archive-nl.com » NL » B » BONPHYSICS.NL

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BonPhysics Research and Investigations B.V.
  Sorry this website uses Frames Javascript and Shockwave Please download newer version of your browser software and or install the flash plugin

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive
 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /menuleft.html (2015-08-10)


 • BonPhysics Research and Investigations B.V.
  Last updated April 6 2015

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/nederlands.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek
  problemen snel een doelgerichte oplossing vinden Indien zij deze oplossing niet kunnen vinden kunnen zij wel vertellen waarom het niet gaat BonPhysics heeft onder andere ervaring op het gebied van elektromagnetisme kernfysica magnetisme stralingsfysica radioactiviteit oppervlakte fysica toegepaste informatica Lijst

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/onderzoek.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • softwarene.html
  heeft geen tijd om ze te ontwikkelen Neem contact op met BonPhysics wij zoeken een gepaste oplossing voor uw probleem en leveren de software kant en klaar bij u af Een voorbeeld is de software om Neutronen reflectie metingen te

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/softwarene.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Projects
  uses of this device to allow the realization of additional observations Finished Projects Development of software for tracking of polarization vectors through time and space dependent magnetic fields according to the Larmor equation Some examples have been worked out in Examples Assistance for manufacturing a resonant neutron spin flipper for neutron spectrometer RefSans in Munich Development non destructive testing device INCOTEST for RTD bv The Netherlands This work is rewarded with the Van Ouwerkerk prijs 2001 of the Dutch Quality Surveillance and Non Destructive Testing Society Recent developments opens the possibility of semi contact absolute measurements independent of the material properties see presentation Evaluation Acoustic Pulse Reflectometry developed by Acoustic Eye Tel Aviv Israel as part of the Joint Industry Project undertaken under auspices of KINT Dutch Quality Surveillance and Non Destructive Testing Society and as part of a IPC CWD contract Management assistance for the OYSTER project of the Reactor Institute Delft TUDelft Assistance in the development of spin echo neutron reflection technology at Reactor Institute Delft An example is the possibility to measure the Goos Hänchen effect for neutrons Phys Rev Lett 104 010401 Research into the possibilities to measure a light speed anisotropy at the Earth Surface

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/projects.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • rechten.html
  de uitvoerder octrooi aan te vragen over het intellectueel eigendom mits het project op goede gronden is beëindigd Als uitvinder van het octrooi wordt de uitvoerder vermeld Alle kosten die uit de aanvraag voortvloeien zijn ten laste van de klant De vergoeding die de uitvoerder ontvangt bij een geaccepteerde octrooi aanvraag wordt gespecificeerd in de projectomschrijving Indien deze vergoeding niet wordt gespecificeerd bedraagt deze vergoeding f 100 000 00 zegge honderdduizend gulden Indien binnen een periode van 5 jaar geen octrooi is aangevraagd of het octrooi is geaccepteerd vervallen alle aanspraken op het intellectueel eigendom Tijdstip van levering Artikel 5 De uitvoerder zal de diensten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat respectievelijk die bepaald is in de projectbeschrijving Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop de uitvoerder de order heeft bevestigd Overmacht Artikel 6 De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de uitvoerder door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen Van overmacht aan de zijde van de uitvoerder is sprake indien de uitvoerder na het sluiten van de projectovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog oorlogsgevaar burgeroorlog oproer molest brand waterschade overstroming werkstaking bedrijfsbezetting uitsluiting in en uitvoerbelemmeringen overheidsmaatregelen defecten aan machinerieën storingen in de levering van energie alles zowel in het bedrijf van de uitvoerder als bij derden van wie de uitvoerder de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de uitvoerder ontstaan Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel de uitvoerder als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen In dat geval heeft de uitvoerder slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd heeft de klant indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten te behouden en de daarvoor verschuldigde projectprijs te voldoen hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de uitvoerder terug te zenden voor rekening en risico van de klant indien de klant kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende diensten Prijs en betaling Artikel 7 De klant is verplicht de projectprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen Hij is niet bevoegd op deze projectprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week is de uitvoerder bevoegd

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/voorwaarden.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • corporatene.html
  Haan BonPhysics is opgericht in 1997 door Victor de Haan Hij merkte een groeiende behoefte in het bedrijfsleven en in het onderwijs om kleinschalige R D activiteiten uit te besteden BonPhysics richt zich daarom met name op organisaties die zelf

  Original URL path: http://www.bonphysics.nl/corporatene.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive •