archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
  bedoelde beschikking administreert de inhoudingsplichtige bij de loonadministratie afzonderlijk welk deel van de aanspraak uitgedrukt in een percentage en in een bedrag tot het loon behoort en welk deel niet Tevens administreert de inhoudingsplichtige naar rato van deze verdeling welk deel van de te zijner tijd te verstrekken pensioenuitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking zal worden genomen en welk deel als voordeel uit sparen en beleggen wordt behandeld 3 Van de ingevolge het tweede lid geadministreerde verdeling van de aanspraak verstrekt de inhoudingsplichtige jaarlijks een opgave aan de inspecteur en in geval van een pensioenregeling waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a van de wet dat niet de inhoudingsplichtige is tevens aan de verzekeraar van het pensioen Artikel 61 Samenloop verschillende pensioenstelsels 1 Bij samenloop van verschillende pensioenstelsels in een pensioenregeling worden alle elementen van de pensioenregeling tezamen in acht genomen en in onderlinge samenhang bezien voor de vaststelling of de pensioenregeling moet worden aangemerkt als een pensioenregeling gebaseerd op een eindloonstelsel een middelloonstelsel of een beschikbare premiestelsel 2 In afwijking van het eerste lid dient voor elk onderdeel van de pensioenregeling dat niet past binnen het op grond van het eerste lid vastgestelde

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Uitvoeringsregeling%20LB%202001.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Pensioenaspecten wetsvoorstel Belastingplan 2008 en Overige Fiscale Maatregelen 2008
  Toelichting Advies Raad van State en Nader rapport 31205 4 Verslag 31205 8 Nota naar aanleiding van het verslag 31205 9 Nota van Wijziging 31205 10 Motie van het lid Jules Kortenhorst c s aftopping aftrekbaarheid pensioenpremies 31205 38 Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer 12 november 2007 Gewijzigd wetsvoorstel Wet Eerste Kamer 31205 A Nota naar aanleiding van het verslag Eerste Kamer 31205 C Overige Fiscale Maatregelen 2008 Amendement

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20BP%202008.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pensioenaspecten wetsvoorstel Belastingplan 2007
  is bij deze wet de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen ingesteld om te toetsen of dit nieuwe wettelijke kader in de praktijk zou voldoen De Adviescommissie zou hierbij in het bijzonder moeten adviseren over elementen van pensioenregelingen die weliswaar afwijken van hetgeen op grond van het Witteveenkader is toegestaan maar welke elementen niettemin van belang zijn voor een verdergaande flexibilisering van pensioenen De Adviescommissie is daartoe van waarde geweest Omdat het Witteveenkader inmiddels geruime tijd van kracht is en ook in de opvatting van de Adviescommissie 21 in de praktijk naar behoren functioneert is de belangrijkste bestaansreden van de Adviescommissie komen te vervallen Mede om die reden wordt voorgesteld om de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen per 1 januari 2007 op te heffen Daarbij is tevens van belang dat het kabinetsbeleid erop is gericht om het gebruik van externe adviescommissies zoveel mogelijk te beperken 22 Het opheffen van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen past in dit beleid Omdat in januari 2007 de vierjaarlijkse her benoemingstermijn voor de bij de instelling van de Adviescommissie benoemde leden verstrijkt is 1 januari 2007 een natuurlijk moment voor opheffing van de commissie Uiteraard kunnen eventuele knelpunten die zich nog mochten voordoen in de praktijk net als

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20Belastingplan%202007%20pensioenaspecten.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
  Voorlopig verslag vaste commissies Eerste Kamer 25 januari 2005 Memorie van Antwoord Eerste Kamer Eindverslag vaste commissies Eerste Kamer 1 februari 2005 Verslag behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer 15 februari 2005 Stemming Eerste Kamer 22 februari 2005 Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 22 februari 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 maart 2005 Ingevoerde wettekst Staatsblad 2005 115 De wettekst zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2005 115 is in de Wet wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten Staatsblad 2005 274 nog aangevuld Voor de uitvoering van de wettekst moet hier rekening mee worden gehouden Wijzigingen Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Staatsblad 2005 178 Wijzigingen Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 WDB 2005 197 M Wet wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten Staatsblad 2005 274 Kabinetsstandpunt over vragen VPL brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2005 Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 Kamervragen van 18 augustus 2005 van de leden Depla en Bussemaker beiden PvdA aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitstel invoeringsdatum wet Vut prépensioen levensloop Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2005 over invoering nieuw fiscaal regime voor vut prepensioen en levensloop Brief van De Nederlandsche Bank aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2005 Bijlage bij brief van De Nederlandsche Bank aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2005 inzake kamervragen van de leden Depla en Bussemaker Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 augustus 2005 over concept beleidsbesluit Loonheffing Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding Concept beleidsbesluit Loonheffing Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2005 over overgangsrecht nieuw fiscaal regime voor vut prepensioen en levensloop Brief van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van Financiën van 28 september 2005 inzake vragen aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling van pensioen Verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 september 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2005 over motie Bussemaker c s 29760 nr 45 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan SER van 3 oktober 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2005 over motie Bussemaker Verburg 29760 nr 46 Verslag van een algemeen overleg gehouden op 29 september 2005 vastgesteld op 21 oktober 2005 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 november 2005 over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2005 over een levensloopregeling

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20VUT-Prep%202005.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen
  van de leden Koomen en Depla inzake pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 30 330 nr 7 Amendement van het lid B de Vries over pensioenovereenkomsten 30 330 nr 8 Dit amendement is ingetrokken zie Verslag behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer 23 november 2005 Nota van wijziging 30 330 nr 9 Verslag behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer 22 november 2005 Bijlage Voorbeeldverklaring pensioenregelingen Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20Aanvullend%20overgangsrecht%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pensioenaspecten Belastingplan 2006
  Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer 7 november 2005 Handelingen Tweede Kamer 15 november 2005 Gewijzigd amendement van de leden Van Vroonhoven Kok en Crone 30306 nr 64 Amendement van de leden Crone en Van Vroonhoven Kok 30306 nr 65

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20BP%202006.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • 29 678 Fiscale onderhoudswet 2004
  29 678 wijzigingen m b t pensioen Wetsvoorstel Memorie van Toelichting Verslag vaste commissie voor Financiën Tweede Kamer vastgesteld 1 oktober 2004 Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Eerste

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Onderhoudswet%202004.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel BP 2004
  Memorie van Toelichting Algemeen Artikelsgewijze Toelichting Antwoorden openstaande vragen Technische Briefing Kabinetsverklaring d d 14 oktober 2003 Principeakkoord Najaarsoverleg Aanbiedingsbrief Tweede Nota van Wijziging Tweede Nota van Wijziging Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag Nota naar aanleiding van het

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Wetsvoorstel%20BP%202004.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •