archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Hoog laag constructie
  de op de vervroegde pensioendatum opgebouwde pensioenen krijgt u een vast compensatiepensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw AOW leeftijd een levenslang OP Variant 2 Uit de totale waarde van de op de vervroegde pensioendatum opgebouwde pensioenen verkrijgt u vast compensatiepensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw AOW leeftijd een levenslang OP dat vóór en na uw AOW leeftijd qua hoogte in een verhouding staat van 100 75 In de bijlage bij de UPO Uniform Pensioenoverzicht staan de voor u geldende aanspraken bij vervroegde pensionering zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/hoog-laag-constructie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Conversie
  Ingeval van wettelijke conversie wordt de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Tijdelijk Bijzonder Partnerpensioen Voor het totaal van deze waarde wordt voor de meeverzekerde partner een zelfstandig pensioen verzekerd aangekocht op zijn of haar leven ouderdomspensioen Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand volgende op het overlijden Ingeval van algehele conversie wordt de waarde van alle verzekerde pensioenen bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld Beide ex partners verkrijgen een recht op een zelfstandig ouderdomspensioen Als de ex partner overleden is vóór de vervroegde pensioendatum van de deelnemer is voor de deelnemer weer een volledig partnerpensioen verzekerd 70 van het op de pensioenrekendatum te bereiken ouderdomspensioen zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/conversie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Waardeoverdracht
  van meer dan 100 procent Op overgedragen aanspraken zijn alle bepalingen van het Pensioenstatuut van toepassing Wel of geen waardeoverdracht waar moet u aan denken Een voordeel van waardeoverdracht naar BPL is dat de bij het oude fonds opgebouwde aanspraken een geheel gaan vormen met uw aanspraken bij BPL één loket Deze aanspraken kunt u laten ingaan op de door u gekozen vervroegde pensioendatum op uw 60e of eerder Niet alle pensioenfondsen kennen voor slapersrechten de opgebouwde rechten van ex deelnemers een degelijke flexibiliteit Een ander aspect dat u bij waardeoverdracht dient te overwegen is de indexatieverwachting bij BPL versus die bij het oude fonds Als deze verwachting voor u bij het oude fonds gunstiger is dan kan dat een overweging zijn om niet over te dragen De slapersrechten bij het oude fonds nemen dan namelijk naar verwachting meer toe dan bij BPL ná de overdracht van deze rechten Het vergelijken van de indexatieverwachting is niet gemakkelijk Meer informatie over de mogelijkheden van waardeoverdracht en doorwerken kunt u krijgen bij het PGGM zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/waardeoverdracht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Afkoop
  moet u afkoop van uw kleine pensioen accepteren Pensioenen die precies twee jaar premievrij zijn kunnen vanaf dat moment binnen zes maanden door de pensioenuitvoerder afgekocht worden Overige pensioenen die dan vaak uit een ver verleden stammen kunnen op de pensioendatum zelf afgekocht worden Uitbetaling moet ook binnen zes maanden gebeuren 4 Pensioenuitvoerders hebben toestemming van u nodig als ze pensioenen die al langer slapen dan twee jaar willen afkopen vóór de pensioendatum 5 U hebt zelf geen recht om uw pensioen af te kopen Het recht om af te kopen ligt éénzijdig bij de pensioenuitvoerder 6 Bij het afkopen van een pensioen houdt de pensioenuitvoerder belasting in in principe volgens het tarief van de eerste schijf voor 65 minners en voor 65 plussers Het ligt aan uw persoonlijke situatie of de belasting gaat oplopen tot de vierde schijf 7 Elk jaar wordt dit bedrag herzien door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/afkoop/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Premie
  u staat ingeschreven in het Loodsenregister Het betreft een door de wet voorgeschreven doorsneepremie waarbij ten tijde van de oprichting van het fonds is gekozen voor een gelijke premie voor alle deelnemers De doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de actuarieel benodigde premie De actuarieel benodigde premie is de premie die nodig is voor de inkoop van ouderdomspensioen OP en partnerpensioen PP in het betreffende jaar Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP PP de risicopremie overlijden TPP PP de risicopremie arbeidsongeschiktheid en een opslag voor kosten en solvabiliteit De verdeling van de doorsneepremie in 2015 is als volgt Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/premie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Indexatie
  opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling Uw pensioen opgebouwde pensioen is per 1 januari 2015 met 0 26 verhoogd De prijzen gingen met 0 88 omhoog BPL heeft uw pensioen opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd Over het jaar 2014 met 0 De prijzen gingen toen met 2 45 omhoog Over het jaar 2013 met 0 De prijzen gingen toen met 2 3 omhoog Over het jaar 2012 met 0 De prijzen gingen toen met 2 7 omhoog Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement U hebt in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/indexatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Risico
  Zie hiervoor het jaarverslag van BPL In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn een verhoging van de premie en of minder of geen indexatie In ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling b v verlaging pensioengrondslag of vermindering opbouwpercentage of een kortingsmaatregel Ook een combinatie van genoemde maatregelen is mogelijk Een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde en ingegane pensioenen BPL zal pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen inclusief de mogelijkheid van een extra premiestorting zijn uitgeput Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/risico/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Kosten
  verschillende uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten 1 Kosten van pensioenbeheer dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer 2 Kosten van vermogensbeheer dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen 3 Transactiekosten er worden drie categorieën onderscheiden te weten in en uitstapkosten van fondsen aan en verkoopkosten bij directe beleggingen acquisitiekosten In onderstaande tabel worden de kosten gepresenteerd conform de aanbevelingen van de pensioenfederatie Tevens is het bruto fondsrendement en de het rendement volgens de benchmark toegevoegd zie als brondocument jaarverslag Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/kosten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive