archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vraag & Antwoord 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties
  opnamen in totaal uitgaan boven de totale bijdrage van de werknemer waarvoor hij geen aftrek heeft gehad Hierna volgen twee voorbeelden waarin het bovenstaande is uitgewerkt In voorbeeld 1 woont de werknemer tijdens het levensloopverlof in Nederland in voorbeeld 2 woont hij tijdens het verlof weer in het buitenland Bedragen zijn in de voorbeelden afgerond Voorbeeld 1 Gegevens Een werknemer heeft een levenslooptegoed dat deels is opgebouwd zonder fiscale faciliteit tijdens een periode van detachering in het buitenland Hij neemt na terugkeer in Nederland voor 100 fulltime levensloopverlof voor een half jaar Het opgebouwde levenslooptegoed bedraagt op dat moment 16 000 Hiervan is 15 000 afkomstig van de verrichte stortingen 1 000 is afkomstig van het behaalde rendement Van de stortingen van in totaal 15 000 is 5 000 afkomstig uit de periode van detachering Het buitenland heeft hiervoor geen fiscale faciliteit verleend De werknemer neemt tijdens het half jaar levensloopverlof elke maand 2 667 op uit het levenslooptegoed Uitwerking Van de maandelijkse opnamen is de eerste opname van 2 667 volledig vrijgesteld De tweede opname is vrijgesteld tot een bedrag van 5 000 2 667 2 333 Het restant van 2 667 2 333 334 is belast Ook alle volgende opnamen uit het levenslooptegoed zijn normaal belast Voorbeeld 2 Gegevens Dezelfde gegevens als het vorige voorbeeld maar nu woont de werknemer tijdens het levensloopverlof niet in Nederland Uitwerking In dit geval kan Nederland slechts een deel van de opnamen uit het levenslooptegoed belasten Dat deel is gelijk aan het deel van het levenslooptegoed tegoed dat kan worden toegerekend aan de dienstjaren in Nederland Het deel van de opnamen dat is toe te rekenen aan de tijdens de buitenlandse arbeidsperiode in de levensloopregeling gestorte bedragen blijft buiten de Nederlandse belastingheffing Bij de bovenstaande gegevens wordt van elke termijn 1 778

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2010-008.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vraag & Antwoord 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954
  004 d d 180913 Vraag Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar voor 1 januari 1955 Kan hij gebruik maken van de 12 opbouw voor de levensloopregeling van artikel 19g eerste lid Wet LB tekst 2011 Antwoord Ja dat kan Voorwaarde is dat het saldo van de levensloopregeling aan het begin van het kalenderjaar lager is dan 210 van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon In dat

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_07-004.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 06-005 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 61d, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
  tekst 2011 Begrippen waarde van de polis en premievrije waarde van artikel 5 4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 tekst 2011 Vraag Antwoord 06 005 d d 180913 Vraag In artikel 5 4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 tekst 2011 worden de begrippen waarde van de polis en premievrije waarde gebruikt Wat moet hieronder worden verstaan Antwoord Onder de in artikel 5 4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 tekst 2011 gebruikte waarde van de polis en

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_06-005.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-062 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden
  jaar hebben bereikt wordt een regeling overeengekomen Deze regeling houdt in dat de werkgever op het moment waarop een werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt aan deze werknemer een bijdrage verstrekt in zijn levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964 tekst 2011 Wet LB tekst 2011 De bijdrage van de werkgever bedraagt 210 van het laatstgenoten loon Wat zijn de fiscale consequenties van deze regeling Antwoord In dit geval is geen sprake van een fiscaal gefacilieerde levensloopregeling in de zin van artikel 19g van de Wet LB tekst 2011 De voorwaarden waaronder de werkgeversbijdrage wordt verstrekt is namelijk in strijd met artikel 19g zesde lid onderdeel c van de Wet LB tekst 2011 Door deze voorwaarde kunnen de werknemers de voorziening ingevolge de levensloopregeling alleen gebruiken in de periode van drie jaar direct voorafgaande aan het pensioen Hierdoor is er de facto sprake van een onder voorwaarden verstrekte bijdrage met betrekking tot het moment van beschikken van de opgenomen voorziening Zoals ook uit de toelichting op deze bepaling volgt is deze bepaling juist bedoeld om te voorkomen dat alleen werkgeversbijdragen worden verstrekt als de werknemer de regeling de facto alleen kan gebruiken voor

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-062.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen
  voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen Vraag Antwoord 05 058 d d 180913 Vraag Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen kan dan in het hier opvolgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden Antwoord Ja als levensloopverlof wordt opgenomen worden de ontvangen uitkeringen in aanmerking genomen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking ingeval van een werknemer van 61 jaar en ouder Over dit loon

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-058.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen
  Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag Antwoord 05 057 d d 180913 Vraag Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling worden voortgezet Antwoord Ja als de jaargrens van 12 en de bovengrens van 210 aan het begin van het kalenderjaar niet overschreden worden kan de opbouw voortgezet worden ook al heeft men in het betreffende kalenderjaar geheel of

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-057.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer
  op levenslooptegoeden werknemer Vraag Antwoord 05 050 d d 180913 Vraag Kan een ex partner in het geval van echtscheiding aanspraak maken op een deel van het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar hem laten uitkeren Antwoord Nee De werkgever kan het levenslooptegoed alleen aan de werknemer uitkeren omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is De werkgever verstrekt de aanspraak aan de werknemer Bij deze aanspraak

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-050.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie
  Stel dat een werknemer in de 10 jaarsperiode voorafgaande aan het pensioen besluit de arbeidsduur te verminderen van 100 naar 80 met een evenredige verlaging van het loon Dient deze loonsverlaging dan ook gevolgen te hebben voor de hoogte van het levenslooploon Antwoord Voor de bepaling van het maximale spaarbedrag 12 en de 210 toets is in artikel 5 6 derde lid van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 tekst 2011 bepaald

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-049.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •