archive-nl.com » NL » B » BERECHJA.NL

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding - Ouders - Berechja College
  Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Op een vast moment in het rooster worden er bijwerklessen en intensieve huiswerkbegeleiding gegeven Leerlingen kunnen door de mentor en de vakdocent worden aangemeld maar kunnen ook op eigen verzoek bijles of huiswerkbegeleiding krijgen Tijdens deze momenten wordt geprobeerd om een tijdelijke achterstand weg te werken zodat de leerling binnen niet al te lange tijd weer zonder extra steun verder kan Deze lessen en huiswerkbegeleiding zijn niet vrijblijvend Wanneer een leerling door een docent wordt uitgenodigd om een aantal bijwerklessen of huiswerkbegeleiding te volgen dan is hij verplicht aanwezig te zijn Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/bijwerklessen-en-huiswerkbegeleiding (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Contacten met de ouders - Ouders - Berechja College
  Voortgezet Onderwijs Op deze avond wordt het Voortgezet Onderwijs van basisberoepsgericht tot Vwo besproken Open Dag In januari houden we Open Dagen voor belangstellenden die willen kennismaken met de school Een Open Dag is een mooie kans om de school te leren kennen en op deze manier een duidelijk beeld te krijgen van de school Ook het personeel krijgt zo een mooie gelegenheid om met ouders en belangstellenden te spreken Kennismakingsmiddag In juni houden we onze kennismakingsmiddag Leerlingen van groep 8 komen dan op het Berechja College kennis maken met het gebouw en personeel Tijdens deze middag leren de leerlingen het een en ander over het reilen en zeilen op het Berechja College en horen ze wat ze nodig hebben om op het Berechja College te starten Ouderavond Per leerjaar organiseren we ten minste één ouderavond per jaar Op de ouderavond komen onderwerpen als studievoortgang onderwijskundige ontwikkelingen en vervolgopleiding aan bod Algemene ouderavond Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging Het onderwerp heeft vaak te maken met een opvoedkundig onderwerp Magister Magister is onze digitale leeromgeving leerlingvolgsysteem welke we gebruiken ter ondersteuning van het leerproces Leerlingen kunnen er hun huiswerk in zien Maar ook hun cijfers bekijken opdrachten downloaden en inleveren hun rooster bekijken en andere informatie die met school te maken heeft Ouders ontvangen een inlogcode en kunnen bijvoorbeeld de cijfers van hun kinderen bekijken Rapporten Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport waarin we verslag doen over de leerresultaten van de leerling Berechja Berichten Elke maand versturen we de Berechja Berichten digitaal Het Berechja Berichten is een nieuwsoverzicht van de school waarin we wetenswaardigheden over school publiceren Berechja Berichten verschijnt digitaal als u liever een papieren versie ontvangt vernemen we dat graag Sociale Media Het Berechja College is actief op de bekende Social Media die niet meer

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/contacten-met-ouders (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zorg voor de leerling - Ouders - Berechja College
  Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Zorg voor de leerling Leerlingen die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school zullen daarvoor in eerste instantie altijd bij hun mentor aan kunnen kloppen Deze biedt de nodige begeleiding Wanneer de problematiek echter te complex wordt komt de zorgcoördinator in beeld Deze zorgt er voor dat de juiste wegen worden bewandeld zodat de leerling snel adequate hulp ontvangt Ouders of leerlingen mogen ook rechtstreeks met hun problemen zorgen naar de zorgcoördinator gaan De zorgcoördinator heeft contact met verschillende instanties binnen de jeugdhulpverlening en zal samen met ouders en leerling proberen de juiste hulp te vinden Goede zorg staat of valt met vroege signalering Daarom is het belangrijk dat ook de school bij problemen snel wordt ingeschakeld Want een leerling die goed in zijn haar vel zit presteert het best Onze zorgcoördinator is mw I Muller Fink i muller fink berechja nl Zorgteams Overleg tussen verschillende leerlingbegeleiders ook mensen van buiten school vindt plaats in het Zorg Advies Team ZAT Binnen school vormen de zorgcoördinator de Lwoo coördinator de onderwijsassistent en de directeur vmbo het Berechja Advies Team BAT Vertrouwenspersonen Wij hebben op school vertrouwenspersonen Indien een leerling een probleem bij de vertrouwenspersoon brengt is deze verplicht tot geheimhouding hiervan Slechts met toestemming van de leerling zal actie ondernomen kunnen worden Als actie noodzakelijk is ter bescherming van de leerling kan hiervan afgeweken worden Vertrouwenspersonen binnen de school zijn de volgende docenten Mw I Muller Fink e mail i muller fink berechja nl Dhr D Tijms e mail d tijms berechja nl Vertrouwenspersoon buiten de school Mw S van Gosliga e mail s van gosliga berechja nl Dr P C Hildering

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/zorg-voor-leerlingen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Voorkomen lesuitval - Ouders - Berechja College
  teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Voorkomen lesuitval Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Voorkomen lesuitval Op het Berechja College proberen we de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan Lesuitval is echter niet geheel te vermijden Plotselinge ziekte van docenten bezoek aan scholingscursussen kort buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden rapportvergaderingen vakexcursies en dergelijke kunnen oorzaak van lesuitval zijn Bij het samenstellen van het rooster voor de leerlingen gaan we ervan uit dat de leerlingen zo weinig mogelijk tussenuren en een aansluitend rooster hebben We proberen tussenuren te vermijden door Dagelijkse roosterwijzigingen Invaluren Bij de Brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk door middel van de dagelijkse roosterwijzigingen die te volgen zijn via de grote schermen op school en via Magister Wanneer er dan nog tussenuren blijven staan vullen we deze in door een invaluur Een inval uur is een uur waarop een docent invalt voor een collega die afwezig is Deze uren gebruiken we ook om ervoor te zorgen dat toetsen altijd door kunnen gaan Bij afwezigheid van de docent kan de klas in het invaluur doorwerken aan het vak Hierbij maken de leerlingen gebruik van een studiewijzer waarin beschreven staat wat zij in dat uur kunnen doen Een telefoonketen Als het eerste lesuur vervalt door plotselinge ziekte van een docent stelt de conciërge de leerlingen in de onderbouw daarvan indien mogelijk via een telefoonketen op de hoogte zodat zij wat langer thuis kunnen blijven Zelfstudie Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren te studeren Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop van de lessen op school huiswerk te maken Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/voorkomen-lesuitval (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Smartphonegebruik - Ouders - Berechja College
  vernieuwingen op dit gebied afkeuren Dit was zo bij de eerste analoge telefoon de eerste fax de eerste computer enzovoort Hoe we er ook naar kijken de smartphone is een onderdeel geworden van ons dagelijks bestaan Of we er nu voor of tegen zijn is minder belangrijk Wel belangrijk is hoe gaan we er slim mee om Op school zien we dat het gebruik van smartphones niet te stuiten is en een aantal voordelen kent Hieronder een paar voordelen op een rij 1 Leerlingen kunnen snel informatie met elkaar uitwisselen Ze helpen elkaar met huiswerk en roosterwijzigingen 2 Leerlingen kunnen gemakkelijk informatie opzoeken en leren hoe ze in een informatiemaatschappij goede en betrouwbare informatie weten te vinden 3 In de klas kan de smartphone een hulpmiddel zijn om lessen aantrekkelijk te maken Een voorbeeld hiervan is een onlinequiz waarbij iedereen kan meespelen met z n telefoon Naast de voordelen merken we op school ook vaak een paar negatieve kanten van de telefoon Deze negatieve aspecten kunnen soms makkelijk voorkomen worden Ook deze zetten we graag op een rij 1 Leerlingen zitten moe in de klas Veel leerlingen blijven s avonds tot laat met hun mobiel Whatsappen Instragrammen of Snapchatten Tip de mobiele telefoon blijft beneden liggen 2 Leerlingen krijgen snel ruzie met andere leerlingen Het is makkelijker om te zeggen wat je denkt en voelt als je in je eigen huis iets intypt in een telefoon In boosheid is er dan al snel teveel gezegd Tip begeleid je kinderen bij hun sociale contact via de telefoon 3 Grensoverschrijdend gedrag Het brein van tieners is nog volop in ontwikkeling Het hersengedeelte wat ons waarschuwt en helpt nadenken of keuzes verstandig zijn is bij tieners nog niet goed ontwikkeld Hierdoor gaan tieners soms grenzen over die vervelende gevolgen kunnen hebben Onlangs is

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/smartphonegebruik-1602355978 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Leerlingvolgsysteem - Ouders - Berechja College
  Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Leerlingvolgsysteem Dit volgen van de leerling begint al bij de aanmelding De leerkracht van de basisschool geeft schriftelijk en mondeling via de zogenaamde warme overdracht relevante gegevens door over de leerling Dit zijn gegevens over prestaties werkhouding werktempo en gedrag In de brugklas gaan we op basis van deze gegevens verder De mentoren krijgen aan het begin van het schooljaar een overzicht van de gegevens die voor de begeleiding van belang zijn In de loop van het schooljaar volgt de mentor de leerling door middel van gesprekken met de ouders docenten en natuurlijk de leerling zelf Naast het sociale aspect van de leerlingen worden de leerlingen ook gevolgd op hun cognitieve vaardigheden Naast de rapportcijfers worden op verschillende momenten Cito toetsen afgenomen waarbij de voortgang van de leerlingen gevolgd kan worden De resultaten van deze Cito toetsen vormen naast de rapportcijfers en de werkhouding de basis voor de determinatie in leerjaar 2 De gegevens van de leerlingen worden geplaatst in Magister Dit digitale leerlingvolgsysteem biedt een overzichtelijke omgeving aan waar docenten maar ook ouders inzage hebben in

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/leerlingvolgsysteem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verzuim-meldingen - Ouders - Berechja College
  Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Ouders Verzuim meldingen Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Absentie Als een leerling door onder andere ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen melden zijn ouders dat onmiddellijk aan school Als een leerling niet afgemeld is vervalt het recht op het inhalen van een toets Leerlingen die tijdens de lessen ziek worden melden zich af bij de conciërge Leerlingen die een arts enz moeten bezoeken tijdens schooltijd vragen vooraf vrij bij de conciërge Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij welke leerlingen afwezig zijn of te laat komen Als leerlingen ongeoorloofd verzuimen neemt de school maatregelen Alle leerlingen die absent worden gemeld controleren we op spijbelen Dit doen we door telefonisch contact met de ouders Bij frequent spijbelen of te laat komen schakelen we de leerplichtambtenaar in Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/verzuimloket-136070123 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Downloads - Ouders - Berechja College
  Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Ouders Downloads Ouders Ouders Missie Visie Wij geloven Wij beloven Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Contacten met de ouders Zorg voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Agenda Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Downloads Titel Toetsrooster leerjaar drie periode drie Download Toetsrooster leerjaar 4 periode 6 Download Leerlingenstatuut 2015 2017 Download Presentatie voorlichtingsavond ouders groep 8 Download Toetsrooster periode 2 leerjaar 3 Download Menukaart Buitenschoolse Activiteiten Download PTA boekje 4 Theoretisch Download PTA boekje 4 Kader Download PTA boekje 4 Basis Download PTA boekje 3 Theoretisch Download PTA boekje 3 Kader Download PTA boekje 3 Basis Download Presentatie ouderavond leerjaar een Download Schoolgids Berechja College 2015 2016 Download Brochure voor ouders Cito toets 0 3 Download Pestprotocol Download logo Berechja College Download Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/downloads-1291422722 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •