archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Besluit Vaststelling marktrente (besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M, Stcrt. nr. 3)
  besluit van 13 december 2005 nr CPP2006 2579M is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit 5 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst Den Haag 20 december 2007 de staatssecretaris van Financiën namens deze de directeur generaal Belastingdienst mr J Thunnissen Bijlage Overzicht CBS rendementen U rendementen en marktrenten jaar maand cbs rende ment marktrente jaar maand cbs rende ment marktrente 1994 januari 5 43 5 1995 januari 7 53 6 februari 5 67 5 februari 7 35 6 maart 6 15 5 maart 7 14 6 april 6 35 5 april 6 87 6 mei 6 53 5 mei 6 63 6 juni 6 98 5 juni 6 54 6 juli 6 81 5 juli 6 60 6 augustus 7 02 5 augustus 6 47 6 september 7 37 5 september 6 25 6 oktober 7 43 5 oktober 6 22 6 november 7 40 6 november 5 94 5 december 7 44 6 december 5 70 5 1996 januari 5 45 5 1997 januari 5 21 5 februari 5 82 5 februari 5 01 5 maart 6 04 5 maart 5 23 5 april 5 88 5 april 5 34 5 mei 5 87 5 mei 5 26 5 juni 6 03 5 juni 5 20 5 juli 6 04 5 juli 5 10 5 augustus 5 85 5 augustus 5 27 5 september 5 67 5 september 5 24 5 oktober 5 41 5 oktober 5 32 5 november 5 36 5 november 5 33 5 december 5 36 5 december 5 12 5 1998 januari 4 88 4 8 1999 januari 3 71 3 7 februari 4 76 4 7 februari 3 84 3 7 maart 4 76 4 7 maart 4 01 3 7 april 4 84 4 7 april 3 81 3 7 mei 4 89 4 7 mei 3 92 3 7 juni 4 75 4 7 juni 4 26 3 7 juli 4 66 4 6 juli 4 58 3 7 augustus 4 44 4 4 augustus 4 83 3 7 september 4 16 4 1 september 4 98 3 7 oktober 4 15 4 1 oktober 5 28 3 8 november 4 17 4 1 november 5 04 3 8 december 3 91 3 9 december 5 12 3 8 2000 januari 5 46 3 9 2001 januari 4 87 4 8 februari 5 46 4 2 februari 4 88 4 8 maart 5 33 4 5 maart 4 79 4 7 april 5 24 4 7 april 4 91 4 7 mei 5 42 4 7 mei 5 09 4 7 juni 5 28 4 7 juni 5 01 4 7 juli 5 38 4 7 juli 5 00 4 7 augustus 5 37 4 7 augustus 4 81 4 7 september 5

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20CPP2007-3321M%20%28Marktrentebesluit%20201207%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Besluit beschikbare-premieregelingen
  maart 2004 nr CPP2003 2813M 6 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst Den Haag 23 oktober 2007 de staatssecretaris van Financiën namens deze de directeur generaal Belastingdienst mr J Thunnissen Bijlage I bij besluit CPP2007 552M inzake beschikbare premieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2 3 Staffels met uitgangspunten toelichting voorwaarden en bijzonderheden 1 Staffels Tabel 1 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag opbouw gericht op 2 25 per dienstjaar bij middelloonstelsel OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 5 2 6 3 7 2 7 6 20 tot en met 24 5 9 7 2 8 2 9 0 25 tot en met 29 7 2 8 8 9 9 10 8 30 tot en met 34 8 8 10 7 12 0 12 7 35 tot en met 39 10 8 13 0 14 4 15 2 40 tot en met 44 13 1 15 9 17 5 18 3 45 tot en met 49 16 1 19 5 21 1 22 1 50 tot en met 54 19 7 24 0 25 6 26 6 55 tot en met 59 24 4 29 7 31 0 32 0 60 tot en met 64 30 5 37 2 37 9 38 3 Tabel 2 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag opbouw gericht op 2 05 per dienstjaar bij middelloonstelsel OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 4 7 5 7 6 6 6 9 20 tot en met 24 5 4 6 6 7 5 8 2 25 tot en met 29 6 6 8 0 9 0 9 9 30 tot en met 34 8 0 9 7 10 9 11 6 35 tot en met 39 9 8 11 9 13 2 13 9 40 tot en met 44 12 0 14 5 15 9 16 7 45 tot en met 49 14 6 17 8 19 2 20 1 50 tot en met 54 18 0 21 8 23 3 24 3 55 tot en met 59 22 3 27 1 28 3 29 1 60 tot en met 64 27 8 33 9 34 5 34 9 Tabel 3 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag opbouw gericht op 2 15 per dienstjaar bij middelloonstelsel OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 5 0 6 0 6 9 7 3 20 tot en met 24 5 7 6 9 7 9 8 6 25 tot en met 29 6 9 8 4 9 5 10 4 30 tot en met 34 8 4 10 2 11 4 12 2 35 tot en met 39 10 3 12 5 13 8 14 5 40 tot en met 44 12 6 15 2 16 7 17 5 45 tot en met 49 15 3 18 6 20 2 21 1 50 tot en met 54 18 9 22 9 24 4 25 5 55 tot en met 59 23 3 28 4 29 7 30 6 60 tot en met 64 29 2 35 6 36 2 36 6 2 Uitgangspunten Bij de staffels gelden de volgende uitgangspunten De staffels gelden voor beschikbare premies voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en eventueel PP circa 70 van het OP In de percentages is een opslag begrepen voor kosten en voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De staffels zijn gebaseerd op een maximale opbouw van ouderdomspensioen volgens het middelloonstelsel De staffels van tabel 1 zijn dan ook gericht op de voor een middelloonregeling geldende maximale opbouw van 2 25 per dienstjaar Deze staffels zijn daarmee gericht op een opbouw gedurende 35 jaar die leidt tot een pensioen dat vergelijkbaar is met een pensioen op basis van het eindloonstelsel Laatstgenoemd pensioen bedraagt na 35 jaar opbouw maximaal 70 van het eindloon Tabellen 2 en 3 zijn recht evenredig afgeleid uit tabel 1 waarbij rekening is gehouden met afrondingsverschillen Deze tabellen zijn van toepassing als partijen gebruik maken van artikel 10aa van het UBLB Tabel 2 geldt bij een opbouw op basis van 2 05 middelloon en tabel 3 bij een opbouw op basis van 2 15 middelloon Beide opbouwpercentages zijn gebaseerd op artikel 10aa van het UBLB De bij tabel 1 te hanteren pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon minus ten minste de minimale franchise van 10 7 x de AOW uitkering voor een gehuwde Voor de tabellen 2 en 3 is de te hanteren grondslag gelijk aan het pensioengevend loon verminderd met ten minste de franchisebedragen genoemd in artikel 10aa van het UBLB Bij de vaststelling van de premies in de drie laatste kolommen van de staffels is rekening gehouden met de omstandigheid dat voor partnerpensioen een lagere franchise geldt dan voor ouderdomspensioen Dit vloeit voort uit het feit dat het partnerpensioen is uitgedrukt in een percentage van 70 van het ouderdomspensioen De premies zijn uitgedrukt in percentages van de pensioengrondslag De staffels gaan uit van een mannelijke werknemer met een vrouwelijke partner die 3 jaar jonger is De gehanteerde overlevingstafel is GBM GBV 2000 2005 De leeftijdscorrecties zijn werknemer 5 en partner 6 De rekenrente is 4 De gehanteerde kostenopslag is 10 factor 1 1 De opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 8 factor 100 92 De intredeleeftijd is bij toepassing van de staffels niet van belang De premies voor de klasse van 15 tot en met 19 jaar zijn gebaseerd op een leeftijd van 18 jaar dit in afwijking van het wettelijk uitgangspunt van artikel 18a derde lid onderdeel a van de Wet LB Dat voorschrift gaat uit van de gemiddelde leeftijd in elke klasse De afwijking vloeit voort

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20beschikbare-premieregelingen%20231007%20CPP2007-552M.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Pensioenen; intrekking diverse besluiten
  Inleiding In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst De informatie is of wordt toegankelijk via www belastingdienst nl en www belastingdienstpensioensite nl Dit besluit betreft de intrekking van een deel van het gepubliceerde beleid op het terrein van de pensioenen Inhoudelijke wijzigingen zijn met deze intrekking niet beoogd 2 Intrekkingen De volgende besluiten hebben hun belang verloren en worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken Nummer datum verkorte inhoud toelichting CPP2002 1448M 11 12 2002 inhaal en inkoop bij beschikbare premies informatief karakter DGB2002 6376M 10 01 2003 aanwijzing regeling horecabedrijf belang verloren door nieuwe regeling WDB2003 85M 18 03 2003 instelling adviescommissie fiscale behandeling pensioenen belang verloren door opheffing van de commissie CPP2003 2808M 10 12 2003 centraal aanspreekpunt pensioenen informatief karakter CPP2004 0489M 28 03 2004 modelpensioenregelingen informatief karakter CPP2004 0245M 22 04 2004 pensioenknip bij lage rentestand informatief karakter CPP2004 1013M 14 05 2004 intrekkingsbesluit belang verloren CPP2004 1779M 12 08 2004 aanpassing aan het Witteveenkader belang verloren door uitwerken van

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Pensioenen%20intrekking%20diverse%20besluiten%20%28CPP2007-293M,%20d.d.%20230307%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pensioenen; niet-ingehouden pensioenbijdragen
  betaling van bijdragen uit hun eigen middelen voor zover het loon van de werknemer te laag is om de bijdragen volledig daaruit te voldoen c Werknemers die een loongerelateerde uitkering een VUT uitkering of een prepensioenuitkering genieten mogen in overeenstemming met artikel 10a eerste lid onderdelen c tot en met e van het UBLB de pensioenopbouw in die periode voortzetten Met de instantie die de uitkering doet is geen regeling getroffen op grond waarvan die instantie de verschuldigde premies op de uitkering inhoudt d Voormalige werknemers mogen de bestaande deelneming aan de pensioenregeling voortzetten gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na beëindiging van een dienstbetrekking zie de delegatiebepaling van artikel 10a eerste lid onderdeel c van het UBLB Daarbij is niet relevant of de voormalige werknemers gedurende die perioden een loongerelateerde uitkering ontvangen In de periode van voortzetting kunnen deze voormalige werknemers bijvoorbeeld een eigen onderneming starten Ik geef hiermee een nadere invulling aan de delegatiebepaling De in onderdeel 3 te noemen voorwaarden voor de voortzetting hebben tot doel slechts een reële voortzetting van een bestaande pensioenregeling fiscaal te faciliëren 3 Goedkeuring Met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen keur ik goed dat de in onderdeel 2 onder a tot en met d genoemde groepen deelnemers de vrijwillige bijdragen voorzien van een minteken kunnen opnemen in de rubriek inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking van de aangifte inkomstenbelasting De goedkeuring betreft uitsluitend het deel van de bijdragen dat niet kan worden voldaan door middel van inhouding op het loon Deze goedkeuring heeft geen betrekking op situaties waarin de betaalde premies op grond van de Wet IB 2001 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn aan te merken In een dergelijk geval kan de beroepsbeoefenaar of de werknemer de betaalde lijfrentepremies als zodanig ten laste van het inkomen brengen binnen de maxima die daarvoor gelden op grond van artikel 3 127 van de Wet IB 2001 Voor alle belanghebbenden geldt dat de pensioenregeling moet blijven binnen de grenzen die zijn opgenomen in hoofdstuk IIB van de Wet LB en het overgangsrecht in het kader van de Wet VPL Voorwaarden Aan bovenvermelde goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden Werknemers als bedoeld in onderdeel 2 onder a tot en met c Voor werknemers als bedoeld in onderdeel 2 onder a tot en met c geldt de volgende voorwaarde De belanghebbende verklaart op verzoek van de inspecteur schriftelijk dat de afgetrokken bedragen onherroepelijk onderdeel zijn gaan uitmaken van een voor hem geldende pensioenregeling waarop Hoofdstuk IIB van de Wet LB en de artikelen 38b tot en met 38h van die wet van toepassing zijn Voormalige werknemers als bedoeld in onderdeel 2 onder d Voor voormalige werknemers als bedoeld in onderdeel 2 onder d gelden de volgende voorwaarden De belanghebbende is als werknemer gedurende ten minste drie jaren deelnemer geweest aan de pensioenregeling die hij vrijwillig voortzet Wijziging van de pensioenregeling tijdens de vrijwillige voortzetting is slechts toegestaan indien de pensioenrechten van de desbetreffende werknemer daardoor niet worden verbeterd De vrijwillige voortzetting kan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Pensioenen;%20niet-ingehouden%20pensioenbijdragen%20%28CPP2007-482M%20d.d.%2016%20maart%202007%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling
  van of voor gemoedsbezwaarden aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB Ik doe dat onder de in onderdeel 3 1 vermelde voorwaarden De aanwijzing geldt voor pensioenvervangende regelingen van gemoedsbezwaarde werkgevers die geen pensioenovereenkomst willen sluiten met hun werknemers niet gemoedsbezwaarde werkgevers ten behoeve van gemoedsbezwaarde werknemers 3 1 Voorwaarden voor aanwijzing Aan de aanwijzing verbind ik de volgende voorwaarden Voorwaarden 1 Toepasselijk recht Op de regeling zijn de bepalingen van hoofdstuk IIB en hoofdstuk VIII van de Wet LB van overeenkomstige toepassing Dit is alleen anders voorzover de aard van een pensioenvervangende regeling zich daartegen verzet of als de hierna volgende voorwaarden anders bepalen 2 Wijze van opbouw De opbouw van pensioenvervangende uitkeringen geschiedt op basis van te storten spaarbedragen 3 Hoogte spaarbedragen De spaarbedragen zijn gelijk aan de pensioenpremies voor niet gemoedsbezwaarde werknemers 4 Hoogte spaarbedragen bij afwezigheid pensioenregeling Als de werkgever alleen een pensioenvervangende regeling voor gemoedsbezwaarden heeft ontbreekt de vergelijkingsmaatstaf van voorwaarde 3 In dat geval geldt dat de spaarbedragen ten hoogste gelijk zijn aan de premiebedragen uit het staffelbesluit het besluit van 28 april 2003 nr CPP2003 308M Daarbij moeten de staffels uit de bijlage bij dat besluit worden geschoond van de daarin opgenomen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 5 Verzekeraar De werkgever stort de spaarbedragen op een rekening ten name van de werknemer bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a eerste lid onderdeel a van de Wet LB 6 Uitkering De verzekeraar keert het gespaarde bedrag uit in gelijke termijnen vanaf de pensioeningangsdatum in de pensioenregeling Er blijft in deze en de volgende voorwaarden sprake van gelijke termijnen bij variaties overeenkomstig artikel 18d eerste lid onderdelen a en b en derde lid van de Wet LB De uitkeringsperiode is ten minste 15 en ten hoogste 25 jaar Bij afwezigheid van een pensioenregeling van de werkgever geldt een door de Wet LB toegestane ingangsdatum 7 Overlijden werknemer vóór pensionering Als de uitkeringsgerechtigde werknemer overlijdt voordat de pensioenvervangende uitkeringen zijn ingegaan geldt het volgende a De verzekeraar keert het gespaarde bedrag uit in gelijke termijnen aan de partner als bedoeld in artikel 18b van de Wet LB De looptijd bedraagt ten minste 15 en ten hoogste 25 jaar b Bij het ontbreken van een partner of bij diens overlijden keert de verzekeraar het restant van het spaarbedrag in gelijke termijnen uit aan de wezen in de zin van artikel 18c van de Wet LB Voor de periode van uitkering aan de wezen sluit de verzekeraar aan bij de pensioenregeling of bij afwezigheid daarvan bij artikel 18 eerste lid onderdeel a onder 3º van de Wet LB c Als geen partner of uitkeringsgerechtigde wezen meer zijn aan te wijzen keert de verzekeraar het restant van het spaarbedrag in één bedrag uit aan de erfgenamen Dat bedrag wordt belast overeenkomstig artikel 18a negende lid van de Wet LB 8 Overlijden werknemer na pensionering Als de ex werknemer overlijdt nadat de pensioenvervangende uitkeringen zijn ingegaan zet de verzekeraar de betaling van de uitkering voor de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Pensioenen;%20aanwijzingen%20als%20pensioenregeling%20%28CPP2007-483M%20d.d.%2016%20maart%202007%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Vaststelling marktrente (besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M, Stcrt. nr. 249)
  Jaarlijkse aanvulling gegevens Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen 4 Ingetrokken regeling Het besluit van 23 december 2005 nr CPP2005 3258M is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit 5 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit 6 Vervallen besluit Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst Den Haag 13 december 2006 de minister van Financiën namens deze mr J Thunnissen directeur generaal Belastingdienst Bijlage Overzicht CBS rendementen U rendementen en marktrenten jaar maand cbs rende ment marktrente jaar maand cbs rende ment marktrente 1994 januari 5 43 5 1995 januari 7 53 6 februari 5 67 5 februari 7 35 6 maart 6 15 5 maart 7 14 6 april 6 35 5 april 6 87 6 mei 6 53 5 mei 6 63 6 juni 6 98 5 juni 6 54 6 juli 6 81 5 juli 6 60 6 augustus 7 02 5 augustus 6 47 6 september 7 37 5 september 6 25 6 oktober 7 43 5 oktober 6 22 6 november 7 40 6 november 5 94 5 december 7 44 6 december 5 70 5 1996 januari 5 45 5 1997 januari 5 21 5 februari 5 82 5 februari 5 01 5 maart 6 04 5 maart 5 23 5 april 5 88 5 april 5 34 5 mei 5 87 5 mei 5 26 5 juni 6 03 5 juni 5 20 5 juli 6 04 5 juli 5 10 5 augustus 5 85 5 augustus 5 27 5 september 5 67 5 september 5 24 5 oktober 5 41 5 oktober 5 32 5 november 5 36 5 november 5 33 5 december 5 36 5 december 5 12 5 1998 januari 4 88 4 8 1999 januari 3 71 3 7 februari 4 76 4 7 februari 3 84 3 7 maart 4 76 4 7 maart 4 01 3 7 april 4 84 4 7 april 3 81 3 7 mei 4 89 4 7 mei 3 92 3 7 juni 4 75 4 7 juni 4 26 3 7 juli 4 66 4 6 juli 4 58 3 7 augustus 4 44 4 4 augustus 4 83 3 7 september 4 16 4 1 september 4 98 3 7 oktober 4 15 4 1 oktober 5 28 3 8 november 4 17 4 1 november 5 04 3 8 december 3 91 3 9 december 5 12 3 8 2000 januari 5 46 3 9 2001 januari 4 87 4 8 februari 5 46 4 2 februari 4 88 4 8 maart 5 33 4 5 maart 4 79 4 7 april 5 24 4 7 april 4 91 4 7 mei 5 42 4 7 mei 5 09 4 7 juni 5 28 4 7

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20CPP2006-2579M%20%28Marktrentebesluit%20131206%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 11 oktober 2006
  ingegaan Het recht op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is echter vaak geformuleerd als een recht op voortzetting van de betaling van vaststaande premiebedragen voor pensioenopbouw voor rekening van de verzekeraar Dit betekent dat in de gevallen waarin de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid al is ingegaan de verplichtingen van de verzekeraar en de rechten van de arbeidsongeschikte werknemer vaststaan In die gevallen kan aanpassing van de pensioenregeling voor arbeidsongeschikten tot aanzienlijke bezwaren voor de uitvoeringspraktijk leiden 3 Aanwijzing Gelet op het vorenstaande wijs ik op grond van artikel 19d van de Wet LB in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de in onderdeel 2 tweede alinea bedoelde pensioenregelingen voor de hierna bedoelde gevallen en onder de volgende voorwaarden aan als pensioenregeling Deze aanwijzing vervalt indien de pensioenregeling van de werkgever wordt gewijzigd en deze wijziging ook van toepassing is op de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Gevallen waarop deze aanwijzing van toepassing is Het betreft een pensioenregeling die voor de arbeidsongeschikte werknemers niet is aangepast in de volgende gevallen a Aanpassing aan de Wet fiscale behandeling van pensioenen Het gaat hier om op 1 juni 1999 bestaande pensioenregelingen waarbij de periode van premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is ingegaan uiterlijk op 1 juni 2004 of de eerdere datum waarop de pensioenregeling op meer dan ondergeschikte punten is gewijzigd Hiermee continueer ik de aanwijzing in mijn besluit van 9 januari 2004 nr CPP2003 1821M b Aanpassing aan de Wet VPL Dit betreft op 31 december 2004 bestaande pensioenregelingen waarbij de periode van premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is ingegaan uiterlijk op 31 december 2005 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging van de Staatssecretaris van Financiën aan de Eerste Kamer Handelingen I 2005 06 nr 13 blz 614 Voor de goede orde merk ik nog op dat deze aanwijzing derhalve niet geldt indien de periode

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit_Premievrijstelling_bij_%20AO_111006.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006
  teruggedraaid Dit besluit bevat een goedkeuring voor inhoudingsplichtigen Zij krijgen alsnog uiterlijk tot en met 30 september 2006 de tijd om spaarloon dat de spaarinstelling vóór 1 juli 2006 heeft teruggestort als belast loon uit te keren aan de werknemer 1 Verlenging overgangstermijn Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 in de Tweede Kamer is besloten dat gedurende een overgangsperiode loon dat in 2006 onder de spaarloonregeling is gebracht alsnog kan worden ingezet voor de levensloopregeling In de regelgeving is daarvoor als uiterste datum 1 juli 2006 opgenomen Op die datum moet het gespaarde bedrag van de spaarloonrekening zijn teruggestort naar de inhoudingsplichtige en deze moet de terugstorting als loon hebben uitgekeerd aan de werknemer Mij hebben signalen bereikt dat het veel inhoudingsplichtigen nog niet is gelukt uitvoering te geven aan de omzettingen Ik keur daarom het volgende goed Goedkeuring Ik keur goed dat de hiervoor bedoelde overgangsperiode voor inhoudingsplichtigen doorloopt tot en met 30 september 2006 Hierbij geldt als voorwaarde dat het spaarloon over 2006 vóór 1 juli 2006 naar de inhoudingsplichtige is teruggestort De inhoudingsplichtige moet dit spaarloon dus uiterlijk 30 september 2006 als loon hebben uitgekeerd aan de werknemer Ik keur ook goed dat de inhoudingsplichtige de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit_Levensloopregeling_en_terugdraaien_spaarloon_270606.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •