archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 39f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten
  verzekeraar een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling Vraag Antwoord 14 002 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer Vraag Antwoord 14 001 d d 290114 Artikel 39f tweede lid Wet LB Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling Vraag Antwoord 14 002 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer Vraag Antwoord 14 001 d d 290114 Artikel 39f derde lid Wet LB Te

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20V&A%20artikel%2039f%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vraag & Antwoord 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak
  uitspraak van Rechtbank Gelderland zal niet als richtsnoer dienen voor de toepassing van artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Het voorgaande is ook kenbaar gemaakt in de toelichting van de Staatssecretaris van Financiën van 4 december 2013 nr DGB 2013 6494 naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Gelderland 5 november 2013 nr 11 3084 Toelichting De rechtbank is van oordeel dat in de situatie waarbij de onzuiverheid van de pensioenregeling niet te wijten is aan een actieve handeling van belanghebbende maar het gevolg is van het niet tijdig aanpassen van de pensioenregeling aan het nieuwe pensioenregime een redelijke aan doel en strekking beantwoordende uitlegging van de wet meebrengt dat alleen loon en inkomstenbelasting wordt geheven over het bovenmatig deel van een pensioenaanspraak Vanwege het ontbreken van een materieel belang zal de inspecteur geen hoger beroep instellen tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland Om andere dan in de uitspraak genoemde redenen heeft de inspecteur toegezegd de aanslag te zullen vernietigen Uit het feit dat geen hoger beroep wordt ingesteld mag echter niet worden afgeleid dat de Belastingdienst het standpunt van Rechtbank Gelderland deelt ten aanzien van de partiële toepassing van artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 In de wet en wetsgeschiedenis is geen aanknopingspunt te vinden dat bij overschrijding van de wettelijke grenzen slechts het bovenmatig deel van de aanspraak wordt belast Ook de Hoge Raad is hierover duidelijk in het arrest van 16 september 1981 nr 20 220 ECLI NL HR 1981 AW9809 dat de taak van de rechter in belastingzaken slechts meebrengt te beoordelen of de aan de beide directeuren van belanghebbende toegekende aanspraken berusten op een pensioenregeling zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 aanhef en letter a van de Wet dat een ontkennende beantwoording van deze vraag medebrengt dat die aanspraken in

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_15-006.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking
  de dienstbetrekking Antwoord Ja De periode van vrijwillige voortzetting van artikel 10a eerste lid onderdeel c UBLB moet direct aansluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking De mogelijkheid van vrijwillige voortzetting kan niet pas op een later moment gebruikt worden Bij het introduceren per 1 januari 2001 van de fiscale faciliteit voor vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling na ontslag Besluit van 20 december 2000 tot aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten Stb

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_15-005.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag
  d d 280715 Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a eerste lid onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten Antwoord Nee De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden Dit volgt uit de voorwaarden van het besluit Pensioenen niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen voorwaarden voor vrijwillige voortzetting

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_15-004.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis
  of wezenpensioen op risicobasis wordt bepaald op basis van ten hoogste het pensioengevend loon op het moment van overlijden van de werknemer In onderdeel 2 3 van het besluit van 23 september 2014 is nog een andere tegemoetkoming opgenomen voor op risicobasis verzekerd partner en wezenpensioen In dat onderdeel van het besluit is toegestaan dat bij een partner en wezenpensioen op risicobasis over de pensioengevende dienstjaren vóór een inperking van het fiscale pensioenkader kan worden uitgegaan van de eerder bestaande fiscale pensioenopbouwruimte Vraag Kan de tegemoetkoming van onderdeel 2 6 van het besluit voor het partner en wezenpensioen op risicobasis bij samenloop van de middelloon en eindloonfranchise in één pensioenregeling gecombineerd worden met de tegemoetkoming van onderdeel 2 3 van het besluit ten aanzien van de omvang van het partner en wezenpensioen op risicobasis na een inperking van de fiscale ruimte voor pensioenopbouw Antwoord Nee de goedkeuring ten aanzien van de AOW franchise voor het op risicobasis verzekerde partner en wezenpensioen van onderdeel 2 6 van het besluit kan niet gecombineerd worden met de in onderdeel 2 3 van het besluit opgenomen tegemoetkoming voor partner en wezenpensioen op risicobasis na een inperking van het fiscale pensioenkader Onderdeel 2 6 van het besluit beperkt de goedkeuring voor de te hanteren AOW franchise tot de jaren 2015 tot en met 2017 De goedkeuring is alleen van toepassing voor de pensioenopbouw onder het per 1 januari 2015 geldende fiscale pensioenkader en geldt dus niet voor de eerdere fiscale pensioenregimes Bovendien zou het toepassen van de tegemoetkoming van onderdeel 2 6 over de jaren vóór 2015 er toe leiden dat de ruimte voor het toe te zeggen partner en wezenpensioen op risicobasis groter zou zijn dan de in die jaren in pensioenregelingen met een kapitaalgedekte pensioenopbouw benutte ruimte Tot 2015 waren er weinig tot

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-011.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015)
  op 70 van het ouderdomspensioen Bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar is het opbouwpercentage van het partnerpensioen dan lager dan het toegestane wettelijke maximum van artikel 18b van de Wet LB Ten opzichte van de situatie bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar wordt het partnerpensioen in dit geval immers evenredig verlaagd met de verlaging van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen Door eerst een partnerpensioen op basis van het wettelijk maximum van artikel 18b van de Wet LB toe te zeggen en deze toezegging direct te laten volgen door een ruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen wordt de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen gedeeltelijk gecompenseerd Het naar het ouderdomspensioen te ruilen partnerpensioen is gelijk aan het verschil tussen het in eerste instantie toegezegde fiscaal maximale partnerpensioen en het partnerpensioen van 70 van het ouderdomspensioen Het resultaat van deze ruil leidt dan tot de volgende maximale opbouwpercentages van het ouderdomspensioen TABEL 2 Pensioenleeftijd volgens pensioenregeling Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een middelloonstelsel Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een eindloonstelsel 67 1 875 1 657 66 11 12 1 865 1 648 66 1 761 1 557 65 1 657 1 465 64 1 562 1 380 63 1 474 1 302 62 1 392 1 230 61 1 317 1 163 60 1 246 1 101 Maximale opbouwpercentages voor een ouderdomspensioen voor de toepassing van artikel 10aa UBLB In het overzicht hieronder zijn de maximale herrekende verlaagde opbouwpercentages opgenomen voor ouderdomspensioen ingaande op 67 66 11 12 66 65 64 63 62 61 en 60 jaar voor de toepassing van de combinatie van een verlaagde inbouw van AOW met een verlaagd opbouwpercentage als bedoeld in artikel 10aa UBLB TABEL 3 Pensioenleeftijd volgens pensioenregeling Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een middelloonstelsel artikel 10aa eerste lid UBLB Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een eindloonstelsel artikel 10aa tweede lid UBLB Maximaal 1 701 Maximaal 1 788 Maximaal 1 483 Maximaal 1 570 67 1 701 1 788 1 483 1 570 66 11 12 1 690 1 776 1 473 1 560 66 1 577 1 658 1 375 1 456 65 1 466 1 541 1 278 1 353 64 1 365 1 435 1 190 1 260 63 1 273 1 338 1 110 1 175 62 1 189 1 250 1 037 1 097 61 1 112 1 169 0 970 1 027 60 1 042 1 096 0 909 0 962 Maximale opbouwpercentages voor een ouderdomspensioen plus 70 partnerpensioen voor de toepassing van artikel 10aa UBLB In het overzicht hieronder zijn de maximale herrekende verlaagde opbouwpercentages opgenomen voor ouderdomspensioen ingaande op 67 66 11 12 66 65 64 63 62 61 en 60 jaar gecombineerd met een partnerpensioen van 70 van het ouderdomspensioen voor de toepassing van de combinatie van een verlaagde inbouw van AOW met een verlaagd opbouwpercentage als bedoeld in artikel 10aa van het UBLB Ook bij toepassing van de verlaagde opbouwpercentages en inbouw van AOW van artikel 10aa van het UBLB is het mogelijk om de omvang van het partnerpensioen in de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-008.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • AOW-(inbouw)bedragen
  wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van meer dan maar niet meer dan nbsp meer dan maar niet meer dan nbsp 1 95 11 005 1 7 11 005 1 95 2 05 12 251 1 7 1 8 12 251 2013 Middelloon Eindloon Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van meer dan maar niet meer dan nbsp meer dan maar niet meer dan nbsp 2 05 10 940 1 8 10 940 2 05 2 15 12 104 1 8 1 9 12 104 2012 Middelloon Eindloon Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van meer dan maar niet meer dan nbsp meer dan maar niet meer dan nbsp 2 05 10 802 1 8 10 802 2 05 2 15 11 953 1 8 1 9 11 953 2011 Middelloon Eindloon Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van meer dan maar niet meer dan nbsp meer dan maar niet meer dan nbsp 2 05 10 667 1 8 10 667 2 05 2 15 11 803 1 8 1 9 11 803 2010 Middelloon Eindloon Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin bedoelde bedrag vervangen door 70 van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a achtste lid onderdeel a eerste volzin

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20AOW-inbouw%20en%20AOW-franchise.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage
  gehouden moet worden met een evenredig deel van de AOW uitkering voor een gehuwde Het bedrag van de jaarlijkse AOW inbouw moet zodanig worden vastgesteld dat de volledige AOW uitkering wordt ingebouwd in de opbouwperiode van het volledige ouderdomspensioen vanaf 1 januari 2015 75 van het gemiddeld genoten loon Het bedrag van de jaarlijkse AOW inbouw is door de wettelijke systematiek afhankelijk van het gehanteerde opbouwstelsel en opbouwpercentage Vanaf 1 januari 2015 geldt voor de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw het uitgangspunt dat een volledig ouderdomspensioen van 75 van het gemiddeld genoten loon in ten minste 40 jaar kan worden opgebouwd Dit uitgangspunt geldt ongeacht het gehanteerde pensioenopbouwstelsel Zowel voor de pensioenopbouw in een middelloon eindloon en beschikbare premiestelsel geldt dat bij het benutten van de fiscaal maximale jaarlijkse opbouwruimte jaarlijks 1 40 deel van de AOW uitkering moet worden ingebouwd Indien voor de pensioenopbouw wordt uitgegaan van een lager opbouwpercentage dan maximaal toegestaan kan de jaarlijkse inbouw van de AOW uitkering worden verlaagd op basis van de volgende formule pensioenopbouwpercentage AOW uitkering 40 fiscaal maximaal opbouwpercentage in gehanteerd opbouwstelsel Indien bij pensioenopbouw op basis van het beschikbare premiestelsel niet de fiscaal maximale ruimte wordt gebruikt kan de inbouw van AOW naar

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-005.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •