archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Indexatie
  opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling Uw pensioen opgebouwde pensioen is per 1 januari 2015 met 0 26 verhoogd De prijzen gingen met 0 88 omhoog BPL heeft uw pensioen opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd Over het jaar 2014 met 0 De prijzen gingen toen met 2 45 omhoog Over het jaar 2013 met 0 De prijzen gingen toen met 2 3 omhoog Over het jaar 2012 met 0 De prijzen gingen toen met 2 7 omhoog Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement U hebt in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/indexatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Risico
  Zie hiervoor het jaarverslag van BPL In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn een verhoging van de premie en of minder of geen indexatie In ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling b v verlaging pensioengrondslag of vermindering opbouwpercentage of een kortingsmaatregel Ook een combinatie van genoemde maatregelen is mogelijk Een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde en ingegane pensioenen BPL zal pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen inclusief de mogelijkheid van een extra premiestorting zijn uitgeput Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/risico/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Kosten
  uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten 1 Kosten van pensioenbeheer dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer 2 Kosten van vermogensbeheer dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen 3 Transactiekosten er worden drie categorieën onderscheiden te weten in en uitstapkosten van fondsen aan en verkoopkosten bij directe beleggingen acquisitiekosten In onderstaande tabel worden de kosten gepresenteerd conform de aanbevelingen van de pensioenfederatie Tevens is het bruto fondsrendement en de het rendement volgens de benchmark toegevoegd zie als brondocument jaarverslag Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/kosten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Pensioen te kort
  extra premiestorting zijn uitgeput Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken In het crisisplan is de volgende tekst opgenomen Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om voldoende te herstellen De korting wordt doorgevoerd aan het eind van de wettelijk maximale korte termijn herstelperiode Uitgangspunt van het fonds is om alle groepen deelnemers gewezen deelnemers en pensioengerechtigden op dezelfde wijze te korten indien een situatie van korting zich voordoet De ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zullen niet worden gekort Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende kortingspercentages te hanteren Het bestuur neemt bij een eventueel besluit tot het toepassen van verschillende kortingspercentages onder andere de volgende overwegingen mee in haar besluitvorming de mate waarin de verschillende groepen reeds een bijdrage aan het herstel hebben geleverd koopkracht en inkomenseffecten Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/pensioen-te-kort/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Communicatie
  informatie over wijzigingen in het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten informatie over eventuele premieachterstand en eventueel tekort minimaal vereist eigen vermogen het Uniform Pensioenoverzicht UPO aan deelnemers uiterlijk voor 30 sept van het betreffende jaar een beëindigingsoverzicht in geval van beëindiging deelneming informatie over aanspraken bij waardeoverdracht het Uniform Pensioenoverzicht aan gewezen deelnemers 1x in de vijf jaar een pensioenoverzicht aan gewezen partners 1x in de vijf jaar een overzicht aan de aanspraken aan de gewezen partner bij scheiding een overzicht van de aanspraken bij pensionering een overzicht van de aanspraken aan pensioengerechtigden informatie op verzoek informatie bij vertrek naar een andere lidstaat informatie over en of bij afkoop klein ouderdomspensioen bij beëindiging klein partnerpensioen bij ingang en klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding informatie over herleving plicht waardeoverdracht informatie over het voornemen tot collectieve waardeoverdracht informatie bij korting van pensioenaanspraken of pensioenrechten informatie over de aanstelling van een bewindvoerder informatie over het opleggen van een dwangsom door de DNB Het BPL verstrekt op verzoek het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten de Statuten het jaarverslag en de jaarrekening opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken opgave van de mogelijk te bereiken pensioenuitkering informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van een toezichthouder doorrekening van de effecten van uitruil en vervoegde pensionering een verklaring inzake beleggingsbeginselen de risico s van de beleggingen van het pensioenfonds het herstelplan voor de korte termijn of voor de lange termijn informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van de bewindvoerder Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/communicatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - UPO
  waar u nog pensioen heeft staan Flexioen Gewezen deelnemers die nog een kapitaal bij Robeco hebben uitstaan krijgen een aparte UPO voor deze regeling waarin prognoses staan van de uitkering die u op uw 55e of op de door u gekozen vervroegde pensioendatum met dit kapitaal kan realiseren Op mijnpensioenoverzicht nl treft u het flexioen aan onder indicatief pensioen Gepensioneerde en of nabestaande Als gepensioneerde nabestaande krijgt u jaarlijks een overzicht van uw aanspraken Ex partners en Slapers Ex partners en slapers krijgen 1x in de vijf jaar een overzicht van de toegekende aanspraken Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/upo/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Nieuwe relatie
  kan uw pensioen lager uit vallen Zie als brondocument Pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/wat-te-doen-bij/nieuwe-relatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Scheiden
  partnerpensioen Een eventuele nieuwe partner van de deelnemer krijgt daardoor bij diens overlijden een lager partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen is een zelfstandig recht van de ex partner Als de ex partner overlijdt na de vervroegde pensioendatum blijft de vermindering op het opgebouwde partnerpensioen bestaan Overlijdt de ex partner voor de vervroegde pensioendatum dan ontstaat voor de deelnemer weer aanspraak op een volledig partnerpensioen 70 van het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen Als er op de vervroegde pensioendatum geen nieuwe partner is dan krijgt de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen om te zetten Afwijkende afspraken In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling Ook kan de ex partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door het frontoffice laat adviseren De kosten voor eventuele berekeningen t b v afwijkende afspraken worden volledig bij de deelnemer in rekening gebracht op basis van een offerte Waar staan de bedragen die voor mijn ex partner zijn bestemd Als u voor 31 12 in enig jaar bericht van BPL heeft ontvangen over de verdeling van de aanspraken dan worden de aanspraken van de ex partner s in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht UPO voor het eerst vermeld in de UPO die het jaar daarop aan u wordt toegezonden Vanaf 2012 krijgt de ex partner 1x in vijf jaar een overzicht van de toegekende aanspraken zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/wat-te-doen-bij/scheiden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •