archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis
  uitkeringen ingaan Antwoord In een stamrecht van voor 1 januari 1995 gebaseerd op artikel 11 eerste lid onderdeel d Wet LB tekst 1994 hoeft geen uiterste ingangsdatum van de periodieke uitkeringen te zijn opgenomen Bij een stamrecht van na 1 januari 1995 waarop artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB van toepassing is moet in de polis te zijn opgenomen dat de periodieke uitkeringen uiterlijk dienen in te gaan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-025.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • V&A 08-022 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late betaling ontslaguitkering
  dat de ex werkgever een vergoeding ex artikel 7 625 van het Burgerlijk Wetboek aan de gewezen werknemer moet betalen Kan die vergoeding deel uitmaken van een stamrecht Antwoord Wanneer sprake is van vertraagd uitbetaald loon en de ex werkgever een verhoging ex artikel 7 625 van het Burgerlijk Wetboek uitbetaalt behoort die verhoging op grond van het arrest van de Hoge Raad van 28 juni 1978 nr 18 592

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-022.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens
  manieren in de stamrechtovereenkomst te zijn geregeld De termijnen eindigen op een vastgestelde datum bijvoorbeeld 1 januari 2012 of bij het eerder overlijden van de verzekerden A en B Er worden twee periodieke uitkeringen bedongen De eerste eindigt op een vastgestelde datum bijvoorbeeld 1 januari 2012 of bij het eerder overlijden van verzekerde A De tweede welke toekomt aan verzekerde B gaat in bij het overlijden van verzekerde A voor 1 januari 2012 en eindigt op 1 januari 2012 of bij het eerder overlijden van verzekerde B Van een periodieke uitkering is pas sprake wanneer alle afzonderlijke termijnen afhankelijk zijn van een onzekere gebeurtenis In het voorbeeld is de sterftekans de onzekere gebeurtenis voorwaarde is dan wel dat sprake is van een sterftekans van minimaal 0 94 Wanneer de sterftekans kleiner is is geen sprake meer van een onzekere gebeurtenis Hoe moet in beide hiervoor genoemde voorbeelden de sterftekans worden bepaald Antwoord In beide gevallen bestaat het toegekende stamrecht voor de toepassing van artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB uit twee periodieke uitkeringen Eén die toekomt aan A en één die toekomt aan B Beide periodieke uitkeringen moeten afhankelijk zijn van een sterftekans van minimaal 0 94 De

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-021.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod
  van 4 maart 1987 nr 24 339 BNB 1987 215 beslist dat een stamrecht niet is vrijgesteld wanneer het stamrecht voorziet in andere opbrengsten dan uitsluitend periodieke uitkeringen Dat houdt in dat de vrijstelling niet van toepassing is wanneer in de stamrechtovereenkomst een afkoopmogelijkheid is opgenomen Als in de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst een afkoopmogelijkheid is opgenomen dan dient deze afkoopmogelijkheid op de polis of in de bijzondere voorwaarden

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-019.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-018 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de inspecteur
  toestemming verleent Antwoord Ja Als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB dan behoort de aanspraak niet tot het loon en kan de vrijstelling worden toegepast Bestaat er bij de ex werkgever dan wel de ex werknemer behoefte aan zekerheid vooraf omtrent de toepassing van de stamrechtvrijstelling bijvoorbeeld in een ontslagsituatie in verband met slechte verhoudingen tussen partijen dan is het mogelijk de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-018.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M
  vraag is een uitwerking van onderdeel b sub 5 tweede gedachtenstreepje van Bijlage II van het besluit van 23 oktober 2007 nr CPP2007 552M Stcrt nr 212 Voorbeeld Jaar Bereikbaar OP Doelvermogen OP 65 bij rekenrente van 4 Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschreven winstdeling Bedrag Koopsom op pensioendatum voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen T 70 000 730 000 Verzekerd kapitaal 650 000 780 000 Winstdeling 80 000 Totaal 730 000 730 000 780 000 dus geen verlaging nodig T 1 80 000 830 000 Verzekerd kapitaal 740 000 900 000 Winstdeling 90 000 Totaal 830 000 830 000 900 000 dus geen verlaging nodig T 2 80 000 830 000 Verzekerd kapitaal 740 000 900 000 Winstdeling 110 000 Totaal 850 000 850 000 900 000 dus geen verlaging nodig T 3 80 000 830 000 Verzekerd kapitaal 740 000 900 000 Winstdeling 140 000 Totaal 880 000 880 000 900 000 dus geen verlaging nodig T 4 80 000 830 000 Verzekerd kapitaal 740 000 900 000 Winstdeling 180 000 Totaal 920 000 920 000 900 000 dus verlaging nodig tot 900 000 Toelichting OP 65 ouderdomspensioen ingaand bij 65 jaar In het voorbeeld loopt het verzekerd kapitaal inclusief

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-016.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 06-004 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata
  loonbelasting 1964 Na het invoeren van de Wet VPL moet voor de opbouw van het ouderdomspensioen worden uitgegaan van een pensioenleeftijd van ten minste 65 jaar Na het invoeren van de Wet VPL geldt de 100 grens ook voor een ouderdomspensioen dat ingaat op de leeftijd van 65 jaar De 100 grens voor het levenslange ouderdomspensioen wordt beoordeeld op basis van de uitkeringen per jaar Vóór het bereiken van de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_06-004.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vraag & Antwoord 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling
  loonbelasting 1965 toe te passen op een deel van de pensioenregeling Antwoord Nee het is alleen mogelijk om uit te gaan van de verlaagde AOW franchise als in de hele pensioenregeling het lagere opbouwpercentage zoals genoemd in artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt gebruikt Het splitsen van een pensioenregeling in een basisregeling waar wordt uitgegaan van de verlaagde franchise en het lagere opbouwpercentage en een aanvullende regeling waar wordt uitgegaan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA%2005-024.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •