archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
  onderdeel 2 vermeld ontstaat pas na drie jaar premiebetaling een onvoorwaardelijk recht aanspraak op toekomstige uitkeringen Nadat drie jaar premie is voldaan wordt het deel van de premie dat in de eerste drie jaar ten laste is gekomen van het EP zijnde 2 3 deel van de totale premie over de eerste drie jaar voor het desbetreffende lid bij de desbetreffende deelnemer belast in de inkomstenbelasting tot en met het jaar 2000 als inkomsten uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en ingaande 2001 als resultaat uit overige werkzaamheden In het vierde jaar en de daarop volgende jaren is de bijdrage van het EP in de premie jaarlijks bij de desbetreffende deelnemer belastbaar als met ingang van 2001 resultaat uit een werkzaamheid 4 2 Karakter van premies gedurende de eerste drie jaren Gelet op de procedure bij beëindiging van de deelname binnen drie jaar zijn de premies die gedurende de eerste drie jaar worden voldaan te beschouwen als depotstortingen Na ommekomst van drie jaar worden de premies uit de eerste drie jaar aangemerkt als een op dat moment betaalde premie voor de Regeling Alsdan is er een heffingstijdstip voor het deel van de premie dat door het Europees Parlement ten behoeve van de deelnemer is voldaan 4 3 Uitkeringen uit het recht Zoals tijdens het eerder genoemde interpellatiedebat al is uitgedragen vormen onder het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 de uitkeringen die uit het recht voortkomen het standpunt ingenomen dat zij belastbare periodieke uitkeringen in de zin van artikel 25 eerste lid onderdeel g van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 Op dergelijke uitkeringen is de saldomethode van toepassing d w z dat de uitkeringen eerst in de belastingheffing worden betrokken voor zover zij de niet aftrekbare premies overtreffen Handelingen TK 29 oktober 1998 blz 17 1246 5 Gevolgen invoering Wet inkomstenbelasting 2001 Hierna wordt eerst ingegaan op de behandeling van een aanspraak waarvoor alle premies zijn betaald na 13 september 1999 Daarna wordt ingegaan op de behandeling van een aanspraak waarvoor alle premies zijn betaald vóór 14 september 1999 Vervolgens wordt ingegaan op de behandeling van een aanspraak waarvoor de premies gedeeltelijk zijn betaald vóór 14 september 1999 en gedeeltelijk na 13 september 1999 Alle premies betaald na 13 september 1999 Door de deelnemer zelf betaalde premies zijn niet aftrekbaar Door het EP voor de deelnemer betaalde premies zijn bij deze belast als resultaat uit overige werkzaamheden De waarde van de aanspraak valt met ingang van 2001 in box 3 en is jaarlijks belast in de vermogensrendementsheffing De uitkeringen uit de aanspraak zelf zijn niet belast zij vormen betalingen op grond van een box 3 bezitting Teruggaaf van de door de deelnemer zelf betaalde premies bij beëindiging van de regeling wordt behandeld als een uitkering uit de aanspraak en blijft buiten de heffing van inkomstenbelasting Alle premies betaald vóór 14 september 1999 Door de deelnemer zelf betaalde premies zijn niet aftrekbaar Door het EP voor de deelnemer betaalde premies zijn bij deze belast als inkomsten uit niet

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Aanvullend%20%28vrijwillig%29%20pensioen%20voor%20leden%20van%20het%20Europees%20Parlement%20080702.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Overzicht artikel 11 Wet LB Vrijgesteld loon
  DGB2005 3299M Brief staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 3 juni 2005 kenmerk WDB 2005 00376 over besluit van 26 mei 2005 nr DGB2005 3299M Brief staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 7 juni 2005 kenmerk WDB 2005 00379 over opschorten werking besluit van 26 mei 2005 nr DGB2005 3299M Besluit opschorten werking artikel 32aa voor stamrechten en ontslagvergoedingen besluit van 8 juni 2005 nr DGB2005 3620M Brief staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 27 juni 2005 kenmerk DGB05 4013 over uitstel algemeen overleg WW en ontslagrecht en het besluit van 26 mei 2005 nr DGB 2005 3299M Antwoord op de in de Tweede Kamer door het lid Kant en van de leden Van Gent en Vendrik gestelde vragen over de belasting bij gouden handdrukken Besluit Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding besluit van 8 december 2005 nr DGB2005 6722M Regeling met België inzake ontslaguitkeringen besluit van 22 juni 2006 nr CPP2006 1404M Stcrt nr 128 Regeling voor de toepassing van het Nederlands Duitse belastingverdrag met betrekking tot de toedeling van het recht tot belastingheffing over aan werknemers betaalde afkoopsommen besluit van 14 november 2007 nr IFZ

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2011%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 12a Wet LB Gebruikelijk loon en pensioen
  Overzicht artikel 12a Wet LB Gebruikelijk loon en pensioen

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2012a%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 18 Wet LB Pensioen
  van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Loonheffingen Pensioenen vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten besluit van 30 augustus 2011 nr BLKB2011 1231M Stcrt 7 september 2011 nr 16384 Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt 2010 nr 14304 Internationale aspecten van pensioenen besluit

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2018%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 18a Wet LB Ouderdomspensioen
  en nettopensioenregelingen besluit van 17 december 2014 nr BLKB2014 2132M Staatscourant 2014 nr 36872 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Waardering van VUT en aanverwante verplichtingen besluit van 17 januari 2006 nr CPP2005 2741M Artikel 18a vierde lid Ingangstijdstip ouderdomspensioen Loonheffingen Pensioenen vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten besluit van 30 augustus 2011 nr BLKB2011 1231M Stcrt 7 september 2011 nr 16384 Artikel 18a vijfde lid Uitstellen ingangstijdstip Artikel 18a zesde lid Vervroegen ingangstijdstip Loonheffingen Pensioenen vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten besluit van 30 augustus 2011 nr BLKB2011 1231M Stcrt 7 september 2011 nr 16384 Artikel 18a zevende lid Maximum ouderdomspensioen Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Artikel 18a achtste lid Inbouw AOW Pensioenen en stamrechten tegemoetkomingen voor partner en wezenpensioenen conversie van opgebouwde pensioenaanspraken premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2018a%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 18b Wet LB Partnerpensioen
  nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Artikel 18b tweede lid NP op basis van middelloon Pensioenen en stamrechten tegemoetkomingen voor partner en wezenpensioenen conversie van opgebouwde pensioenaanspraken premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten besluit van 23 september 2014 nr BLKB2014 1702M Staatscourant 2014 nr 28039 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304 Artikel 18b derde lid NP op basis van beschikbare premie Pensioenen beschikbare premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen besluit van 17 december 2014 nr BLKB2014 2132M Staatscourant 2014 nr 36872 Pensioenen en stamrechten tegemoetkomingen voor partner en wezenpensioenen conversie van opgebouwde pensioenaanspraken premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten besluit van 23 september 2014 nr BLKB2014 1702M Staatscourant 2014 nr 28039 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2018b%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 18c Wet LB Wezenpensioen
  WzP op basis van middelloon Pensioenen en stamrechten tegemoetkomingen voor partner en wezenpensioenen conversie van opgebouwde pensioenaanspraken premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten besluit van 23 september 2014 nr BLKB2014 1702M Staatscourant 2014 nr 28039 Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Artikel 18c derde lid WzP op basis van beschikbare premie Pensioenen beschikbare premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen besluit van 17 december 2014 nr BLKB2014 2132M Staatscourant 2014 nr 36872 Pensioenen en stamrechten tegemoetkomingen voor partner en wezenpensioenen conversie van opgebouwde pensioenaanspraken premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten besluit van 23 september 2014 nr BLKB2014 1702M Staatscourant 2014 nr 28039 Loonheffingen Pensioenen aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd besluit van 27 november 2012 nr BLKB2012 1628M Staatscourant 2012 nr 26787 Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2018c%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overzicht artikel 18d Wet LB Overschrijden maximaal uitkeringsniveau
  en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt 2010 nr 14304 Artikel 18d eerste lid onderdeel c Waardeoverdracht Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304 Artikel 18d eerste lid onderdeel d Ruil pensioenaanspraken Loonheffingen Pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht Stamrechten besluit van 9 september 2010 nr DGB2010

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20besluiten%20artikel%2018d%20Wet%20LB.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •