archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Over de kennisgroep
  M L Feddema Marcel Eenheid Belastingdienst Utrecht Gooi kantoor Amersfoort Eenheid Belastingdienst Rivierenland kantoor Arnhem Zaakadres Belastingdienst Utrecht Gooi kantoor Amersfoort Postbus 4050 3800 EB Amersfoort Zaakadres Belastingdienst Rivierenland kantoor Arnhem Postbus 9007 6800 DJ Arnhem Naam Mw Mr C N Groenhart Carolien Naam Mw Mr drs A C H Hengeveld Beereboom Anna Eenheid Belastingdienst Haaglanden Eenheid Belastingdienst Oost Brabant kantoor Oss Zaakadres Belastingdienst Haaglanden Postbus 30206 2500 GE Den Haag Zaakadres Belastingdienst Oost Brabant kantoor Oss Postbus 10050 5340 DC Oss Naam Mw I T C Houdijk Smit Ingrid Naam J E G Moonen Jan Eenheid Belastingdienst Holland Noord kantoor Hoorn Eenheid Belastingdienst Limburg kantoor Buitenland Zaakadres Belastingdienst Holland Noord kantoor Hoorn Postbus 602 1620 AR Hoorn Zaakadres Belastingdienst Limburg kantoor Buitenland Postbus 2865 6401 DJ Heerlen Naam Mr C van Nieuwamerongen Chris Naam Mr W A M Roetgerink Wim Eenheid Belastingdienst Utrecht Gooi kantoor Amersfoort Utrecht Eenheid Belastingdienst Oost kantoor Enschede Zaakadres Belastingdienst Utrecht Gooi kantoor Amersfoort Utrecht Postbus 4050 3800 EB Amersfoort Zaakadres Belastingdienst Oost kantoor Enschede Postbus 5100 7500 GC Enschede Naam Mw Mr I J Stroo Ineke Naam Mw Drs K M G Verschuren Karin Eenheid Belastingdienst Zuidwest kantoor Goes Eenheid Belastingdienst Oost Brabant kantoor

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Kennisgroep%20extern.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Overzicht V&A en handreikingen artikel 10 Wet LB Vrijgesteld loon
  artikel 10 Wet LB Loon Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT prepensioen en introductie levensloopregeling Artikel 10 eerste lid Wet LB Saldoregeling pensioenuitkeringen opgebouwd in buitenland zonder fiscale faciliteit Vraag

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2010%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht V&A en handreikingen artikel 11 Wet LB Vrijgesteld loon
  Antwoord 13 007 d d 230913 Handreiking gederfd of te derven loon versie 8 mei 2012 Stamrechtovereenkomst Door de rechter toegekende ontslagvergoeding Vraag Antwoord 08 023 d d 090512 Stamrechtovereenkomst Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens Vraag Antwoord 08 024 d d 090512 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal of kapitaal voor stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Vraag Antwoord 10 002 d d 281111 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon Vraag Antwoord 10 005 d d 270911 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Vraag Antwoord 10 006 d d 201210 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag Antwoord 10 001 d d 040510 Stamrechtovereenkomst Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 Vraag Antwoord 08 036 d d 110209 Stamrechtovereenkomst Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 Vraag Antwoord 08 035 d d 110209 Stamrechtovereenkomst Echtscheiding verdeling stamrecht Vraag Antwoord 08 034 d d 110209 Stamrechtovereenkomst Verzekeraar stamrecht beleggingseisen Vraag Antwoord 08 032 d d 110209 Stamrechtovereenkomst Verzekeraar stamrecht drijven onderneming Vraag Antwoord 08 031 d d 110209 Stamrechtovereenkomst Verzekeraar stamrecht Pensioenwet Vraag Antwoord 08

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2011%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht V&A en handreikingen artikel 11a Wet LB (tekst 2013) Stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht
  10 002 d d 281111 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Vraag Antwoord 10 006 d d 201210 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag Antwoord 10 001 d d 040510 Artikel 11a tweede lid Wet LB tekst 2013 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling Vraag Antwoord 14 002 Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling d d 141113 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Vraag Antwoord 10 006 d d 201210 Artikel 11a derde lid Wet LB tekst 2013 Stamrechtovereenkomst Omzetting ingegane stamrechten Vraag Antwoord 08 033 d d 290414 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling Vraag Antwoord 14 002 Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling d d 141113 Stamrechtovereenkomst Variabele termijnen Vraag Antwoord 08 020 d d 230913 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal of kapitaal voor stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht Vraag Antwoord 10 002

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2011a%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 13 Wet LB Waardering loonbestanddelen
  Overzicht artikel 13 Wet LB Waardering loonbestanddelen Artikel 13 vijfde lid Waardering loonbestanddelen Benaderde Marktwaarde Methode Vraag Antwoord 13 006 d d 271113

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2013%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht V&A en handreikingen artikel 18 Wet LB Pensioen
  d 270911 Vervroegd pensioen en doorwerken Vraag Antwoord 08 014 d d 190911 Handreiking voor de toepassing van het besluit Pensioenen beschikbare premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009 nr CPP2009 1487M versie 28 mei 2010 Handreiking pensioenknip versie 15 juli 2009 Samenloop van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen Vraag Antwoord 08 039 d d 110209 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2018%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht V&A en handreikingen artikel 18a Wet LB Ouderdomspensioen
  2014 Vraag Antwoord 13 001 d d 051213 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar Vraag Antwoord 05 046 d d 020312 Gevolgen korten van pensioen afstempelen bij onderdekking pensioenfonds Vraag Antwoord 11 025 d d 270911 Handreiking voor de toepassing van het besluit Pensioenen beschikbare premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009 nr CPP2009 1487M versie 28 mei 2010 Handreiking pensioenknip versie 15 juli 2009 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Vraag Antwoord 08 043 d d 110209 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement Vraag Antwoord 08 042 d d 110209 Samenloop van een WAO of WIA uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen Vraag Antwoord 08 041 d d 110209 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen Vraag Antwoord 07 001 d d 170407 Handreiking indexatie van pensioenen versie 18 april 2007 Artikel 18a vierde lid Wet LB Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar Vraag Antwoord 05 046 d d 020312 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen oprenten pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum Vraag Antwoord 08 027 d d 281111 Vervroegd pensioen en doorwerken Vraag Antwoord 08 014 d d 190911 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag Antwoord 10 001 d d 040510 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare premiestelsel en de 100 toets Vraag Antwoord 08 052 d d 110209 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten Vraag Antwoord 08 047 d d 110209 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum Vraag Antwoord 08 045 d d 110209 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100 grens in eindloon en middelloonregelingen Vraag Antwoord 08 044 d d 110209 Artikel 18a vijfde lid Wet LB Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar Vraag Antwoord 05 046 d d 020312 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen oprenten pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum Vraag Antwoord 08 027 d d 281111 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare premiestelsel en de 100 toets Vraag Antwoord 08 052 d d 110209 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten Vraag Antwoord 08 047 d d 110209 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum Vraag Antwoord 08 045 d d 110209 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100 grens in eindloon en middelloonregelingen Vraag Antwoord 08 044 d d 110209 Uitstel van de pensioendatum in een aan de Wet VPL aangepaste beschikbare premieregeling en de 100 toets Vraag Antwoord 05 002 d d 120905 Artikel 18a zesde lid Wet LB Opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 Vraag Antwoord 14 008 d d 230115 Opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar Vraag Antwoord 12 004 d d 190314 Pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en te hoog opbouwpercentage na 1 januari 2014 Vraag Antwoord 13 001 d d 051213 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar Vraag Antwoord 05 046 d d 020312 Vervroegd pensioen en doorwerken Vraag Antwoord 08 014 d d

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2018a%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18b Wet LB partnerpensioen
  Artikel 18b tweede lid Wet LB Uitstroom oudere werknemers Vraag Antwoord 12 002 d d 141014 Handreiking inhaal en inkoop van pensioen versie 9 juli 2014 Handreiking indexatie van pensioenen versie 18 april 2007 Artikel 18b derde lid Wet LB Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 versie 24 juli 2015 Uitstroom oudere werknemers Vraag Antwoord 12 002 d d 141014 Handreiking inhaal en inkoop van pensioen versie 9 juli 2014 Handreiking voor de toepassing van het besluit Pensioenen beschikbare premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009 nr CPP2009 1487M versie 28 mei 2010 Handreiking pensioenknip versie 15 juli 2009 Handreiking indexatie van pensioenen versie 18 april 2007 Artikel 18b zesde lid Wet LB Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag Antwoord 10 001 d d 040510 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling Vraag Antwoord 08 055 d d 110209 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande Vraag Antwoord 06 010 Artikel 18b zevende lid Wet LB Partner en wezenpensioen en het bereiken van de 70 resp 14 28 grens in een beschikbare premiestelsel Vraag Antwoord 08 056

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2018b%20Wet%20LB%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •