archive-nl.com » NL » B » BOUWJOBS.NL

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cursus Vastgoedbeheer - Opleidingen & Cursussen
  gelegenheid de zeer ervaren auteurs van deze cursus uw vragen voor te leggen Certificaat van deelname Een waardevol document waarmee u aantoont helemaal up to date te zijn op het gebied van vastgoedbeheer Examen De cursus is af te sluiten met een digitaal examen Waarmee u naast het certificaat van deelname bij voldoende afronding een diploma ontvangt LESPROGRAMMA Les 1 Kwaliteit en klanttevredenheid Vastgoedmarkt vraag en aanbod Levenscyclus van vastgoed Verval en bloeimodel van vastgoed Rendement en risico Plan van aanpak voor effectief en efficiënt vastgoedbeheer Les 2 Integraal Vastgoedbeheer Integraal vastgoedbeheer Commercieel Technisch Financieel Administratief en Innovatief beheer De werkzaamheden van de vastgoedbeheerder De kwaliteit van de dienstverlening Trends en ontwikkelingen Klanttrouw en relatiebeheer Huisvestingstevredenheid Net Promote Score NPS Klanthelden in de 9 organisatie Les 3 Risicomanagement Risicomanagement en gedrag Good governance Methodieken Stappenplan Risico s Les 4 Huisvestingskwaliteit en gedrag Integraal huisvestingsontwerp Ergonomie De indirecte invloed van de fysieke omgeving Psychologie Een gezonde omgeving Toe te passen ontwerpvariabelen Les 5 Technisch beheer Klachten mutatie en serviceonderhoud het beheren van meldingen en klachten Contractonderhoud het afsluiten van onderhouds en prestatiecontracten en het toezien op de uitvoering Projectmanagement het voorbereiden en begeleiden van planmatige onderhoudsprojecten Het jaarplan de basis voor de uitvoering van technische werkzaamheden Les 6 Onderhoud I Planvorming Het bepalen van de wenselijkheid van onderhoudsmaatregelen Het maken van een kosten batenanalyse Het werken met meerjarenonderhoudsplanningen en begrotingen Het meewegen van lifecycle costs Financiële plantoetsing Het bepalen van rendement en risico Les 7 Onderhoud II Feitelijke kwaliteit vanuit de beheerder Het verrichten van technische inspecties Conditiemeting NEN 2767 incl digitaal inspectieboekje RgdBOEI incl digitaal inspectieboekje Inschatten van risico s Wet en regelgeving veiligheid en gezondheid Het maken van een knelpuntenanalyse Programma van Eisen voor Instandhouding Vastgoed Het bepalen van de te nemen maatregelen en het begroten van kosten Rapporteren

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/vastgoed-business-school/cursus-vastgoedbeheer (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Business Case voor Vastgoedontwikkeling - Opleidingen & Cursussen
  de toekomst kijkt Gebruikswaarde en belevingswaarde Marktwaarde Toekomstwaarde Module 2 Opbrengsten en kosten Hoe optimaliseer je rendement Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie zowel kosten als opbrengsten is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen Opbrengsten Investerings en exploitatiekosten Haalbaarheidsanalyse Module 3 Risicomanagement Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan Maar zeker ook in initiatieffase zal een goede risicoanalyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn Module 4 Conceptontwikkeling Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen kijken luisteren voelen en verbinding maken met mensen Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken Dat is waar de markt om vraagt Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies diensten en branding van een product Module 5 Projectmanagement Wanneer de business case aantoont dat het verantwoord is een ver bouwproject te realiseren dient het project effectief en efficiënt te worden georganiseerd Uitgangspunt van deze module is een heldere Business Case een goede vraagspecificatie en een vastgestelde prijs Wanneer hierop aan een projectmanager mandaat wordt gegeven het project te realiseren start het projectmanagement Hierin is sturen op de aspecten Geld Organisatie Tijd Informatie en Kwaliteit GOTIK dragend Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd Module 6 Ontwerp en bouwproces Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed Vanaf de eerste gedachte vanuit een wens of behoefte van de gebruikers tot de oplevering van een gebouw complex gebeurt er veel Veel ambities zoals

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/vastgoed-business-school/business-case-voor-vastgoedontwikkeling (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Functioneel Vastgoedbeheer Monumenten - Opleidingen & Cursussen
  verenigen De cursus steekt in op het beter begrijpen van elkaar dezelfde taal spreken en het van elkaar leren binnen de monumentenzorg In deze cursus worden bruggen gebouwd tussen verschillende beroepen werkvelden en zienswijzen allen met hetzelfde doel voor ogen hoe kunnen we ervoor zorgen dat monumenten toekomstbestendig zijn en blijven en mee gaan met de tijd Toelatingseisen U dient te beschikken over hbo werk en denkniveau U heeft kennis van monumenten als ook bouwkundige kennis op minimaal op hbo niveau Meer informatie hierover vindt u bij toelatingseisen Opleidingsinhoud De cursus steekt in op het beter begrijpen van elkaar en van elkaar leren Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat een gezamenlijke taal wordt gesproken die leidt tot goede oplossingen waarbij monumenten worden gezien als een waardevolle aanvulling binnen uw vastgoedportefeuille Aan de hand van verschillende thema s worden de lessen vormgegeven Gestreefd wordt om zo n hoog mogelijke interactie te krijgen in de groep om te leren van elkaar en van elkaars zienswijzen De cursus is gekoppeld aan een monumentaal object Dit object vormt de basis van de cursus en wordt gebruikt om het eindverslag te maken Onderwerpen vragen die centraal staan in deze cursus Voegt een monument iets

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/hogeschool-utrecht/functioneel-vastgoedbeheer-monumenten (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Integraal Adviseur Vastgoed - Opleidingen & Cursussen
  die nu nog vrijwel geheel separaat verlopen Programma De kaders voor zowel de opleiding Integrale Inspecteur Vastgoed IIV en de opleiding Integrale Adviseur Vastgoed IAV worden voor eerste twee blokken gekenschetst door de RgdBOEI handboeken delen 1 en 2 In blok 3 vindt er voor IIV een verdiepingslag plaats voor deel 2 die niet voor de IAV van toepassing is Voor de IAV vindt de verdieping plaats in blok 3 in de kaders van de RgdBOEI handboek deel 3 Blok 4 staat in het teken van het eindrapport In tegenstelling in de eerste drie blokken staan de docenten in blok 4 ter beschikking om de teams te ondersteunen en adviseren bij het opstellen van het eindrapport De docenten gaan inhoudelijk in op de inspectie en adviseringsvraagstukken rond het opstellen van het eindrapport In blok 4 hebben min of meer de teams de leiding over de lessen In de vier blokken convergeren de inspecteur en adviseur gezamenlijk naar de basisvaardigheden divergeert de inspecteur en adviseur in zijn haar specialisme en convergeren uiteindelijk door het gezamenlijk opstellen van het integrale adviesrapport In de blokken komen de volgende onderwerpen aan bod Blok 1 gezamenlijk IIV IAV kennismaken met het vak Technisch Beheer als systeem en begrip en interpretatie van de integrale inspectiemethodiek verwerven communicatievaardigheden wet en regelgeving omtrent ARBO regel en wetgeving aan de hand van het bouwbesluit Blok 2 gezamenlijk IIV IAV beheersing van energieclassificatie Energy Performance of Buildings Directive EPBD beheersing van de NEN 2767 methodiek communicatievaardigheden brandveiligheid Blok 3 examentraining Inspecteur specifiek specifieke inspectievaardigheden bouwkunde elektrotechniek werktuigbouwkunde transporttechniek Adviseur beheersing van het vastgoedmanagement beheersing van life cycle costing LCC en het Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen MVO beheersing van het risico denken en beslissingsmodellen AHP Blok 4 Inspecteur het uitwerken van een inspectieopdracht het rapporteren en communiceren van de inspectieresultaten het

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/hogeschool-utrecht/integraal-adviseur-vastgoed (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Integraal Inspecteur Vastgoed - Opleidingen & Cursussen
  een professionelere meer multidisciplinaire manier leren uitvoeren Dan is deze cursus iets voor u U krijgt een breed overzicht van de veiligheidsaspecten op terreinen als installatie bouw elektro en transporttechniek Deze bachelorcursus is opgebouwd uit modules en is bedoeld voor mbo ers De opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk Een belangrijk kenmerk is de multidisciplinaire aanpak Toelatingseisen Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers met een mbo denk en werkniveau die

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/hogeschool-utrecht/integraal-inspecteur-vastgoed (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vastgoed Berekenen 2 - Opleidingen & Cursussen
  naar een financieel goed doordacht resultaat U raakt goed ingevoerd in de basisbegrippen en technieken van de vastgoedrekenkunde Daarbij leert u berekeningen toepassen op de diverse fases van het vastgoedproces zoals grondexploitatie projectontwikkeling gebouwexploitatie en transformatie of herontwikkeling Tijdens deze boeiende praktijkopleiding van NCOI Techniek komen de volgende onderwerpen aan de orde Vastgoedproces vastgoedmarkt en financiële analysemethodieken Vastgoed vanuit de belegger ontwikkelaar en grondexploitant Financiering van vastgoed de vastgoedontwikkeling en

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/ncoi-techniek/vastgoed-berekenen-2 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Specialisatie Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed - Opleidingen & Cursussen
  gelden complexe wetten en regels waar een deskundig adviseur voor nodig is Bij de opleiding Aanvullende Theorie Landelijk Vastgoed LV krijgt u de basisprincipes van het makelen in landelijke onroerend goed onder de knie waarna u zich verder kunt specialiseren en certificeren in het buitengebied met de Praktijktoets Landelijk Vastgoed De Praktijktoets geeft u toegang tot de Kamer LV van VastgoedCert IPD biedt de cursus Aanvullende Theorie Landelijk Vastgoed als dagopleiding bestaande uit 6 bijeenkomsten van 10 00 tot 16 00 uur U volgt de les samen met collega makelaars en bouwt tijdens de les een mooi netwerk op Uw docent is een specialist in Landelijk Vastgoed en heeft veel praktijkervaring om met u te delen Lessen Met de opleiding Aanvullende Theorie Landelijk Vastgoed wordt u specialist in landelijk onroerend goed en kunt u investeerders beleggers kopers en verkopers adviseren Tijdens de opleiding Aanvullende Theorie Landelijk Vastgoed vergaart u kennis over en inzicht in landelijke vastgoedobjecten en leert u die ook toe te passen De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod Oriëntatie landelijk gebied Landbouw algemene landbouwkunde Bos natuur landgoederen en commerciële objecten Privaatrechtelijke aspecten van landelijk vastgoed Publiekrechtelijke aspecten van landelijk vastgoed Grondbeleid Lesmateriaal IPD maakt voor

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/ipd/specialisatie-aanvullende-theorie-landelijk-vastgoed (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Specialisatie Aanvullende theorie Bedrijfsmatig Vastgoed - Opleidingen & Cursussen
  zich Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed noemen IPD biedt de cursus Aanvullende Theorie Bedrijfsmatig Vastgoed als dagopleiding bestaande uit 14 bijeenkomsten van 10 00 tot 16 00 uur U volgt de les samen met collega makelaars en bouwt tijdens de les een mooi netwerk op Uw docent is een specialist in Bedrijfsmatig Vastgoed en heeft veel praktijkervaring om met u te delen Degelijk advies over bedrijfspanden Na de opleiding Aanvullende Theorie Bedrijfsmatig Vastgoed bent u klaar om als makelaar te adviseren en handelen op de bedrijvenmarkt U kunt terecht bij makelaarskantoren beleggingsmaatschappijen en grotere bedrijven en overheden Als u zich zelfstandig wilt vestigen als bedrijfsmakelaar en ingeschreven wilt worden in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van VastgoedCert dan doet u na de Aanvullende theorie ook de Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed U bent dan Register Taxateur BV Programma onderwerpen planning en locatie Tijdens de opleiding vergaart u kennis en inzicht in commerciële vastgoedobjecten en leert u die ook toepassen De opleiding bestaat uit 5 modules waarvoor u afzonderlijk examen doet 1 Makelaardijleer geschiedenis van de makelaardij koop verkoop veiling huur verhuur beheer financiering hypotheken 2 Ondernemingsbeleid ondernemingsplan fusies en overnames 3 Financiering vastgoedfinanciering vastgoedinvesteringen 4 Fiscaliteiten winstbepaling inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting overdrachtsbelasting omzetbelasting 5 Waardebepaling vastgoedwaardering

  Original URL path: http://www.bouwjobs.nl/opleidingen-cursussen/ipd/specialisatie-aanvullende-theorie-bedrijfsmatig-vastgoed (2016-02-06)
  Open archived version from archive •