archive-nl.com » NL » B » BERECHJA.NL

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Downloads - Leerlingen - Berechja College
  voor de leerling Voorkomen lesuitval Smartphonegebruik Leerlingvolgsysteem Verzuim meldingen Agenda Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Leerlingen Downloads Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Downloads Titel Toetsrooster leerjaar drie periode drie Download Toetsrooster leerjaar 4 periode 6 Download Leerlingenstatuut 2015 2017 Download Presentatie voorlichtingsavond ouders groep 8 Download Toetsrooster periode 2 leerjaar 3 Download Menukaart Buitenschoolse Activiteiten Download PTA boekje 4 Theoretisch Download PTA boekje 4 Kader Download PTA boekje 4 Basis Download PTA boekje 3 Theoretisch Download PTA boekje 3 Kader Download PTA boekje 3 Basis Download Presentatie ouderavond leerjaar een Download Schoolgids Berechja College 2015 2016 Download Brochure voor ouders Cito toets 0 3 Download Pestprotocol Download logo Berechja College Download Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal Vmbo basis Zorg en Welzijn Vmbo basis Nautisch Vmbo

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/downloads-vmbo (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Buitenschoolse activiteiten - Leerlingen - Berechja College
  Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Leerlingen Buitenschoolse activiteiten Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten Je bent op school druk bezig met het leren van allerlei dingen Leren is op het Berechja meer dan het leren uit boeken alleen Leren is vooral ook doen Iets maken Iets bedenken Iets nieuws leren anders dan anders Maar leren is ook dingen doen die je in de gewone lessen niet doet Daarom besteden we op het Berechja ook veel tijd aan projecten excursies werkweken en sportdagen Andere nieuwe dingen leren doe je ook bij de Buitenschoolse Activiteiten Dit zijn activiteiten die je na school kunt doen en die anders zijn dan anders Via een programmaboekje kun je je aanmelden voor een activiteit Denk bijvoorbeeld aan workshop koken het leren van de knipsierkunst of pianoles Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/buitenschoolse-activiteiten (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Decanaat - Begeleiding - Berechja College
  Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Begeleiding Decanaat Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Decanaat Leerlingen zullen binnen het onderwijs regelmatig een keuze moeten maken Bijvoorbeeld welk beroep ga ik kiezen en welke studie of opleiding kan daarvoor gevolgd worden Welke vakken heb ik dan nodig De leerling zal daarop antwoorden moeten vinden die bij zijn eigen persoonlijkheid passen Om tot een goede keuze te kunnen komen is een goede ondersteuning noodzakelijk De activiteiten van de decaan zijn erop gericht dat de leerling de benodigde steun hulp en informatie krijgt die nodig is voor de belangrijke keuzes waar hij voor komt te staan De decaan ondersteunt de mentoren bij de voorlichting aan de leerlingen op het gebied van studie en beroepskeuzes Ook worden de leerlingen op de hoogte gebracht van informatiebronnen zowel binnen als buiten de school Voor de ouders worden er voorlichtingsavonden georganiseerd op het gebied van studie en beroepskeuzes De decaan zorgt ervoor dat alle informatiebronnen op school actueel zijn en voert regelmatig overleg met vervolgopleidingen over de mogelijkheden van doorstroming Decaan op het Berechja College is mevr M Visser Kramer Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/Decanaat (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Trainingen - Begeleiding - Berechja College
  Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Begeleiding Trainingen Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Trainingen Bij het Berechja College staat de leerling centraal De school biedt de leerlingen enkele trainingen die de leerling gedurende de opleiding kunnen helpen Faalangstraining Alle leerlingen worden na een beginperiode gescreend op faalangst Naar aanleiding van de uitkomst gaat de mentor met de leerling in gesprek Voor faalangst worden de uitslagen bekeken door de faalangstreductietrainers en die bieden een training aan De ouders worden hierover vooraf geïnformeerd Sociale weerbaarheidstraining We werken met Tumult een methode voor leerlingbegeleiding waarbij ook sociale vaardigheden worden getraind We gaan ervan uit dat de omgang met elkaar hierdoor verbetert Leerlingen krijgen de kans om situaties te oefenen Er zijn ook leerlingen die aan deze oefeningen niet genoeg hebben en daarom wordt voor deze leerlingen een fysieke weerbaarheidstraining georganiseerd Deze training is ook geschikt voor leerlingen die regelmatig gepest worden of juist pesten of niet zo stevig in hun schoenen staan Ook hier geldt dat vooraf met ouders wordt overlegd en voor de leerlingen zelf is er een intakegesprek waarin wordt bekeken waar de leerling behoefte aan heeft De training zorgt ervoor dat de leerling weerbaarder wordt Examenvreesreductietraining Sommige leerlingen in leerjaar 4 zijn erg gespannen voor toetsen Soms leidt dat er toe dat ze tijdens de toets de leerstof kwijt zijn Ook komt het voor dat ze thuis bij de voorbereiding op de toetsen zich niet kunnen concentreren vanwege de spanning Deze leerlingen kunnen zich aanmelden voor een examenvreesreductietraining Ook mentoren en vakdocenten kunnen namen inbrengen van leerlingen die volgens hen baat hebben bij deze training De leerlingen krijgen eerst een intakegesprek waarin wordt bekeken waar de leerling behoefte aan heeft Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/trainingen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Passend onderwijs - Begeleiding - Berechja College
  de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd Het Berechja College biedt passend onderwijs en maakt deel uit van een samenwerkingsverband Door passend onderwijs kunnen meer kinderen eventueel met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven Samenwerking Passend onderwijs is dus geen schooltype kinderen zitten niet op passend onderwijs Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past Rugzakje vervalt Met de komst van passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering LGF Hierdoor verandert de geldigheid van de huidige indicaties Op de beschikking van de Commissie van Indicatiestelling CvI staat tot wanneer de indicatie geldig is Zorgplicht Voor leerlingen die met een leerlinggebonden financiering Rugzakje deelnemen aan het regulier onderwijs vervalt de Rugzak op 1 augustus 2014 Vanaf die datum hebben scholen een zorgplicht Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden Extra ondersteuning Het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1 augustus 2014 het geld van het Rugzakje dat nu naar de reguliere scholen

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/passend-onderwijs (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Remedial teaching - Begeleiding - Berechja College
  Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Begeleiding Remedial teaching Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Remedial Teaching Remediale hulp is bestemd voor leerlingen die tegen de verwachting in onder hun kunnen presteren Deze leerlingen zijn niet gebaat bij een normale bijwerkles waar de leerstof nog eens extra wordt uitgelegd De begeleiding richt zich op het spellen en lezen van Nederlands Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de moderne vreemde talen Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorleessoftware SprintPlus en remediërende software van Remedioom Overleg over RT kan plaatsvinden met de mentor ouders LWOO coördinator zorgcoördinator en vakcollega s De praktijk Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag wordt een handelingsplan opgesteld Alle brugklas leerlingen worden gescreend doormiddel van een dictee leerlingen die hier op uitvallen worden verder begeleid De begeleiding vindt plaats in overleg met de vakdocent De RT lessen vinden zoveel mogelijk plaats tijdens een lesvrij uur of tijdens een praktijkvak Brugklas leerlingen waarvan bij de aanmelding bekend is dat ze een dyslexieverklaring hebben krijgen na de zomervakantie direct begeleiding De begeleiding van leerlingen met een dyslexieverklaring in klas 2 3 en 4 begint ook direct na de zomervakantie Voor de leerlingen met een officiële verklaring wordt een dyslexiepas of dyscalculiepas afgegeven met daarop de gemaakte afspraken Tijdens de rapportenvergadering of teamoverleg zal de remedial teacher aandacht vragen voor de dyslectische leerling Ook gelden voor leerlingen met dyslexie een aantal compensatie en dispensatieregelingen die afgestemd worden op de leerling Voorbeelden hiervan zijn verlenging van tijd of mondelinge toetsen Ook zullen bij de beoordeling van toetsen spellingsfouten niet leiden tot een zware onvoldoende Ook leerlingen met een dyscalculieverklaring rekenproblemen krijgen begeleiding bij RT Voor vragen over RT dyslexie en dyscalculie kunt u contact opnemen met onze RT docent mevr D Tadema Grandia Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/remedial-teaching (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zorglokaal - Begeleiding - Berechja College
  Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Begeleiding Zorglokaal Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Zorglokaal Het Berechja College kent een zorglokaal Dit lokaal biedt plaats aan leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben Deze ondersteuning wordt aangeboden op velerlei gebieden Soms heeft een leerling het ergens moeilijk mee en trekt het daardoor niet meer in de klas Dit kan door allerlei factoren ontstaan Een Time Outkaart is dan een mogelijkheid Na overleg met mentor zorg coördinator en ouders kan zo n kaart overhandigd worden De leerling kan tijdens een les de kaart op tafel leggen en naar het zorglokaal gaan Hier kan de leerling in rust verder werken even praten of zomaar even zitten om tot rust te komen Het gebruik van de Time Outkaart wordt regelmatig geëvalueerd De leerlingen met een diagnose in het autistische spectrum of AD H D kunnen ook begeleiding ontvangen vanuit het zorglokaal op het gebeid van structuur aanleren of het vinden van een rustige werkplek Leerlingen kunnen in het zorglokaal terecht voor ondersteuning bij het maken van huiswerk Leerlingen die gebaat zijn bij hulp bij planning en het ontwikkelen van structuur kunnen via de mentor in het zorglokaal terechtkomen De leerling wordt dan wel verplicht om op de afgesproken momenten aanwezig te zijn Leerlingen die intensievere huiswerkbegeleiding nodig hebben dan in de bijwerklessen wordt aangeboden kunnen met de mentor afspraken maken voor begeleiding In alle situaties worden ouders betrokken en de op de hoogte gehouden van de begeleiding Via de Remedial Teacher kunnen leerlingen met dyslexie of schrijfproblemen ook terecht in het zorglokaal voor ondersteuning Voor vragen over het zorglokaal kunt u contact opnemen met mevr E Regterschot leerlingbegeleider Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/zorglokaal (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zomerschool - Begeleiding - Berechja College
  meldingen Agenda Downloads Nieuws Contact Berechja Berichten Relatie Leerlingen Jij staat centraal Zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding Agenda Downloads Buitenschoolse activiteiten Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Magister Magister Link Contact Contactgegevens Contactformulier Routebeschrijving Groep 8 Home Begeleiding Zomerschool Begeleiding Decanaat Trainingen Passend onderwijs Remedial teaching Zorglokaal Zomerschool Huiswerkbegeleiding Zomerschool Zittenblijven is heel vervelend Een heel jaar nog een keer moeten doen kan leiden tot demotivatie wat weer leidt tot meer leerproblemen Op het Berechja College worden leerlingen die net aan niet voldoen aan de overgangsnormen de zomerschool aangeboden Dit betekent dat een leerling in de zomervakantie zes dagen op school komt voor bijspijkerlessen welke worden afgesloten met een toets Is deze toets voldoende dan gaat de leerling alsnog over naar het volgende leerjaar Op deze manier voorkomen we blijven zitten negen van de tien keer En ook leerlingen die niet zo sterk staan willen we op deze manier een stevigere basis meegeven voor het volgende leerjaar Home Informatie Toelatingseisen Verzuimbeleid Missie en visie Gezonde school Veilige school ICT gericht onderwijs Locaties Lestijden Vakanties Agenda Youtube kanaal Berechja Onderwijs Vmbo Gemengde Leerweg Vmbo Theoretisch Vmbo kader Zorg en Welzijn Vbmo kader Nautisch Vmbo kader Intersectoraal Vmbo

  Original URL path: http://www.berechja.nl/nl/zomerschool (2016-05-01)
  Open archived version from archive