de belastingschuldige een rekening houdt Deze datum wordt bepaald door de ontvanger bij het doen van de overheidsvordering g bestedingsruimte saldo op een rekening vermeerderd met het maximale debetsaldo op die rekening dat is toegestaan op grond van een overeenkomst inzake krediet die tussen de bank en de belastingschuldige is gesloten Afdeling 2 Overeenkomst Artikel 1cb Onze Minister sluit een overeenkomst inzake de overheidsvordering met de bank waar de rekening wordt gehouden waarop de bedragen ingevorderd op grond van artikel 19 vierde lid van de wet worden overgemaakt De overeenkomst bevat in ieder geval de bepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling Afdeling 3 Uitvoering Artikel 1cc De overheidsvordering wordt gedaan op een betaalrekening die op naam of mede op naam staat van de belastingschuldige zijnde een natuurlijk persoon Artikel 1cd De beschikking bedoeld in artikel 19 vijfde lid van de wet wordt elektronisch bekend gemaakt aan de bank waar de belastingschuldige een betaalrekening houdt De overheidsvordering wordt uitsluitend uitgevoerd volgens de Nederlandse systematiek van automatische incasso Artikel 1ce 1 De overheidsvordering bedraagt ten hoogste 500 en wordt gedaan bij een belastingaanslag met een openstaand bedrag van ten hoogste 1000 voor ten hoogste tweemaal in een kalendermaand per belastingaanslag 2 De overheidsvordering wordt bij dezelfde belastingaanslag gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste drie kalendermaanden gedaan 3 De overheidsvordering kan worden gesplitst in verschillende deelvorderingen Deze deelvorderingen worden op hetzelfde tijdstip bekend gemaakt aan de bank bedoeld in artikel 1cb 4 De overheidsvordering of indien deze is gesplitst de deelvordering wordt uitgevoerd indien de bestedingsruimte op de betaalrekening op de uitvoeringsdatum toereikend is Artikel 1cf 1 De bank waar de belastingschuldige een betaalrekening houdt is bevoegd tot terugboeking van het bedrag van de overheidsvordering of indien deze is gesplitst de deelvordering indien blijkt dat de bestedingsruimte op de betaalrekening van de belastingschuldige op de uitvoeringsdatum ontoereikend is Deze bevoegdheid vervalt na vijf werkdagen volgend op de uitvoeringsdatum 2 Werkdagen in de zin van het eerste lid zijn alle kalenderdagen met uitzondering van de zaterdag en zondag de Nieuwjaarsdag de Goede Vrijdag de tweede Paasdag 1 mei en de beide Kerstdagen Afdeling 4 Informatievoorziening aan belastingschuldige Artikel 1cg De bank waar de belastingschuldige een betaalrekening houdt vermeldt op het papieren of elektronische afschrift van de af of terugboeking op de betaalrekening van de belastingschuldige de door de ontvanger bij het doen van de overheidsvordering geleverde gegevens Artikel 1ch De ontvanger informeert de belastingschuldige schriftelijk over de op zijn betaalrekening uitgevoerde overheidsvordering of indien deze is gesplitst deelvordering binnen zeven dagen nadat de termijn genoemd in artikel 1cf eerste lid tweede volzin is verstreken Hoofdstuk IB Uitstel van betaling gespreide betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting Afdeling 1 Uitstel van betaling van inkomstenbelasting ter zake van stakingswinst die bestemd is voor herinvestering in een andere onderneming Artikel 1d 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting bedoeld in artikel 25 vierde lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Het uitstel eindigt uiterlijk op de dag waarop sedert de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn 12 maanden zijn verstreken dan wel ingeval de uitsteltermijn is verlengd die verlengde termijn is verstreken 3 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 vierde lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Afdeling 2 Uitstel van betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting inzake pensioen en lijfrenteaanspraken Artikel 1e 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting bedoeld in artikel 25 vijfde lid eerste volzin van de wet mits voldoende zekerheid is gesteld en wordt ingestemd met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Voor het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in het eerste lid is geen schriftelijk verzoek nodig en blijft zekerheidstelling achterwege voorzover de verschuldigde belasting betrekking heeft op a aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1 7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die zijn ondergebracht bij een in Nederland gevestigde verzekeraar die bevoegd is het directe verzekeringsbedrijf bedoeld in de Wet op het financieel toezicht uit te oefenen en die de lijfrente of pensioenverplichting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen dan wel zijn ondergebracht bij een in Nederland gevestigd lichaam dat ingevolge artikel 5 eerste lid onderdeel b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting b aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1 7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die zijn ondergebracht bij een verzekeraar die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie in Noorwegen in IJsland of in Liechtenstein en die in die staat bevoegd is tot het uitoefenen van het directe verzekeringsbedrijf 3 Het uitstel eindigt uiterlijk op de eerste dag van het tiende jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft 4 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 vijfde lid vierde volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis 5 De ontvanger beëindigt het uitstel voorzover zich met betrekking tot aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1 7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 waarop de verschuldigde belasting bedoeld in artikel 25 vijfde lid eerste volzin van de wet betrekking heeft een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 vijfde lid vierde volzin van de wet Artikel 1f 1 Indien de ontvanger het op de voet van artikel 1e verleende uitstel van betaling beëindigt omdat zich een in artikel 26 derde lid van de wet bedoelde omstandigheid voordoet verleent hij op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige kwijtschelding van inkomstenbelasting tot een omvang als in genoemd derde lid bedoeld 2 In de gevallen waarin op de voet van artikel 1e derde lid het uitstel van betaling is geëindigd verleent de ontvanger de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek kwijtschelding van belasting tot een bedrag gelijk aan het dan nog openstaande bedrag 3 In afwijking van het eerste lid is voor kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 derde lid eerste volzin onderdeel a van de wet geen schriftelijk verzoek nodig indien de belastingschuldige op het moment dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 vijfde lid vierde volzin van de wet in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen IJsland of Liechtenstein woont Afdeling 3 Uitstel van betaling van inkomstenbelasting inzake kapitaalverzekering eigen woning Artikel 1g 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting bedoeld in artikel 25 zesde lid eerste volzin van de wet mits voldoende zekerheid wordt gesteld en wordt ingestemd met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden Het schriftelijke verzoek en de zekerheidstelling blijven achterwege in geval van emigratie van de belastingschuldige naar een andere lidstaat van de Europese Unie Noorwegen IJsland of Liechtenstein 2 De ontvanger beëindigt het uitstel indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 zesde lid derde volzin van de wet 3 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 zesde lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Artikel 1h 1 Indien de ontvanger het op de voet van artikel 1g verleende uitstel van betaling beëindigt omdat zich een in artikel 25 zesde lid derde volzin van de wet bedoelde omstandigheid voordoet verleent hij op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige kwijtschelding van inkomstenbelasting tot een omvang als bedoeld in artikel 26 zesde lid van de wet 2 In afwijking van het eerste lid is voor het verlenen van kwijtschelding geen schriftelijk verzoek nodig indien de belastingschuldige op het moment dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 zesde lid derde volzin van de wet in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen IJsland of Liechtenstein woont Afdeling 4 Uitstel van betaling gespreide betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting inzake winst uit aanmerkelijk belang Artikel 2 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting in gevallen als bedoeld in artikel 25 achtste lid eerste volzin van de wet mits voldoende zekerheid is gesteld en is ingestemd met door de ontvanger gestelde voorwaarden Het schriftelijk verzoek en de zekerheidstelling blijven achterwege a in geval van emigratie van de belastingschuldige naar een andere lidstaat van de Europese Unie b in geval van geconserveerd inkomen als bedoeld in artikel 2 8 vierde vijfde zesde of zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 waarbij de verkrijger van de aandelen of winstbewijzen een natuurlijk persoon is die woont in een andere lidstaat van de Europese Unie c ingeval de belastingschuldige woont in een andere lidstaat van de Europese Unie en de inkomstenbelasting is verschuldigd door de toepassing van artikel 7 5 vierde vijfde onderscheidenlijk zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 waarbij de verwervende of verkrijgende vennootschap in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd onderscheidenlijk de verplaatsing van de werkelijke leiding geschiedt naar een andere lidstaat van de Europese Unie 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt voor belastingaanslagen opgelegd met toepassing van artikel 2 8 zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 uitstel van betaling verleend op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige en de verkrijger gezamenlijk 3 Het uitstel eindigt uiterlijk op de eerste dag van het tiende jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft 4 Ingeval aandelen of winstbewijzen waarvan de waarde ten grondslag ligt aan de in het eerste lid bedoelde belasting worden vervreemd in de zin van artikel 4 12 of 4 16 eerste lid onderdelen a tot en met g en i en tweede tot en met vierde lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 beëindigt de ontvanger het uitstel voor zover dit aan deze aandelen of winstbewijzen kan worden toegerekend In geval van een teruggaaf van wat op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening is gestort dan wel van wat door houders van winstbewijzen is gestort of ingelegd beëindigt de ontvanger het uitstel voor zover dit aan deze teruggaaf kan worden toegerekend Het uitstel wordt voorts door de ontvanger beëindigd in een situatie als bedoeld in artikel 25 achtste lid onderdeel b van de wet 5 Op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige kan in geval van een vervreemding in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3 55 van de Wet inkomstenbelasting 2001 een splitsing als bedoeld in artikel 3 56 van die wet of een fusie als bedoeld in artikel 3 57 van die wet het uitstel worden voortgezet in welk geval de aandelen in of de winstbewijzen van de verkrijgende vennootschap voortaan worden geacht aan het verleende uitstel ten grondslag te liggen 6 Op schriftelijk verzoek van de belanghebbende kan in geval van een vervreemding in de zin van artikel 4 16 eerste lid onderdelen e of f van de Wet inkomstenbelasting 2001 of wegens een verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgemeenschap binnen twee jaren na het overlijden van de erflater onderscheidenlijk na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap het uitstel worden voortgezet Ingeval de belastingaanslag inkomstenbelasting betreft ter zake van geconserveerd inkomen door de toepassing van artikel 4 16 eerste lid onderdeel h van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan het uitstel van betaling echter niet worden voortgezet voor zover het uitstel kan worden toegerekend aan het vervreemdingsvoordeel dat ingevolge artikel 4 17a van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking zou zijn genomen wanneer zowel de belastingschuldige als de verkrijger in Nederland zouden hebben gewoond ten tijde van de overgang 7 Op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige kan in geval van een vervreemding in de zin van artikel 4 16 eerste lid onderdeel g van de Wet inkomstenbelasting 2001 het uitstel worden voortgezet voor het gedeelte dat betrekking heeft op de nog tot het vermogen van de belastingschuldige behorende aandelen of winstbewijzen 8 Ingeval aandelen of winstbewijzen die aan het uitstel ten grondslag liggen worden geschonken kan op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de belastingschuldige en de verkrijger van die aandelen of winstbewijzen het uitstel van betaling worden voortgezet voor het gedeelte dat betrekking heeft op die aandelen of winstbewijzen mits de verkrijger reeds gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de schenking in dienstbetrekking is van de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen direct of indirect betrekking hebben Ingeval de belastingaanslag inkomstenbelasting betreft ter zake van geconserveerd inkomen door de toepassing van artikel 4 16 eerste lid onderdeel h van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan het uitstel van betaling echter niet worden voortgezet voor zover het uitstel kan worden toegerekend aan het vervreemdingsvoordeel dat ingevolge artikel 4 17c van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking zou zijn genomen wanneer zowel de belastingschuldige als de verkrijger in Nederland zou hebben gewoond ten tijde van de schenking 9 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 achtste lid onderdelen a b of c van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis 10 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een lidstaat van de Europese Unie mede verstaan Noorwegen IJsland en Liechtenstein Artikel 3 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting in gevallen als bedoeld in artikel 25 negende lid van de wet en tot een omvang als bij dat artikel alsmede krachtens dat artikel in de navolgende leden is bepaald mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Het uitstel wordt verleend voor het bedrag aan belasting dat kan worden toegerekend aan het voordeel wegens de vervreemding bedoeld in artikel 25 negende lid van de wet mits dat bedrag 2269 te boven gaat 3 Het uitstel houdt in dat de verschuldigde belasting kan worden voldaan in tien gelijke jaarlijkse termijnen waarvan de eerste termijn zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet vervalt en elk van de volgende termijnen telkens een jaar later 4 De ontvanger vermindert het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend a ingeval in een kalenderjaar aflossingen op de schuldig gebleven tegenprestatie plaatsvinden welke gezamenlijk uitgaan boven het dubbele van de belasting die in dat jaar op de voet van het derde lid moet worden voldaan voor de helft van hetgeen er boven uitgaat b ingeval aandelen of winstbewijzen welke aan het uitstel ten grondslag liggen worden vervreemd in de zin van artikel 25 tiende lid van de wet voor zover het uitstel aan deze aandelen of winstbewijzen kan worden toegerekend c ingeval in een kalenderjaar uit de aandelen of winstbewijzen welke aan het uitstel ten grondslag liggen reguliere voordelen als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 worden genoten welke uitgaan boven het dubbele van de belasting die in dat jaar op de voet van het derde lid moet worden voldaan voor de helft van hetgeen er boven uitgaat 5 Voor zover een vervreemdingsvoordeel of een regulier voordeel binnen zes maanden wordt aangewend voor een aflossing op de schuldig gebleven tegenprestatie wordt alleen de aflossing in aanmerking genomen voor de toepassing van het vierde lid 6 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het vierde lid stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis 7 Voor de toepassing van artikel 25 negende lid van de wet worden van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aangewezen IJsland Noorwegen en Liechtenstein Artikel 3a 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting in gevallen als bedoeld in artikel 25 elfde lid van de wet en tot een omvang als bij dat artikel alsmede krachtens dat artikel in de navolgende leden is bepaald 2 Het uitstel wordt verleend voor het bedrag aan inkomstenbelasting bedoeld in artikel 25 elfde lid eerste volzin mits dat bedrag 2269 te boven gaat 3 Het uitstel houdt in dat de verschuldigde belasting kan worden voldaan in tien gelijke jaarlijkse termijnen waarvan de eerste termijn zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet vervalt en elk van de volgende termijnen telkens een jaar later 4 De ontvanger vermindert het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend a ingeval aandelen of winstbewijzen welke aan het uitstel ten grondslag liggen worden vervreemd in de zin van artikel 25 tiende lid van de wet voor zover het uitstel aan deze aandelen of winstbewijzen kan worden toegerekend b ingeval in een kalenderjaar uit de aandelen of winstbewijzen welke aan het uitstel ten grondslag liggen reguliere voordelen als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 worden genoten welke uitgaan boven het dubbele van de belasting die in dat jaar op de voet van het derde lid moet worden voldaan voor de helft van hetgeen er boven uitgaat 5 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het vierde lid stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Artikel 4 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek kwijtschelding van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting in de gevallen als bedoeld in artikel 26 tweede vierde of vijfde lid van de wet en tot een omvang als in die leden bedoeld met dien verstande dat het bedrag van de kwijtschelding in totaal niet meer kan bedragen dan het bedrag van de belasting waarvoor ter zake van het aandeel of winstbewijs uitstel van betaling is verleend 2 In afwijking van het eerste lid is voor kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 vijfde lid eerste volzin onderdeel c van de wet geen schriftelijk verzoek nodig indien de belastingschuldige op het moment dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 achtste lid onderdeel a van de wet in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen IJsland of Liechtenstein woont Afdeling 5 Gespreide betaling van inkomstenbelasting wegens beëindiging van een terbeschikkingstelling van een zaak Artikel 4a 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen voor zover daarin is begrepen inkomstenbelasting als bedoeld in artikel 25 veertiende lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Het uitstel eindigt uiterlijk op de dag waarop sedert de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn tien jaar zijn verstreken 3 In geval van een vervreemding waarbij de koper de overdrachtsprijs schuldig is gebleven als bedoeld in artikel 25 veertiende lid eerste volzin onderdeel b van de wet en er een aflossing plaatsvindt vermindert de ontvanger het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend met de helft van die aflossing 4 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 veertiende lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Afdeling 6 Gespreide betaling van inkomstenbelasting inzake staking en overbrenging van de ondernemingswoning naar het privé vermogen Artikel 5 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen voorzover daarin is begrepen inkomstenbelasting als bedoeld in artikel 25 zestiende lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Het uitstel eindigt uiterlijk op de dag waarop sedert de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn tien jaar zijn verstreken 3 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 zestiende lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Afdeling 7 Uitstel van betaling van inkomstenbelasting inzake winst bij staking door overlijden Artikel 5a 1 De ontvanger verleent de erfgenamen van de belastingschuldige op hun schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting bedoeld in artikel 25 zeventiende lid van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Het uitstel eindigt uiterlijk op de dag waarop sedert de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn tien jaar zijn verstreken Afdeling 8 Uitstel van betaling van inkomstenbelasting inzake winst behaald door overdracht onderneming aan een natuurlijke persoon die overdrachtsprijs schuldig is gebleven Artikel 5b 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting in de gevallen bedoeld in artikel 25 achttiende lid van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden en een afschrift is overgelegd van de overeenkomst waarbij de onderneming of een gedeelte van de onderneming is overgedragen aan de natuurlijk persoon die de overdrachtsprijs geheel of gedeeltelijk schuldig is gebleven Uit deze overeenkomst moet blijken welk deel van de overdrachtsprijs schuldig is gebleven wat de duur van de overeengekomen aflossingsperiode is en in welke termijnen de overdrachtsprijs wordt voldaan 2 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 negentiende lid tweede volzin onderdelen a of b of derde volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis 3 Ingeval de overdrachtsprijs geheel of gedeeltelijk versneld wordt afgelost stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis alsmede van het nog niet ontvangen deel van de overdrachtsprijs Hoofdstuk IC Uitstel van betaling van schenk of erfbelasting Afdeling 1 Uitstel van betaling van schenk of erfbelasting bij bedrijfsopvolging Artikel 6a 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de schenk of erfbelasting bedoeld in artikel 25 twaalfde lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 De termijn van tien jaar genoemd in artikel 25 twaalfde lid van de wet vangt aan op de dag na het einde van het kalenderjaar waarin de verkrijging heeft plaatsgevonden 3 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 twaalfde lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Artikel 6b 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen voorzover daarin is begrepen schenk of erfbelasting als bedoeld in artikel 25 dertiende lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 De termijn van tien jaar genoemd in artikel 25 dertiende lid van de wet vangt aan op de dag na het einde van het kalenderjaar waarin de verkrijging heeft plaatsgevonden 3 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 dertiende lid tweede volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Afdeling 2 Uitstel van betaling van erfbelasting ter zake van de verkrijging van de blote eigendom van een woning bedoeld in Artikel 6c 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van betaling voor belastingaanslagen betreffende de erfbelasting bedoeld in artikel 25 twintigste lid eerste volzin van de wet mits wordt ingestemd met door de ontvanger nader te stellen voorwaarden 2 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25 twintigste lid derde volzin van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis Hoofdstuk II Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting Afdeling 1 Algemeen Artikel 7 1 De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek bij voor administratief beroep vatbare beschikking kwijtschelding van de door hem verschuldigde rijksbelastingen in andere gevallen dan die bedoeld in de hoofdstukken IB en IC op de voet van deze afdeling en de afdelingen 2 tot en met 5 van dit hoofdstuk 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden de heffingsrente de revisierente en de bestuurlijke boeten die de belastingschuldige heeft belopen in verband met de in dit hoofdstuk bedoelde belastingen gelijkgesteld met de belastingen waarmee zij samenhangen Artikel 8 1 Geen kwijtschelding wordt verleend a voor zover het feit dat een belastingaanslag niet kan worden voldaan aan de belastingschuldige is toe te rekenen b indien de belastingschuldige heeft nagelaten de vereiste aangifte in te dienen c indien de belastingschuldige in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert tenzij sprake is van een akkoord als bedoeld in de artikelen 138 en 252 van de Faillissementswet d indien ten aanzien van de belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard tenzij sprake is van een akkoord als bedoeld in artikel 329 van de Faillissementswet dan wel van een belastingaanslag voor zover die materieel verschuldigd is geworden op een tijdstip of over een tijdvak dat is gelegen na de uitspraak waarbij de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard en niet kan worden aangemerkt als boedelschuld e indien de belastingschuldige een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent en ook na totstandkoming van een akkoord bedoeld in artikel 21 geen reële vooruitzichten zouden bestaan voor de voortzetting van het bedrijf of beroep f voor een voorlopige aanslag die nog niet is gevolgd door de aanslag g indien niet aan eventueel door de ontvanger gestelde voorwaarden is voldaan 2 Geen kwijtschelding wordt verleend voor belastingaanslagen motorrijtuigenbelasting voor belastingaanslagen belasting van personenauto s en motorrijwielen voor belastingaanslagen belasting zware motorrijtuigen voor belastingaanslagen welke zijn opgelegd wegens verschuldigde rente ingevolge de Ruilverkavelingswet 1954 de Reconstructiewet Midden Delfland of de Herinrichtingswet Oost Groningen en Gronings Drentse Veenkoloniën alsmede voor belastingaanslagen welke zijn opgelegd wegens verschuldigde kosten ingevolge de Wet inrichting landelijk gebied of de Reconstructiewet concentratiegebieden Artikel 9 1 Gedurende de behandeling van het verzoek om kwijtschelding worden voor de belastingaanslag ten aanzien waarvan kwijtschelding is verzocht geen conservatoire maatregelen genomen of voortgezet Eveneens wordt gedurende die tijd voor die belastingaanslag de dwanginvordering niet aangevangen of voortgezet 2 Indien de ontvanger aannemelijk maakt dat gegronde vrees bestaat dat toepassing van het eerste lid ertoe zal leiden dat goederen waarop de belastingschuld waarvan kwijtschelding is verzocht kan worden verhaald zullen worden verduisterd kan hij ondanks het verzoek om kwijtschelding conservatoire en zo nodig executoriale maatregelen nemen Voor zover deze maatregelen een onherroepelijk karakter dragen is toestemming nodig van de directeur Afdeling 2 Kwijtschelding van rijksbelastingen in de privé sfeer Artikel 10 1 Deze afdeling heeft betrekking op kwijtschelding van inkomstenbelasting verschuldigd door natuurlijke personen die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefenen van loonbelasting verschuldigd door werknemers alsmede van erfbelasting schenkbelasting recht van overgang en belastingen van rechtsverkeer verschuldigd door natuurlijke personen 2 Deze afdeling heeft voorts in afwijking in zoverre van artikel 20 betrekking op kwijtschelding van inkomstenbelasting verschuldigd door natuurlijke personen die een uitkering genieten ingevolge de Wet werk en inkomen kunstenaars zoals deze op 31 december 2011 luidde Artikel 11 Kwijtschelding wordt verleend voor a het gehele op de belastingaanslag openstaande bedrag indien geen vermogen en geen betalingscapaciteit aanwezig is b het openstaande bedrag van de belastingaanslag dat resteert nadat 1 het aanwezige vermogen is aangewend ter voldoening van de belastingaanslag 2 ten minste 80 percent van de betalingscapaciteit is aangewend een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8 en artikel 18 Artikel 12 1 Onder vermogen als bedoeld in artikel 11 wordt verstaan de waarde in het economische verkeer van de bezittingen van de belastingschuldige en van zijn echtgenoot bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand of artikel 3 van de Wet investeren in jongeren zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden Stb 650 verminderd met de schulden van de belastingschuldige en deze persoon die hoger bevoorrecht zijn dan de rijksbelastingen 2 Onder bezittingen wordt niet begrepen a de inboedel voor zover de waarde hiervan niet meer bedraagt dan 2269 b rechten op kapitaalsuitkeringen of prestaties uit levensverzekering uitsluitend bestaande uit een kapitaaluitkering bij overlijden van de belastingschuldige of zijn echtgenoot mits deze kapitaaluitkering is bestemd voor de verzorging van de uitvaart van de belastingschuldige of zijn echtgenoot dan wel op prestaties in natura ter zake van de verzorging van een uitvaart van de belastingschuldige of zijn echtgenoot c een auto die op het moment van het verzoek een waarde heeft van 2269 of minder een auto met een waarde van meer dan 2269 wordt niet als vermogen beschouwd indien jegens de ontvanger aannemelijk kan worden gemaakt dat die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit d het totale bedrag aan financiële middelen andere dan de onder f bedoelde voor zover dat bedrag de ingevolge artikel 16 in aanmerking te nemen kosten van bestaan vermeerderd met een bedrag ter grootte van het per maand gemiddelde bedrag van de uitgaven bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdelen b en c niet te boven gaat met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met de in die onderdelen bedoelde vermindering met ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag onderscheidenlijk zorgtoeslag e het bedrag op een bank of girorekening dat in het kader van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is verkregen in de vorm van leningen of dat is verkregen in het kader van een regeling voor persoonsgebonden budget welke regeling is gegrond op artikel 44 eerste lid onderdeel b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 14a van de Zorgverzekeringswet f een bedrag van 2269 aan financiële middelen per persoon voor personen die op 31 december 1999 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt g de ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening 3 Onder waarde bedoeld in het tweede lid onderdeel c wordt verstaan de prijs die de autohandel bereid is te betalen bij inkoop zonder gelijktijdige verkoop van een andere auto 4 Indien de uitgaven bedoeld in artikel 15 eerste lid onderdelen b en c verschuldigd zijn over een termijn van langer dan een maand wordt in plaats van het per maand gemiddelde bedrag in aanmerking genomen het deel van het termijnbedrag voor zover dat gelet op de vervaldatum van de termijnbetaling op het moment van het verzoek om kwijtschelding redelijkerwijs kan worden aangemerkt als reservering voor die termijnbetaling Artikel 13 1 Onder betalingscapaciteit bedoeld in artikel 11 wordt verstaan het positieve verschil in de periode van 12 maanden vanaf de datum waarop het verzoek om kwijtschelding is ingediend van het gemiddeld per maand te verwachten netto besteedbare inkomen van de belastingschuldige in die periode en de gemiddeld per maand te verwachten kosten van bestaan in die periode 2 Het netto besteedbare inkomen van de belastingschuldige bedoeld in het eerste lid wordt vermeerderd met het gemiddeld per maand te verwachten netto besteedbare inkomen in de periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop het verzoek om kwijtschelding is ingediend van zijn echtgenoot bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand of artikel 3 van de Wet investeren in jongeren zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden Stb 650 Artikel 14 1 Onder het netto besteedbare inkomen bedoeld in artikel 13 wordt verstaan het met de in artikel 15 eerste lid vermelde uitgaven verminderde gezamenlijke bedrag van a de aan inhouding van loonbelasting premie voor de volksverzekeringen onderworpen inkomsten verminderd met de wettelijke inhoudingen zonder rekening te houden met de daarbij eventueel in mindering gebrachte jonggehandicaptenkorting bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de ingehouden pensioenpremies bijdragen ingevolge een levensloopregeling en premies ziektekostenverzekering b uitkeringen voor levensonderhoud ingevolge de artikelen 157 158 of 404 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek c overige inkomsten met uitzondering van 1 de uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet 2 de uitkeringen ingevolge een regeling voor persoonsgebonden budget welke regeling is gegrond op artikel 44 eerste lid onderdeel b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 14a van de Zorgverzekeringswet 3 de kinderopvangtoeslag bedoeld in hoofdstuk 1 afdeling 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de tegemoetkomingen ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 4 de premie bedoeld in artikel 31 tweede lid onderdeel j van de Wet werk en bijstand alsmede een daarmee naar aard strekking en omvang overeenkomende premie 5 de langdurigheidstoeslag bedoeld in artikel 36 van de Wet werk en bijstand 6 de vergoeding voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind in het kader van de Wet op de jeugdzorg 7 het kindgebonden budget bedoeld in de Wet op het kindgebonden budget 8 de huurtoeslag bedoeld in artikel 1 onderdeel e van de Wet op de huurtoeslag de krachtens de Wet werk en bijstand ontvangen woonkostentoeslag en de zorgtoeslag bedoeld in artikel 1 onderdeel e van de Wet op de zorgtoeslag 9 de inkomsten uit arbeid bedoeld in artikel 31 tweede lid onderdelen n en r van de Wet werk en bijstand 10 een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk tot ten hoogste de bedragen genoemd in artikel 2 zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 2 Tot de inkomsten bedoeld in het eerste lid onderdeel c wordt ook gerekend de voorlopige teruggaaf bedoeld in artikel 13 tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen daaronder begrepen de aanspraak op een zodanige teruggaaf 3 Voor de belastingschuldige bedoeld in artikel 10 tweede lid die in het kalenderjaar voorafgaande aan het verzoek om kwijtschelding een uitkering heeft genoten ingevolge de Wet werk en inkomen kunstenaars zoals deze op 31 december 2011 luidde worden tot de inkomsten bedoeld in het eerste lid onderdeel c ook gerekend de inkomsten uit de beroepsuitoefening Deze inkomsten worden in aanmerking genomen voor het bedrag dat blijkt uit de opgave van de in het kalenderjaar genoten inkomsten die de belastingschuldige aan het college van

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/invorderingswet/uitvoeringsregeling-invorderingswet-1990 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Internationaal belastingrecht - Belasting Collectief Nederland
  krijg ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug Belastingplan 2012 De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting Woningcorporatie is anbi Uitbreiding defiscalisering inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2012 Elektronisch factureren nu ook in Duitsland Belgische BTW beurzen Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling Limited liability partnership Nieuwe regeling rechtsbescherming tegen controlehandelingen Verhoging ZVW bijdrage inkomen 2012 onder de loep Belgische achterhoede gevechten i p v ernstige begroting Negatief loon verrekenen Tegemoetkoming Staatssecretaris verhult verkeerde uitleg art 10 Successiewet De informatieverplichting een suppletie die geen verbetering is Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Fruitmand en rouwkrans Aankoop van een vakantiehuis in Duitsland Bijtelling te voorkomen door dubbel leasecontract Te weinig geld in BV om pensioen eigen beheer uit te keren Scheepvaart CV gebruikmaking van willekeurige afschrijving Nieuw besluit bestrijding en ontmanteling APV s Auto van de zaak de bovennormbijdrage Struisvogels en tandprothesen De verraderlijke eigenschappen van de Duitse omzetbelasting De werkplek Belastingdienst Toeslagen maakt fraude mogelijk met toeslagen Politieke vertoning in België toch meer dan louter een taaltegenstelling tussen Vlamingen en Walen Overdracht van de woning door ouders aan kinderen gunstig of juist niet Gereglementeerde beroepstitels inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen in België Over het kijken naar een aap apekool en de verhoging van het btw tarief voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/internationaal-belastingrecht (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001 - Belasting Collectief Nederland
  kopen of inlichtingen in te winnen e het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting uitsluitend om voor de onderneming enige andere werkzaamheid uit te oefenen die van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft f het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting uitsluitend voor een combinatie van de in de onderdelen a tot en met e genoemde werkzaamheden mits het totaal van de werkzaamheden van de vaste bedrijfsinrichting dat uit deze combinatie voortvloeit van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft 3 Indien een persoon niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger in de zin van het vierde lid voor een belastingplichtige werkzaam is en een machtiging bezit om namens de belastingplichtige overeenkomsten af te sluiten en dit recht in een andere staat gewoonlijk uitoefent heeft die belastingplichtige voor de toepassing van dit besluit een vaste inrichting in die andere staat met betrekking tot de werkzaamheden die de persoon voor die belastingplichtige verricht De vorige volzin is niet van toepassing indien de werkzaamheden van de persoon beperkt blijven tot werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid die indien zij worden uitgeoefend met behulp van een vaste bedrijfsinrichting deze vaste bedrijfsinrichting op grond van de bepalingen van dat lid niet tot een vaste inrichting zouden maken 4 Een belastingplichtige heeft geen vaste inrichting in een andere staat alleen op grond van de omstandigheid dat hij in die staat zaken doet door bemiddeling van een makelaar commissionair of enige andere onafhankelijke vertegenwoordiger mits deze personen in de normale uitoefening van hun bedrijf handelen Artikel 3 Uitbreiding begrip Mogendheid 1 In dit besluit wordt onder Mogendheid mede verstaan een bestuurlijke eenheid 2 Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden de landen van het Koninkrijk der Nederlanden aangemerkt als afzonderlijke Mogendheden Artikel 4 Gebied van een andere Mogendheid In dit besluit wordt onder gebied van een andere Mogendheid verstaan het grondgebied van die Mogendheid daaronder begrepen het gebied buiten de territoriale zee van die Mogendheid waar deze in overeenstemming met het internationale recht soevereine rechten kan uitoefenen Artikel 5 Dividenden interest en royalty s In dit besluit wordt a onder dividenden verstaan voordelen uit aandelen winstbewijzen of andere rechten met uitzondering van schuldvorderingen die aanspraak geven op een aandeel in de winst van vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld b onder interest verstaan voordelen uit overheidsleningen obligaties of schuldbewijzen en andere schuldvorderingen van welke aard ook al dan niet aanspraak gevende op een aandeel in de winst c onder royalty s verstaan vergoedingen van welke aard ook voor 1 het gebruik van of het recht op gebruik van een auteursrecht op een werk op het gebied van de wetenschap een octrooi een fabrieks of handelsmerk een tekening of model een plan een geheim recept of werkwijze 2 het gebruik van of het recht van gebruik van nijverheids en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting 3 inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid handel of wetenschap of 4 het verlenen van technische diensten in een ontwikkelingsland Artikel 6 Ontwikkelingsland Voor de toepassing van dit besluit worden als ontwikkelingsland aangewezen Afghanistan Algerije Angola Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Burkina Faso Burundi Cambodja de Centraal Afrikaanse Republiek Colombia de Comoren de Republiek Congo Costa Rica Cuba de Democratische Republiek Congo Djibouti Dominica de Dominicaanse Republiek Ecuador El Salvador Equatoriaal Guinea Eritrea Ethiopië Fiji Gambia Grenada Guatemala Guinee Guinee Bissau Guyana Haïti Honduras Irak Iran Ivoorkust Jamaica Jemen Kaapverdië Kameroen Kenia Kiribati Laos Lesotho Libanon Liberia Madagaskar de Malediven Mali de Marshalleilanden Mauritanië Micronesië Mozambique Myanmar Namibië Nepal Nicaragua Niger Noord Korea de Palau eilanden de door de Palestijnse Autoriteit bestuurde gebieden Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru Ruanda St Vincent en de Grenadines de Salomonseilanden Sao Tome en Principe Senegal Sierra Leone Soedan Somalië Swaziland Syrië Tanzania Togo Tonga Tsjaad Tuvalu Vanuatu West Samoa en Zuid Soedan Hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Afdeling 1 Algemene bepaling Artikel 7 Te conserveren inkomen Voor de toepassing van dit hoofdstuk blijft te conserveren inkomen en de daarover verschuldigde belasting buiten beschouwing Afdeling 2 Inkomen uit werk en woning Paragraaf 1 Vrijstelling Artikel 8 Vrijstelling Een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit werk en woning Artikel 9 Buitenlands inkomen uit werk en woning uit een andere Mogendheid 1 Het buitenlandse inkomen uit werk en woning uit een andere Mogendheid bestaat uit het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige als bestanddeel van het inkomen uit werk en woning uit die Mogendheid geniet als a belastbare winst uit buitenlandse onderneming zijnde een onderneming die of het gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting binnen het gebied van de andere Mogendheid b belastbaar loon ter zake van het binnen het gebied van de andere Mogendheid in privaatrechtelijke dienstbetrekking verrichten of hebben verricht van arbeid c belastbaar loon ter zake van het in publiekrechtelijke dienstbetrekking tot een binnen het gebied van de andere Mogendheid gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon verrichten of hebben verricht van arbeid waarbij het loon ten laste komt van die rechtspersoon of van een door zulk een rechtspersoon in het leven geroepen fonds d opbrengsten verminderd met de in aftrek te brengen kosten van onroerende zaken die binnen het gebied van de andere Mogendheid zijn gelegen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen e belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een publiekrechtelijke regeling ten laste van een binnen het gebied van de andere Mogendheid gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon of van een door een zodanige rechtspersoon in het leven geroepen fonds voorzover deze inkomensbestanddelen zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege die andere Mogendheid wordt geheven 2 Werkzaamheden die in het kader van een onderneming worden verricht gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen in op of boven het winningsgebied van de andere Mogendheid vormen een buitenlandse onderneming Het winningsgebied van de andere Mogendheid bestaat uit de territoriale zee van die Mogendheid alsmede het buiten de territoriale zee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan voorzover die andere Mogendheid daar op grond van het internationale recht rechten mag uitoefenen op het gebied van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen 3 Bij het bepalen van de winst uit een buitenlandse onderneming worden aan die buitenlandse onderneming de voordelen toegerekend die deze geacht zou worden te behalen in het bijzonder bij haar handelen met andere onderdelen van de onderneming indien zij een zelfstandige en onafhankelijke onderneming zou zijn die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden zou uitoefenen onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden hierbij in aanmerking nemende de door de belastingplichtige door middel van de buitenlandse onderneming en andere delen van de onderneming uitgeoefende functies gebruikte activa en gelopen risico s 4 Het in het eerste lid onderdeel b bedoelde loon wordt bij arbeid die korter dan dertig dagen aaneengesloten binnen het gebied van de andere Mogendheid is verricht alleen beschouwd te zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege die Mogendheid wordt geheven indien blijkt dat ter zake hiervan aan die Mogendheid belasting is betaald 5 In afwijking in zoverre van het eerste lid onderdeel c is indien het aldaar bedoelde loon wordt genoten ter zake van het verrichten of verricht hebben van arbeid ten behoeve van een onderneming op dit loon het bepaalde in het eerste lid onderdeel b van toepassing 6 In afwijking in zoverre van het eerste lid behoren door een belastingplichtige verkregen voordelen en inkomsten uit het door de belastingplichtige of een ander als artiest of sportbeoefenaar verrichten van persoonlijke werkzaamheden binnen het gebied van de andere Mogendheid niet tot het buitenlandse inkomen uit werk en woning uit die Mogendheid 7 Indien de belastingplichtige de onderneming van een vennootschap waarvan hij aandelen of winstbewijzen houdt in het kader van de ontbinding van die vennootschap met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voortzet of mede voortzet wordt op het tijdstip van voortzetting mede als winst uit buitenlandse onderneming uit een Mogendheid aangemerkt 20 45 deel van het aan het aandeel van de belastingplichtige in de vennootschap toe te rekenen deel van het volgens artikel 34 vastgestelde bedrag aan winst uit buitenlandse onderneming uit die Mogendheid van de vennootschap na toepassing van genoemd artikel 14c tweede lid De vorige volzin vindt overeenkomstige toepassing bij volgens artikel 35 vastgestelde bedragen aan negatieve buitenlandse winst van de vennootschap 8 In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt tot het buitenlandse inkomen uit werk en woning uit een andere Mogendheid niet gerekend het door een belastingplichtige genoten belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de werkelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid Artikel 9a Toedeling ondernemersaftrek 1 Bij het bepalen van de belastbare winst uit buitenlandse onderneming bedoeld in artikel 9 eerste lid onderdeel a wordt de ondernemersaftrek bedoeld in artikel 3 74 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking genomen voor een bedrag dat tot de ondernemersaftrek waarop de belastingplichtige in dat jaar recht heeft in dezelfde verhouding staat als de winst uit buitenlandse onderneming voor aftrek van de ondernemersaftrek staat tot de winst bedoeld in artikel 3 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 2 Indien de winst bedoeld in artikel 3 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 positief is en de buitenlandse winst negatief wordt deze laatste voor de toepassing van het eerste lid op nihil gesteld 3 Indien de buitenlandse winst groter is dan de winst bedoeld in artikel 3 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt de ondernemersaftrek bij de bepaling van de belastbare winst uit buitenlandse onderneming in zijn geheel in aanmerking genomen 4 Indien de buitenlandse winst negatief is en de winst bedoeld in artikel 3 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 lager is dan de buitenlandse winst wordt de ondernemersaftrek bij de bepaling van de belastbare winst uit buitenlandse onderneming voor de helft in aanmerking genomen Artikel 10 Vermindering belasting bij buitenlands inkomen uit werk en woning 1 De in artikel 8 bedoelde vrijstelling voor buitenlands inkomen uit werk en woning wordt voor elke Mogendheid waaruit de belastingplichtige zodanig inkomen geniet afzonderlijk toegepast door een vermindering te verlenen op de verschuldigde inkomstenbelasting 2 De in het eerste lid bedoelde vermindering is gelijk aan het bedrag dat tot de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit werk en woning verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het buitenlands inkomen uit werk en woning uit een Mogendheid staat tot het noemerinkomen 3 De vermindering dan wel ingeval de belastingplichtige uit meer dan een Mogendheid buitenlands inkomen uit werk en woning geniet het gezamenlijke bedrag van de verminderingen kan met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting niet meer bedragen dan het bedrag van de belasting dat zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 verschuldigd zou zijn over het belastbare inkomen uit werk en woning 4 Onder de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 verschuldigd zou zijn over het belastbare inkomen uit werk en woning wordt verstaan de over het kalenderjaar berekende belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning bedoeld in artikel 2 7 eerste lid aanhef en onderdeel a van de Wet inkomstenbelasting 2001 5 Onder noemerinkomen wordt verstaan het inkomen uit werk en woning verminderd met de met overeenkomstige toepassing van afdeling 3 13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 te verrekenen negatieve bedragen aan noemerinkomen uit andere jaren 6 In afwijking van het vijfde lid wordt het noemerinkomen per Mogendheid vermeerderd met de op het inkomen uit werk en woning in het jaar in mindering gebrachte uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrek voorzover deze bij de belastingheffing in die Mogendheid in aanmerking zijn genomen 7 In afwijking van het vijfde lid wordt indien het inkomen van een belastingplichtige hoofdzakelijk uit een Mogendheid afkomstig is en die Mogendheid bij de belastingheffing van het inkomen de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige volledig in aanmerking neemt of op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehouden is deze volledig in aanmerking te nemen het noemerinkomen ook voor de bepaling van de vermindering wegens buitenlands inkomen uit andere Mogendheden vermeerderd met de op het inkomen uit werk en woning in het jaar in mindering gebrachte uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrek De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een Mogendheid niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die als zij een zodanige lidstaat zou zijn gehouden zou zijn om op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de persoonlijke en gezinssituatie volledig in aanmerking te nemen Artikel 11 Doorschuifregeling 1 Een bedrag aan in een jaar vrij te stellen buitenlands inkomen uit werk en woning per Mogendheid berekend met inachtneming van de verrekening volgens artikel 12 dat door de toepassing van artikel 10 derde lid niet leidt tot een vermindering van belasting over dat jaar wordt overgebracht naar het volgend jaar Deze overbrenging vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen uit werk en woning door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking 2 In het jaar waarnaar de overbrenging plaatsvindt wordt voor de berekening van de vermindering van artikel 10 het buitenlands inkomen uit werk en woning verhoogd met het over te brengen bedrag aan buitenlands inkomen uit werk en woning Het noemerinkomen wordt niet verhoogd 3 Vervallen 4 Indien een binnenlandse belastingplichtige beloningen geniet als bedoeld in een compensatieregeling voor grensarbeiders in een andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing 5 Bij ministeriële regeling kan onder daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald dat het vierde lid geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is Artikel 12 Inhaalregeling Indien het buitenlands inkomen uit werk en woning uit een Mogendheid berekend met inachtneming van de overbrenging per Mogendheid volgens artikel 11 negatief is wordt het voor de toepassing van de vermindering van artikel 10 aangemerkt als negatief bestanddeel van het buitenlandse inkomen uit werk en woning van het volgend jaar uit die Mogendheid De inspecteur stelt het naar het volgend jaar over te brengen negatieve buitenlands inkomen uit werk en woning vast bij voor bezwaar vatbare beschikking Paragraaf 2 Verrekening Artikel 13 Verrekening buitenlandse belasting bij sporters en artiesten 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting naar het inkomen een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor in het inkomen uit werk en woning begrepen voordelen en inkomsten uit het door de belastingplichtige of een ander als artiest of sportbeoefenaar verrichten van persoonlijke werkzaamheden binnen het gebied van die andere Mogendheid 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen a het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting b het bedrag dat tot de belasting die in het desbetreffende jaar zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit werk en woning verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de in dat jaar volgens het eerste lid in aanmerking te nemen voordelen en inkomsten verminderd met de daarmee verband houdende kosten staat tot het noemerinkomen 3 Artikel 10 vierde vijfde en zevende lid is van overeenkomstige toepassing 4 De vermindering volgens dit artikel bedraagt met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting en volgens artikel 10 ten hoogste het bedrag aan berekende belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning Artikel 13a Verrekening buitenlandse belasting bij bemanningsleden van zee of luchtvaartuigen in het internationale verkeer 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting naar het inkomen een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor het in het inkomen uit werk en woning begrepen belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de werkelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen a het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege de andere Mogendheid geheven belasting b het bedrag dat tot de belasting die in het desbetreffende jaar zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit werk en woning verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de in dat jaar volgens het eerste lid in aanmerking te nemen loon staat tot het noemerinkomen 3 Artikel 10 vierde vijfde en zevende lid is van overeenkomstige toepassing 4 De vermindering volgens dit artikel bedraagt met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting en volgens artikel 10 ten hoogste het bedrag aan berekende belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning Artikel 14 Voortwenteling niet verrekende belasting artiesten en sporters 1 Het bedrag van de in een jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting bedoeld in artikel 13 dat door de toepassing van het tweede lid onderdeel b of het vierde lid van dat artikel niet leidt tot een vermindering van inkomstenbelasting over dat jaar wordt aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting van het daaropvolgende jaar Deze voortwenteling vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking 2 Indien een binnenlandse belastingplichtige beloningen geniet als bedoeld in een compensatieregeling voor grensarbeiders in een andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting is het eerste lid niet van toepassing 3 Bij ministeriële regeling kan onder daarbij te stellen voorwaarden worden bepaald dat het tweede lid geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is Artikel 14a Voortwenteling niet verrekende belasting bij bemanningsleden van zee of luchtvaartuigen in het internationale verkeer 1 Het bedrag van de in een jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting bedoeld in artikel 13a dat door de toepassing van het tweede lid onderdeel b of het vierde lid van dat artikel niet leidt tot een vermindering van inkomstenbelasting over dat jaar wordt aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting van het daaropvolgende jaar Deze voortwenteling vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking 2 Artikel 14 tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing Artikel 15 Verrekening buitenlandse belasting op dividenden interest en royalty s 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor in het inkomen uit werk en woning maar niet in enig in artikel 9 bedoeld buitenlands inkomen uit werk en woning begrepen dividenden interest en royalty s indien a de vennootschap die de dividenden uitdeelt of de schuldenaar van de rente en royalty s in een ontwikkelingsland is gevestigd of woont en b de dividenden interest en royalty s zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege dat land al dan niet aan de bron wordt geheven 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen a het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting b het bedrag dat tot de belasting die in het desbetreffende jaar zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit werk en woning verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de in dat jaar volgens het eerste lid in aanmerking te nemen dividenden interest en royalty s staat tot het noemerinkomen 3 Voor de toepassing van het tweede lid onderdeel a wordt de belasting die vanwege andere Mogendheden is geheven over dividenden tot geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan tot 15 van die dividenden 4 Bij de toepassing van het tweede lid onderdeel b worden dividenden interest en royalty s verminderd met de daarmee verband houdende kosten 5 Artikel 10 vierde vijfde en zevende lid is van overeenkomstige toepassing 6 De vermindering volgens dit artikel bedraagt met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting en volgens de artikelen 10 13 en 13a ten hoogste het bedrag aan berekende belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning Artikel 16 Uiteindelijk gerechtigde 1 Bij de toepassing van artikel 15 wordt geen vermindering verleend indien de belastingplichtige niet de uiteindelijk gerechtigde is tot de dividenden interest of royalty s waarop door een andere Mogendheid belasting is geheven Niet als uiteindelijk gerechtigde wordt beschouwd de belastingplichtige die in samenhang met de ontvangen opbrengst een tegenprestatie heeft verricht als onderdeel van een samenstel van transacties waarbij aannemelijk is dat a de opbrengst geheel of gedeeltelijk direct of indirect ten goede is gekomen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in mindere mate gerechtigd is tot vermindering van Nederlandse belasting dan de belastingplichtige die de tegenprestatie heeft verricht en b deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een positie in rechten waaruit de opbrengst is genoten op directe of indirecte wijze behoudt of verkrijgt die vergelijkbaar is met zijn positie in soortgelijke rechten voorafgaand aan het moment waarop het samenstel van transacties een aanvang heeft genomen 2 Voor de toepassing van het eerste lid a kan van een samenstel van transacties eveneens sprake zijn ingeval transacties zijn aangegaan op een gereglementeerde effectenbeurs of markt b wordt met een samenstel van transacties gelijkgesteld een transactie die betrekking heeft op de enkele verwerving van een of meer dividendbewijzen of rentetermijnen of op de vestiging van kortlopende genotsrechten op rechten Artikel 17 Voortwenteling niet verrekende belasting dividenden interest en royalty s Het bedrag van de in een jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting bedoeld in artikel 15 dat door de toepassing van het tweede lid onderdeel b of het vijfde lid van dat artikel niet leidt tot een vermindering van inkomstenbelasting over dat jaar wordt aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting van het daaropvolgende jaar Deze voortwenteling vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking Artikel 18 Kostenaftrek Op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige blijft artikel 15 buiten toepassing voor de in een jaar genoten dividenden interest en royalty s bedoeld in dat artikel en voor de daarover vanwege ontwikkelingslanden geheven belasting Afdeling 3 Inkomen uit aanmerkelijk belang Artikel 19 Verrekening buitenlandse belasting op dividenden 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor in het inkomen uit aanmerkelijk belang begrepen dividenden indien a de vennootschap die de dividenden uitdeelt in een ontwikkelingsland is gevestigd en b de dividenden zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege dat andere land al dan niet aan de bron wordt geheven 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen a het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting b het bedrag dat tot de belasting die in het desbetreffende jaar zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de in dat jaar volgens het eerste lid in aanmerking te nemen dividenden staat tot het noemerinkomen 3 Artikel 15 derde en vierde lid en artikel 16 vinden overeenkomstige toepassing 4 Onder de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 verschuldigd zou zijn over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang wordt verstaan de over het kalenderjaar berekende belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedoeld in artikel 2 7 eerste lid aanhef en onderdeel b van de Wet inkomstenbelasting 2001 5 Onder noemerinkomen wordt verstaan het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 6 In afwijking van het vijfde lid wordt indien het inkomen van een belastingplichtige hoofdzakelijk uit een Mogendheid afkomstig is en die Mogendheid bij de belastingheffing van het inkomen de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige volledig in aanmerking neemt of op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehouden is de persoonlijke en gezinssituatie volledig in aanmerking te nemen het noemerinkomen vermeerderd met de op het inkomen uit aanmerkelijk belang in het jaar in mindering gebrachte persoonsgebonden aftrek De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een Mogendheid niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die als zij een zodanige lidstaat zou zijn gehouden zou zijn om op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de persoonlijke en gezinssituatie volledig in aanmerking te nemen Artikel 20 Voortwenteling niet verrekende belasting Het bedrag van de in een jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting bedoeld in artikel 19 dat door de toepassing van het tweede lid onderdeel b van dat artikel niet leidt tot een vermindering van inkomstenbelasting over dat jaar wordt aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting van het daaropvolgende jaar Deze voortwenteling vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking Artikel 21 Kostenaftrek Op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige blijft artikel 19 buiten toepassing voor de in een jaar genoten dividenden als bedoeld in dat artikel en voor de daarover vanwege ontwikkelingslanden geheven belasting Artikel 21a Verrekening buitenlandse belasting op dividenden in geval van afgezonderd particulier vermogen 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt in afwijking in zoverre van artikel 19 eerste lid ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting voorts een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor in het inkomen uit aanmerkelijk belang begrepen dividenden uit die andere Mogendheid indien a die dividenden worden geacht bij hem op te komen op grond van artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en b die dividenden zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege die andere Mogendheid al dan niet aan de bron bij die binnenlandse belastingplichtige zelf of bij het desbetreffende afgezonderde particuliere vermogen wordt geheven 2 Artikel 19 tweede tot en met zesde lid en de artikelen 20 en 21 zijn van overeenkomstige toepassing Afdeling 4 Inkomen uit sparen en beleggen Paragraaf 1 Vrijstelling Artikel 22 Vrijstelling Een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands voordeel uit sparen en beleggen Artikel 23 Buitenlands voordeel uit sparen en beleggen 1 Het buitenlandse voordeel uit sparen en beleggen bestaat uit het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige als bestanddeel van het voordeel uit sparen en beleggen geniet als voordeel uit de rendementsgrondslag in het buitenland 2 De rendementsgrondslag in het buitenland is de waarde aan het begin van het kalenderjaar peildatum van de bezittingen in het buitenland verminderd met de waarde op de peildatum van de schulden in verband met die bezittingen Bezittingen in het buitenland zijn a binnen het gebied van een andere Mogendheid gelegen onroerende zaken b rechten die direct of indirect betrekking hebben op binnen het gebied van een andere Mogendheid gelegen onroerende zaken en c rechten op aandelen in de winst van een onderneming waarvan de leiding binnen het gebied van een andere Mogendheid is gelegen voorzover zij niet voortkomen uit effectenbezit of dienstbetrekking 3 Bezittingen als bedoeld in het tweede lid behoren alleen tot de rendementsgrondslag in het buitenland voorzover de daaruit genoten opbrengsten zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege de andere Mogendheid waarin de bezittingen zijn gelegen wordt geheven 4 Indien de in het tweede lid genoemde bezittingen en schulden niet het gehele jaar tot de rendementsgrondslag van de belastingplichtige behoren wordt de naar tijdsgelang herleide waarde op de peildatum hiervan voor de vaststelling van de rendementsgrondslag in het buitenland in aanmerking genomen waarbij gedeelten van kalendermaanden als volle maand worden beschouwd Behoort de bezitting of de schuld op de peildatum niet tot de rendementsgrondslag dan wordt voor de toepassing van de eerste volzin uitgegaan van de waarde op het tijdstip waarop de bezitting of de schuld tot de rendementsgrondslag gaat behoren Artikel 24 Vermindering belasting bij buitenlands voordeel uit sparen en beleggen 1 De in artikel 22 bedoelde vrijstelling voor buitenlands voordeel uit sparen en beleggen wordt toegepast door een vermindering te verlenen op de verschuldigde inkomstenbelasting 2 De in het eerste lid bedoelde vermindering is gelijk aan het bedrag dat tot de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen verschuldigd zou zijn in dezelfde verhouding staat als het forfaitair rendement bedoeld in artikel 5 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de rendementsgrondslag in het buitenland staat tot het noemerinkomen De vermindering kan met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting niet meer bedragen dan de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen verschuldigd zou zijn 3 Indien de belastingplichtige niet het gehele jaar binnenlands belastingplichtige is wordt voor de in het tweede lid bedoelde vermindering het naar tijdsgelang herleide forfaitaire rendement bedoeld in artikel 5 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de rendementsgrondslag in het buitenland over de periode dat hij in Nederland woonde in aanmerking genomen Gedeelten van kalendermaanden worden hierbij verwaarloosd Als noemerinkomen geldt de som van het naar tijdsgelang herleide noemerinkomen over de periode dat de belastingplichtige in Nederland woonde en het naar tijdsgelang herleide belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland over de periode dat hij niet in Nederland woonde De derde volzin vindt geen toepassing bij de belastingplichtige die volgens artikel 2 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kiest voor toepassing van de regels van die wet voor binnenlandse belastingplichtigen 4 Onder de belasting die zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 verschuldigd zou zijn over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen wordt verstaan de over het kalenderjaar berekende belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedoeld in artikel 2 7 eerste lid aanhef en onderdeel c van de Wet inkomstenbelasting 2001 5 Onder noemerinkomen wordt verstaan het belastbare inkomen uit sparen en beleggen 6 In afwijking van het vijfde lid wordt indien het inkomen van een belastingplichtige hoofdzakelijk uit een Mogendheid afkomstig is en die Mogendheid bij de belastingheffing van het inkomen de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige volledig in aanmerking neemt of op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehouden is de persoonlijke en gezinssituatie volledig in aanmerking te nemen het noemerinkomen vermeerderd met de op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in het jaar in mindering gebrachte persoonsgebonden aftrek alsmede met het forfaitair rendement bedoeld in artikel 5 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van het in aanmerking genomen heffingvrije vermogen De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een Mogendheid niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die als zij een zodanige lidstaat zou zijn gehouden zou zijn om op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de persoonlijke en gezinssituatie volledig in aanmerking te nemen Artikel 24a Doorschuifregeling 1 Een bedrag aan in een jaar vrij te stellen buitenlands voordeel uit sparen en beleggen dat als gevolg van het in aanmerking nemen van de persoonsgebonden aftrek en de toepassing van artikel 24 tweede lid tweede volzin niet leidt tot een vermindering van belasting over dat jaar wordt overgebracht naar het volgend jaar Deze overbrenging bedraagt niet meer dan het bedrag van de persoonsgebonden aftrek waarmee het voordeel uit sparen en beleggen is verminderd De overbrenging vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen buitenlands voordeel uit sparen en beleggen door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking 2 In het jaar waarnaar de overbrenging plaatsvindt wordt voor de berekening van de vermindering van artikel 24 het buitenlands voordeel uit sparen en beleggen verhoogd met het over te brengen bedrag aan buitenlands voordeel uit sparen en beleggen Het noemerinkomen wordt niet verhoogd Artikel 24b Vermindering belasting bij buitenlands voordeel uit sparen en beleggen in geval van afgezonderd particulier vermogen 1 De in artikel 22 bedoelde vrijstelling voor buitenlands voordeel uit sparen en beleggen in de zin van artikel 23 wordt in afwijking in zoverre van artikel 22 voorts toegepast door een vermindering te verlenen op de verschuldigde inkomstenbelasting indien a dat buitenlandse voordeel wordt geacht bij de binnenlandse belastingplichtige op te komen op grond van artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en b dat buitenlandse voordeel is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege een andere Mogendheid al dan niet aan de bron bij die binnenlandse belastingplichtige zelf of bij het desbetreffende afgezonderde particuliere vermogen wordt geheven 2 Artikel 24 tweede tot en met zesde lid en artikel 24a zijn van overeenkomstige toepassing Paragraaf 2 Verrekening Artikel 25 Verrekening buitenlandse belasting op dividenden interest en royalty s 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting een vermindering van inkomstenbelasting verleend in verband met ontvangen dividenden interest en royalty s indien a de rechten waaruit de opbrengst is genoten behoren tot de bezittingen als bedoeld in artikel 5 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 b de vennootschap die de dividenden uitdeelt of de schuldenaar van de rente en royalty s in een ontwikkelingsland is gevestigd of woont en c de dividenden interest en royalty s zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege dat land al dan niet aan de bron wordt geheven 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is gelijk aan het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting De belasting die vanwege andere Mogendheden is geheven over dividenden interest en royalty s wordt tot geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan tot 15 van de desbetreffende dividenden interest en royalty s 3 Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing 4 De vermindering volgens dit artikel bedraagt met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting en volgens artikel 24 ten hoogste het bedrag aan berekende belasting op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Artikel 25a Voortwenteling niet verrekende belasting Het bedrag van de in een jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting bedoeld in artikel 25 dat door de toepassing van het vierde lid van dat artikel niet leidt tot een vermindering van inkomstenbelasting over dat jaar wordt aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting van het daaropvolgende jaar Deze voortwenteling vindt alleen plaats indien het naar het volgend jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking Artikel 25b Verrekening buitenlandse belasting op dividenden interest en royalty s in geval van afgezonderd particulier vermogen 1 Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt in afwijking in zoverre van artikel 25 eerste lid ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting voorts een vermindering van inkomstenbelasting verleend voor buitenlandsedividenden interest en royalty s indien a die dividenden interest en royalty s worden geacht bij hem op te komen op grond van artikel 2 14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en b die dividenden interest en royalty s zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege die andere Mogendheid al dan niet aan de bron bij die binnenlandse belastingplichtige zelf of bij het desbetreffende afgezonderde particuliere vermogen wordt geheven 2 Artikel 25 tweede tot en met vierde lid en artikel 25a zijn van overeenkomstige toepassing Afdeling 5 Formele en overige bepalingen Artikel 26 Beschikkingen doorschuifregeling 1 De inspecteur stelt het bedrag van het volgens artikel 11 naar een volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen uit werk en woning per Mogendheid en het bedrag van het volgens artikel 24a of artikel 24b tweede lid naar een volgend jaar over te brengen buitenlands voordeel uit sparen en beleggen vast bij voor bezwaar vatbare beschikking Deze

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/internationaal-belastingrecht/besluit-voorkoming-dubbele-belastingen-2001 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen - Belasting Collectief Nederland
  onder toepassing van belastingverdragen Verdragen Type DTA Albanië in werking Argentinië in werking Armenië in werking Australië in werking Australië Tweede Protocol in werking Azerbeidzjan in werking Bahrein in werking Bangladesh in werking Barbados in werking Barbados Protocol in werking Belarus in werking België in werking België Protocol geratificeerd door nl Brazilië in werking BRK Aruba in werking BRK Cura çao in werking BRK Sint Maarten in werking Bulgarije in werking Canada in werking Canada Protocol in werking China in werking Denemarken in werking Duitsland in werking Duitsland Protocol 1 in werking Duitsland Protocol 2 in werking Duitsland Protocol 3 in werking Egypte in werking Estland in werking Estland Protocol 1 in werking Estland Protocol 2 in werking Filippijnen in werking Finland 1996 in werking Frankrijk 1973 in werking Frankrijk Protocol bij 1973 in werking Georgië in werking Ghana in werking Griekenland in werking Hongkong in werking Hongarije in werking Ierland in werking Ijsland in werking India in werking India Protocol ondertekend Indonesië 2002 in werking Israël in werking Israël Protocol in werking Italië Protocol in werking Japan 1970 beëindigd Japan 2010 in werking Japan Protocol beëindigd Joegoslavië in werking Jordanië in werking Kazachstan in werking Koeweit in werking Korea in werking Korea Protocol in werking Kroatië in werking Kyrgyzstan Sovjetverdrag in werking Letland in werking Litouwen in werking Luxemburg in werking Luxemburg Protocol in werking Marcedonië in werking Malawi in werking Maleisië in werking Maleisië Protocol 1 in werking Maleisië Protocol 2 in werking Malta in werking Malta Protocol in werking Marokko in werking Mexico in werking Mexico Protocol in werking Moldavië in werking Mongolië in werking Nieuw Zeeland in werking Nieuw Zeeland Protocol in werking Nigeria in werking Noorwegen in werking Noorwegen Protocol in werking Oekraïne in werking Oezbekistan in werking Oman in werking Oostenrijk in werking Oostenrijk Protocol 1 in werking Oostenrijk Protocol 2 in werking Oostenrijk Protocol 3 in werking Oostenrijk Protocol 4 in werking Pakistan in werking Panama in werking Polen in werking Portugal in werking Qatar in werking Roemenië in werking Russische Federatie in werking Saudi Arabië in werking Singapore in werking Singapore Protocol 1 in werking Singapore Protocol 2 in werking Slovenië in werking Slowakije in werking Slowakije Protocol 1 in werking Slowakije Protocol 2 in werking Spanje in werking Sri Lanka in werking Suriname in werking Taiwan in werking Thailand in werking Tunesië in werking Turkije in werking Turkmenistan Sovjetverdrag in werking Uganda in werking Venezuela in werking Venezuela Protocol in werking Verenigd Koninkrijk 1980 beëndigd Verenigd Koninkrijk 2008 in werking Verenigd Koninkrijk Protocol 1 beëindigd Verenigd Koninkrijk Protocol 2 beëindigd Verenigde Arabische Emiraten in werking Verenigde Staten in werking Verenigde Staten Protocol 1993 in werking Verenigde Staten Protocol 2004 in werking Vietnam in werking Zambia in werking Zimbabwe in werking Zuid Africa in werking Zuid Africa Protocol in werking Zweden in werking Zwitserland 2010 in werking Type S E Zweden in werking Verenigd Koninkrijk Successie in werking Oostenrijk Successie in werking Israël Successie in werking Finland Successie in werking Search Zoeken Javascript is required to use this website translator free translator Skip to content vrijdag 21 september 2012 13 48 Voorkoming dubbele belasting onder toepassing van belastingverdragen Geschreven door Redactie Belasting Collectief Nederland Print E mail Opschrift Voorkoming van dubbele belasting voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen Aanhef Hoofdstukken De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van de besluiten over de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen en de BRK In dit besluit zijn ten opzichte van de in te trekken besluiten verschillende beleidswijzigingen aangebracht zie met name onder 3 2 3 en nieuwe beleidsbeslissingen opgenomen zie met name onder 3 2 4 en 3 3 In een enkel geval is een verduidelijking opgenomen die ook betrekking heeft op de werking van de voorkoming onder het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 onder 2 5 eerste alinea Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Vrijstelling 2 1 Vrijstellingsmethode verdragen met verwijzing naar nationale wetgeving 2 2 Vrijstellingsmethode verdragen met autonome regeling m u v Zwitserland en BRK 2 3 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2 4 Zwitserland 2 5 Overige opmerkingen met betrekking tot de vrijstellingsbreuk 2 6 Goedkeuring toepassing vrijstelling bemanningsleden in dienst bij een Britse werkgever 2 7 Objectieve vrijstelling studietoelagen van in Nederland wonende Antilliaanse en Arubaanse studenten 3 Verrekening 3 1 Verrekeningsmethode 3 2 Tegemoetkomingen 3 2 1 Voortwenteling niet verrekende bron belasting 3 2 2 Verzoek om kostenaftrek 3 2 3 Gezamenlijke methode 3 2 4 Verrekeningsruimte meegekochte en verkochte rente 3 3 Timingverschillen bij de voorkoming van dubbele belasting 3 4 Directeuren en commissarissenbeloningen goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode 3 5 Werkzaamheden buitengaats in de verdragen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode 4 Intrekking besluiten 5 Inwerkingtreding 1 Inleiding Nederland belast inwoners over hun wereldinkomen Voor de in het wereldinkomen begrepen buitenlandse inkomensbestanddelen waarvan het heffingsrecht op basis van een belastingverdrag of een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting primair aan een ander land is toegewezen verleent Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting Over de technische wijze van bepaling van de vermindering zijn in de loop der tijd verschillende beleidsbeslissingen verschenen In dit besluit is het beleid zoveel mogelijk samengevoegd en geactualiseerd opgenomen om de toegankelijkheid ervan te vergroten Hierbij is de wenselijkheid van bepaald beleid opnieuw bezien en waar nodig is het beleid aangepast In dit kader is ook ingegaan op de werking van de voorkomingsbepalingen uit de belastingverdragen in relatie tot de Wet inkomstenbelasting 2001 hierna Wet IB 2001 Met de Wet IB 2001 is de systematiek en de terminologie van de Nederlandse belastingwetgeving ingrijpend gewijzigd Het systeem van inkomensboxen waarbij elk van de drie boxen zijn eigen grondslag en tarief kent was aanleiding om het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 hierna BVDB 1989 te vervangen door het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 hierna BVDB 2001 In een enkel geval is in dit besluit ook een goedkeuring opgenomen over de werking van de voorkoming onder het BVDB 2001 Hoewel in dit besluit de nadruk ligt op de inkomstenbelasting is ook aangegeven wat de gevolgen zijn voor de vennootschapsbelasting zie ook de syllabus Vrijstelling Verrekening Verliescompensatie Internationaal Belastingrecht waarnaar wordt verwezen in het besluit van 13 april 2004 nr IFZ2004 236M BNB 2004 281 Niet opgenomen is het besluit van 21 januari 2004 nr IFZ2003 558M BNB 2004 134 waarin vragen zijn beantwoord over de verrekening van buitenlandse bronbelasting door Nederlandse vaste inrichtingen naar aanleiding van het arrest Saint Gobain HvJ EG van 21 september 1999 zaak C 307 97 BNB 2000 75 Ook het besluit van 16 april 2002 nr IFZ2002 357 V N 2002 25 8 over de samenloop van artikel 20a Wet VPB 1969 en de stallingsregeling ex artikel 35 BVDB 2001 blijft als afzonderlijk besluit gehandhaafd Hetzelfde geldt voor het besluit over de toekenning van een Britse tax credit besluit van 22 december 2006 nr IFZ2006 1016 BNB 2007 52 De tax sparing credit bepalingen worden in dit besluit behoudens de relatie met de gezamenlijke methode niet behandeld Onder de huidige regelgeving worden zogenoemde China lease constructies het uit elkaar trekken in verschillende vennootschappen van de buitenlandse opbrengsten en de daarmee samenhangende kosten rente waarvan sprake was in de casus van HR 26 januari 2000 nr 33 943 BNB 2000 160 bestreden indien de zakelijkheid van de transacties in het geding zijn Het opnemen in het BVDB 2001 van een bepaling tegen dergelijke constructies wordt overwogen Waar in dit besluit wordt gesproken over de belastingverdragen wordt daaronder mede verstaan het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan 2 Vrijstelling 2 1 Vrijstellingsmethode verdragen met verwijzing naar nationale wetgeving De door Nederland afgesloten belastingverdragen bevatten steeds een afzonderlijke bepaling waarin de wijze van voorkoming van dubbele belasting voor inwoners is geregeld De technische vormgeving hiervan kan overigens per verdrag verschillen Bij een groot aantal recentere belastingverdragen wordt voor de bepaling van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting volgens de vrijstellingsmethode integraal verwezen naar de bepalingen in de Nederlandse wetgeving tot het vermijden van dubbele belasting Bij deze verdragen vindt de berekening van de tegemoetkoming volgens de vrijstellingsmethode dan ook van rechtswege plaats overeenkomstig de bepalingen van het BVDB 2001 Dat wil onder andere zeggen dat de vrijstelling in de inkomstenbelasting per box wordt berekend De aansluiting bij het BVDB 2001 ziet op de wijze van berekening van de omvang van de voorkoming zoals de toepassing van de voorkomingsbreuk en de doorschuif en inhaalregeling De verdeling van de heffingsrechten tussen landen dat wil zeggen de vraag voor welke inkomsten voorkoming wordt verleend en de vraag of de vermindering wordt verleend volgens de vrijstellings of verrekeningsmethode wordt beheerst door het verdrag 2 2 Vrijstellingsmethode verdragen met autonome regeling m u v Zwitserland en Andere oudere verdragen 1 Per 1 januari 2008 gaat het om de verdragen met Australië Duitsland Filippijnen Frankrijk Ierland Israël Japan Korea Luxemburg Malawi Malta Marokko Oostenrijk Singapore Spanje Suriname Slowakije Tsjechië Zambia Zuid Afrika 1971 Ook de Belastingregeling voor het Koninkrijk Aruba en de Nederlandse Antillen en het verdrag met Zwitserland kennen een autonome regeling kennen een autonome regeling voor de door Nederland te verlenen belastingvermindering voor vrijgestelde buitenlandse inkomsten De zogenoemde voorkomingsbreuk wordt hierbij zelfstandig omschreven Daarbij wordt voor de noemer een formulering gebruikt als het bedrag van het gehele inkomen dat de grondslag vormt waarnaar de belasting wordt geheven In een protocol wordt vervolgens meestal aangegeven dat hieronder wordt verstaan het onzuiver inkomen in de zin van de Nederlandse wet op de inkomstenbelasting of de winst in de zin van de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting Wel kennen deze verdragen een voorbehoud voor de toepassing van de bepalingen betreffende de verliescompensatie in de nationale Nederlandse wetgeving of de eenzijdige voorschriften tot het vermijden van dubbele belasting Deze verwijzing ziet op de doorschuif en inhaalregeling uit het Besluit voorkoming dubbele belasting HR 27 november 1985 nr 22 717 BNB 1986 47 De vermindering van de noemer met compensabele verliezen uit andere jaren volgt echter niet uit de tekst van deze verdragen Wet IB 2001 Gemeenschappelijk aan de verdragen met autonome regeling is dat de diverse voorkomingsbepalingen uitgaan van één inkomensbegrip en dus niet aansluiten bij de opzet en terminologie van de drie inkomensboxen in de Wet IB 2001 Voor de genoemde verdragen moet een vertaalslag plaatsvinden om voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting te bepalen Een redelijke toepassing die recht doet aan doel en strekking van de verdragen brengt in dit licht naar mijn mening mee dat bij de verdragen met een autonome voorkomingsregeling voor de bepaling van de tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting aansluiting wordt gezocht bij de voorkomingstechniek uit het BVDB 2001 Dit houdt in dat ook voor die verdragen de voorkoming volgens de vrijstellingsmethode per inkomensbox afzonderlijk plaatsvindt waarbij elke box zijn eigen grondslag en tarief kent In HR 1 december 2006 nr 42 211 V N 2006 65 11 is de voorkoming per box bevestigd Op deze wijze wordt een juiste aansluiting bereikt tussen de hoogte van de belastingheffing over de buitenlandse inkomsten en de bepaling van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting Anders gezegd voor de buitenlandse inkomsten van box 3 die tegen een tarief van 30 zijn belast wordt tegen dit tarief van 30 voorkoming van dubbele belasting verleend en niet tegen een gemiddeld tarief van de drie boxen samen Tot meer is Nederland op grond van de verdragsbepalingen niet verplicht Het uitgangspunt voorkomt dat Nederland in bepaalde situaties een vermindering van belasting moet verlenen die groter of kleiner is dan het bedrag van de Nederlandse belasting welke zonder de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van het buitenlandse bestanddeel verschuldigd zou zijn Bedacht moet verder worden dat de autonome regeling uit de oudere verdragen in grote lijnen overeenkomt met de systematiek die destijds in het Besluit voorkoming dubbele belasting 1965 en 1989 werd gehanteerd Waar in de belastingverdragen in voor de belastingplichtige ongunstige zin werd afgeweken van het BVDB 1989 is dit in het verleden in een aantal gevallen gelijk getrokken door goedkeurend beleid zie hierna Verder is in het BVDB 2001 een regeling voor de voorkoming van dubbele belasting getroffen die direct aansluit bij de Wet IB 2001 Het begrip onzuiver inkomen komt in de Wet IB 2001 als zodanig niet meer voor Opdat wereldwijd zoveel mogelijk kan worden uitgegaan van hetzelfde noemerinkomen bij de vrijstelling van buitenlandse inkomensbestanddelen keur ik voor zover nodig goed dat het noemerinkomen zoals dat is bepaald in het BVDB 2001 wordt gehanteerd Het te hanteren noemerinkomen in box 1 is omschreven in artikel 10 vijfde lid BVDB 2001 Door de aansluiting met het BVDB 2001 worden automatisch de negatieve bedragen aan noemerinkomen uit andere jaren verliesverrekening in aanmerking genomen bij de voorkoming in box 1 De toepassing van de vrijstellingsmethode bij box 3 inkomen is neergelegd in artikel 24 tweede lid BVDB 2001 De aansluiting bij het BVDB 2001 heeft ook tot gevolg dat de aanpassingen van het noemerinkomen met ingang van 1 januari 2005 bij het Besluit van 8 april 2005 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 2 Besluit van 8 april 2005 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met het arrest De Groot van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C 385 00 en in verband met enkele overige technische aanpassingen Stb 2005 197 en met ingang van 1 januari 2008 bij het Besluit van 20 december 2007 tot wijziging van enige fiscale Uitvoeringsbesluiten Stb 2007 573 doorwerken naar de verdragen die een autonome regeling voor de vrijstellingsmethode kennen De bepaling van de buitenlandse inkomsten in box 3 waarvoor vrijstelling wordt gegeven de teller vindt uiteraard eveneens plaats met inachtneming van het in artikel 24 tweede lid BVDB 2001 genoemde forfaitaire rendement Wet VPB 1969 Onder het begrip winst wordt in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 hierna Wet VPB 1969 verstaan de belastbare winst ex artikel 7 derde lid Wet VPB 1969 vóór vermindering met de aftrekbare giften Het verticaal verrekenbare verlies maakt ook geen deel uit van de noemer Ik keur echter voor zover nodig goed dat voor de bepaling van de noemerwinst wordt aangesloten bij de noemerwinst van artikel 33 vierde lid BVDB 2001 Met ingang van 1 januari 2005 geldt in artikel 33 vierde lid BVDB 2001 als noemerwinst het belastbare bedrag bedoeld in artikel 7 eerste lid Wet VPB 1969 De aanpassing van de noemerwinst is met ingang van 1 januari 2005 dus ook van toepassing op de verdragen met een autonome voorkomingsregeling Vanwege de afwijkende voorkomingsbepalingen in de Belastingregeling voor het Koninkrijk en het verdrag met Zwitserland zal hierop in het navolgende nog afzonderlijk worden ingegaan 2 3 In de Belastingregeling voor het Koninkrijk BRK wordt in artikel 24 eerste lid de noemer van de voorkomingsbreuk omschreven als het totale belastbare inkomen In het tweede lid wordt bepaald dat bij de te verlenen vermindering rekening wordt gehouden met de verrekening van negatieve en positieve bestanddelen Deze laatste verwijzing heeft betrekking op de doorschuif en inhaalregeling uit het Besluit voorkoming dubbele belasting Hof Amsterdam 13 januari 1988 nr 3271 86 BNB 1989 154 Wet IB 2001 Doortrekking van het begrip totale belastbare inkomen van artikel 24 BRK naar de Wet IB 2001 betekent dat in afwijking van artikel 10 vijfde lid BVDB 2001 bij de voorkoming van buitenlands inkomen in box 1 onder de BRK als noemer moet worden gehanteerd het belastbare inkomen uit werk en woning Bij de toepassing van de vrijstellingsmethode in box 3 kon onder de BRK tot dusverre in de noemer worden uitgegaan van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen De bepaling van de buitenlandse inkomsten waarvoor vrijstelling wordt gegeven de teller vindt dan uiteraard eveneens plaats met inachtneming van het forfaitaire rendement De wijziging van het noemerinkomen in artikel 10 vijfde lid BVDB 2001 bij het Besluit van 8 april 2005 Stb 2005 197 brengt met zich mee dat de afwijking tussen BRK en BVDB 2001 met ingang van 1 januari 2005 nog maar zeer beperkt is Het nieuwe zesde en zevende lid van artikel 10 BVDB 2001 gelden niet voor het noemerinkomen onder de BRK Wet VPB 1969 Voor de vennootschapsbelasting betekent het begrip totale belastbare inkomen dat de noemer bestaat uit het belastbare bedrag in de zin van artikel 7 eerste lid Wet VPB 1969 Met ingang van 1 januari 2005 is er dus geen onderscheid tussen de noemerwinst van de BRK en de noemerwinst van artikel 33 vierde lid BVDB 2001 2 4 Zwitserland Het verdrag met Zwitserland bevat een zelfstandige voorkomingsbepaling die substantieel afwijkt van die van andere verdragen In het slotprotocol Ad artikelen 2 tot 8 is voor het onder die artikelen vallende inkomen een verrekeningsmethode opgenomen In de resolutie van 10 mei 1955 nr 8 BNB 1955 195 is goedgekeurd dat voor de uitvoering van dit verdrag het voorschrift van het derde lid letter a van het slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 buiten toepassing kan blijven zodat de vermindering wordt berekend op de wijze bedoeld in letter b van dat lid vrijstellingsmethode In het besluit van 14 december 2000 nr IFZ2000 1326M V N 2001 15 1 is de resolutie van 10 mei 1955 aangepast in verband met het toepassen van de verrekeningsmethode voor winst als bedoeld in artikel 32 vijfde lid BVDB 2001 zogenoemde passieve winst uit buitenlandse onderneming met ingang van 1 januari 1999 Aldus wordt voor de meeste onder het slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 vallende inkomsten per saldo een evenredige vrijstelling gegeven Het derde lid van het slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 definieert de noemer als het gehele inkomen De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 november 2002 nr 37 076 BNB 2003 48 beslist dat onder het begrip gehele inkomen moet worden verstaan het belastbare inkomen Dat betekent dat kan worden uitgegaan van dezelfde noemer als de noemer die wordt gehanteerd in relatie tot het BRK zie echter ook hierna Door het ontbreken in het slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 van het voorbehoud voor de toepassing van de bepalingen betreffende de verliescompensatie in de nationale Nederlandse wetgeving of de eenzijdige voorschriften tot het vermijden van dubbele belasting is de doorschuif en inhaalregeling niet van toepassing onder het verdrag met Zwitserland Bij het besluit van 21 juni 1996 nr IFZ96 619M BNB 1996 292 is de toepassing van de doorschuif en inhaalregeling onder het verdrag met Zwitserland onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 september 2005 nr 40 490 V N 2005 47 12 beslist dat deze goedkeuring beperkt moet worden opgevat De goedkeuring omvat volgens de Hoge Raad niet tevens de toepassing van artikel 10 tweede lid BVDB 1989 waar een regeling is opgenomen tegen de handel in vennootschappen met gestalde buitenlandse winsten De bedoeling van de hierboven verleende goedkeuringen was om belastingplichtigen die op grond van het belastingverdrag met Zwitserland recht hebben op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting zoveel mogelijk in een vergelijkbare positie te brengen met belastingplichtigen die recht hebben op verminderingen op grond van de overige belastingverdragen en het BVDB Met in het vooruitzicht de totstandkoming van een nieuw verdrag met Zwitserland heb ik besloten de goedkeuringen uit de resolutie van 10 mei 1955 nr 8 in combinatie met het besluit van 14 december 2000 nr IFZ2000 1326M en het besluit van 21 juni 1996 nr IFZ96 619M te handhaven Onder de toepassing van het belastingverdrag met Zwitserland kunnen de doorschuifregeling en de inhaalregeling overeenkomstig de bepalingen van het BVDB 2001 worden toegepast Verder kan het voorschrift van het derde lid letter a van het slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 buiten toepassing blijven zodat de vermindering wordt berekend op de wijze bedoeld in letter b van dat lid vrijstellingsmethode De goedkeuring tot het toepassen van de vrijstellingsmethode geldt niet voor winst uit buitenlandse onderneming behaald met een onderneming waarvan de werkzaamheden grotendeels bestaan uit het beleggen of uit niet actieve financieringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 13 negende tot en met twaalfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 De hoogte van het te verrekenen bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 39 BVDB 2001 Op verzoek van belastingplichtige kan het bedrag zoals bedoeld in het derde lid letter a van het slotprotocol Ad artikelen 2 tot 8 overeenkomstig artikel 39 tweede lid letter a BVDB 2001 forfaitair worden vastgesteld Momenteel bedraagt die forfaitaire vaststelling 50 van het in artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 genoemde hoogste percentage maal het positieve gezamenlijke bedrag aan passieve winst uit buitenlandse onderneming hierbij dient dan tevens rekening te worden gehouden met de overbrenging van een negatief bedrag aan passieve winst uit buitenlandse onderneming uit voorgaande jaren 2 5 Overige opmerkingen met betrekking tot de vrijstellingsbreuk De dagenbreuk bij belastbaar loon box 1 Het belastbare loon waarvoor een werknemer in verband met in het buitenland verrichte werkzaamheden in aanmerking komt voor vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting moet onder omstandigheden worden bepaald door een dagenbreuk toe te passen op het van de werkgever ontvangen loon In HR 23 september 2005 nr 40 179 V N 2005 46 8 is de berekening van het belastbare loon volgens de dagenbreuk bepaald op de teller het aantal dagen waarop daadwerkelijk in de werkstaat is gewerkt inclusief ziektedagen waarop belastingplichtige als hij niet ziek zou zijn geweest in de werkstaat zou hebben gewerkt en gedeeld door de noemer het aantal kalenderdagen van het desbetreffende jaar verminderd met de weekeinddagen de ter zake van arbeid in dat jaar overeengekomen vakantiedagen en de feestdagen en dergelijke waarop niet behoefde te worden gewerkt Onduidelijkheid kan er bestaan wat onder in een jaar overeengekomen vakantiedagen moet worden verstaan het aantal vakantiedagen waarop een werknemer in een kalenderjaar recht heeft of het aantal vakantiedagen dat daadwerkelijk door een werknemer in een kalenderjaar is opgenomen Er wordt voor de laatste uitleg gekozen omdat de daadwerkelijk in een kalenderjaar opgenomen vakantiedagen exacter aansluit bij het vaststellen van het aantal dagen waarop daadwerkelijk in de werkstaat is gewerkt Deze uitleg wordt ook gevolgd voor de toepassing van het BVDB 2001 en de buitenlandse belastingplicht van hoofdstuk 7 van de Wet IB 2001 Vergelijk Hof Den Bosch 12 april 2006 nr 04 01094 NTFR 2006 812 Bij winst uit buitenlandse onderneming box 1 In artikel 9 eerste lid onderdeel a BVDB 2001 is een aanpassing opgenomen die ziet op de behandeling van de ondernemersaftrek bij de bepaling van de buitenlandse winst Deze aanpassing is volgens het eerder aangehaalde Besluit van 8 april 2005 Stb 2005 197 van toepassing met ingang van 1 januari 2006 De wijziging bewerkstelligt dat volgens het BVDB 2001 vrijstelling wordt verleend over de belastbare winst uit buitenlandse onderneming buitenlandse winst verminderd met de ondernemersaftrek In de artikelsgewijze toelichting van het Besluit van 8 april 2005 Stb 2005 197 is de toerekening van de ondernemersaftrek aan de buitenlandse winst toegelicht Onder de toepassing van de belastingverdragen vindt de bepaling van de vrij te stellen buitenlandse winst plaats volgens Nederlands intern fiscaal recht Het verdrag geeft hiervoor geen regel Het verdrag bevat slechts toewijzingsregels voor de inkomsten maar bepaalt niet het bedrag van de inkomsten Op grond van het Nederlands intern fiscaal recht komt bij het bepalen van de belastbare winst de ondernemersaftrek op de winst in mindering artikel 3 2 Wet IB 2001 Uit de belastingverdragen volgt bovendien dat Nederland alleen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting hoeft te verlenen voor buitenlandse inkomsten voorzover deze in de Nederlandse belastinggrondslag zijn begrepen zogenoemde netto methode Dit betekent dat ook voor de toepassing van de belastingverdragen de ondernemersaftrek gedeeltelijk aan de buitenlandse winst moet worden toegerekend Om geen verschil met de toerekening onder het BVDB 2001 te krijgen hoeft de toerekening onder de belastingverdragen pas met ingang van 1 januari 2006 plaats te vinden Voor de wijze van toerekening wordt aangesloten bij de toerekening zoals toegelicht in het kader van het BVDB 2001 Bij forfaitair rendement uit een in het buitenland gelegen onroerende zaak box 3 In HR 1 december 2006 nr 42 211 V N 2006 65 11 is bevestigd dat de vrijstelling van het buitenlandse voordeel uit sparen en beleggen onder de toepassing van het verdrag met Frankrijk wordt bepaald door het op forfaitaire wijze bepaalde inkomen uit de onroerende zaak in Frankrijk te verminderen met de eveneens op forfaitaire wijze bepaalde rente op schulden die op die onroerende zaken betrekking heeft Deze saldering geldt naar mijn mening ook met betrekking tot de overige belastingverdragen De HR overweegt immers dat voor de vraag of bij de bepaling van de teller van de voorkomingsbreuk rekening moet worden gehouden met een geldlening aangegaan ter financiering van een in Frankrijk gelegen tweede woning beslissend is of volgens de Nederlandse wetgeving bij het bepalen van het inkomen uit de tweede woning rekening wordt gehouden met een zodanige geldlening Volgens de HR komt de Nederlandse wettelijke regeling in box 3 er op neer dat bij de aankoop van een in het buitenland gelegen onroerende zaak gefinancierd met een schuld in de grondslag voor box 3 slechts het saldo van de waarde van die onroerende zaak en de financieringsschuld is begrepen 2 6 Goedkeuring toepassing vrijstelling bemanningsleden in dienst bij een Britse werkgever In artikel 15 derde lid van het Nederlands Britse belastingverdrag is bepaald dat in bepaalde gevallen de belastingheffing over de arbeidsbeloning van in Nederland wonende bemanningsleden in dienst bij een Britse werkgever is toegewezen aan het Verenigd Koninkrijk Voor die situatie is in artikel 22 tweede lid onder b van het verdrag geen voorziening getroffen voor de voorkoming van dubbele belasting Ik keur goed dat met betrekking tot deze inkomsten wordt gehandeld alsof in artikel 22 tweede lid onder b van het verdrag mede naar artikel 15 derde lid zou zijn verwezen Een vergelijkbare handelwijze kan worden gevolgd bij de toepassing van artikel 15 derde lid van het verdrag met Mongolië 2 7 Objectieve vrijstelling studietoelagen van in Nederland wonende Antilliaanse en Arubaanse studenten Veel van de door Nederland met andere landen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting bevatten een vrijstelling voor studietoelagen die studenten die uit die landen afkomstig zijn ontvangen van buiten Nederland Deze vrijstelling is een objectieve vrijstelling zonder progressievoorbehoud Ook de BRK bevat een vrijstelling voor studietoelagen als hiervoor bedoeld Op grond van de enigszins afwijkende structuur van de BRK is echter in het verleden met betrekking tot studietoelagen die in Nederland wonende Antilliaanse en Arubaanse studenten ontvangen van buiten Nederland deze vrijstelling verleend in de vorm van een evenredige vermindering ter voorkoming van dubbele belasting vrijstelling met progressievoorbehoud Door het bepaalde in artikel 3 104 onderdeel n van de Wet IB 2001 geldt er een algemene vrijstelling voor uitkeringen op grond van buitenlandse regelingen die naar aard en strekking overeenkomen met uitkeringen als bedoeld in de onderdelen a tot en met m van dat artikel Voor zover er studietoelagen uit het buitenland worden ontvangen die buiten de reikwijdte vallen van artikel 3 104 onderdeel n van de Wet IB 2001 kan in relatie tot de Nederlandse Antillen en Aruba eveneens een objectieve vrijstelling zonder progressievoorbehoud worden toegepast 3 Verrekening 3 1 Verrekeningsmethode De door Nederland afgesloten belastingverdragen 3 De verdragen met de Bondsrepubliek Duitsland 1959 vóór 1 januari 2005 en met de Sovjet Unie voorzien niet in een verrekening kennen een grotendeels autonome regeling van de door Nederland te verlenen belastingvermindering volgens de verrekeningsmethode Voor de verrekeningstechniek wordt in beginsel dus niet verwezen naar de nationale wetgeving het Besluit voorkoming dubbele belasting Alleen in de omschrijving van de zogenoemde tweede limiet komt in veel recentere verdragen een formulering voor als het bedrag van de vermindering die zou zijn verleend indien de aldus in het inkomen begrepen bestanddelen van het inkomen de enige bestanddelen van het inkomen zouden zijn geweest die uit hoofde van de bepalingen in de Nederlandse wetgeving zijn vrijgesteld Wet IB 2001 Net als bij de vrijstellingsmethode met autonome regeling geldt ook voor de in de verdragen opgenomen verrekeningsmethode met grotendeels autonome regeling dat deze niet direct aansluit bij de opzet en terminologie van de drie inkomensboxen in de Wet IB 2001 Voor de verdragen moet een vertaalslag plaatsvinden om voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting volgens de verrekeningsmethode te bepalen Een redelijke wetstoepassing die recht doet aan doel en strekking van de verdragen brengt naar mijn mening mee dat voor de bepaling van de tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting onder de verdragen volgens de verrekeningsmethode aansluiting wordt gezocht bij de verrekeningstechniek uit het BVDB 2001 Hierbij is van belang dat de grotendeels autonome regeling onder de verdragen in grote lijnen overeenkomt met de systematiek die Nederland hanteert in de eenzijdige regeling van 1 januari 1990 tot en met 31 december 2000 het BVDB 1989 Waar in voor de belastingplichtige ongunstige zin werd afgeweken van het BVDB 1989 werd dit net als bij de vrijstellingsmethode in een aantal gevallen gelijk getrokken door middel van goedkeurend beleid zie hierna Ten slotte is in het BVDB 2001 een regeling voor verrekening getroffen die direct aansluit bij de Wet IB 2001 Het bij de verrekening onder de belastingverdragen toepassen van de bepalingen van het BVDB 2001 betekent dat de verrekening per box afzonderlijk wordt bepaald Het heeft ook in afwijking van de formulering in de meeste belastingverdragen tot gevolg dat als noemerinkomen kan worden uitgegaan van het noemerinkomen zoals deze is geformuleerd in de verrekeningsbepalingen van het BVDB 2001 Hiermee wordt voorkomen dat bij de toepassing van de gezamenlijke methode onder omstandigheden verschillende noemerinkomens van toepassing kunnen zijn Voor de duidelijkheid wil ik nog eens benadrukken dat de vraag of de verrekeningsmethode van toepassing is en welk bedrag aan buitenlandse bronbelasting voor verrekening in aanmerking komt niet wordt beheerst door het BVDB 2001 maar door de bepalingen in de belastingverdragen Zo is voor inkomen uit aanmerkelijk belang box 2 behoudens de verrekening van buitenlandse bronbelasting op tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behorende dividenden geen andere voorkomingsregeling in het BVDB 2001 opgenomen Veel verdragen bevatten een specifieke bepaling artikel 13 of 14 vijfde lid volgens welke onder bepaalde omstandigheden en gedurende een bepaalde termijn vijf of tienjaarstermijn nationaliteit etc het heffingsrecht over de vervreemdingswinst van aandelen of winstbewijzen in een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal dat inwoner is van het andere land ter heffing is toegewezen aan het andere land In het voorkomingsartikel van het verdrag kan vervolgens zijn geregeld dat Nederland bij een persoon die inwoner is van Nederland met een aanmerkelijk belang in een buitenlandse vennootschap voor deze voordelen voorkoming verleent op basis van de verrekeningsmethode Voor de bepaling van de omvang van de te verlenen verrekening kan dan de regeling van artikel 19 tweede lid BVDB 2001 in samenhang met het vijfde en zesde lid worden gebruikt Voor bijvoorbeeld box 3 inkomsten betekent de aansluiting op het BVDB 2001 dat met betrekking tot de verrekening van buitenlandse bronbelasting in afwijking van de formulering in de verdragen geen tweede limiet wordt toegepast In plaats daarvan is de te verrekenen buitenlandse bronbelasting voor vermogensbestanddelen die in box 3 vallen beperkt tot de belasting in box 3 Wet VPB 1969 Voor de vennootschapsbelasting bestaat de noemer van de verrekeningsbreuk op grond van artikel 36 vijfde lid BVDB 2001 in samenhang met artikel 33 vierde lid BVDB 2001 met ingang van 1 januari 2005 uit het belastbare bedrag in de zin van artikel 7 eerste lid Wet VPB 1969 Om zoveel mogelijk uniformiteit in de voorkomingssystematiek te verkrijgen keur ik voor zover nodig goed dat met ingang van 1 januari 2005 ook onder alle belastingverdragen wordt uitgegaan van het noemerinkomen van artikel 33 vierde lid BVDB 2001 3 2 Tegemoetkomingen Voor zover nodig keur ik goed dat ook voor de andere aspecten van de verrekeningstechniek aansluiting wordt gezocht bij de systematiek uit het BVDB 2001 Dit wel onder de voorwaarde dat in dit verband dan ook alle bepalingen van het BVDB 2001 voor zover relevant van toepassing zijn Het toepassen van de verrekeningstechniek uit het BVDB 2001 betekent op een aantal punten een tegemoetkoming aan belastingplichtigen ten opzichte van de in de verdragen neergelegde regeling De hieronder vermelde tegemoetkomingen gelden voor de verminderingsregels in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 3 2 1 Voortwenteling niet verrekende bron belasting De door Nederland afgesloten belastingverdragen voorzien niet in een voortwenteling van in een jaar niet te verrekenen buitenlandse bron belasting op dividenden interest en royalty s In het besluit van 21 juni 1996 nr IFZ96 619 was goedgekeurd dat met inachtneming van de daarbij te hanteren limieten ook onder de verdragen onbeperkt voortwenteling kan plaatsvinden van de in een jaar onverrekende belasting overeenkomstig de regeling van artikel 5 van het BVDB 1989 Deze voortwenteling vindt net als de verrekening zelf in beginsel plaats volgens de afzonderlijke methode dus per land waaruit inkomsten worden genoten waarvan de ingehouden bronbelasting niet volledig verrekenbaar is In de situatie dat uit meerdere landen inkomsten worden genoten waarvan de ingehouden bronbelasting niet volledig verrekenbaar is wordt van ieder land een evenredig deel van de in een jaar niet te verrekenen buitenlandse bronbelasting naar het volgende jaar overgebracht Bij toepassing van de gezamenlijke methode zie hierna onder 3 2 3 wordt het gezamenlijke deel van de niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting naar het volgende jaar overgebracht Het voor de toepassing van de verrekening onder de belastingverdragen gaan aansluiten bij de verrekeningstechniek van het BVDB 2001 betekent dat onder de verdragen de niet verrekende bronbelasting voortaan op dezelfde wijze kan worden voortgewenteld als de niet verrekende bronbelasting uit ontwikkelingslanden onder het BVDB 2001 Het gaat hierbij om de artikelen 14 box 1 sporters en artiesten 17 box 1 dividenden rente en royalty s 20 box 2 en 25a box 3 vanaf 1 januari 2002 alsmede voor de vennootschapsbelasting artikelen 37 en 40 Voortwenteling kan ook plaatsvinden indien de niet verrekende buitenlandse bron belasting is ingehouden op inkomsten uit een land dat ten tijde van de inhouding als ontwikkelingsland artikel 6 BVDB 2001 kwalificeerde en dit land niet meer als ontwikkelingsland kwalificeert in het jaar waarnaar de bronbelasting kan worden overgebracht De voortgewentelde bronbelasting blijft verrekenbaar op grond van het BVDB 2001 De voortgewentelde bronbelasting is niet langer verrekenbaar op grond van het BVDB 2001 vanaf het moment dat er met het voormalige ontwikkelingsland een belastingverdrag is gesloten Wanneer hierdoor de bronbelasting uit het voormalige ontwikkelingsland niet verrekend kan worden geeft toepassing van de gezamenlijke methode zie hierna mogelijkheden om toch tot een verrekening van deze bronbelasting te kunnen komen 3 2 2 Verzoek om kostenaftrek Volgens de artikelen 18 21 en 38 BVDB 2001 kunnen belastingplichtigen in plaats van verrekening van buitenlandse bronbelasting kiezen voor kostenaftrek De buitenlandse belasting valt dan niet onder de aftrekbeperking van artikel 3 14 zevende lid onderdeel b artikel 4 15 vierde lid onderdeel b Wet IB 2001 of artikel 10 onderdeel e Wet VPB 1969 In het besluit van 21 juni 1996 nr IFZ96 619 was goedgekeurd dat ook onder de toepassing van de belastingverdragen kon worden verzocht om kostenaftrek Om kostenaftrek kan worden verzocht per land afzonderlijk De kostenaftrek geldt voor het gezamenlijke bedrag aan buitenlandse bronbelasting op inkomsten uit dividenden interest en royalty s dat in een kalenderjaar uit een bepaald land wordt ontvangen Voor de inkomstenbelasting kan echter de keuze voor kostenaftrek per box apart worden gemaakt Uit een voorgaand jaar overgebrachte bronbelasting kan niet alsnog in aanmerking komen voor kostenaftrek Kostenaftrek op de voet van de belastingverdragen en het BVDB 2001 is alleen mogelijk als er geen gebruik wordt gemaakt van de gezamenlijke methode zie hierna 3 2 3 Voor landen waarmee geen belastingverdrag is gesloten dat voorziet in de verrekeningsmethode en welke niet kwalificeren als ontwikkelingsland als bedoeld in artikel 6 BVDB 2001 in samenhang met artikel 2 van de Uitvoeringsregeling BVDB 2001 kan de buitenlandse bronbelasting wel als kostenaftrek in aanmerking worden genomen als voor de overige landen wel de gezamenlijke methode van toepassing is Bijvoorbeeld Duitse bronbelasting die is ingehouden vóór 1 januari 2005 kan als kosten in aanmerking worden genomen met uitzondering van de bronbelasting met betrekking tot

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/wetteksten/internationaal-belastingrecht/voorkoming-dubbele-belasting-onder-toepassing-van-belastingverdragen (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verdragen - Belasting Collectief Nederland
  voor podiumkunsten De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/verdragen (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Type DTA - Belasting Collectief Nederland
  laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor BV met bouwterrein VAR verklaring de misverstanden de oplossing Duitse Grondbelasting Grundsteuer Memo inzake integratieheffing Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Sloopconstructie en economische eigendomsoverdracht Wat zal de rechtsbescherming bij de informatieplicht in de praktijk betekenen Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst Duitse loonbelasting Algemeen verweer tegen aansprakelijkstelling Bestuurdersaansprakelijkheid meld tijdig betalingsonmacht Aansprakelijkheid en de bedoeling van de wet Het MKB heeft gezond inkopen nog niet ontdekt Lening van BV aan DGA voor rentevoordeel onbelast Levering digitaal fotoboek belast met 6 btw Belastingplicht in Duitsland beschränkte resp unbeschränkte Steuerpflicht De fiscale risicoaansprakelijkheid Hoge boetes bij te laat indienen van een belastingaangifte Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig Aansprakelijkheid bij vervreemding van aandelen Cross boarder leasing zonder btw Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland Geen interne levering bij inpandige verbouwing Bestuurdersaansprakelijkheid ver van uw bed of dichterbij dan u dacht Fiscale boetes voorkomen beter dan genezen Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 Lenteakkoord 2012 en loonheffingen Met een kanonskogel een vlieg doden Verzekeringsplicht Tweede woning Zwitserland Wijzigingen in de Duitse BTW wetgeving Goed lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars 808 vergoeding voor aanslag van 6 Vernederlandsing van Belgische autofiscaliteit Reactivering vermogensbelasting in Spanje 2012 2013 Fiscale Highlight Stabiliteitsprogramma Crisismaatregel 2012 Let op bij creatief gebruik van verrekenprijzen E Bilanz ofwel elektronische balans Kantoren Friesland Customs Knowledge in Heerenveen Arjo Groenendijk Bart Boersma Bram van Breukelen Geert Koevoets Sander van Lent De Vries c s Tax Advisors in Beetsterzwaag Joost Muller Jan Jaap de Vries Priore in Heerenveen mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Priore in Workum mr Wieger Spaan mr Mariëtte Rodenburg mr Dirk Hiemstra Mr Gerrit Jan Wuite Rien Vink Loonheffingen in Engwierum Rien Vink Scheidingsfiscalist T van der Wal in Beetsterzwaag Tiny van der Wal Smids en Schakel in Leeuwarden Peter Steenhuis Marieke van der Veer Corine van der Maden LEXX Advocaten in Leeuwarden Mr Martijn S Dunant Maurits Tóth Belastingadvies Andries Tóth Eikenaar Belastingadvies in Drachten Ed Eikenaar Groningen Stetler in Haren Wim Dijkstra HS26 Advocatuur in Groningen Gerhard Sjobbema Caraad Belastingadviseurs in Groningen Wietze Hoekstra Martijn Thalen Rutger Hotsma Bastide in Groningen Petrus Zijlstra Drenthe Consensio in Zuidlaren Gonard Wagenaar Bloemsma Faassen in Assen Willem Faassen Anne Marc van de Wal Gelderland Kleijsen Cortenbach Kuijpers LLP in Nijmegen P E Art and Tax in Doetinchem Peter Kleinreesink ScholsBurgerhartSchols in Nijmegen Mr dr W Burgerhart Prof dr B M E M Schols Prof mr F W J M Schols Van Lienden Kooistra in Barneveld Eric Jan Sobels Jonne Tijssen Noord Brabant De Vries Partners in Valkenswaard Hans van Kuyk Wesselman in Eindhoven Bert Bogie Wesselman in Helmond Bert Bogie Lucas Belastingadvies in Den Bosch Jurrian Lucas Ooms Partners in Breda drs Marco Ooms mr Hans Seijkens Limburg Rebastion in Maastricht Frodo Oude Groeniger Rob Engelbert Wesselman in Weert Bert Bogie Noord Holland HDK Advocaten en Fiscalisten in Amsterdam Roy Vliese Pavel der Kinderen MB Legal Tax in Alkmaar F van Elk FB Fedor mr drs J D Hoogendoorn RA Jaap J Beijert Jan MB Legal Tax in Middenbeemster mr M F Marco Bezoet de Bie mr J D M J den Boer RA CRAd Schut en Bruggink Estate Planners in Haarlem Paul Schut Marian Bruggink Rogier Pak Abel Advisory in Amsterdam Frank Schwarte Joost Lagerberg AsjesBisseling in Amsterdam Arjan Bisseling B B Accountants in Den Burg De Bont Advocaten in Amsterdam prof mr G J M E de Bont mr J M Sitsen mr M B Weijers mr P de Haas VanOoijen in Haarlem Adriaan Daniels Ognjen Soldat Just Tax in Nieuw Vennep Utrecht AccountantsTEAM in Utrecht Joost Rietveld Pay Check in Houten Pieter Miedema Fiscaal Jurist in Baarn Pieter Miedema Overijssel ELBERT fiscaal in Hengelo mr H A Elbert Beersen Grandiek in Hengelo Mr V J Vincent Grandiek Cervus Belastingadvies in Zwolle mr H A Elbert EVFA in Deventer Eric Versteegh Zuid Holland Scientia Fiscalis in Alblasserdam Yvonne Tigelaar Klootwijk Van Driel Fruijtier in Dordrecht MB Internationaal in Rotterdam Zeeland Rijkse Partners Belastingadviseurs in Middelburg Curacao Wesselman in Curaçao Bert Bogie Duitsland Strick Rechtsanwälte Steuerberater in Kleve Anton Ingenerf Frank J Lamers Sabine van Wickeren Lenk Christian Theissen Freddy B Heinzel Belgie Cobofisk in Gent Hendrik Huys Cobofisk in Aalter Luc Coopman Spanje Arcos Lamers Asociados in Marbella Wim Lamers Maite Arcos Kennisgroepen BTW specialisten Loonheffing specialisten Pensioen specialisten Estate Planning specialisten Formeel Belastingrecht specialisten Fusie Overname specialisten Herinvesteringsreserve specialisten Huwelijk Echtscheiding specialisten Innovatiebox specialisten Internationaal Belastingrecht specialisten Douane specialisten Auto van de zaak Sport Sprekers Cursussen Allround Auto van de zaak Bedrijfsoverdracht BTW Douane Estate Planning FFP VBI FBI Formeel belastingrecht Loonheffingen Pensioenen Partners Fiscaal Kenniscentrum Fiscaal up to Date Hoge Raad geeft happy end aan nasleep Van der Steen naheffingen van tafel Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV Tbs regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage Rechtbank torpedeert listige aandelenoptieconstructies DGA in Van der Steen f e niet aansprakelijk voor BTW van BV Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2 Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU recht Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst correctie los van IB en LB BTW bij levering terrein met reeds gestarte sloop van opstallen Don Bosco 30 Regeling voor na terugkeer genoten optievoordeel Fiscaal up to Date kennispartner van Belasting Collectief Nederland Werkzaamheid bij vastgoed eindigt in principe bij vervreemding Premies vrijwillige ANW vangnetverzekering niet aftrekbaar Sale lease back van school door gemeente misbruik van recht Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte EHRM rekt zwijg en inzagerecht in fiscale boetezaak op Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst 30 regel voor na uitdiensttreding ontvangen optievoordeel Arresten over landbouwvrijstelling rechtvaardigden heretikettering niet Negeren van belaste winstuitkering in aanvullende aangifte was ambtelijk verzuim Navordering na fout in vooringevulde aangifte vernietigd Voorwaarde voor geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer in

  Original URL path: http://www.belastingcollectief.nl/fiscalisten/verdragen/type-dta (2016-01-09)
  Open archived version from archive