archive-nl.com » NL » B » BERECHJA.NL

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vmbo basis Intersectoraal - Onderwijs - Berechja College
  aansluit Het vmbo kent vier verschillende niveaus die ook wel leerwegen genoemd worden De vier leerwegen zijn theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo niveau 2 Leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld kunnen deze leerweg kiezen Het aantal vakken dat de leerlingen volgen is gelijk aan het aantal vakken in de kaderberoepsgerichte leerweg Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kaderberoepsgerichte leerweg en is daardoor minder zwaar Leerlingen kunnen in deze leerweg een leer werktraject volgen leren en werken Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf Dienstverlening en Producten D P Intersectoraal onderwijs binnen het Berechja College betekent een brede oriëntatie op de sectoren en daardoor een bewustere keuze in het mbo Dienstverlening Producten is de nieuwe naam voor het beroepsgerichte vak Intersectoraal De leerlingen die nu in klas 3 zitten doen in 2016 2017 nog examen binnen de richting dienstverlening en commercie het oude intersectorale programma De leerlingen die volgend jaar voor klas 3 D P kiezen starten met een geheel vernieuwd examenprogramma Al de verschillende sectoren zijn opgegaan in een tiental nieuwe profielen De inhoud en invulling van het examen is mede daardoor drastisch veranderd en staat nog niet vast Sterker nog dit programma verandert nog steeds omdat het allemaal nog in een ontwikkelfase zit Deze ontwikkelfase geldt dus ook voor D P Wat wel vast staat is dat een leerling examen doet in 4 profieldelen en daarnaast nog eens 4 keuzedelen moet afronden binnen het schoolprogramma Wat deze keuzedelen zijn en hoe deze worden ingericht is nu nog niet met zekerheid te zeggen Zeker is dat leerlingen meer praktisch gericht bezig zullen zijn Met name techniek wordt een vast onderdeel binnen het

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/vmbo-basis-intersectoraal-811866123 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Havo - Onderwijs - Berechja College
  huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Onderwijs Havo Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal Vmbo basis Zorg en Welzijn Vmbo basis Nautisch Vmbo basis Intersectoraal Havo Maatschappelijke Stage Lwoo onderwijs Havo Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar De havo bereidt je voor op het hbo De havo is gesplitst in de onderbouw en de bovenbouw In de bovenbouw kun je profielen kiezen Daarmee kun je je in een bepaalde richting specialiseren Leerlingen kunnen de volledige Havo onderbouw op het Berechja College volgen Dat is leerjaar 1 tot en met 3 In een samenwerkingsovereenkomst met het Emelwerda College te Emmeloord is de doorstroming geregeld naar klas 4 Havo en 2 gymnasium atheneum Bij gebleken geschiktheid behoort bevordering naar klas 3 atheneum ook tot de mogelijkheden Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met dhr J Schaak teamleider onderbouw Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/havo-1996928844 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke Stage - Onderwijs - Berechja College
  Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Onderwijs Maatschappelijke Stage Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal Vmbo basis Zorg en Welzijn Vmbo basis Nautisch Vmbo basis Intersectoraal Havo Maatschappelijke Stage Lwoo onderwijs Maatschappelijke Stage Door de maatschappelijke stage maken jongeren kennis met andere groepen en organisaties in de samenleving Ze worden uitgedaagd om zich in te zetten voor hun leefomgeving of voor anderen De stages mogen plaatsvinden bij maatschappelijke organisaties en projecten in bijvoorbeeld zorg welzijn sport cultuur of natuur De ervaring leert dat leerlingen hun stage vaak erg leuk vinden De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2011 2012 verplicht voor alle instromende leerlingen De school is verantwoordelijk voor de invoering van de maatschappelijke stage voor haar leerlingen Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage De school kent haar leerlingen immers het beste Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage onder andere over de begeleiding Alle leerlingen dienen minimaal 30 uur stage te lopen Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/maatschappelijke-stage (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lwoo-onderwijs - Onderwijs - Berechja College
  Zorg en Welzijn Vmbo basis Nautisch Vmbo basis Intersectoraal Havo Maatschappelijke Stage Lwoo onderwijs LWOO Onderwijs Het Leerwegondersteunend Onderwijs LWOO is bedoeld voor leerlingen in het VMBO die capaciteiten hebben om een diploma te halen maar hierbij wel extra hulp nodig hebben Het Leerwegondersteunend Onderwijs is dan ook geen extra leerweg binnen het VMBO Invulling LWOO Het Berechja College heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in leerwegondersteunend onderwijs Het LWOO heeft binnen onze school een duidelijke plaats In de onderbouw zullen de leerlingen geplaatst worden in kleine groepen Hierdoor is meer aandacht voor de leerling mogelijk In de brugklas blijven de basisberoepsgerichte leerlingen met en zonder LWOO de eerste drie maanden in een vast lokaal Op deze manier leren de leerlingen zich het systeem van het Voortgezet Onderwijs eigen te maken Deze structuur geeft rust en duidelijkheid De mentor stelt in samenwerking met de zorgcoördinator een handelingsplan op Aan de hand van gegevens van het onderwijskundig rapport worden doelen en een actieplan opgesteld Extra ondersteuning wordt gegeven tijdens de les in de vorm van extra instructie bijwerklessen of begeleiding in het zorglokaal In principe starten leerlingen die leerwegondersteuning krijgen in de basisberoepsgerichte leerweg Mogelijkheden tot opstromen is mogelijk wanneer de prestaties dat aantonen De leerlingen krijgen dezelfde toetsen tentamens en doen hetzelfde examen als de andere VMBO leerlingen Aanmelden voor LWOO Ouders kunnen hun kind aanmelden voor LWOO als hun kind hiervoor een advies heeft gekregen van de basisschool Een leerling komt in aanmerking voor LWOO wanneer binnen de vier leergebieden Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling en Rekenen achterstanden voor komen Daarnaast mag het capaciteitenonderzoek geen score hoger dan 90 laten zien Bij een hogere score zal sociaal emotionele problematiek aangetoond moeten worden Als het kind in aanmerking komt voor LWOO vraagt de school na overleg met Permanente Commissie Leerlingenzorg

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/lwoo-onderwijs-394243208 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ouders - Ouders - Berechja College
  Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Ouders Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Agenda Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/ouders-1160466334 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Missie & Visie - Ouders - Berechja College
  staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Missie Visie Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Missie en visie Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs Kwalitatief goed onderwijs wil zeggen onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied Om deze kwaliteit te meten en te evalueren is transparante toetsing onontbeerlijk Wij stimuleren onze leerlingen om hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen Wij creëren daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving Wij ambiëren hoge slagingspercentages en positieve kritieken vanuit het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt Per leerweg wordt de vertaling van deze onderwijsvisie voor onze leerlingen op maat ingevuld Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/visie-1100719406 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wij geloven - Ouders - Berechja College
  geloven Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Wij geloven De grondslag van het Berechja College is het Woord Gods De school erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven onfeilbaar en van Goddelijk gezag Zij aanvaardt deze grondslag in de opvoeding en in het onderwijs Dat het Berechja College een christelijke scholengemeenschap is is dagelijks te ervaren door de opening van de dag met Bijbellezing en gebed en de sluiting op christelijke wijze Maar er is meer de plaats die het vak godsdienst op het lesrooster inneemt en de vieringen zijn duidelijk waarneembare voorbeelden van de christelijke identiteit van de school Op basis van onze christelijke visie behoort het Berechja College een plaats te zijn waar mensen werken die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden ervan te getuigen en het gestalte te geven als gemeenschap met elkaar in dienst aan God en de naaste met respect voor andersdenkenden De omgang met de kinderen is gebaseerd op de Bijbelse principes van verwondering vertrouwen en verwachting Bewust werken we eraan dat leerlingen zich gekend voelen en dat bestuur personeel en leerlingen zich hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk voelen Vanuit een christelijke levensbeschouwing staat het Berechja College voor goed onderwijs gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen Vanuit de Bijbel mogen wij weten dat wij geliefd zijn door God en dat we Zijn beelddrager zijn Het Berechja College wil niet alleen dat de leerlingen effectief leren maar dat ze zich ook kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen zelfwerkzaamheid zelfkennis en positief gedrag Ook willen wij dat ons pedagogisch klimaat gekenmerkt wordt door vriendelijkheid onderlinge waardering respect en acceptatie Zo proberen wij iets uit te dragen van de liefde die

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/wij-geloven (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wij beloven - Ouders - Berechja College
  Intersectoraal Havo Maatschappelijke Stage Lwoo onderwijs Ouders Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Agenda Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Wij beloven Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Wij beloven Met de merkbelofte geven we kort en krachtig aan wat we onze doelgroepen beloven Onze merkbelofte luidt Bewust Betrokken Berechja Deze belofte is de samenvatting van onze missie en visie Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal Vmbo basis Zorg en Welzijn Vmbo basis Nautisch Vmbo basis Intersectoraal Havo Maatschappelijke Stage Lwoo onderwijs Ouders Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/wij-beloven (2016-05-01)
  Open archived version from archive •