archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Overlijden
  hoogte van het partner en wezenpensioen is verschillend voor nabestaanden wezen van deelnemers gewezen deelnemers en gepensioneerden Het kan zijn dat er op de vervroegde pensioendatum gekozen is voor omzetting voor 50 of 100 procent van het partnerpensioen De uitkering aan uw eventuele nabestaande is dan gelijk aan het op het omzetmoment afgesproken partnerpensioen vermeerderd met eventueel daarna toegekende indexaties Tijdelijk partnerpensioen per 01 jan 2015 Bij overlijden van de deelnemer vóór de vervroegde pensionering vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats Dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen bedraagt EUR 13 500 per jaar De uitkering van dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen geschiedt uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de partner 65 jaar wordt Het aan een eventuele ex partner toekomende tijdelijk bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer opgebouwde partnerpensioen zie ook onder SCHEIDEN zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/wat-te-doen-bij/overlijden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Verhuizen
  aanzienlijk lager zijn aangezien de onvoltooide deelnemersjaren jaren tussen einde deelnemerschap en uw 55 e jaar bij de berekening van deze aanspraken vervallen De aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen komt na de beëindiging van het deelnemerschap te vervallen U kunt uw opgebouwde aanspraken overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder zie ook waardeoverdracht Als u naar het buitenland verhuist heeft u 2 keuzes 1 U laat uw pensioen staan bij BPL Uw opgebouwde pensioen worden op dezelfde wijze geïndexeerd gekort als de overige belanghebbenden van het fonds Zie indexatiebeleid U gaat vanaf uw pensioendatum BPL pensioen ontvangen in het buitenland Geef uw adreswijziging zelf door aan BPL zie contact gegevens Indien wij u of ex partner niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor de tijdige uitkering van uw pensioen Wij sturen wij u iedere 5 jaar een pensioenoverzicht van het pensioen dat u bij BPL hebt opgebouwd Uw pensioenoverzicht is ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht nl 2 U neemt uw pensioen mee naar het buitenland Dit kunt u doen via internationale waardeoverdracht Uw buitenlandse pensioenverzekeraar neemt dan uw pensioen over Zo voorkomt u een pensioenbreuk en hoeft u na uw pensionering maar met 1 pensioenfonds contact te houden Vraag aan de internationale organisatie of het nieuwe pensioenfonds of ze meewerken aan internationale waardeoverdracht Verklaring Attestatie de Vita Degene die in het buitenland woont en van BPL een pensioen geniet dient periodiek een bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita te overleggen aan BPL Dit bewijs is in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven Verklaring Attestatie de Vita En Fra Spa Dui zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/wat-te-doen-bij/verhuizen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Klachten
  en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen niet bindend BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil De website van de Ombudsman is www ombudsmanpensioenen nl RECHTSZAAK Het advies van de ombudsman is niet bindend U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen Klachtenregeling zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/wat-te-doen-bij/klachten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Premie
  de inkoop van ouderdomspensioen OP overbruggingspensioen OBP en partnerpensioen PP in het betreffende jaar Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP OBP PP de risicopremie overlijden arbeidsongeschiktheid en een opslag voor kosten en solvabiliteit De verdeling van de doorsneepremie in 2014 is als volgt Premie regeling 1988 De premie is voor alle registerloodsen gelijk Voor de basisregeling en de pensioenspaarregeling betaalt de FLP er de halve premie aangezien sprake is van een halve opbouw vanaf vervroegde pensioenring tot de leeftijd van 65 Het betreft een door de wet voorgeschreven doorsneepremie waarbij ten tijde van de oprichting van het fonds is gekozen voor een gelijke premie voor alle deelnemers De doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de actuarieel benodigde premie De actuarieel benodigde premie is de premie die nodig is voor de inkoop van ouderdomspensioen OP en partnerpensioen PP in het betreffende jaar Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP PP de risicopremie overlijden en een opslag voor kosten en solvabiliteit De verdeling van de doorsneepremie in 2014 is als volgt Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/premie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Indexatie
  januari 2015 met 0 26 verhoogd De prijzen gingen met 0 88 omhoog BPL heeft uw pensioen opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd Over het jaar 2014 met 0 De prijzen gingen toen met 2 45 omhoog Over het jaar 2013 met 0 De prijzen gingen toen met 2 3 omhoog Over het jaar 2012 met 0 De prijzen gingen toen met 2 7 omhoog Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement U hebt in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/indexatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Risico
  zijn een verhoging van de premie en of minder of geen indexatie In ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling b v verlaging pensioengrondslag of vermindering opbouwpercentage of een kortingsmaatregel Ook een combinatie van genoemde maatregelen is mogelijk Een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde en ingegane pensioenen BPL zal pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen inclusief de mogelijkheid van een extra premiestorting zijn uitgeput Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/risico/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Kosten
  de verschillende stakeholders De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten 1 Kosten van pensioenbeheer dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer 2 Kosten van vermogensbeheer dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen 3 Transactiekosten er worden drie categorieën onderscheiden te weten in en uitstapkosten van fondsen aan en verkoopkosten bij directe beleggingen acquisitiekosten In onderstaande tabel worden de kosten gepresenteerd conform de aanbevelingen van de pensioenfederatie Tevens is het bruto fondsrendement en de het rendement volgens de benchmark toegevoegd zie als brondocument jaarverslag Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/kosten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaande - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Pensioen te kort
  als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken In het crisisplan is de volgende tekst opgenomen Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om voldoende te herstellen De korting wordt doorgevoerd aan het eind van de wettelijk maximale korte termijn herstelperiode Uitgangspunt van het fonds is om alle groepen deelnemers gewezen deelnemers en pensioengerechtigden op dezelfde wijze te korten indien een situatie van korting zich voordoet De ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zullen niet worden gekort Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende kortingspercentages te hanteren Het bestuur neemt bij een eventueel besluit tot het toepassen van verschillende kortingspercentages onder andere de volgende overwegingen mee in haar besluitvorming de mate waarin de verschillende groepen reeds een bijdrage aan het herstel hebben geleverd koopkracht en inkomenseffecten Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/nabestaande/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/pensioen-te-kort/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •